17. jan 2018 Presseklip

Fjernvarmen frygter for ekstra skatteregning

LÆS I DAG: Fjernvarmen frygter for ekstra skatteregning. Nyt varmepumpeanlæg ser dagens lys. Fjernkøling har vokseværk i Høje-Taastrup. Minister efter Shell-tvivl: Vi skal fortsat udnytte overskudsvarme. Biomassefyr redder økonomien i Svendborg.

Altinget:
Fjernvarmen frygter for ekstra skatteregning
I kølvandet på den tabte skattesag for de danske vandværker, frygter Dansk Fjernvarme nu for, at varmekunderne over hele landet kan ende med en lignende skatteregning. Vandværkerne tabte en prøvesag i Østre Landsret, og det kan nu ende med en samlet skatteregning på op mod 36 milliarder kroner til vandværkerne, fortæller Altinget.

Vandværkernes skatteregning er kommet i stand som følge af deres udskilning fra kommunerne i 2009, og direktør Kim Mortensen fra Dansk Fjernvarme frygter, at fjernvarmeværkerne kan blive udsat for ændringer af rammerne for deres virke, der kan have den samme effekt.

Derfor vil Kim Mortensen have den ansvarlige minister på området; Energi-, forsyning- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, til at sikre, at varmeværkerne ikke ender i samme situation som vandværkerne.

- Det er en jo en skjult skattestigning, som vandværkerne og kunderne bliver ramt af med den seneste dom fra Østre Landsret, og det er kun politikerne, der kan sikre, at det ikke sker igen. Derfor er det en helt naturlig opgave for dem at løse, for vi skal ikke ende med at betale skjulte skatter via vores varmeregning, siger Kim Mortensen.

_____

Energy-Supply:
Fjernkøling har vokseværk i Høje-Taastrup
Det er kun et par år siden, at man i Høje-Taastrup gik ind på fjernkøling, men allerede nu melder man om nye planer for at udbygge. Det er i den sydlige del af byen, der er behov for fjernkøling, og nu etablerer man en energicentral, der skal servicere tre nye kunder: Orbicon, Alka og Quality Hotel.

Ifølge Energy-Supply udvider Høje Taastrup Fjernvarme antallet af fjernkølingkunder fra én til fire med udvidelsen, der også byder på varme. Den nye central bliver nemlig leveringsdygtig i både køling og varme til kunderne – og der er plads til flere kunder.

- Kapaciteten på centralen er stor nok til, at der kan kobles flere kunder på. Ligenu står der én varmepumpe i energicentralen, men der er plads til tre mere, og der er lavet to ATES-boringer, men også her er der plads til flere, siger Uffe Schleiss, der er projektchef ved Høje Taastrup Fjernvarme.

_____

Valby Bladet:
Nyt varmepumpeanlæg ser dagens lys
De tre københavnske fjernvarmeselskaber VEKS, CTR og HOFOR er gået sammen om byggeriet af et varmepumpeanlæg. Byggeriet er gået i gang, og anlægget bliver bygget på HOFORs grund i den vestlige del af Amager.

Anlægget skal integreres i det eksisterende system, og derfor er man også i gang med at anlægge en fjernvarmeledning fra Islands Brygge mod syd til HOFORs grund på Ved Slusen. Det giver gener for bl.a. cyklister, der kan se frem til, at arbejdet først forventes færdig i forsommeren 2018, fremgår det af Valby Bladet.

_____

Fredericia Dagblad:
Minister efter Shell-tvivl: Vi skal fortsat udnytte overskudsvarme
700 kroner ekstra på varmeregningen hvert år kan blive konsekvensen for varmeforbrugerne i Fredericia, hvis nye afgifter på overskudsvarme vedtages.

Nye afgifter vil fordyre den overskudsvarme, Shell-raffinaderiet i dag sender ud til forbrugerne via transmissionsselskabet TVIS. 
Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt fastholder dog, at han fortsat ønsker at udnytte overskudsvarmen. 
- Jeg vil gøre, hvad jeg kan for, at det fortsat skal være attraktivt at udnytte overskudsvarmen - også i Fredericia, sagde han til Fredericia Dagblad, da Venstre Fredericia mandag holdt nytårskur i Bæredygtigt Landbrug.

_____

Fyns Amtsavis:
Biomassefyr redder økonomien i Svendborg
Selv om Svendborg Fjernvarme og Svendborg Kraftvarme står til at miste omkring 20 millioner kroner ved bortfaldet af den såkaldte grundbeløb, så regner man faktisk med, at kunderne vil opleve et fald i priserne for fjernvarmen på længere sigt.

Det afhænger dog af, hvorvidt man får tilladelse til at opføre et nyt biomassefyr med tilknyttet varmepumpe. Ifølge det lokale fjernvarmeselskab vil det på længere sigt give endnu lavere priser end i dag, fremgår det af Fyns Amtsavis.

- Hvis vi får opført anlægget, vil en gennemsnitsforbruger kunne spare 1300 kroner, og vi vil på den måde mere end kunne kompensere for grundbeløbets bortfald. Reelt vil det betyde en besparelse på 500 kroner om året, siger Carl Madsen, der er direktør i Svendborg Fjernvarme.

Han advarer dog om, at kunderne i første omgang formentlig vil opleve en prisstigning i forhold til det nuværende niveau. Det skyldes, at man – såfremt tilladelsen bliver givet – først kan tage det nye biomasseanlæg i brug fra midten af 2019, samt at man jo skal finde midler, der kan kompensere for det stor tab af indtægter, når grundbeløbet bortfalder ved årsskiftet.