04. apr 2016 Presseklip

SK Forsyning begejstret over energipark

Med Energipark Korsør tænkes brintproduktion, fjernvarme, vind og sol ind i kommende lokalplan. SK Forsyning glæder sig, skriver Sjællandske.

Den kommende Energipark Korsør placeret i den nuværende Storebælts Erhvervspark. Tragten i midten er en ny amerikansk vindmølletype. Foto: ARKIKON Arkitekter og ingeniører

SK Forsyning bygger et halmfyret fjernvarmeværk til omkring 100 millioner kroner. Samtidig har EU godkendt og finansieret, at Slagelse Kommune og Region Sjælland får 10 brintbusser. Og så er det planen, at der skal opføres en brintfabrik til cirka 56 millioner kroner ved siden af fjernvarmeværket.

Læg dertil et kompetencecenter og du har Energipark Korsør. Energiparken er tænkt publikumsvenligt, så man gennem vinduer i dobbeltvægge på brintfabrikken og fjernvarmeværket kan følge energiproduktionen på tætteste hold, oplyser Sjællandske Medier.

SK Forsynings direktør Henrik Lundgaard er begejstret for planerne over den nye energipark, der kan blive et energifyrtårn for hele Danmark, skriver Sjællandske. 

- Det er rigtig gode idéer med masser af synergier. Mange af dem sparket i gang og udviklet i kommunens »Grøn fornuft udvalget«. Vi har derfor tilbudt, at vi samler det hele til brug for den lokalplan, som Slagelse Kommune nu skal udarbejde, siger Henrik Lundgaard til Sjællandske.

SK Forsyning må ikke investere i brintfabrikken, men de må godt indgå en aftale om selve driften, da de vil have personale på det halmfyrede varmeværk. Og direktøren tilføjer, at brintfabrikken derudover kan sælge sit varme vand til fjernvarmeværket.