27. nov 2015 Presseklip

Klimaråd: Affaldsimport vil belaste dansk CO2-regnskab

Dansk import af affald er steget voldsomt. Fortsætter udviklingen, vil det på længere sigt skade det danske CO2-regnskab, advarer Klimarådet. Det skriver Altinget.

De danske affaldsforbrændingsanlæg har de senere år markant øget importen af affald fra andre lande. Det har hjulpet de andre lande af med et problem og samtidig gavnet de danske anlæg, der har haft ledig kapacitet. Men fortsætter udviklingen vil importen med tiden udgøre et problem for de danske klimaambitioner. Foto: Colourbox.

Den danske import af affald hjælper europæiske kommuner og virksomheder med at slippe af med affald, som de ikke selv kan håndtere. Dermed undgår affaldet at havne på lossepladserne. Samtidig får danske forbrændingsaffald afhjulpet problemet med, at de i de senere år har haft mere kapacitet, end danskerne har produceret affald til at udnytte.

Det betyder, at både Danmark som importør af affald og de lande, affaldet kommer fra, på den korte bane har haft fordel af, at eksporten de senere år er steget markant. Men udviklinger på lidt længere sigt er et problem for den danske omstilling til et fossilfrit samfund. Det skriver Klimarådet i sin første rapport, som udkom i går. Det fortæller Altinget i dag.

Klimarådet pointerer, at importen af affald kan være problematisk set ud fra ”et nationalt klimapolitisk synspunkt”. Altså kan Danmark isoleret set få svært ved at leve op til sine klimamålsætninger selvom der altså også i et mere europæisk/globalt perspektiv er fordele i, at Danmark har højeffektive forbrændingsanlæg, der kan udnytte affald til energiformål fremfor at det henlægger på lossepladser.

Problemerne for det danske CO2-regnskab vil med tiden opstå fordi det importerede affald indeholder en væsentlig mængde plastik, hvilket øger den fossile andel i det forbrændte affald og derved øger de nationale udledninger.

Klimarådet skriver dog videre:

“I lyset af at forbrænding af affald i dag fortrænger afbrænding af andre fossile brændsler, og at affaldsforbrænding er omfattet af EU’s kvotesystem, modarbejder import af affald til energiformål dog ikke nødvendigvis de danske eller internationale klimamålsætninger på kort sigt. Men i takt med at andet fossilt brændsel udfases, er det tvivlsomt, hvorvidt affaldsimport er en samfundsøkonomisk god løsning på langt sigt.”

Fra 2011-2013 er importen af affald til de danske forbrændingsanlæg steget fra 16.000 til 158.000 ton. En stigning på i alt 142.000 ton, viser Miljøstyrelsens seneste opgørelse fra sommeren 2015.