23. nov 2015 Presseklip

1200 flere husstande får fjernvarme fra Shell

Shell-Raffinaderiet i Fredericia har fået ny varmeveksler og kan dermed levere overskudsvarme til fjernvarme til yderligere 1200 husstande i Trekantområdet. Det oplyser Shell i en pressemeddelelse.

Om kort tid bliver den nye varmeveksler på Shell-Raffinaderiet testkørt. Den skal levere fjernvarme svarende til 1200 husstandes årlige forbrug. Foto: Shell
Shell-Raffinaderiet i Fredericia udnytter overskudsvarme fra raffinaderiproduktionen til fjernvarme. Med installationen af nyt udstyr luner Shell-varmen nu i radiatorerne hos, hvad der svarer til i alt 21.200 huse i Trekantområdet.

Da raffinaderiet for nylig lukkede produktionen ned for at gennemføre planlagt vedligehold og opdatering af anlægget, installerede Shell en ny varmeveksler, så endnu mere varme fra raffinaderiet kan genbruges. Det fortæller business development manager Finn Schousboe fra Shell-Raffinaderiet.

Fjernvarme til ekstra 1200 husstande
- Hver dag går 10.000 m3 råolie igennem raffinaderiet. Den varmes op som led i raffineringen til blandt andet benzin og diesel. Fra den proces vil vi gerne genbruge al den varme, vi kan. Med den nye varmeveksler leverer vi varme svarende til yderligere 1200 husstandes årlige forbrug, siger han.

Den nye varmeveksler er koblet på det såkaldte CDU-anlæg (Crude Distilling Unit eller råoliedestillationsanlægget). CDU-anlægget er den del af raffinaderiet, der behandler råolien, inden den videre raffineringsproces. Under processen varmes råolien op og skal derefter køles ned igen. Det vil fremover ske med en varmeveksler, som sender overskudsvarmen videre til fjernvarme.

I forvejen leverer raffinaderiet 1300 TJ (terajoule) eller cirka en fjerdel af den fjernvarme, som distributionsvirksomheden TVIS årligt distribuerer rundt til seks fjernvarmeselskaber i Middelfart, Fredericia, Kolding og Vejle kommuner.

Førende i Europa
Samlet set leverer raffinaderiet fjernvarme svarende til 21.200 almindelige husstandes årlige forbrug. Det er blandt hovedårsagerne til, at raffinaderiet er Europas mest energieffektive og kommer ind på en flot tredjeplads på verdensplan i den seneste benchmark-analyse fra Solomon Associates over ca. 700 raffinaderier fra hele verden.

- Vi er stolte af at være i verdenseliten på energieffektivitet og leder hele tiden efter nye muligheder for at genbruge varme fra anlægget, siger Finn Schousboe.

For fjernvarmeforbrugerne, som får deres varme via TVIS-systemet, betyder den nye varmeveksler på raffinaderiet en besparelse på ca. 80 kroner årligt på varmeregningen. TVIS leverer fjernvarme til omkring 83.000 husstande eller ca. 183.000 borgere.