20. okt 2014 Presseklip

Barmarksværker: Politikerne erkender problem - varmepriser for ekstreme

Barmarksværkerne er tvunget til at fyre med naturgas, som er pålagt ekstra afgifter til staten. Det er en ekstraskat, man tilfældigt påtvinger bestemte borgere, understreger Radikale Venstre overfor Randers Amts Avis.

Øster Hurup Kraftvarmeværk har med kæmpe succes valgt halm i stedet for naturgas som brændsel. Værkets forbrugere får nu fjernvarme til det halve af hvad det kostede tidligere. Politikerne er nu klar til at se på løsninger for de dyre naturgasfyrede værker, som ikke fik frit brændselsvalg med energiforliget fra 2012. Foto: Øster Hurup Kraftvarmeværk.

Det er et problem, som et flertal af Folketingets politikere er enige om skal løses. Spørgsmålet er hvordan og hvornår.

- Hvem vil slå sig ned i Uggelhuse og betale ekstra for ingenting? Når de kan slå sig ned få kilometer væk og slippe med en varmeregning, som er halvt så dyr, spørger Radikale Venstres energipolitiske ordfører, Andreas Steenberg.

Barmarksværkerne er tvunget til at fyre med naturgas, som er pålagt ekstra afgifter til staten. Det er en ekstraskat.

- Naturgas er et fossilt brændstof, som vi gerne vil af med. Men der er det med den grønne omstilling, at staten får så mange penge ind fra forurening, at forureningen kan være svær at komme af med, påpeger Andreas Steenberg.

Socialdemokraterne er enige i, at det haster med at finde en løsning, som tilgodeser de hårdest ramte, og som kan finansieres.

- Vi har allerede gjort meget for dem, der er hårdest ramt. (da man i 2012 gav frit brændselsvalg til de 35 dyreste værker, red) Men der er stadig mange tilbage, som er ramt uforholdsmæssigt og urimeligt hårdt, og det vil vi arbejde på at få løst, siger Jens Joel, energipolitisk ordfører for Socialdemokraterne.

- De decentrale varmeværker skal have mulighed for at tilrettelægge deres produktion, så de kan tilbyde så lave varmepriser som muligt til forbrugerne. En af mulighederne er frit brændselsvalg, så de kan skifte til biobrændsel. Det vil hjælpe landområderne, siger Venstres Lars Chr. Lilleholt.