23. jan 2023 Presseklip

Blot en tredjedel af afbrændt biomasse fra skovene er tyndingstræ og rester fra skovbunden

LÆS I DAG: Analytiker: Prisen på naturgas bliver nede resten af vinteren. Overskud af fjernvarme her kan give billig fjernvarme til andre nordjyske byer. Får vi fjernvarme? En stor ligning med mange ubekendte. Fjernvarmekunder får 1045 kr. retur. Varmeværk vil udvide til det dobbelte. Energistyrelsen udgiver ny drejebog for fossilfri spidslast for at fremme fossilfrie løsninger i fjernvarmesystemet. Energinet afviser klage over producentbetaling: Vi følger både Folketingets beslutninger og lovgivning.

Klimamonitor:
Blot en tredjedel af afbrændt biomasse fra skovene er tyndingstræ og rester fra skovbunden

Nu kaster en rapport fra Energistyrelsen nyt lys over, hvilken biomasse de danske fjernvarmeselskaber benytter. Og når det gælder de store mængder, der kommer fra skove, viser rapporten, at blot en tredjedel er ”restprodukter”. Det er typisk grene og toppe samt heltræer fra udtyndinger, fortæller Klimamonitor.

Men ifølge Energistyrelsens afrapportering er der tale om ”træ af en kvalitet, som ikke pt. er efterspurgt hos savværker og anden træindustri”.

Maria Dahl Hedegaard, fagkonsulent hos Dansk Fjernvarme, hvis medlemmer bruger biomasse i stor stil, og som også arbejder på at bevare termiske værker, siger, at der er to typer kasserede stammer.

Ved træer fra papirproduktionen i eksempelvis Sverige og Finland, kan stammer ifølge Maria Dahl Hedegaard blive for tørre. Så kasseres de. En anden årsag kan være mangel på kemikalier, hvilket ifølge fagkonsulenten har været set i forbindelse med krigen i Ukraine.

Det gælder dog, siger Maria Dahl Hedegaard, at en lang række forskningsprojekter og industrier arbejder på at bruge disse fraktioner til noget mere nyttigt end afbrænding. Det kan være produktion af træuld til isolering, andre byggemateriale, fibre til tøj, avanceret biobrændstof og lignende.

- Forhåbentlig kan man bruge dette træ til et andet formål i fremtiden, siger Maria Dahl Hedegaard.

*****

DR.dk:
Analytiker: Prisen på naturgas bliver nede resten af vinteren

De godt 400.000 boligejere, der fyrer med naturgas, kan ånde lettet op, skriver DR.dk. For gasprisen, der i august sidste år ramte et astronomisk højt niveau, er siden hen styrtdykket, og den pris kommer i det store hele til at holde vinteren ud. Og måske også længere end det.

Det siger Jens Nærvig Pedersen, der er Danske Banks chefanalytiker.

- Man skal som ejer af et naturgasfyr se på, hvordan priserne ligger nu, og vi vil sandsynligvis se bump på vejen, men vi kommer til at ligge i nærheden af det her prisniveau fyringssæsonen ud, siger Jens Nærvig Pedersen.

Han tror ikke længere på, at gasprisen kan vende tilbage til de gigantiske højder sidste år.

- Så man kan sænke skuldrene og lægge bekymringerne omkring de helt panikagtige prisscenarier, vi så tilbage i sommer.

*****

Nordjyske:
Overskud af fjernvarme her kan give billig fjernvarme til andre nordjyske byer

Aalborg Kommune kommer i fremtiden til at stå med lidt af et luksusproblem med fjernvarmen – bl.a. fordi der kommer nye leverandører af overskudsvarme til. Det betyder, at Aalborg Kommune til tider får et overskud af varme, fremgår det af Nordjyske.

- Vi kommer i perioder til at have mere varme, end vi selv kan bruge i kommunen, så derfor begynder vi også at kigge ud over kommunegrænsen i forhold til at sige, om der er andre, vi kan forsyne og på den måde give dem en større forsyningssikkerhed, nogle lavere priser og et grønnere regnskab, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S).

Eksempelvis er Aalborg Forsyning i gang med en tilslutningskampagne i Nørhalne i Jammerbugt Kommune, efter at de respektive byråd har godkendt projektforslaget for tilslutningen af borgerne i Nørhalne til Aalborg Forsynings ledningsnet.

Direktør for Aalborg Forsyning, Søren Gais Kjeldsen, bekræfter at man også er i dialog omkring varmeleverance til Støvring.

- Voldsomme stigninger -Det er jo ikke nogen hemmelighed, at varmeforbrugerne i Støvring i hvert fald igennem 2022 har oplevet nogle meget voldsomme stigninger, så der er ikke noget unaturligt i, at man kigger på, hvad der er af alternativer. Vi er i dialog med dem om, hvad det vil kræve, hvis vi skal tage det næste skridt, og det er der, vi er, siger Søren Gais Kjeldsen.

*****

Sjællandske Næstved:
Får vi fjernvarme? En stor ligning med mange ubekendte

Direktør i Næstved Fjernvarme, Jens Andersen, har lovet husejerne klar besked i starten af det nye år om fjernvarme. Men svaret kommer formentlig i løbet af februar, varsler fjernvarmedirektøren, der efterlyser hurtig handling af både kommunen og Affald Plus, fremgår det af Sjællandske Næstved.

- Det store spørgsmål er, hvem der skal levere varmen. Derfor afventer vi resultatet af bestyrelsesmødet i Affald Plus på fredag den 27. januar, siger Jens Andersen.

Her skal bestyrelsen i det fælleskommunale affaldsselskab nemlig tage stilling til en udvidelse af affaldsvarmen fra Ydernæs. Affald Plus har haft konsulentfirmaet Cowi til at regne på, hvad der kan lade sig gøre.

De økonomiske beregninger viser, at i anlæggets første driftsperiode, vil produktionsprisen overstige det nuværende affaldsvarmeprisloft, mens det i anlæggets sidste fase, som er beregnet til 20 år, vil ligge under det nuværende prisloft på affaldsvarme.

- Først når vi ved, hvad bestyrelsen i Affald Plus bestemmer sig for, kan vi gå videre med udregningerne og sætte årstal på, hvornår de enkelte husejere får fjernvarme, siger Jens Andersen.

Ender det med et nej fra Affald Plus' bestyrelse om at udvide produktionen af fjernvarme i Næstved, så må byens fjernvarmeselskab selv hitte på en løsning, der giver mere varme til hele byen. F. eks i form af store varmepumper, som kan supplere affaldsvarmen fra Ydernæs.

*****

JydskeVestkysten:
Fjernvarmekunder får 1045 kr. retur

-Vi har opnået en højere indtægt fra engrossalg af el, og dermed en større indtjening end budgetteret, siger direktør.

Videbæk Varme A/ S giver sine godt 2000 kunder lidt at varme sig på i den kolde januar. Fjernvarmekunderne får nemlig lige over 1.000 kroner retur, fordi prisen på naturgas er faldet i efteråret og værket samtidig har haft en højere indtjening på produktionen af el til engrosmarkedet.

- Videbæk Varme er jo forbrugernes selskab, så det betyder, at regnskabet skal hvile i sig selv, så derfor vil vi modregne beløbet på årsopgørelsen, siger direktør Jan M. Grarup.

Hvor meget den enkelte forbruger bliver modregnet, afhænger af varmeforbruget for hele året. En standardforbruger med et hus på 130 kvadratmeter og et forbrug på 18,1 MWh fjernvarme vil blive modregnet cirka 1045 kroer. Modregning sker helt automatik via årsopgørelsen, der kommer til februar.

*****

Nordjyske:
Varmeværk vil udvide til det dobbelte

Snedsted Varmeværk har i øjeblikket 600 forbrugere, men har udsigt til at vokse til det dobbelte, for tre lokalområder har vist interesse for at komme ind i varmen. Det fremgår af Nordjyske.

-Lige nu er vi ved at tilrettelægge tilslutning af 14 nye forbrugere, tre i Vangsgade og resten på Tøvlingvej -lige på den anden side af Stenbjergvej. De har selv henvendt sig. Tilskyndet af de høje gaspriser, siger bestyrelsesformand Poul Erik Fransen.

Men de igangværende tilslutningsarbejder er for ingenting at regne i forhold til de udvidelsesplaner, Snedsted Varmeværk lige nu har på bordet. Realiseres de, vil det være varmeværkets suverænt største udvidelse, siden det blev stiftet i 1959 med dengang 48 forbrugere.

Planerne omfatter tre nye forsyningsområder. Sundby-Vilsund, Koldby-Hørdum og Hundborg med tilsammen 600 nye fjernvarmeforbrugere, hvis flest mulige tilslutter sig.

*****

ENS.dk; pressemeddelelse:
Energistyrelsen udgiver ny drejebog for fossilfri spidslast for at fremme fossilfrie løsninger i fjernvarmesystemet

Energistyrelsen har fået udarbejdet en drejebog for fossilfri spidslast i fjernvarmesystemet. Drejebogen skal øge viden om fossilfri spidslast i små og mellemstore fjernvarmeselskaber for at fremme udrulningen af de fossilfrie løsninger.

I drejebogen kan fjernvarmeselskaber, bestyrelser og kommuner finde inspiration til, hvordan de kan optimere deres spidslastforbrug og implementere fossilfrie spidslastteknologier i deres fjernvarmesystem, fremgår det af en pressemeddelelse fra Energistyrelsen.

Energistyrelsens nye drejebog for fossilfri spidslast henvender sig til en bred målgruppe med forskellige behov. Målet er at give læseren bred viden om tekniske, økonomiske og regulatoriske forhold, der er vigtige i planlægningen for spids- og reservelast forud for igangsættelsen af et konkret projekt.

I løbet af februar afholder Energistyrelsen og Dansk fjernvarme to temadage, hvor fjernvarmeselskaberne bliver inviteret til at få en præsentation af de to produkter samt en række andre oplæg om relevante emner vedrørende spidslast.

Den ene temadag bliver afholdt hos Dansk Fjernvarme i Kolding d. 6 februar, og den anden bliver afholdt hos Energistyrelsen i København d. 27. februar.

Mere information og tilmeldelse kan findes på Dansk Fjernvarmes hjemmeside.

*****

Energy Supply:
Energinet afviser klage over producentbetaling: Vi følger både Folketingets beslutninger og lovgivning

Brancheorganisationen Green Power Denmark har klaget til Energiklagenævnet over den nye producentbetaling fra Energinet. Green Power Denmark mener, at producentbetalingen er i strid med EU-regler, skriver Energy Supply.

Heri er Energinet ikke enig.

- Den nye producentbetaling for udbygning af elnettet følger både Folketingets beslutninger og lovgivningen.

Det slår Marie Budtz Pedersen, områdeleder i Energinet, fast.

- Men vi har i Energinet direkte fulgt den fortolkning af EU-reglerne, som klart fremgår af lovbemærkninger til lovforslaget. Heraf fremgår det: ”I øvrigt bør det fremhæves, at loftet i transmissionsafgiftsforordningen generelt ikke omfatter omkostninger for fysiske aktiver, der er nødvendige for tilslutning til systemet eller opgradering af forbindelsen. Dette inkluderer omkostninger forbundet med forstærkning af det bagvedliggende net, som er nødvendig i forbindelse med tilslutning”, siger Marie Budtz Pedersen og tilføjer:

- Det står altså klart, at opstillerne af solcelleparker, vindmøller mv. skal bidrage til både de udgifter, som direkte tilslutning af deres anlæg giver anledning til, og også de udgifter som samfundet har til at udbygge elnettet, så strømmen kan komme væk fra for eksempel solcelleparkerne og ud i landet. Det har Energistyrelsen også bekræftet.