18. jan 2023 Presseklip

Minister skal fremsætte tre lovforslag inden vinterferien

LÆS I DAG: Dansk import af kul var sidste år dobbelt så høj som året før. Kuldsejlet spekulation udløser trecifret milliontab til fjernvarmeselskaber. Radikale vil have svar fra minister om, der er penge nok i fjernvarmepuljen. Per Nielsen blev Fjernvarmeforbruger nr. 3.000 i Skagen. Fjernvarmen i Toftlund vil udvide til 109 nye kunder. Byråd ønsker ét samlet fjernvarmeprojekt. Sidste del af Albertslund kommer på fjernvarmen.

Altinget|Energi:
Minister skal fremsætte tre lovforslag inden vinterferien

Inden vinterferien har SVM-regeringen flere lovforslag, der skal præsenteres inden for klima- og energiområdet. Det fremgår af regeringens første lovprogram, der blev præsenteret tirsdag. Altinget har bragt et overblik.

Blandt andet skal den nye klima-, energi- og forsyningsminister, Lars Aagaard, præsentere tre nye love, der primært handler om at hjælpe på CO2-fangst og Power-to-X. De skal præsenteres allerede her i januar og i begyndelsen af februar.

Derudover skal erhvervsministeren præsentere en lov, der skal etablere statsgaranti på lån op mod 150.000 kroner til udskiftning af olie- eller gasfyr. Mens kommunerne skal have mulighed for at vægte hensyn til klima i forbindelse med planlægning og opstilling af vindmøller og solceller.

*****

EnergiWatch:
Dansk import af kul var sidste år dobbelt så høj som året før

Det faktiske kulforbrug faldt fra 2021 til 2022, men Danmark importerede markant mere kul sidste år i forhold til i 2021. Det skriver EnergiWatch på baggrund af en artikel fra Børsen.

Importen af kul og koks til Danmark blev således mere end fordoblet i 2022 i forhold til 2021. Det viser de seneste tal fra Energistyrelsen, som dækker 1. januar til 30. november sidste år, skriver Børsen.

Konkret er der sket en stigning på 146 procent, når man måler i terajoule.

På europæisk plan er der ellers en klar ambition om at skrue ned for forbruget af kul. Det skal sikre en CO2-reduktion på mindst 55 procent i EU. I Danmark vil vi reducere CO2-udledningerne med mindst 70 procent.

Men i oktober besluttede den daværende regering, at åbne for at fyre med kul og olie på to kraftværker i Danmark. Det er Studstrupværket og Kyndbyværket.

I en pressemeddelelse i oktober begrundede daværende klima, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) beslutningen med, at en kold vinter kunne få betydning for den danske forsyningssikkerhed.

”Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at undgå at danskerne kommer til at mangle strøm i stikkontakten og for at gøre os uafhængige af Putins gas, og derfor vil vi udskyde lukningen af tre kraftværker. Det er rettidig omhu,” sagde ministeren dengang.

*****

EnergiWatch:
Kuldsejlet spekulation udløser trecifret milliontab til fjernvarmeselskaber

Syv fjernvarmeselskaber har sendt en regning på over 100 mio. kr. videre til forbrugerne. Årsagen er store tab på spekulation i elpriser. ”Vi har alle sammen røde ører,” siger formand.

En række kraftvarmeværkers fejlslagne spekulation i elpriser kommer nu til at koste jyske fjernvarmeforbrugere ekstraregninger på flere tusinde kroner skriver EnergiWatch.

Det sker, efter at ledelserne på de lokale varmeværker forud for energikrisen spillede på, at elpriserne forblev lave. Energiprisernes efterfølgende himmelflugt har udløst et kæmpetab, der samlet set beløber sig til et trecifret millionbeløb.

”Vi var uheldige at rende ind i de der kæmpe energiprisstigninger. Det var jo det, der gjorde, at tabet blev, som det blev. Det burde slet ikke have været muligt med så store tab,” siger Poul Kristensen, formand for Sdr. Herreds Kraftvarmeværker, der har tabt ca. 2 mio. kr. som følge af spekulationen.

Tabet er resultatet af en tvist i et konkursbo, hvor syv jyske fjernvarmeselskaber har stået på skyldnersiden, mens det norske statsejede elselskab Statkraft har stået på kreditorsiden.

Tvisten bunder i, at fjernvarmeselskaberne havde indgået aftale om at kompensere Statkraft, hvis markedsprisen på el oversteg en fastlagt grænse, så da priserne stak af i slutningen af 2021, blev selskaberne mødt med et krav om betaling på godt 160 mio. kr.

Sagen blev forliget i efteråret 2022, hvor fjernvarmeselskaberne accepterede at betale en samlet regning på over 100 mio. kr., skriver EnergiWatch.

DKVK’s aktiviteter bestod i at udbyde et produkt, der i grove træk gik ud på, at deltagende kraftvarmeværker forpligtede sig til at stille deres el-produktionskapacitet til rådighed i spotmarkedet for el. For dette fik værkerne en fast betaling fra køberen af produktet.

Omvendt skulle værkerne sende penge retur til køberen, hvis prisen på el i spotmarkedet oversteg en såkaldt targetpris på 400 kr. pr. MWh.

”Man spekulerede i, om elprisen de næste kvartaler ville være over eller under 400 kr. pr. MWh. Det var et spil. Man kunne lige så godt tippe på, om der bliver scoret over eller under tre mål i en fodboldkamp,” siger Ole Elkjær Larsen, driftsleder på Hanstholm Varmeværk i Thy, der var en del af ejerkredsen i DKVK.

*****

Skagens Avis:
Per Nielsen blev Fjernvarmeforbruger nr. 3.000 i Skagen

Tirsdag d. 3. januar blev fjernvarmeforbruger nr. 3000 tilsluttet varmenettet ved Skagen Varmeværk. Og forbrugeren med det runde tal, var Per Nielsen på Odinsvej, som nu kan nyde godt af den billige varme, som Skagen Varmeværk er kendt for at levere. Det skriver Skagens Avis.

– Igennem 2022 har der været fuld fart på konverteringerne fra naturgas til fjernvarme. På det ene år har Skagen Varmeværk konverteret 202 forbrugere samt fem virksomheder. Det er simpelt hen en ny rekord, for vi har aldrig tidligere tilsluttet så mange nye forbrugere på så kort tid, fortæller Kim Jakobsen, der er ledningsmester ved Skagen Varmeværk. Han fortsætter:

– I løbet af de første to uger af 2023 har vi allerede tilsluttet 13 nye forbrugere på vores fjernvarmenet, og der bliver også fart på resten af året. Om 14 dage starter vi med at udrulle fjernvarme på fuglevejene og senere på året går vi i gang på trævejene ved Nordmarksvænget, såfremt interessen er til stede. Vi håber på, at vi som minimum når at konvertere lige så mange forbrugere fra naturgas til fjernvarme som sidste år.

*****

JydskeVestkysten:
Fjernvarmen i Toftlund vil udvide til 109 nye kunder

Teknik- og miljøudvalget i Tønder Kommune har forhåndsgodkendt fem udvidelsesprojekter, der tilsammen omfatter 109 ejendomme, der nu får mulighed for at komme på fjernvarmen. Det skriver JydskeVestkysten.

- Det er ønsker fra forbrugerne, som vi prøver at efterkomme, siger driftsleder Jørgen Thorgaard fra Toftlund Fjernvarme.

- I vores ansøgning til Energistyrelsen har vi skrevet inden 2027, men jeg så gerne, og regner med, at vi kan komme i gang her i 2023. Men det afhænger blandt andet af priserne, og om vi kan få håndværkere, siger Jørgen Thorgaard til JydskeVestkysten.

*****

Energy Supply:
Radikale vil have svar fra minister om, der er penge nok i fjernvarmepuljen

Radikales klimaordfører Samira Nawa vil have klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard til at svare på, om der er nok midler i Fjernvarmepuljen 2023. Det oplyser Energy Supply.

Ordføreren beder også Lars Aagaard om at ”fremsende en oversigt over, hvilke fjernvarmeprojekter med et godkendt projektforslag, som står til at blive udskudt bl.a. på grund af stigende omkostninger?”.

Fjernvarmepuljen åbner for ansøgninger 23. januar kl. 10. Ifølge Energistyrelsen er budgettet foreløbig på 195,3 millioner kroner.

Fjernvarmeselskabernes brancheorganisation, Dansk Fjernvarme, har udtrykt bekymring for, om der er penge nok på baggrund af, at der allerede er flere medlemsselskaber, som er klar til at søge om midler.

Dansk Fjernvarme har udtrykt sin bekymring om der er penge nok til rådighed blandt andet på baggrund af viden om, at der allerede er flere fjernvarmeselskaber, som er klar til at ansøge om midler fra puljen.

I 2022 løb puljen hurtigt tør, trods en beholdning på omkring 450 millioner kroner.

*****

Lokalbladet Ringsted:
Ringsteds fjernvarmekunder får penge tilbage

Ringsted Forsyning oplyser på sin hjemmeside, at fjernvarmekunderne i Ringsted Kommune skal dele otte millioner kroner mellem sig. Det svarer til et beløb på 1200 kroner for et parcelhus med et årsforbrug på 16 MWh.

Pengene vil blive fratrukket den første regning, som forsyningen sender ud til sine kunder i 2023.

Årsagen til, at kunderne skal have penge retur, er bl.a., at de generelt har taget de sparetips til sig, som man har haft fokus på, på grund af den energikrise og inflation, som krigen i Ukraine har ført med sig.

Derudover har forsyningen nydt godt af de høje elpriser og optimeret sine værker, der nu også består af to varmepumpeanlæg, der blev taget i brug i 2020 og to mindre træpilleanlæg, der gik i drift i december 2020.

Når et nyt halmvarmeværk står klar i Benløse i 2024, forventer Ringsted Forsyning at være helt uafhængig af fossile brændsler.

*****

Lokalavisen Frederikssund:
Byråd ønsker ét samlet fjernvarmeprojekt

Den varmeplan, byrådet i Frederikssund har godkendt, får nu den konsekvens, at både E.ONs og Vestforbrændings tidligere fremsendte projektforslag arkiveres lodret, og at de i stedet bliver opfordret til at lave nye projektforslag.

Vel at mærke projektforslag, der skal dække samtlige de kommende fjernvarmeområder i Frederikssund by, som ikke allerede har fjernvarme i dag eller er omfattet af det projekt fra Vestforbrænding, som byrådet i efteråret 2022 godkendte for Store Rørbæk, Vinge og Oppe Sundby. Det skriver Sjællandske Medier.

Det vil i praksis sige, at de kommende forslag skal indeholde fjernvarmeplaner for Græse Bakkeby, Linderup, Frederikssund Nordøst, Frederikssund Nordvest og Frederikssund Syd.

- Og så kommer vi med en klar opfodring til dem om også at indtænke en tilkobling til det allerede eksisterende fjernvarmenet, og hvordan man i givet fald kan samarbejde om det, hvis det viser sig, at Vestforbrændings skal stå for det nye projekt, mens E.ON står for dét, der allerede er etableret, siger Søren Andreasen Weimann (R), der er formand for Klima-, natur og energiudvalget.

Ifølge sagsfremstillingen er der flere forhold, der spiller ind.

Eksempelvis lever hverken E.ONs eller Vestforbrændings tidligere projektforslag op til kravene i varmeplanen ifølge forvaltningen. E.ON's anvender gaskedler, som skal udfases og Vestforbrændings omfatter hovedledninger, der ifølge sagsfremstillingen næppe er så optimale som varmeplanens.

*****

Albertslund Posten:
Sidste del af Albertslund kommer på fjernvarmen

I Albertslund er første spadestik taget til at koble Herstedøster Landsby på fjernvarmenettet. Herstedøster Villaby er allerede i gang med at blive koblet på. Og når de to områder er tilsluttet, vil Albertslund være så godt som totaldækket af fjernvarme, oplyser Albertslund Posten.

- Når Villabyen og Landsbyen er koblet på fjernvarmeforsyningen, er 99 procent af husstandene i Albertslund modtagere af grøn, billig og forsyningssikker fjernvarme. Det må være tæt på Danmarksrekord, siger borgmester Steen Christiansen.

Efter planen vil de første husstande i Herstedøster Landsby blive koblet på fjernvarmen allerede i april-maj i år.

*****