09. dec 2022 Presseklip

Der skal sættes ild i meget mere skrald, mener branche

LÆS I DAG: Flere muskler, lavere pris: To værker i Vendsyssel snakker åbent om fusion. Flere tusinde lokale fjernvarmekunder får nu klar besked: Sådan bliver prisen næste år. Varmeværk skruer ned for prisen. Kommunens undersøgelse er slut: Der kommer ikke flere byer med fjernvarme. Godt nyt til fjernvarmekunder: Priserne falder. Kommunens ansatte fryser, mens fjernvarmen er billig: - Jeg forstår det ikke helt. Det er ikke godt for helbredet.

DR.dk:
Der skal sættes ild i meget mere skrald, mener branche

Politikere vil brænde mindre affald frem mod 2030, men det er hul i hovedet midt i energikrise, lyder kritikken fra bl.a. Dansk Fjernvarme. For hvis vi trapper ned på affaldsforbrændingen i en periode, er varmebranchen nødt til at skrue op for brugen af gas og kul.

- Jeg synes, at politikerne skal genforholde den plan. De skal lave en plan for, hvordan affaldsenergien kan udvikles, hvordan naturgas kan udfases og vi kan nå vores klimamål, hvor affaldsenergi er en del af løsningen, siger direktør i Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen, til DR.dk.

Lige nu er affald et alternativ til kul og russisk gas, når der skal leveres varme og el. Men Folketinget har besluttet at drosle afbrænding af affald på kraftvarmeværkerne i Danmark ned med 30 procent - i takt med at mere affald skal genanvendes.

Socialdemokratiet og Venstre vil ikke udtale sig om aftalen på grund af regeringsforhandlingerne.

Hos Enhedslisten står energiordfører Søren Egge Rasmussen imidlertid fast på, at vi skal skære ned på affaldsforbrændingen.

- Der er andre energikilder end at importere affald fra andre lande. Vi skal ikke sejle italiensk affald herop for at holde varmen om vinteren, siger han.

Men det giver god mening at fortsætte affaldsforbrændingen for nu - i hvert fald hvis alternativet er, at affaldet skal ligge på en losseplads eller graves ned. Det mener Henrik Lund, der er professor i Energiplanlægning ved Aalborg Universitet:

- Det bedste, vi kan gøre, er at genbruge. Det næstbedst er at brænde af og producere el og varme. Det dårligste, vi kan gøre, er at lægge det på lossepladsen, siger han.

*****

Nordjyske.dk:
Flere muskler, lavere pris: To værker i Vendsyssel snakker åbent om fusion

De to nordjyske varmeværker, Hjørring Fjernvarme og Vrå Varmeværk, snakker i øjeblikket om at slå sig sammen. De har ifølge Nordjyske.dk holdt et møde, og snart tager parterne endnu et møde for at finde ud af, om det skal ende med en egentlig fusion.

- Målet på sigt er billigere varme i Vrå, lyder det fra formanden for de 1160 forbrugere i Vrå Varmeværk, Niels Henrik Nielsen.

I 2023 bliver varmeprisen i Vrå knap 18.500 kroner for et gennemsnitshus, mens den ender på omkring 12.000 kroner for Hjørrings 10.000 varme-forbrugere.

Hvis Vrå og Hjørring kobles sammen, så vil det betyde, at man i Vrå kan undgå et mindre - men meget dyrt - forbrug af naturgas i spidsbelastningsperioder.

Og fra Hjørrings synsvinkel er der også god ræson i planerne.

- Jo flere forbrugere, jo større et kapitalgrundlag er der, hvis der eksempelvis skal investeres 50 millioner kroner i en varmepumpe, lyder det fra formanden for Hjørring Fjernvarme, Flemming Simonsen.

Om det ender med et bryllup, afhænger blandt andet af Hjørrings aktuelle udrulning af fjernvarme:

- Det ser ud til, at der er nok i Hæstrup Mølleby og Harken, der er interesseret i fjernvarme - og så er vi jo allerede halvvejs i Vrå, lyder det fra Flemming Simonsen.

*****

JydskeVestkysten:
Flere tusinde lokale fjernvarmekunder får nu klar besked: Sådan bliver prisen næste år

Det største fjernvarmeselskab i Sønderborg Kommune melder en prisstigning for 2023. Et såkaldt gennemsnitshus vil skulle betale 95 kroner mere om måneden for varmen fra Sønderborg Varme, fremgår det af JydskeVestkysten.

- Det er altid træls at skulle hæve prisen, men vi synes - situationen taget i betragtning, at det er en prisstigning, vi kan tillade os at kalde en god nyhed, siger direktør for Sønderborg Varme, Erik Wolff, der påpeger at gennemsnitskunderne i selskabet faktisk har et lavere forbrug end standardhusstandene.

Sønderborg Varme leverer fjernvarme til omkring 15.500 kunder i Sønderborg, Gråsten og Augustenborg og er på linje med andre selskaber ramt af øgede omkostninger.

- Vi har så en fordel i, at vores forsyning er delt op på flere forskellige brændsler. Samtidig sælger vi el, og det hjælper os også, siger Erik Wolff.

De nye fjernvarmepriser gælder fra nytår, og dem kan kunderne som udgangspunkt regne med at skulle betale i hele 2023, påpeger fjernvarmedirektøren

*****

Folketidende.dk:
Varmeværk skruer ned for prisen

Sydfalster Varmeværks kunne allerede for et stykke tid stille forbrugerne i udsigt, at prisen i 2023 vil holde sig i ro – og nu er det vedtaget af bestyrelsen, at prisen holder sig i ro, skriver Folketidende.dk.

- I forhold til den oprindelige pris for 2022 hæver vi ikke prisen i 2023, lyder det fra formand Hans Nielsen.

Den gode nyhed kommer i kølvandet på en november og december måned, hvor varmeværket har sat prisen på varme ned med 8,5 procent. Da januar er betalingsfri måned, kan forbrugerne i Væggerløse varme sig uden samtidig at frygte for pengepungen.

Andre varmeværker i Guldborgsund Kommune har derimod varslet stigninger i prisen. Det gælder for eksempel i Stubbekøbing, hvor generelt stigende udgifter og særligt stigende priser på træflis medvirker til at presse priserne op.

*****

Folkebladet Lemvig:
Kommunens undersøgelse er slut: Der kommer ikke flere byer med fjernvarme

Lemvig Kommune er nu kommet til vejs ende med undersøgelsen af, hvor der kommer fjernvarme. Og ifølge Folkebladet Lemvig arbejder kommunen kun aktivt for, at Gudum kan få fjernvarme. De øvrige byer har ikke udsigt til at få fjernvarme, er meldingen.

- Forsyningsområderne vil ikke blive udvidet. Det er tidligere blevet undersøgt, om for eksempel Fabjerg eller Rom kunne blive forsynet fra Lemvig Varmeværk, men det har ikke vist sig at være muligt, siger formand for teknik- og miljøudvalget, Steffen Damsgaard.

Det efterlader fortsat en gruppe husstande i Gudum med dyr naturgasopvarmning. Husstandene er dog tidligere underrettet om, at de ikke skal forvente fjernvarme, så derfor er en arbejdsgruppe allerede i færd med at undersøge alternative løsninger.

- Vi vil i kommunen gerne arbejde videre med arbejdsgruppen, og resulterer det i en brugbar nærvarmeløsning, kan man også i andre landsbyer vurdere, om det vil være en mulighed for dem, siger Steffen Damsgaard.

Det var kommunen, der satte skub i arbejdet i Gudum, da man her havde et særligt problem. Det er den eneste landsby i området, hvor naturgas anvendes til individuel boligopvarmning. Steffen Damsgaard understreger, at kommunen ikke vil gøre tilsvarende i andre landsbyer.

*****

SN.dk:
Godt nyt til fjernvarmekunder: Priserne falder

E.ON sænker prisen på varmeforbrug for omkring 3.000 husstande på Sjælland. Det drejer sig ifølge SN.dk om husstande i Frederikssund, Ålsgårde ved Helsingør, Hjortekær i Lyngby, Ørslev-Terslev ved Faxe og Lendemarke på Møn.

Pr. 1. januar 2023 sænker E.ON prisen på sine kunders varmeforbrug fra 1.744,59 kroner pr. Mwh til 1.205,25 kroner per Mwh. Det er et fald på cirka 30 procent.

- Vi kan se et prisfald i vores gasprognoser, som vi kigger ind i , i 2023, i forhold til den varmepris, vi så i sommer. Man kan populært sige, at man ikke længere har den frygt for den her vinter, som man havde for måneder tilbage, siger Bjørk Paamand Olsen, varmechef for E.ON Danmark A/S, der kalder det en glædelig nyhed for forbrugerne.

Det er ikke kun den variable varmepris, der falder. E.ON har ifølge varmechefen sat flere initiativer i gang for at nedsætte det samlede forbrug af naturgas til opvarmning i de fem områder, der er lagt sammen i et fællesskab. Og nogle af de tiltag begynder at virke nu, påpeger hun.

- Allerede i 2020 har vi i Helsingør investeret i en varmepumpe, der er kørt ind nu, og som er begyndt at erstatte en stor del af gasforbruget. Vi har desuden et godt samarbejde med virksomheden Haldor Topsøe i Frederikssund, hvor vi udnytter mest mulig af overskudsvarmen. Det har opført sig fint hen over vinteren. Deres produktion har ligget, når vi har skullet bruge varmen, siger Bjørk Paamand Olsen, der også fremhæver, at energiselskabet er i gang med at konvertere Hjortekær i Lyngby til affaldsvarme erstatter gaskedler forventet fra februar.

*****

Amtsavisen.dk:
Kommunens ansatte fryser, mens fjernvarmen er billig: - Jeg forstår det ikke helt. Det er ikke godt for helbredet

Da fyringssæsonen begyndte, skruede Aarhus Kommune temperaturen ned på 19 grader i de fleste af sine bygninger. Men selvom fjernvarmeprisen er ikke eksploderet, og forsyningssikkerheden er ikke truet, sidder de ansatte i vinterfrakker og fryser, skriver Amtsavisen.dk. Og det kan de ansatte ikke forstå.

Det fortæller fællestillidsrepræsentant og formand for Djøf og Akademikerne i Aarhus Kommune, Mette Hvid Johannesen.

- Jeg synes, at 19 grader er rigtigt koldt, når man sidder stille, siger Mette Hvid Johannesen, der i kraft af sit hverv som fællestillidsmand færdes i mange af kommunens bygninger.

- Og der er stor forskel. På rådhuset er der monsterkoldt, fordi det trækker. I nogle af de nyere bygninger er der ikke så meget træk. Der er også stor forskel på, om man sidder ved et vindue eller midt i rummet, siger Mette Hvid Johannesen.

Amtsavisen.dk har bedt borgmester Jacob Bundsgaard om en kommentar, men han er ikke vendt tilbage.