23. sep 2022 Presseklip

Bredt politisk flertal lander aftale om inflationshjælp

LÆS I DAG: Fjernvarmekunder slipper for vilde prisstigninger. Venstre vil banke elafgiften helt i bund: Men det kan være skadeligt for klima- og forsyningskrisen, peger eksperter på. Fjernvarmeprisen stiger drastisk. Fjernvarmeprisen er fordoblet i Ringkøbing, men i Hvide Sande er regningen i 2. halvår 0 kroner. Møde om fjernvarme var et tilløbsstykke. Stor prisstigning på fjernvarmen i Kalundborg. Verdos telefoner er brandvarme. Borgere i 19 landsbyer kan - måske - få fjernvarme i stedet for naturgas.

Ritzau m.fl.:
Bredt politisk flertal lander aftale om inflationshjælp

Et flertal af partierne i Folketinget er blevet enige om at komme danskerne til undsætning med en aftale – kaldet Vinterhjælp – der bliver præsenteret fredag formiddag på et pressemøde i Finansministeriet. Det skriver bl.a. Ritzau.

Ifølge en pressemeddelelse fra Finansministeriet er partierne bag aftalen regeringen, Venstre, SF, De Radikale, Enhedslisten, De Konservative, Danmarksdemokraterne, Alternativet og Moderaterne.

Det konkrete indhold er endnu ukendt, men flere medier har i løbet af torsdag præsenteret del-elementer fra aftalen. Det drejer sig bl.a. om flere midler til Fjernvarmepuljen og mulighed for indefrysning af varmeregninger for private husholdninger.

Herudover har flere medier erfaret, at en sænkelse af elafgiften fra 69,3 øre per kilowatt-time til 0,8 øre per kilowatt-time er med i udkastet. Det skal gælde i de første seks måneder i 2023 og vil betyde en sænkelse af elafgiften til EU's minimumssats.

*****

TV2.dk:
Fjernvarmekunder slipper for vilde prisstigninger

Danske fjernvarmeselskaber venter, at prisen på fjernvarme vil holde sig nogenlunde i ro ind i 2023. Det er udmeldingen fra Dansk Fjernvarme på baggrund af en undersøgelse, hvor de har spurgt deres medlemmer, hvad de forventer vil ske med deres priser i den kommende vinter. Det skriver TV2.dk.

237 ud af de i alt 360 medlemmer har svaret, og for cirka 75 procent af medlemmer lyder meldingen, at kunder kan vente uændrede priser eller maksimalt 10 procents stigning.

- Den gennemsnitlige fjernvarmekunde skal være glad. De steder, hvor prisen ikke bliver sat op eller kun beskedent bliver sat op, er det udtryk for, at selskaberne har rigtig mange produktionskilder til rådighed. Det er det, der gør, at fjernvarmesystemet er så robust, siger Rune Moesgaard, politisk chef i Dansk Fjernvarme.

Der er dog et "men". Selskabernes budgetter for 2023 er lagt ud fra de nuværende gas- og elpriser. Hvis de ændrer sig, så kan prisen for fjernvarmekunderne ændre sig.

Fjernvarmen produceres nemlig på kraftvarmeværker og affaldsforbrændingsanlæg, som også producerer og sælger el. Et indgreb i elmarkedet kan derfor påvirke prisen.

- Pengene, som selskaberne tjener på elmarkedet, går tilbage til fjernvarmeforbrugerne og sænker fjernvarmeprisen. Vælger man at begrænse den indtjening, der er på elmarkedet, så vil det blive lagt oven på fjernvarmekundernes pris, siger Rune Moesgaard.

Det bliver dog ikke alle fjernvarmekunder, der kan glæde sig over uændrede priser. En tiendedel af selskaberne, som er med i undersøgelsen, forventer en stigning på mellem 31 og 40 procent. Det skyldes ifølge Rune Moesgaard prisen på biomasse, som nogle selskaber bruger til at producere fjernvarme.

*****

Klimamonitor:
Venstre vil banke elafgiften helt i bund: Men det kan være skadeligt for klima- og forsyningskrisen, peger eksperter på

Venstres forslag om at fjerne elafgiften og Energinets tarif kan risikere at forværre forsyningskrisen og betyde højere udledninger af drivhusgasser, siger eksperter. Venstre afviser at stille op til interview med Klimamonitor for at svare på kritikken – i stedet har de sendt et skriftligt svar.

En billigere elregning vil skade incitamentet til at spare på den knappe energi. Husholdningerne vil derimod få plads i budgettet til at bruge mere energi, og forslaget kan derfor risikere at sende energiforbruget i vejret med syv procent i forhold til sidste år – til skade for både klimaet og forsyningssituationen.

Men i et skriftligt svar fra partiets skatteordfører, Louise Schack Elholm, til Klimamonitor afviser man kritikken.

»Vi kan meget vel komme til at se elpriser på op i mod 7-8 kr. per kWh i den kommende vinter. Det er en pris, der selv uden en elafgift vil være markant højere end prisen sidste vinter. Forbrugerne vil derfor fortsat have et meget stort incitament til at sænke elforbruget. Det tror jeg også, vi kommer til at se igennem vinteren, hvor min forventning vil være, at alle danskere og danske virksomheder i fællesskab kommer til at løfte et stort ansvar for at spare på elektriciteten, « skriver hun blandt andet.

Klimamonitor har talt med professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet Brian Vad Mathiesen om principperne bag et sådant forslag. Og han mener, at lavere elafgifter og tariffer kan føre til et stigende forbrug med negative klimakonsekvenser på kort sigt.

- Det er sådan, det forholder sig. Der har været beregninger fremme tidligere på, at det at sænke elafgiften vil betyde, at der kommer flere fossile brændsler ind i systemet, siger Brian Vad Mathiesen, der mener, at det vil være kontraproduktivt i forhold til klimatiltagene generelt.

- Ja, det mener jeg helt klart, det vil være. Og nu taler man jo meget om de voldsomme regninger, folk har, og at man gerne vil gøre noget ved inflationen. Og der må jeg bare sige, at det, der hjælper allerbedst på inflationen, er, at vi alle sparer på energien og får reduceret de omkostninger, der er til at producere energi, siger han.

*****

Frederiksborg Amts Avis:
Fjernvarmeprisen stiger drastisk

Fjernvarmebrugerne hos Halsnæs Forsyning får en prisstigning på 64 procent. Ifølge Frederiksborg Amts Avis rammer det de omkring 4.000 fjernvarmekunder fra den 1. januar 2023, og det bliver ifølge direktøren begrundet med de generelt stigende energipriser.

- Vi har længe håbet på, at brændselspriserne ville stabilisere sig, men vi har desværre måttet konstatere, at det er nødvendigt at sætte prisen op, siger administrerende direktør i Halsnæs Forsyning, Jacob Kaae Lind Nordqvist.

For en typisk familie med to voksne og to børn i et hus på 130 kvadratmeter stiger prisen for fjernvarme fra Halsnæs Forsyning fra 1. januar 2023 fra godt 12.500 kr. til 20.500 kr. om året.

- I bestyrelsen må vi tage til efterretning, at prisudviklingen er helt ekstraordinær, og vi overvåger løbende, hvordan priserne udvikler sig. Vi kan derfor også blive nødt til at ændre prisen igen - både op og ned. Jeg er dog glad for, at vi kan holde de stigende priser fra døren indtil det nye år, siger bestyrelsesformand i forsyningen Thomas Møller Nielsen.

*****

TV2.dk:
Fjernvarmeprisen er fordoblet i Ringkøbing, men i Hvide Sande er regningen i 2. halvår 0 kroner

Tre vindmøller giver store forskelle i fjernvarmeprisen på hver side af Ringkøbing Fjord. Hos ejerne af vindmøller, Hvide Sande Fjernvarme, slipper varmekunderne helt uden at skulle betale i årets sidste kvartal, men kunderne hos får en prisstigning på lige under 40 procent for et standardhus, skriver TV2.dk.

Forskellen skal netop findes i de tre vindmøller, der producerer strøm til Hvide Sande Fjernvarme. De sikrer nemlig ikke bare strøm til værkets eget forbrug, men langt det meste af strømmen sælges, og det giver så meget overskud, at værket nu helt undlader at sende en varmeregning for sidste kvartal af 2022.

- Afregningsprisen på den overskydende strøm er højere end normalvis. Vestas siger, at det er den anden- og tredjebedst producerende vindmølle, de har i hele verden, forklarer Morten Rauhe, driftsleder i Hvide Sande Fjernvarme.

Ifølge Danmarks Statistik var prisen på elektricitet i august måned 54 procent højere end i samme måned i fjor. Da Hvide Sande Fjernvarme ejer vindmøllerne, har de i 2022 kunnet tjene flere penge på at sælge overskudsstrøm, end de har brugt penge på at producere fjernvarme.

*****

SN.dk – Nordsjælland:
Møde om fjernvarme var et tilløbsstykke

Der var stort engagement og mange kritiske spørgsmål til udbygningsplanerne for fjernvarme i Rudersdal, da omkring 500 borgere tirsdag var til infomøde i Birkerød. Det var Norfors og Rudersdal Kommune, der havde indkaldt til mødet.

SN.dk – Nordsjælland beretter, at Tonny Juul Jensen, direktør i Norfors, fortalte om Norfors' udbygningsplan for fjernvarme og gav et overblik over den proces, der er sat i gang, og de ting, der skal lykkes, før fjernvarmen når ud til de enkelte boliger.

Lis Ravn, der er afdelingschef i Rudersdal Kommune for Teknik og Miljø, orienterede om arbejdet med en ny varmeplan, før Spar Energi gav en række bud på, hvad man som husejer kan gøre, hvis man ikke vil vente på fjernvarmen eller gerne vil have en midlertidig løsning, inden fjernvarmen kommer til ens bolig.

Udover mødet i tirsdags på Birkerød Gymnasium bliver der holdt et tilsvarende møde torsdag den 13. oktober klokken 19.00-21.00 på Nærum Gymnasium. Her deltager Holte Fjernvarme også.

*****

TV Kalundborg:
Stor prisstigning på fjernvarmen i Kalundborg

Torsdag morgen var der dårligt nyt til varmeforbrugerne hos Kalundborg Forsyning. Forsyningen varslede nemlig en prisstigning på omkring 24 procent for et gennemsnitshus. Det er den øgede efterspørgsel på træflis, der bærer skylden, fremgår det af TV Kalundborg.

- Det er bedrøveligt, at skulle varsle prisstigninger for sine kunder i en tid, hvor priserne på næsten alt stiger. Men vi kan ikke komme udenom at hæve prisen på fjernvarme, dog er det mindre end den stigning gas og el-kunder ser ind i, siger Hans-Martin Friis Møller, direktør for Kalundborg Forsyning.

Selv om det er højere priser på træflis, der er til grund for stigningen, så er træflis fortsat et godt brændsel. Det seneste år er flisprisen øget med, hvad der svarer til faktor 2,5. Til sammenligning er gasprisen steget med cirka faktor 10.

Prisstigningen på 24 procent for fjernvarme gælder pr. 1 januar 2023.

*****

Herning Folkeblad:
Verdos telefoner er brandvarme

Telefonerne er allerede nærmest rødglædende hos Verdo, og de forventer, at det blot tager til over de kommende måneder. Verdo – der bl.a. leverer fjernvarme til Herning – fortæller til Herning Folkeblad, at der er sket en fordobling i antallet af personlige henvendelser - fra 1200 om ugen til 2290 i uge 37 - hvilket sætter kundeafdelingen under pres.

- Vi oplever et helt ekstraordinært pres lige nu, og derfor er der desværre også kunder, som oplever længere ventetid. Det gør vi lige nu alt, hvad vi kan, for at imødegå, siger Mikkel Pugholm Horvath, der er kundechef ved Verdo.

Også den digitale selvbetjening bliver brugt i langt højere grad end normalt. I juli var der sket en tredobling af det normale antal logins - fra 11.038 i 2021 til 27.685 i 2022. Og i august var tallene steget yderligere til at være en firedobling af det normale - fra 9536 i 2021 til 43.482 i 2022.

*****

Viborg Stifts Folkeblad:
Borgere i 19 landsbyer kan - måske - få fjernvarme i stedet for naturgas

Viborg Kommune undersøger netop nu om en række mellemstore landsbyer, hvor beboerne har gasfyr og for tiden får kæmperegninger, kan få fjernvarme. Det sker i samarbejde med de lokale varmeværker, skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Ifølge avisen drejer det om 18 landsbyer i kommunen, hvor man ser nærmere på, om det er både økonomisk og praktisk kan lade sig gøre at koble landsbyerne på fjernvarmenettet. Det skal ifølge planerne ske enten med en helt lokal varmepumpe eller ved at få lagt rørledninger fra den nærmeste by med fjernvarme.

Det drejer sig om følgende 14 byer, der alle har fået prædikatet ”gasbyer”: Birgittelyst, Bjerregrav, Løvel, Mammen, Mønsted, Ravnstrup, Rødding, Sahl, Skelhøje, Sparkær, Tange, Vammen, Vejrumbro og Vridsted.

Foruden de nævnte landsbyer har forskellige varmeværker ønsket at føje følgende, mindre landsbyer til analyse-listen: Brandstrup, Højbjerg, Vorning, Kvorning samt Hvornum. Sidstnævnte ligger i Mariagerfjord Kommune, men vil potentielt kunne kobles på fjernvarmenettet i Klejtrup.

Tidshorisonten er uvis - og sikkert meget forskellig for de enkelte landsbyer.