21. sep 2022 Presseklip

Organisation advarer om gennemgribende indgreb: Vil føre til højere regninger hos nogle boligejere

LÆS I DAG: Fjernvarme: Nyt chok kan vente. Stiger fjernvarmeprisen også i Aarhus?. Kommunen sælger kraftvarmeværket til Svendborg Fjernvarme. Undersøgelse af engangstilskud til varmehjælp. Der er prisforskel på fjernvarme i Vejen Kommune. Maribo: Nu rammes fjernvarmekunderne også af prisstigninger. Fjernvarmeproduktionen fra varmepumper firdoblet på to år. Chok i Fensmark: Prisen på fjernvarme stiger 60 procent.

Berlingske:
Organisation advarer om gennemgribende indgreb: Vil føre til højere regninger hos nogle boligejere

Et prisloft over energiselskabers profitter skal få europæiske familier helskindede gennem energikrisen, men i Danmark kan det få fjernvarmekunders varmeregninger til at stige endnu mere, lyder advarslen fra Dansk Fjernvarme, skriver Berlingske.

En lang række offentligt ejede fjernvarmeselskaber producerer nemlig også strøm, hvor en stor del af den indtjening, de opnår som følge af de tårnhøje priser på elektricitet, bliver brugt på at holde prisen på fjernvarme i skak.

- Det kommer til at ramme på den måde, at i dag bruger man overskuddet på elforretningen til at nedbringe varmeprisen for varmekunderne. Det foregår i stort set alle de store byer med vores kraftværker og i mange større byer med decentrale kraftvarmeværker, siger Kim Mortensen, der er direktør i Dansk Fjernvarme.

Han mener, at den europæiske model ikke tager højde for den danske måde at indrette sig på. Men foreløbig er der støtte til EU-forslaget fra den danske regering.

- Det er en god løsning, som skal være med til at sikre, at elproducenter ikke tjener ekstraordinært på situationen. Og provenuet for staten kan tænkes ind i ordninger til at reducere belastningen af elkunderne, har klimaminister Dan Jørgensen (S) udtalt til Altinget.

Samlet set er der i Danmark 1.812.332 husstande med fjernvarme, hvilket svarer til 65 procent af alle danske husstande, skriver DR.

*****

Politiken:
Fjernvarme: Nyt chok kan vente

I flere byer kan fjernvarmekunderne forvente en prisstigning på mindst 40 procent. Det skriver Politiken, der bl.a. citerer TV 2 for, at der er meldt prisstigninger ud fra mange fjernvarmeselskaber – Haderslev, Tønder, Vrå og Fensmark er således nogle af de værker, der har meldt ud om forestående prisstigninger.

Professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathiesen, slår dog fast, at det ikke bliver et billede, der kommer til at gælde for hele landet.

- Det, der jo er mulighed for med fjernvarme, er, at man kan ændre det, man producerer fjernvarme med, løbende. Det betyder, at hvis der er noget, der er for dyrt, kan man skifte det ud med noget billigere, siger han til Politiken.

Han fortæller, at fjernvarmeværker ifølge loven altid skal prøve at finde de billigste løsninger, og derfor må prisstigningen i fx Haderslev kunne begrundes med, at man ikke havde andre muligheder.

Det bekræfter direktør i Haderslev Fjernvarme Morten Hartmann.

- Vores kedler, som vi bruger til at producere varmen, kan stort set kun brænde træflis. De er ikke velegnet til andre typer brændsler. Vi er overladt til at finde det her flis til den billigst mulige pris, og den er steget meget, siger han.

I Hofor, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, er man derimod bedre dækket ind i forhold til pludseligt stigende priser.

- Vores brændsler er ligesom alle andre steder også steget i pris, men vi producerer og sælger også el, og priserne på el er jo også høje for tiden, så derfor kan vi bruge den overskudsdeling til at holde varmeprisen i ro, siger Christina Otzen, pressechef i Hofor.

*****

Jyllands-Posten Aarhus:
Stiger fjernvarmeprisen også i Aarhus?

I Aarhus er der foreløbig ingen prisstigninger på vej fra Kredsløb, der leverer varme til 330.000 borgere. Men direktøren vil ifølge Jyllands-Posten Aarhus ikke udelukke, at det kan komme på tale..

”Med de uvisheder, som præger hele energimarkedet netop nu, kan vi først sige præcist, hvordan prisen bliver, når budgettet er klart forventeligt i december 2022, skriver Kredsløbs adm. direktør Bjarne Munk Jensen i et skriftlig svar på JP Aarhus.

I en indstilling til magistraten i Aarhus Kommune konstaterede Borgmesterens Afdeling forleden, at »Kredsløb har signaleret, at der må påregnes snarlige stigninger i fjernvarmeprisen i Aarhus«. Den udlægning har Kredsløb ingen kommentar til, skriver Jyllands-Posten Aarhus.

Kredsløb har et miks af brændsler til at producere varme til kunder, og det giver ifølge Kredsløb mulighed for at tilpasse varmeproduktionen efter de mest hensigtsmæssige kilder for at sikre de bedst mulige priser og stabilitet i varmeforsyning. Træpiller vil dog udgøre en væsentlig del af produktionen.

”Prisen på netop træpiller forventes at stige, og det vil påvirke regnestykket, når vi sammensætter de forventede takster. Men andre faktorer som eksempelvis vores egenproduktion og salg af engros-strøm forventes at påvirke i positiv retning. Således er der mange faktorer, der spiller ind på den endelige varmetakst og påvirker i forskellig retning,« fastslår Bjarne Munk Jensen.

*****

Fyens Stiftstidende:
Kommunen sælger kraftvarmeværket til Svendborg Fjernvarme

Tirsdag aften valgte byrådet i Svendborg at sælge kraftvarmeværket i Svendborg til Svendborg Fjernvarme. Det skete på et lukket møde, skriver Fyens Stiftstidende, der også fortæller, at det er Svendborg Fjernvarme, der har henvendt sig til kommunen for at høre til muligheden for at købe værket.

- Vi er nu i en situation, hvor omkostningerne til produktion af fjernvarme er steget med 200-300 procent, fordi værket også bruger gas. Samtidig skal Svendborg Fjernvarme også rulle fjernvarme ud, og jeg tror, det giver dem noget ro, at de nu har forsyningssikkerhed fra kraftvarmeværket, forklarer borgmester Bo Hansen om den overraskende handel.

Kraftvarmeværket skulle oprindeligt have været lukket med udgangen af 2022, men det blev i første omgang udsat. Lukningen skulle bl.a. være sket, fordi værket får sin energi fra afbrænding af affald, og det skulle ikke fortsætte.

- Vi er nødt til at håbe på, at der er gode klimaintentioner hos Svendborg Fjernvarme. Jeg tænker ikke, at man skal brænde affald af i al fremtid, og jeg har heller ikke grund til at tro andet, end at de på et tidspunkt finder et vedvarende energi-anlæg, der har en kapacitet, der kan erstatte kraftvarmeværket, siger Bo Hansen til Fyens Stiftstidende.

Politikerne har alene besluttet at sælge værket, mens alle detaljer - inklusiv prisen - nu skal forhandles med Svendborg Fjernvarme, oplyser Bo Hansen.

*****

Statsrevisorerne; anmodning:
Undersøgelse af engangstilskud til varmehjælp

Statsrevisorerne har nu formelt anmodet Rigsrevisionen om at gennemføre en undersøgelse af udmøntningen af den såkaldte varmecheck. Det fremgår af en såkaldt anmodning, som revisorerne har offentliggjort.

Ifølge anmodningen ønsker Statsrevisorerne en gennemgang og vurdering af tre særlige punkter:

1. Har Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet dokumenterede overvejelser om, hvilke risici løsningen med automatisk udsøgning indebærer, og hvilke andre digitale datakilder, har der været overvejet?

2. Har Energistyrelsen etableret relevante kontroller i forbindelse med den automatiske udsøgning?

3. Hvor stort er omfanget af ”fejludbetalinger”, dvs. uberettigede udbetalinger af tilskud eller manglende udbetaling af tilskud til berettigede modtagere?

Baggrund for anmodningen er, at der er sket en række fejl i udbetalingen af engangstilskuddet, og at flere danskere, som ikke var berettiget til det, alligevel har fået tilskuddet. Fejlkilden er især, at mange danskere har modtaget tilskuddet på baggrund af forkerte og forældede oplysninger om deres varmekilde i det såkaldte BBR-register, hvor oplysninger om alle danske boliger og bygninger findes.

*****

JydskeVestkysten:
Der er prisforskel på fjernvarme i Vejen Kommune

De tre fjernvarmeselskaber i Vejen Kommune kan ikke alle holde prisen i ro. Rødding Varmeværk har netop sat prisen op med 10 procent resten af året, og også Brørup Varmeværk forventer at hæve prisen. Hos Holsted Varmeværk håber man at holde den nuværende pris til næste år, skriver JydskeVestkysten.

Varmemester Aksel Jensen forklarer prisstigningen hos Rødding Varmeværk med en kombination af stigninger på værkets primære energikilde – halm – og på el, der driver værkets maskineri og pumper.

- Det er især den årlige justering af kontrakten på køb af halm, som er skyld i den prisstigning, som vi netop har meldt ud til vores forbrugere. Alle landmændenes omkostninger ved at bjerge halmen er jo steget. Diesel er blevet meget dyrere, og selv den snor, som skal bruges, når halmen presses, er steget i pris, fortæller varmemester Aksel Jensen.

I Brørup ser fjernvarmeforbrugerne ind i en prisstigning i 2023, lyder det fra formand Ole Arendttorp, der dog kan glæde sig over, at aconto-prisen for fjernvarme i hvert fald i 2022 fortsat blot er på 350 kroner.

- 60 procent af vores varme kommer fra flis, og vi har skrevet kontrakt med leverandøren for 2023, så vi må regne med en samlet prisstigning på cirka 10 procent, men prisen vil stadig være langt under de fleste andre varmeværker, oplyser formand Ole Arendttorp.

Holsted Varmeværks formand Jens Brodersen håber, at kunne holde prisen i 2023 på 900 kroner per MWh.

- Vi er ikke færdige med at regne på det, men det er ikke sikkert, vi bliver nødt til at hæve prisen. Vi håber at kunne fastholde prisen på det nuværende niveau, siger Jens Brodersen.

*****

Folketidende.dk:
Maribo: Nu rammes fjernvarmekunderne også af prisstigninger

Selv om Maribo Varmeværk primært får sin energi fra træflis leveret af lokale skovejere, som ikke er steget så voldsomt som el og gas, så er værket alligevel nødt til at hæve sine takster, fremgår det af Folketidende.dk.

Maribo Varmeværk har således varslet sine kunder en stigning på cirka 36 procent.

- Når man ser på den voldsomme prisstigning, som kunder, der opvarmer med el eller gas, får, så ser det ud til, at fjernvarmekunderne er de mest heldige i den kommende vinter, siger Erik Holsko, der er formand for Maribo Varmeværk, der naturligvis også bruger elektricitet til drift af de store anlæg og pumper.

- Derfor kan det mærkes, når stigningen på el og brændsel pludselig bliver så voldsom, siger han og tilføjer, at prisstigningen udelukkende handler om energipriserne, idet værkets drift og vedligehold i øvrigt koster mindre end budgetteret.

Formanden oplyser, at varmeværket er i god form, og at værket er klar til at levere varme hen over vinteren, når fyringssæsonen er på sit højeste.

*****

Klimamonitor:
Fjernvarmeproduktionen fra varmepumper firdoblet på to år

Vi brugte mere energi end året før - både af den sorte og den grønne slags – fremgår det af Energiproducenttællingen for 2021, som Energistyrelsen netop har offentliggjort. Ifølge Klimamonitor er det kulden og mindre vind i 2021, der udgør den primære forskel på energiforbruget i forhold til 2020.

Energiproducenttællingen består af data fra alle værker, som leverer el og/eller varme til offentlige net. Stigningen i produktionen har både ført til mere fossil energi og mere grønt energiforbrug. En stigning i forbruget af træ på 34 procent og en stigning i forbruget af kul på 36 procent. Det hører med til historien, at kul samlet set udgør en mindre del af forbruget i Danmark, dog hele 18 procent i 2021.

For fjernvarmen er det ikke hele produktionsstigningen, der medfører et øget brændselsforbrug, da en stigende andel af fjernvarmen produceres på brændselsfrie anlæg som solvarmeanlæg, overskudsvarmeanlæg, elkedler, varmepumper og geotermianlæg.

Det er især varmepumper, der bidrager til stigningen. Produktionen på varmepumper er fordoblet fra 2020 til 2021, og det kommer oveni en stor stigning fra 2019 til 2020. Bundlinjen er at fjernvarmeproduktionen fra varmepumper er firdoblet fra 2019 til 2021.

*****

SN.dk:
Chok i Fensmark: Prisen på fjernvarme stiger 60 procent

De høje priser på el og gas tvinger nu Fensmark Fjernvarme til at sætte priserne op, skriver SN.dk. Fra den 1. oktober stiger prisen for et standardhus med et årligt forbrug på 18,1 MWh fra 15.650 kroner til 21.306 kroner om året.

Den seneste stigning kommer på bagkant af en prisstigning 1. juli, så priserne siden årsskiftet stiger med næsten 8.000 kroner - en prisstigning i omegnen af 60 procent.

Forklaringen er de stærkt stigende priser på el og gas. Omkring 20 procent af varmen til fjernvarmeværkets godt 1.300 husstande kommer nemlig fra naturgas. Dertil kommer udgifterne til el som driver værkets varmepumpe, der blev indviet i 2019.

- Derfor er det desværre nødvendigt at sætte priserne op, forklarer driftschef Mikael Sørensen.

Reelt kan prisen dog stige endnu mere. Energistyrelsen udsender 15. oktober et nyt prisloft for udnyttelse af overskudsvarme. Lige nu er det fastsat til 77 kroner pr. Gigajoule. Og hæver Energistyrelsen prisloftet for udnyttelse af overskudsvarmen fra Ardaghs glødende glasovne, ja så er der ingen vej udenom yderligere prisstigninger til husstandene i Fensmark og omegn.