19. sep 2022 Presseklip

Danske fjernvarmekunder har fået jackpot

LÆS I DAG: Redningsaktion for elkunder kan ramme danskernes varmeregning. Dansk Fjernvarme holder stadig vejret i forhold til EU's definition af biomasse. Boligejere opfordres til at droppe populær varmeløsning. Godt 300 borgere til møde om fjernvarmemuligheder via varmepumper. Varmeregninger på op mod 100.000 kroner om året. Appel fra Kredsløb: Vi mangler tilslutning for at kunne gøre fjernvarmen til en realitet.

Berlingske:
Danske fjernvarmekunder har fået jackpot

De danske husholdninger er voldsomt pressede af de vildtvoksende energipriser. Men billedet er anderledes, når det kommer til de boliger, som får opvarmet hjemmet med fjernvarme. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, fremgår det af Berlingske.

De danske fjernvarmekunder kan nemlig glæde sig over, at prisen på fjernvarme blot er steget med knap seks procent det seneste år. Og kaster man et blik på forbrugerprisudviklingen på fjernvarme de seneste ti år, er den faktisk faldet med lidt over syv procent.

Spørger man Marie Münster, der er ekspert i energisystemer, er det ikke overraskende, at danske fjernvarmekunder kan godte sig over billigere priser sammenlignet med andre opvarmningskilder.

- Det har noget at gøre med, at fjernvarmeselskaberne i lang tid har arbejdet på at have forskellige energikilder, som de kan udnytte til at producere varme, siger hun.

Rune Moesgaard, politisk chef hos Dansk Fjernvarme, der er fjernvarmens brancheorganisation, fortæller også, at det er de mange opvarmningsmuligheder, som gør fjernvarmekunder mindre sårbare i forhold til højere priser på energimarkedet.

- Vi har mange forskellige energikilder, som vi bruger til at producere fjernvarmen, og hvis der er en eller to af de kilder, der bliver dyrere, så har man mulighed for at skifte over til andre energikilder. Derfor er fjernvarmen så robust over for prisstigninger i de enkelte energikilder, siger Rune Moesgaard.

*****

Jyllands-Posten:
Redningsaktion for elkunder kan ramme danskernes varmeregning

Der er dyb bekymring blandt danske fjernvarmeproducenter over udsigten til, at EU vil sætte et loft over, hvor meget selskaber kan tjene på at producere el. De frygter for, at det vil straffe danske varmekunder med prisstigninger, fremgår det af Jyllands-Posten.

- Som vi læser udspillet, vil det også ramme os. Vi frygter, at det kan få nogle store konsekvenser for vores kunder, siger adm. direktør i Fjernvarme Fyn Jan Strømvig, der understreger, at han har stor sympati for EU-Kommissionens forsøg på at opkræve de ekstraordinære profitter, men han advarer om, at det vil ramme forbrugerne utilsigtet, hvis ikke man holder tungen lige i munden.

Dansk Fjernvarme opfordrer stærkt den danske regering til at sørge for, at man ikke utilsigtet straffer et ellers velfungerende dansk fjernvarmesystem.

- Det sørgelige er, at dette europæisk set måske giver god mening, men i en dansk kontekst giver det ikke nogen mening. Det får faktisk en kontant pris for forbrugerne. Derfor må opgaven for Dan Jørgensen (klima-, energi-og forsyningsminister, red.) blive at få forhandlet en aftale hjem til Danmark, siger direktør i Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen.

Klima,-Energi-og Forsyningsministeriet skriver i en kommentar til Jyllands-Posten, at den nuværende situation kræver fælles europæiske løsninger. Derfor hilser den danske regering også EU-Kommissionens forslag velkommen, omend man er klar over, at hvis det ikke implementeres korrekt, kan det gøre vinteren dyr for danskerne.

»Det er selvfølgelig vigtigt, at nye tiltag virker efter hensigten om at hjælpe borgerne med energiregningen. Klima,-Energi-og Forsyningsministeriet er opmærksomme på problematikken omkring hvile i sig selv-princippet og arbejder på at finde en løsning, der kan sikre dette,« skriver ministeriet.

*****

EnergiWatch:
Dansk Fjernvarme holder stadig vejret i forhold til EU's definition af biomasse

EU-Parlamentet har stemt omkring biomasse, og selv om det endte med et kompromis i forhold til det originale forslag, så Dansk Fjernvarme på sine medlemmers vegne fortsat bekymret for, at det kan ende med en massiv ekstraregning til fjernvarmekunderne i Danmark. Det skriver EnergiWatch.

Frygten hos Dansk Fjernvarme var, at EU-parlamentarikerne ville definere primær træbaseret biomasse som værende ikke vedvarende energi og dermed gøre det afgiftsbelagt.

Sådan gik det dog ikke. I stedet for at lægge al træbaseret biomasse under én hat, blev der i sidste ende stillet et alternativt forslag, som var det, der blev vedtaget. Så i stedet for, at al primær træbaseret biomasse sidestilles, foreslår parlamentarikerne, at man opererer med et loft over den primære biomasse.

- Det ser noget mere positivt ud, for det er kun merforbruget, der med den her definition, nu risikerer at blive ramt, og hvis man bevarer balancen mellem primær og sekundær biomasse, så kan man reelt godt øge volumen af de to, forklarer Maria Dahl Hedegaard.

Hos Dansk Fjernvarme frygter man dog, at der stadig kan rykkes rundt på delen om biomasse, når forslaget går videre i EU-systemet.

- Djævlen ligger jo i detaljen. Hvad for eksempel med de anlæg, der først er kørt i gang efter 2017? Hvordan skal loftet beregnes der? Og er der tale om et loft for Danmark eller det enkelte værk? Det har også stor betydning. Derfor følger vi stadig forhandlingerne tæt, siger Maria Dahl Hedegaard.

*****

Finans.dk:
Boligejere opfordres til at droppe populær varmeløsning

Klimaminister Dan Jørgensen opfordrer nu boligejere til at droppe brændeovnen for at satse på fjernvarme eller anden grøn varme. Faktisk mener klima- og energiminister Dan Jørgensen, at den eneste rigtige vej at gå for husejere med en brændeovn er at skrotte den, skriver Finans.dk.

- Et bredt flertal i Folketinget er enige om, at fossile opvarmningsformer skal udskiftes med fjernvarme eller anden grøn varme som f.eks. en varmepumpe, og jeg vil derfor opfordre boligejerne til så vidt muligt at gå denne vej, fastslår ministeren i et skriftligt svar til Folketinget og Nye Borgerliges skatteordfører, Lars Boje Mathiesen.

I sagen om de 803.000 brændeovne, som ifølge Energistyrelsen står rundt om i private hjem og sommerhuse, begrunder Dan Jørgensen sin modstand mod brændeovne med, at de er Danmarks største kilde til udledning af sundhedsskadelige partikler.

- Derudover skal den grønne omstilling også ske med øje for, at vi ikke blot erstatter fossiler med et stort forbrug af biomasse, der kan belaste naturen, skriver ministeren i sit svar.

*****

Vejle Amts Folkeblad:
Godt 300 borgere til møde om fjernvarmemuligheder via varmepumper

Det er planen at etablere et varmepumpeanlæg i Thyregod og et mindre i Vesterlund, så borgerne ikke mere er gift med de høje gaspriser, fremgår det af Vejle Amts Folkeblad. De første brugere forventes at kunne modtage fællesvarme primo 2024, og hele projektet forventes afsluttet ultimo 2024 med en samlet investering på 95 millioner kroner.

Det er en lokal borgergruppe, der har taget initiativ til få gassen ud i områderne, og de har arbejdet på projektet siden januar i år.

- Dengang drejede det sig mere om bæredygtig tankegang end om økonomi. Den tankegang blev dog overhalet af virkeligheden, da krigen i Ukraine, og dermed naturgaspriserne, løb løbsk, fortæller Bjarne Boysen, der sidder i lokalrådet i Thyregod-Vester og som sammen med Jean Darly og Søren Sørensen sidder i "Fællesvarmegruppen" i Thyregod-Vester.

Det er nu planen er at etablere et varmepumpeanlæg i Thyregod og et mindre i Vesterlund. De præcise placeringer af anlæggene kan ikke offentliggøres endnu. Med de nugældende prisforhold er det ikke fornuftigt at etablere en fjernvarmeledning mellem de to byer.

*****

Folkebladet Lemvig:
Varmeregninger på op mod 100.000 kroner om året

En årlig varmeregning på 100.000 kroner for en bolig har indtil for nylig lydt som total utopi. Men det er ikke urealistisk, at det kommer op i det leje for nogle borgere i Borris, når acontoen skal betales, fremgår det af Folkebladet Lemvig.

Derfor er borgerne nu gået i dialog med fjernvarmeværket i Skjern og kommunen. Herfra er beskeden dog, at det er Borris selv, der skal stå for den økonomiske del, og i slutningen af september arbejdes der på et borgermøde om situationen.

- Vi kan ikke lave en her-og-nu-løsning, for vi kan jo ikke bygge et nyt fjernvarmeværk på to måneder, siger Jes Nissen fra Borris, der er bekymret for konsekvensen for byen på længere sigt.

Der er to yderpunkter i problematikken. Den ene gruppe har råd til at investere i jordvarme eller andre alternativer, og så er der på den anden side en gruppe mennesker, der hverken har råd til at betale varmeregningen eller til at investere i nye anlæg. Derfor er det også nu, der skal handles, hvis der skal laves en kollektiv varmeløsning.

- De, der har investeret i jordvarmen, vil jo ikke være interesserede i at komme med i et fjernvarmeprojekt, og så står vi svagere fælles, hvis der er færre. Tidsfaktoren i det er også afgørende for, hvad der er realistisk, forklarer Jes Nissen.

*****

Galten Folkeblad:
Appel fra Kredsløb: Vi mangler tilslutning for at kunne gøre fjernvarmen til en realitet

I foråret meldte forsyningsselskabet Kredsløb sig klar til at forsyne Skovby, Storring og Stjær med fjernvarme, hvis mindst 70 pct. af borgerne i de tre byer tilslutter sig projektet inden november 2022. Og nu rykker Kredsløb for, at flere vælger at tilslutte sig projektet med halvanden måned til deadline, skriver Galten Folkeblad.

- Vi tror på projektet, men vi har brug for større tilslutning, hvis vi skal nå i mål her til sidst. Det er en stor beslutning at skifte varmekilde, og derfor skal man selvfølgelig have mulighed for at tænke det igennem. Vi gør alt, hvad vi kan for at gøre beslutningen nemmere og står klar til at hjælpe med en afklaring, hvis man stadig overvejer sine muligheder, fortæller Bjarne Munk Jensen, adm. direktør for Kredsløb.

Fra projektets start har det været særlig vigtigt for Kredsløb at møde borgerne i øjenhøjde med åbenhed og tilgængelighed. Derfor blev det hurtigt en realitet, at der var brug for konkrete borgermøder og en mulighed for, at borgerne kunne få personlig rådgivning og vejledning ansigt til ansigt.

Med to borgermøder i Skovby, et borgermøde i Stjær, mere end 800 deltagere og otte dage med en velbesøgt infovogn, tyder det på at have været en god idé.

Siden Kredsløb åbnede for tilslutning til projektet d.1. juni, har Kredsløb i skrivende stund modtaget hhv. 26 pct tilslutning for Skovby, 13 pct. i Stjær og 10 pct. i Storring ud af de 70 pct. Der skal opnås 70 pct. i både Storring og Stjær for at fjernvarmen kommer til de byer. Der er deadline for tilmelding d. 1. november 2022.