16. sep 2022 Presseklip

Klimaminister hælder 30 mio. kr. i fjernvarmepulje

LÆS I DAG: Hjælp til trængte energikunder kan have lange udsigter. Elselskaber: Nyt regningssystem vil tage op til et halvt år. Boom i individuelle varmepumper kan true fjernvarmeprojekter. Affald Plus: Vi har varme nok til hele byen de kommende 10 år. Stor kriseplan får kritik: Løser ikke problemet. Idrætscenter har ikke penge til at tilslutte sig fjernvarme -men har heller ikke råd til at lade være. Odenseanerne har ingen grund til at frygte en tårnhøj varmeregning. Nye områder på Nordals kan komme på fjernvarme.

Børsen:
Klimaminister hælder 30 mio. kr. i fjernvarmepulje – men puljen er stadig tømt, så 20.000 familier må vente

Børsen fortæller, at der nu er 30 mio. kroner på ned i Fjernvarmepuljen. Det fremgår af et aktstykke, som klimaminister Dan Jørgensen har fået støtte til i Folketingets finansudvalg. Men selv om pengene falder et tørt sted, så mangler der stadigvæk omkring 23 mio. kroner i puljen, hvis den skal honorere de støtteansøgninger, der allerede er afsendt fra fjernvarmeselskaberne.

Det betyder, at køreklare fjernvarmeprojekter, der ville kunne levere fjernvarme til 20.000 danske familier med hundedyre gasfyr, bliver udskudt med mindst ét år, fremgår det af Børsen, der også skriver, at Dan Jørgensen så sent som tirsdag ikke turde flere penge i Fjernvarmepuljen.

Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme, trækker på skuldrene.

- Det er en begyndelse, men det ændrer jo ikke ved, at projekter lige nu går i stå, hvis der ikke tilføres yderligere midler i den størrelsesorden, vi har peget på, siger Kim Mortensen, der mener, at det nødvendige beløb her og nu nærmere er på 250 mio. kroner.

Kim Mortensen tilføjer, at han netop nu er i Randers. Og at alene dér medfører den tomme pulje, at 4000 familier må udskyde håbet om billigere fjernvarme.

*****

Politiken:
Hjælp til trængte energikunder kan have lange udsigter

Energiselskaber bliver kimet ned af pressede gaskunder, der vil have indefrosset dele af deres regning. Presset er så stort, at flere af energiselskaberne har givet op og midlertidigt lukket deres telefoner for flere henvendelser.

Energiselskaberne forventer ifølge Politiken, at det først vil kunne lade sig gøre fra årsskiftet at indefryse eller udskyde dele af de regninger, som gaskunderne skal betale. Ordningen, som blev annonceret tidligere på ugen, er ikke på plads.

- Vi gør alt, hvad vi kan, for at imødekomme ministerens ønske om, at det skal gå hurtigt, men vi er optaget af, at praktikken kommer til at fungere. Det er en stor opgave, og vores medlemmer er bekymrede for, om de får en ordning, de kan håndtere i praksis, siger Martin Dam Wied, afdelingschef i Green Power Denmark.

Særlig komplekst bliver det at indføre en afdragsordning for fjernvarmekunder. Politisk chef Rune Moesgaard fra brancheforeningen Dansk Fjernvarme understreger, at han endnu ikke kender den konkrete model, men peger på flere væsentlige udfordringer.

For det første kan selskabernes it-systemer ikke inddrive gæld fra to kunder, forbrugeren og staten, sådan som regeringens forslag nødvendiggør. For det andet har selskaberne slet ingen kontakt med op imod en million fjernvarmeforbrugere, som afregner gennem deres boligforening, udlejer eller lignende. Derfor kender selskaberne heller ikke kundens regning eller forbrug og kan derfor ikke beregne, hvor store beløb der er omfattet af afdragsordningen.

*****

Berlingske:
Elselskaber: Nyt regningssystem vil tage op til et halvt år

IT-systemerne hos flere elselskaber er slet ikke gearet og klar til, at danskerne kan vente med at betale en del af deres energiregninger til senere. Ifølge Berlingske vil det kunne tage fra tre til seks måneder at indføre dem.

- En af udfordringerne er, at mange energikunder har behov for en hjælpende hånd nu, og jeg kan godt forestille mig, at det kan tage tre til seks måneder at få implementeret den funktionalitet, der skal til. Det er ikke kun i vores system, men det er hele branchens systemer, der skal rustes til det her, siger Mads Brøgger, der er direktør for energiforretningen i elselskabet Norlys, som forsyner over en million danskere med el eller internet.

- Der er over 50 kommercielle energiselskaber i Danmark, og det er alle dem, der skal implementere den her funktionalitet for at kunne levere den løsning, som regeringen har lagt op til, tilføjer han.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) siger, at han har »respekt« for, at det er en stor opgave for energiselskaberne at løfte, men han opfordrer alligevel landets selskaber til at arbejde hurtigere end normalt.

- Jeg vil opfordre alle parter til, at vi arbejder så hurtigt, vi kan, og får tingene til at lykkes hurtigere, end vi normalt vil gøre. Det er den måde, vi har arbejdet på i krisetider før, og det er også min forventning, at vi kan gøre ordningen hurtigere end venteligt i denne situation, siger han.

*****

Ingeniøren:
Boom i individuelle varmepumper kan true fjernvarmeprojekter

Dansk Fjernvarme foreslår at begrænse den statslige støtte til varmepumper i de områder, hvor kommuner vil udrulle fjernvarme. Hvis det ikke sker, vil det kunne udhule økonomien i fjernvarmeprojekterne, hvis for mange vælger en varmepumpe til, skriver Ingeniøren.

- Det er ikke sådan, at vi har haft fjernvarmeprojekter, som fuldstændig er blevet skrinlagt eller aflyst. Men vi begynder at se og høre, at nogle veje ikke kommer med på fjernvarmen, fordi de har fået varmepumper, siger Nicolai Kipp, chefkonsulent i brancheorganisationen Dansk Fjernvarmes taskforce for gaskonvertering.

Samme melding kommer fra John Flørning, som er chefingeniør for rådgivervirksomheden Rambøll. Han peger på, at det kan tage tid at udrulle fjernvarmen, fordi der først skal udarbejdes et projektforslag, som herefter skal godkendes af kommunen.

- Ventetiden kan anspore til her-og-nu-løsninger med individuelle varmepumper frem for mere langsigtede løsninger som fjernvarme, der i højere grad understøtter den grønne omstilling. Det er vores opfattelse, at situationen for øjeblikket øger problematikken, siger han med henvisning til de høje gaspriser.

Hvis et fjernvarmeprojekt skal give økonomisk mening, kræver det typisk, at mellem 70 og 80 procent af husene i et område bliver tilsluttet. Hvis mere end 30 procent i et boligområde får installeret en individuel varmepumpe, kan det altså true udrulning af den kollektive løsning.

*****

Sjællandske:
Affald Plus: Vi har varme nok til hele byen de kommende 10 år

Selvom restaffaldet svinder ind garanterer Affald Plus, at de har prisbillig affaldsvarme nok til hele Næstved de næste 10 år – også selvom fjernvarmen bliver udvidet markant over de kommende år, skriver Sjællandske.

- Vi står for 98 procent af varmeforsyningen til Næstved Fjernvarme og vi har varme nok - også til en udvidelse af fjernvarmenettet i Næstved, siger energichef i Affald Plus, Ole Andersen.

Dermed er der - ifølge Affald Plus - fortsat udsigt til prisbillig affaldsvarme til fjernvarmekunderne i Næstved de næste 10 år. Affaldsvarmen er nemlig underlagt et prisloft. Så mens naturgaspriserne er stukket helt af, holder Forsyningstilsynet fast i et prisloft på 100 kroner pr. Gigajoule. Dermed er ikke alene Næstveds fjernvarmekunder sikret fast pris på varmen - det samme gælder de øvrige 470.000 husstande i Danmark, der luner sig med affaldsvarme.

- Prisloftet nærmer sig smertegrænsen for Affald Plus. Til gengæld kan forbrugerne glæde sig over, at priserne holdes i ro, tilføjer Ole Andersen.

*****

Nordjyske:
Stor kriseplan får kritik: Løser ikke problemet

En ekspert i energiplanlægning har flere forbehold i forhold til det energipolitiske udspil, som De Radikale præsenterede tidligere på ugen. Ifølge Nordjyske kalder Poul Østergaard fra Aalborg Universitet, hvor han er professor i energiplanlægning, udspillet for halvhjertet.

- Det løser ikke nødvendigvis problemet nu og her, for elpriserne er jo steget kraftigt også. Godt nok er biomasse også steget. Men bare fordi du skifter fra et fastbrændselfyr til en varmepumpe, sparer du ikke nødvendigvis en hel masse penge, siger han til Nordjyske.

De Radikale vil introducere statsfinansierede grønne lån til danskere, der vil omstille fra fyr til varmepumpe. Energiafgiften vil De Radikale have ned med hele 99 procent på små luft til luft-varmepumper ved at inkludere dem i elvarmeafgiften, der gør, at ejerens elafgift går fra 75 øre/ kWh til 0,8 øre/ kWh.

Men en sådan vand til luft-varmepumpe koster ofte omkring de 100.000 kroner, og derudover er der mange steder ventetider på levering og montering. Blandt andet på grund af mangel på komponenter og travle installatører.

- Selv hvis du har et statsgaranteret lån, skal du jo stadig betale renter og afdrag. Det er jo ikke nogen foræring. Så man kan jo stille det spørgsmål, om det er tilstrækkeligt, siger professoren til Nordjyske.

*****

JydskeVestkysten:
Idrætscenter har ikke penge til at tilslutte sig fjernvarme -men har heller ikke råd til at lade være

Kultur-og Fritidscenteret i Egebæk-Hviding risikerer ikke at have råd til at betale tilslutningsafgiften til Ribe Fjernvarme. Dermed kan centeret risikere at fjerne grundlaget for en fælles fjernvarmeløsning i landsbyen, fremgår det af JydskeVestkysten.

- Det er en sindssygt svær situation. Vi har jo gas. Men vi ved ikke, hvad vi skal gøre, indtil fjernvarmen kommer, for med de nuværende priser ser vi frem til en udgift på 1.500.000 -2.000.000 kroner på energi indtil 2024. Der er grænser for, hvor meget likviditet, vi har, og hvor meget vi eventuelt kan gældsætte os. Så hvis centeret skal bestå, bliver vi nødt til at finde en midlertidig løsning indtil da, forklarer bestyrer af centret, Henrik Mortensen, til JydskeVestkysten.

Tilslutningsafgiften til Ribe Fjernvarme er på cirka 300.000 kroner, men fjernvarmerørene kommer først til Hviding i løbet af 2024. Derfor har bestyreren svært ved at se, hvordan både voldsomme energiudgifter samt tilslutningsafgiften kan klares af parterne alene.

Derfor er der tirsdag et møde mellem kommunens direktør for området og områdets idrætscentre.

*****

Fyens Stiftstidende:
Odenseanerne har ingen grund til at frygte en tårnhøj varmeregning

I Odense og omegn bliver varmeprisen ikke ramt af de ellers astronomiske stigninger, der rammer ikke mindst boligejere med gasfyr. Og sådan fortsætter det, for der er ingen overraskelser på vej til de mange kunder hos Fjernvarme Fyn, skriver Fyens Stiftstidende.

- Lige nu kører vi med fuldstændig uforandrede priser, og det fastholder vi resten af året. Borgerne i Odense kan være trygge ved situationen på deres opvarmning, og der er ikke nogen overraskelser undervejs, forsikrer Jan Strømvig, administrerende direktør i Fjernvarme Fyn.

Fjernvarmeprisen har således været den samme i 2020, 2021 og 2022, , og når kalenderen viser 2023, vil kunderne fortsat kunne tænde for varmen, uden at radiatoren pludselig æder voldsomt løs af husholdningsbudgettet.

- Vi er i gang med at lave budgetterne for 2023 lige nu, og vi forventer ikke de store prisstigninger, siger Jan Strømvig, men tilføjer dog:

- I EU tales der om et indgreb, hvor der sættes et loftover elpriserne, og det kan få konsekvenser, fordi det rammer vores indtægter på elproduktion (Fjernvarme Fyn producerer både varme og el, red.). Men hvis der ikke kommer et indgreb, eller hvis indgrebet ikke rammer for hårdt, vil der ikke komme mærkbare prisstigninger på varmen.

*****

JydskeVestkysten:
Nye områder på Nordals kan komme på fjernvarme

Seks landsbyområder på Nordals kan nu komme med på nettet hos Nordals Fjernvarmeværk, oplyser Sønderborg Forsyning. Men det kræver, at mange tilslutter sig, fremgår det af JydskeVestkysten, der udpeger de seks områder: Stevning, Oksbøl, Broballe, Mjels, Elstrup og Dyndved.

For at fjernvarmeprojekterne i de enkelte landsbyer kan blive gennemført, skal Sønderborg Forsyning først have tilslutning fra en vis andel af husejerne i området, så økonomien er sikret. Derfor vil forsyningsselskabet nu gå i gang med at spørge. Er der nok, vil der blive udarbejdet et projekt, som skal godkendes i byrådet.

Efter beregningerne har Sønderborg Forsyning fravalgt at gå videre med ét område. Det er Hundslev på Midtals. Her vil det ifølge forsyningsselskabet blive for dyrt.

- Der er rigtigt mange, der er i klemme lige nu på grund af de høje gaspriser, og vi vil enormt gerne hjælpe, så mange vi kan med at få fjernvarme. Men det bliver nødt til at være økonomisk forsvarligt, så det ikke får negative konsekvenser for vores øvrige fjernvarmekunder, siger formanden for Sønderborg Forsyning, Ellen Trane Nørby.