04. aug 2022 Presseklip

Elendig løsning, mener eksperter: 100 lastbiler skal hver dag levere træ til Fynsværkets ovne, når kullet er brændt af

LÆS I DAG: Ørsted skruer op for CO2-udledningen. Minister om udskudt gasfelt: Ikke optimalt under russisk krig. Prisen på fjernvarme på vej op. Lokalt energiselskab suspenderer alle kundernes fastprisaftaler.

Fyens.dk:
Elendig løsning, mener eksperter: 100 lastbiler skal hver dag levere træ til Fynsværkets ovne, når kullet er brændt af

Fjernvarme Fyn bygger netop nu en enorm varmekedel, som skal opvarmes af kolossale mængder træflis - såkaldt biomasse. Det skal erstatte kul, og selv om Fjernvarme Fyn nu møder kritik, så fastholder selskabet, at biomasse er den bedste løsning, fremgår det af Fyens.dk.

Det er Jyllands-Posten, der mandag citerede en række eksperter for kritik af, at varmeværkerne brænder mere og mere biomasse af for at producere varme. Biomassen kan bestå af træ, træflis, træpiller og halm og har i stor stil erstattet brugen af kul - også på Fynsværket.

Men kritikken er skudt forbi, mener Jan Strømvig, direktør for Fjernvarme Fyn, som leverer varme til flere end 200.000 borgeres radiatorer i og omkring Odense.

- De har ikke ret. Du kan finde andre eksperter, der vil sige noget andet. Hvis vi bare fældede gavntræ (træ som bruges til industri, byggematerialer og møbler, red.) og brændte af, ville de have ret et stykke hen ad vejen, men det gør vi ikke, siger han til Fyens.dk.

Han understreger, at Fjernvarme Fyn bruger resttræ, affald fra træindustrien og sekundære produkter fra skovbruget – for eksempel udtyndingstræ, skæve stammer og væltede træer. Og at den anvendte træflis skal leve op til bæredygtighedskrav, som bliver kontrolleret af en uvildig verifikator.

Derfor afviser han også, at beslutningen om at etablere et nyt, stort biomasse-anlæg til at tage over for det fossile kul.

- Vi har undersøgt det grundigt, allieret os med eksperter, og vi har stort fokus på at gøre det ansvarligt. Og vi adskiller os fra de andre værker ved, at vi kun bruger træflis - ikke importerede træpiller - og primært fra fynske skovdyrkere, så flisen ikke skal importeres. Det afgørende er dog, at træet er bæredygtigt, og derfor kan vi heller ikke udelukke på sigt at skulle importere.

Vil du betegne flis-anlægget som en grøn løsning?

- Ja, det er en grøn løsning. Der er ikke noget nyt under solen, siden vi besluttede at bygge anlægget.

*****

Jyllands-Posten:
Ørsted skruer op for CO2-udledningen

Ørsted lover at reducere CO2-udledningen med 98 pct. i 2025, men de seneste to år er udledningerne steget. Endnu værre bliver det i 2022, hvor krigen i Ukraine presser selskabet til at afbrænde mere kul, skriver Jyllands-Posten.

- Ørsted fejler. Når man ser på de her tal, er Ørsted langt fra at nå det, de skal. Det kan godt være, at de har nogle aggressive klimaambitioner, men de leverer ikke på dem, lyder dommen fra Bjarke Møller, direktør i miljøorganisationen Rådet for Grøn Omstilling.

Ole Thomsen, direktør for kraftværksforretningen i Ørsted, ærgrer sig over udviklingen, som ifølge ham skyldes, at Ørsted er forpligtet til at skrue op for kulkraft, når markedet efterspørger det.

- Vi har tidligere meldt ud, at vi stopper med kul på vores værker ved udgangen af 1. kvartal 2023, men i den mellemliggende fase er vi forpligtet til at producere, når markedet kalder på det.

Dermed lægger Ole Thomsen op til, at Ørsted kommer til at udlede endnu mere CO2 i 2022. Det sker som en direkte konsekvens af krigen i Ukraine og striden om russisk gas.

- Den pressede energisituation i Europa grundet krigen i Ukraine har gjort, at vi har været nødt til at tegne yderligere kulkontrakter for at kunne levere varme og strøm til det danske marked, siger Ole Thomsen.

Helt konkret er Ørsted ved at opbygge et lager på 800.000 tons kul, der skal brændes af på Avedøreværket og Studstrupværket til vinter, hvis det bliver nødvendigt. Det er to værker, som normalt fyrer med biomasse.

*****

EnergiWatch:
Minister om udskudt gasfelt: Ikke optimalt under russisk krig

Udvindingen af gas fra Tyra-feltet i Nordsøen bliver udskudt til senere i 2023. Det er omkring et halvt år senere end oprindeligt tænkt. Det er en situation, som klimaminister Dan Jørgensen ærgrer sig over i lyset af den samtidige energikrise, fremgår det af EnergiWatch.

- Det er ikke en optimal situation, at Tyra bliver forsinket. Men forsinkelsen påvirker ikke den kommende vinters forsyningssikkerhed, da forsinkelsen er fra sommeren 2023 til vinteren 2023/2024, siger ministeren i en skriftlig kommentar.

Årsagen til forsinkelsen er, at covid-19 har gjort det sværere at skaffe mandskab og materialer til værftet i Indonesien, hvor en del af feltets platform er ved at blive gjort færdig.

Den når ikke at blive helt klar, inden den i september sejles til Nordsøen. I stedet gøres arbejdet færdig, når den er installeret i Tyra-feltet. Samlet forsinker det projektet.

Klimaministeren er dog fortrøstningsfuld.

- Danmark har heldigvis flere forsyningsmuligheder for gas til både Danmark og Sverige, herunder biogas. Regeringen har løbende over for TotalEnergies understreget vigtigheden af at have Tyra færdig til tiden, særligt siden Ruslands invasion af Ukraine, siger han.

*****

Herning Bladet:
Prisen på fjernvarme på vej op

Det bliver dyrere at skrue op for varmen fra næste år. Det forventer Verdo, der varsler prisstigninger nu for at give kunderne mulighed for at indstille sig på stigningen. Det fremgår bl.a. af Herning Bladet.

- For den enkelte kunde kan det mærkes, når priserne på en helt basal ydelse som varme stiger, og her vil stigningen kunne opleves ret markant. Så selvom et halvt år i forvejen kan virke som lang tid, synes vi, det er vigtigt, at kunderne allerede nu kan forholde sig til det, siger Karsten Randrup, der er fjernvarmechef hos Verdo.

Det er blandt andet stigende priser på indkøb af brændsel, som presser prisen på varme op. Verdo anvender bæredygtig grøn biomasse og hovedsageligt træflis, som lige nu stiger kraftigt i pris, blandt andet på grund af krigen i Ukraine og de deraf store prisstigninger på andre brændsler som kul, olie og naturgas.

Men også lokale forhold er med til at ændre prisen. I Herning påvirkes prisen af, at Herningværket skal lukkes ned i tre måneder, og i den periode foregår fjernvarmeproduktionen på reservelastcentraler, som fyrer med naturgas. Det er dyrere end den træflis, som fjernvarmen normalt bliver produceret på.

*****

Sjællandske:
Lokalt energiselskab suspenderer alle kundernes fastprisaftaler

SK Energi i Slagelse beklager stærkt, at den helt usædvanlige markedssituation har gjort det nødvendigt at suspendere de indgåede aftaler om fastpris for omkring 3000 kunder. De har hidtil haft billig el og gas i modsætning til mange andre kunder hos andre selskaber.

Kunderne får besked om suspenderingen i disse dage, men der går dog tre måneder inden prisstigningerne slår igennem hos privatkunder, idet fastprisaftalerne ifølge de indgåede aftaler opsiges med tre måneders varsel. For erhvervskunder er varslet kun 14 dage.

- Det er meget beklageligt, men vi ser ingen anden udvej, når vi ser, hvordan det går opad med priserne. Det er gået for os indtil nu, selv om vi allerede i et stykke tid har sat penge til, men det er mere den fremtidige prisudvikling, som vi frygter, siger administrerende direktør Henrik Birch.

Han fortæller videre, at selskabet har en advokat til at vurdere, om man med henvisning til leveringsbetingelserne kan opsige fastprisaftalerne.

- Svaret er, at det kan vi godt. Men jeg har faktisk ikke hørt om andre selskaber, der har gjort det endnu, så vi er måske de første, siger Henrik Birch.