03. aug 2022 Presseklip

Vigtig fjernvarmepulje er - ikke overraskende - ved at være tom

LÆS I DAG: Biomasse er en skjult klimasynder. Nu stiger prisen på fjernvarme for 30.000 forbrugere i Trekantområdet. Udsigt til mindre varmeregning på Jagtvej. Sommer-makeover: Amagerværket skilles ad og samles igen.

Energy Supply:
Vigtig fjernvarmepulje er - ikke overraskende - ved at være tom

Interessen for grøn fjernvarme er i 2022 steget betydeligt i Danmark. Samtidig er materialer, arbejdskraft blevet dyrere, og lånerenten for investeringer er blevet højere. Det er tre årsager til, at fjernvarmepuljen er et mulehår fra at være tømt allerede nu, fremgår det af Energy Supply.

Den direkte konsekvens af en tom fjernvarmepulje så tidligt på året bliver, at udfasningen af naturgas i Danmark forsinkes, fordi mange fjernvarmeprojekter først vil blive genoptaget, når puljen igen åbner med nye midler i 2023, lyder advarslen fra Dansk Fjernvarme.

- Der er stor efterspørgsel på fjernvarme i år, på grund af de høje energipriser og ønsket om at udfase den fossile naturgas. Selvom mange nye fjernvarmeprojekter ikke behøver og dermed ikke har søgt støtte fra fjernvarmepuljen, er puljen afgørende for en række projekter, hvor de nye og højere priser har tippet økonomien i projektet i den gale retning. De er afhængige af støtten for at kunne udbygge den grønne fjernvarme, der skal konvertere naturgas- og oliekunder, siger Nicolai Kipp, chefkonsulent i konverteringer hos Dansk Fjernvarme.

I 2021 endte 98 ansøgninger til fjernvarmepuljen, der også var på 265 mio. kroner, med at få tilsagn, med forventet konverteringer på cirka 50.000 olie- og naturgasfyr. I 2022 er der indtil videre blevet givet tilsagn til ansøgninger med et konverteringspotentiale på omkring 16.000 olie- og naturgasfyr. Dansk Fjernvarme vurderer, at der i det kommende halvår vil være støtteberettigede projekter for cirka 20.000 konverteringer, der risikerer at blive forsinket.

- Et bredt flertal i Folketinget blev for en måned siden enige om en klimaaftale, der skal sikre mere grøn fjernvarme i Danmark og samtidig udfase naturgassen. De helt store spillere i aftalen er kommunerne og fjernvarmeselskaberne, der skal og vil sikre, at naturgasbrugere kan glæde sig til at få fjernvarme. Nu går måske 20.000 boligejere med naturgas ind i en varmesæson, hvor utilregneligheden om de kan få fjernvarme og hvornår, stadig dominerer, siger Nicolai Kipp, chefkonsulent i Dansk Fjernvarme.

*****

Helsingør Dagblad:
Biomasse er en skjult klimasynder

Fjernvarmesektoren satser i stigende grad på biomasse i stedet for kul, men biomasse udleder også CO2, og en stor del af udledningen registreres ikke, lyder kritik fra forskere. Dansk Fjernvarme fastholder, at biomassen er et restprodukt, fremgår det af bl.a. Helsingør Dagblad.

En af forskerne, professor Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet, er af bekymret over den omlægning fra kul til biomasse, som især har fundet sted i fjernvarmesektoren.

- Biomasse er ikke CO2-neutralt, fastslår han over for Jyllands-Posten.

Hos brancheorganisationen Dansk Fjernvarme fastholdes det, at den biomasse, som anvendes til at producere fjernvarme, er et restprodukt.

-Der fældes altså ikke træer alene for at producere el og varme, siger fagkonsulent Maria Dahl Hedegaard fra Dansk Fjernvarme til Ritzau, der samtidig understreger, at det hele tiden har været planen i fjernvarmesektoren, at biomasse skulle være en overgangsløsning.

Organisationen forventer, at biomasse gradvist de kommende år vil blive udfaset i fjernvarmesektoren. Den skal så erstattes af store varmepumper, overskudsvarme, geotermi og andre teknologier.

*****

Kolding Ugeavis:
Nu stiger prisen på fjernvarme for 30.000 forbrugere i Trekantområdet

Forsyningsselskabet Trefor hæver nu prisen på fjernvarme med 15 procent. Omkring 30.000 forbrugere bliver ramt af prisstigningen, fremgår det af Kolding Ugeavis.

Prisstigningen træder i kraft fra den 1. august og i kroner og øre bliver stigningen på 69 kroner pr. MWh. For en standardforbruger med et årsforbrug omkring 18 MWh betyder det, at varmen bliver omkring 650 kroner dyrere for resten af årets fem måneder.

Prisstigningen sker på baggrund af en udmelding fra varmeleverandøren TVIS om stigende råvarepriser hos dem. Udmeldingen fik i første omgang ikke Trefor til at sætte priserne op, da man først ville undersøge dokumentationen fra TVIS for at sikre, at der ikke er nogen anden udvej.

- Vi er til for at levere så billig og effektiv fjernvarme som muligt, så vi har sikret os, at vi hæver priserne på et veldokumenteret grundlag. Men set i lyset af de øvrige prisstigninger i forsyningsområdet, så er det forståeligt, at det også gælder de råvarer, som TVIS anvender. Det har så den konsekvens, at vi må hæve prisen, siger infrastrukturdirektør Charles Nielsen.

*****

Ugeavisen Ringkøbing:
Udsigt til mindre varmeregning på Jagtvej

Fjernvarmedirektør Martin Halkjær Kristensen hos Ringkøbing Fjernvarmeværk regner med, at der i løbet af efteråret lægges fjernvarme til husene langs gade i Ringkøbings vestlige udkant. Husene på Jagtvej har hidtil været opvarmet ved hjælp af naturgas og olie, skriver Ugeavisen Ringkøbing.

Det er de stigende priser på begge dele har gjort det langt mere attraktivt at komme på fjernvarmen, og tidligere på året lykkedes det at skabe opbakning fra mere end halvdelen af beboerne på vejen, og dermed var der nok til, at projektet kunne udføres, fortæller fjernvarmedirektør Martin Halkjær Kristensen.

- Vi er faktisk færdig med projektet og klar til at sætte spaden i jorden. Vi mangler bare lige en myndighedsgodkendelse, så kan vi gå i gang. Den har trukket lidt ud på grund af sommerferien, og fordi der er mange andre projekter lige nu, der skal behandles, fortæller Martin Halkjær Kristensen.

*****

Energy Supply:
Sommer-makeover: Amagerværket skilles ad og samles igen

Op mod 700 arbejdsopgaver og 3-4.000 komponenter skal tjekkes, smøres, strammes, repareres, svejses eller udskiftes på Amagerværkets nye kraftværksblok, som leverer strøm og fjernvarme ved at brænde certificeret bæredygtig biomasse af.

Ifølge Energy Supply er der paradoksalt nok næsten mere travlt end ellers i sommertiden på Amagerværket, der benytter sig sommerperioden til at få tjekket anlægget igennem.

- Der er nok mange, som tror, at vi er gået på sommerferie og dukker op igen til vinter, men sommeren er faktisk den travleste tid, fortæller Poul Jønson, som endnu en sommer hjælper med det årlige eftersyn på værket.

Energy Supply er med på en tur rundt i den nye kraftværksblok, hvor turen begynder i selve kedlen, som driver hele værket. Senere besøges fyrrummet, hvor hele væggen bliver scannet for, om der er steder med for stort slid, for selvom jernrørene er tykke, så er det altså måneder i løbet af vinteren med uafbrudt meget høje temperaturer og konstant sandblæsning, de er udsat for.

Man kommer også omkring varmeveksleren, hvor man i løbet af vinteren har opdaget en fejlkonstruktion i de næsten nye plader i varmeveksleren. Det er inden for garantien, så denne sommer bliver alle pladerne skiftet. Og det tager lidt tid, når man er oppe i denne størrelse.

- Der er otte rækker, og i hver række er der 900 plader, så det er altså 7.200 plader, som skal hives af, lægges på en palle, køres væk og erstattes af ligeså mange nye, forklarer teamleder Søren Lyngsø fra HOFOR, som glæder sig til, at varmeveksleren endnu mere effektivt kan udnytte overskudsvarmen, når de nye plader er sat i.