02. aug 2022 Presseklip

Danmark udleder langt mere CO2, end de officielle tal viser

LÆS I DAG: Teknisk muligt at få billig varme frem til Farum inden vinter. Thisted søger CCS-pulje i trods. Danmark har allerede nået nyt EU-krav om reduktion af naturgas. Beboere evakueret og landevej spærret efter gasudslip.

Jyllands-Posten:
Danmark udleder langt mere CO2, end de officielle tal viser

Mens Danmark officielt udleder mindre og mindre CO2, viser nye tal fra Energistyrelsen, at op mod 15 pct. af vores udledning slet ikke bliver registreret. Det er et alvorligt klimaproblem, advarer flere eksperter ifølge Jyllands-Posten.

- Biomasse er ikke CO2-neutralt, fastslår professor Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet, én af landets førende i forhold til klimaeffekten af landbrug og skovbrug overfor Jyllands-Posten.

Han er ifølge avisen bekymret for den massive omlægning fra kul til biomasse, der er sket i fjernvarmesektoren de senere år - fordi biomassen udleder CO2, og fordi udledningerne kun i begrænset omfang registreres i de officielle tal. Derfor skal der stilles flere krav til fjernvarmeselskaberne.

- Fjernvarmeselskaberne har lige nu ikke noget incitament til at reducere brugen af biomasse. Den regnes for CO2-neutral og er i modsætning til f.eks. spildvarme ikke pålagt energiafgifter. Hvis vi skal nå i mål med en reel, ambitiøs klimapolitik, skal biomassen enten pålægges afgifter, eller fjernvarmeselskaberne skal pålægges omstilling til brug af varmepumper og andre alternative varmeløsninger, siger Jørgen E. Olesen.

Energiselskabet Ørsted driver mange af de største kraftværker i Danmark, og ifølge Ørsteds hjemmeside satser man massivt på biomasse.

Ørsted har ikke ønsket at kommentere kritikken, ligesom Ørsted har sagt nej til at lade Jyllands-Posten fotografere, hvordan man bruger de store mængder biomasse i virksomhedens kraftværker. I steder henviser man til brancheorganisationen Green Power Denmark.

Her siger afdelingschef Martin Dam Wied:

- Det er rigtigt, at afbrænding af biomasse - helt isoleret - udleder CO2. Men det er jo ikke helt isoleret. Det skal ses som en del af en livscyklus, hvor der plantes nye træer, som så vokser op, når biomassen er fældet, og som så de kommende år optager CO2'en igen. Reglerne i Danmark tager afsæt i FN's tilgang til biomasse. Det er den officielle definition herfra, vi hæfter os ved, siger han bl.a. til Jyllands-Posten.

I en skriftlig kommentar anerkender klima- og energiminister Dan Jørgensen, at brugen af biomasse skal reduceres. Og skal den bruges, skal den være bæredygtig.

»Biomasse er ikke bare biomasse. Der er stor forskel på, hvor den kommer fra, og hvilken karakter den har. Derfor er der også stor forskel på klimaeffekten. Jeg mener, at vi som udgangspunkt skal arbejde efter at udfase biomasse eller i hvert fald begrænse brugen markant på sigt. Og den biomasse, vi bruger, indtil vi har alternativet på plads, skal være bæredygtig,« skriver han bl.a.

»Det er derfor, vi i Danmark i oktober 2020 lavede en bred politisk aftale om at indføre bæredygtighedskrav til træbiomasse til energi.«

*****

Frederiksborg Amts Avis:
Teknisk muligt at få billig varme frem til Farum inden vinter

Hvis der kan blive enighed mellem Vestforbrænding og Farum Fjernvarme, kan forbrugerne i Farum glæde sig til lavere fjernvarmepriser, inden vinteren sætter ind. Det skriver Frederiksborg Amts Avis, der også fortæller, at en aftale efter planen skulle være på plads i slutningen af august.

Men nu er kommunen ved at miste tålmodigheden. Det ytrede formand og næstformand for byrådets udvalg for Natur og Miljø i et tidligere debatindlæg i Frederiksborg Amts Avis.

Formand for udvalget, Lene Munch-Petersen, uddyber:

- Som formand for Natur og Miljø er jeg ansvarlig for, at kommunen har en varmeplan. Jeg er frustreret over, at borgerne i Farum kan se frem til stadig højere priser på fjernvarme. Vi har brug for, at mange flere tilslutter sig fjernvarme, men jeg kan ikke fortænke borgerne i Farum, at de ikke har lyst til at melde sig til der her med de høje priser. Det er bare rigtigt uheldigt. For naturgassen skal udfases med en anden energikilde. Og det er derfor, vi skubber på, siger hun.

Farum Fjernvarme er forbundet med Vestforbrænding, så der skal ikke store investeringer til, men det kræver en aftale mellem de to selskaber.

Hos Vestforbrænding fortæller Per Wulff til avisen, som er områdechef for Grøn varmeforsyning, at en aftale ikke er lige op over.

- Der er en masse dialog, men ingen resultater endnu. Målet er, at vi hurtigst muligt har en samarbejdsmodel. Men jeg kan desværre sige, at det ikke lykkes at have aftalen klar i slutningen af august, siger han.

På grund af ferien kunne Farum Fjernvarme desværre ikke svare på spørgsmål om fremdriften i aftalen med Vestforbrænding.

*****

EnergiWatch:
Thisted søger CCS-pulje i trods

Mens rammevilkårene får såvel ARC som Kredsløb til at droppe at jagte milliarderne i CO2-fangstpuljen, søger Kraftvarmeværk Thisted puljen. Det sker, selv om selskabet i endnu mindre grad opfylder betingelserne. Det handler om at række fingeren i vejret, konstaterer driftsleder overfor EnergiWatch.

- Vi søger ind i puljen vel vidende at vi nok ikke opnår prækvalifikation, konstaterer driftsleder Thomas Sindal overfor EnergiWatch.

For hvis de fik lov at byde, ville Thisted kunne levere et godt projekt, fastholder han. Allerede forrige forår indledte Kraftvarmeværk Thisted i samarbejde med Thisted Varmeforsyning, SEG og Ammongas sit demoprojekt for CO2-fangst, så blandt andet med puljens stadig strammere tidsfrist om lagring fra 2025 in mente, ville selskabet stå stærkt.

- Vi har hele projektet klart, og vi har styr på hele værdikæden. Såvel de logistiske aspekter som lagringen, hvor vi har en aftale med Gas Storage Denmark. Så det er kun rammebetingelserne, der spænder ben, siger Thomas Sindal, der blandt andet undrer sig over, hvorfor der skal udpeges én samlet fangstoperatør til udbuddets 400.000 ton CO2, hvilket godt og vel overstiger de 53.000 ton, der kan fanges i Thisted.

- Det vigtigste er vel prisen. Hvis man er i markedet for at købe 10.000 træpiller og kan få de første 1.000 til en billig pris, så snupper man da også dem, uanset om man så skal købe resten et andet sted.

*****

Information:
Danmark har allerede nået nyt EU-krav om reduktion af naturgas

Klimaminister Dan Jørgensen (S) skrev i sidste uge under på en ny aftale med sine europæiske kolleger, som forpligter medlemslande som Danmark til at reducere naturgasforbruget med 15 procent. Dette mål nåede Danmark dog allerede i 2020, viser en beregning, som Greenpeace Danmark står bag. Det skriver Information.

Men selv om Danmark altså allerede har nået målet for den nye aftale, så mener Greenpeace Danmark ikke, at vi skal læne os tilbage.

- Det gælder jo stadig om at få naturgasforbruget mest muligt ned og hurtigst muligt også af hensyn til klimaet så det taler for, at Danmark skal forpligte sig på et mere ambitiøst mål end de 15 procent, som er gratis at leve op til, siger Tarjei Haaland.

Professor ved DTU Marie Münster er ikke overrasket over, at Danmark allerede er i mål med de 15 procent reduktion af vores naturgasforbrug.

Hun påpeger, at selv om det først for alvor kom på radaren, at Danmark skal gøre sig fri af naturgas, efter krigen i Ukraine brød ud, har vi herhjemme længe været i gang med en grøn omstilling af energiforsyningen. Det betyder blandt andet, at en del naturgas er blevet erstattet af biogas, forklarer hun.

Hun peger på, at selv om vi ikke er bundet til at handle på grund af det krav, EU-landene netop har vedtaget, er der gode grunde til at blive ved med at nedbringe forbruget af naturgas.

- Vi er bundet af, at vi stadig skal have 70 procents reduktion af vores klimagasudledning i 2030, og det kan sagtens være, at naturgaspriserne bliver ved med at være høje, og ovenikøbet kan vi risikere, at de bliver endnu højere. Så vi har mange grunde til, at vi selvfølgelig skal blive ved med at spare på gassen og reducere forbruget, siger hun.

*****

Faa.dk:
Beboere evakueret og landevej spærret efter gasudslip

Ingen mennesker kom noget til, da der mandag formiddag blev slået gas-alarm i landsbyen Hjulby nogle få kilometer vest for Nyborg. Årsagen var en overgravning af et gasrør under arbejdet med at lægge fjernvarme ind på en ejendom, fremgår det af Faa.dk.

Gasudslip kan få fatale konsekvenser, så beredskabet og politiet sendte øjeblikkeligt et større antal udrykningskøretøjer afsted. Og udslippet viste sig at være så omfattende og potentielt farligt, at det kort efter redningsfolkenes ankomst blev nødvendigt at spærre den tæt trafikerede landevej i Hjulby helt af.

Samtidig evakuerede politiet beboerne i fem huse i området, og det viste sig hurtigt af være en klog beslutning, eftersom der på en af ejendommene blev benyttet åben ild.

Mandag formiddag ved 11.20-tiden var der så meget styr på gasudslippet i Hjulby, at politiet fandt det forsvarligt at ophæve afspærringen af landevejen gennem landsbyen.