23. jun 2022 Presseklip

Dansk Fjernvarme: Drop konkurrencemodel og sats på CCS

LÆS I DAG: Klimarådet tænder advarselslampe: ”Betydelig udfordring” at nå klimamålet i 2025. Tårnhøje gaspriser presser Fjernvarme Horsens til nye tiltag. Flere landsbyer får tilbud om fjernvarme. Ny partnerskabsaftale: Endnu mere bæredygtig fjernvarme på vej til solrødderne.

EnergiWatch:
Dansk Fjernvarme: Drop konkurrencemodel og sats på CCS

Dansk Fjernvarme bakker op om den kritik, som Klimarådet er kommet med af regeringens forslag om en model, der skal indføre konkurrence mellem affaldsanlæggene for at skabe de ønskede reduktionsudledninger. Det skriver EnergiWatch.

Modsat den ønskede effekt vil modellen nemlig ikke føre til lukning af affaldsenergianlæg, når anlæggene vil kunne importere affald. Det kan i stedet føre til en merudledning på 0,6 mio. ton CO2e i 2030, som vil kunne forsinke 70 pct.-målet.

- Man kan opnå langt større klimaeffekter ved at gøre noget helt andet. Drop konkurrencemodellen og sats i stedet på CO2-fangst på forbrændingsanlæggene. Det vil kunne give meget større reduktioner i CO2-udledningerne, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.

Modellen indeholder stramninger, der skal gøre det sværere for ca. 30 pct. af affaldsenergianlæggene at overleve, men det er også behæftet med stor usikkerhed, mens det forhindrer anlæggene i at lave investeringer i CO2-fangst, lyder det fra Kim Mortensen.

- Hvordan skal man i virkelighedens verden kunne foretage milliardinvesteringer i en branche, hvor det politisk er besluttet, at 30 pct. til at gå konkurs, og hvor man ikke på forhånd vil fortælle, hvordan det skal ske, lyder hans retoriske udsagn.

*****

Altinget:
Klimarådet tænder advarselslampe: ”Betydelig udfordring” at nå klimamålet i 2025

Det seneste år er det gået den forkerte vej med klimareduktionerne i Danmark, mener Klimarådet. Derfor skal politikerne skyde over målet med deres indsats og krav, hvis vi skal være sikre på at nå klimamålet i 2025. Sådan skriver Altinget.

”Den opgjorte udledning i 2025 er højere end i sidste års fremskrivning. Det er opsigtvækkende, da der er vedtaget virkemidler til reduktion af udledningen i det forløbne år,” skriver Klimarådet i dets kommentering til Energistyrelsens klimafremskrivning.

”Reduktionsbehovet er en betydelig udfordring, den korte tid til 2025 taget i betragtning,” tilføjer rådet.

Derfor kan det være en god idé at sigte over målene, hvis man vil være sikker på at ramme, lyder det fra Klimarådets formand Peter Møllgaard.

”Det er en politisk afvejning, om man vil gå efter en ekstra reduktion for at øge sikkerheden for at klimamålene nås. Alternativt risikerer man, at målene ikke opfyldes, fordi man satser på kun lige akkurat at opfylde målet,” siger han i en pressemeddelelse.

*****

Jyllands-Posten:
Tårnhøje gaspriser presser Fjernvarme Horsens til nye tiltag

Dr er opstået et akut behov for mere varmeenergi i fjernvarmenettet hos Fjernvarme Horsens, skriver Jyllands-Posten, som man ikke alene kan kompensere for ved at øge varmeproduktionen.

Det betyder, at fjernvarmeselskabet indfører en motivationstarif, som fra den 1. juli lægger et gebyr på en dårlig udnyttelse af fjernvarmen og omvendt belønner forbrugere med en effektiv udnyttelse.

- Hvert år må Fjernvarme Horsens’ andelshavere se adskillige millioner kroner forsvinde ud i den blå luft, fordi mange af de forsynede ejendomme udnytter den modtagne fjernvarme for dårligt. Det skyldes oftest dårligt indregulerede anlæg eller uhensigtsmæssige forbrugsmønstre, siger direktøren hos Horsens Fjernvarme, Christian Niederbockstruck.

Horsens Fjernvarme vil selv gøre en del for at optimere produktionen og fjernvarmenettet, men det er ikke kun på produktionssiden, der er fokus på øget effekt og optimeringer. En stor del af arbejdet skal kunderne lave.

- Med så mange i kø til fjernvarmen, må det sikres, at den effektivt producerede fjernvarme også udnyttes effektivt af forbrugerne og ikke går til spilde, udtaler Christian Niederbockstruck.

*****

Nordjyske:
Flere landsbyer får tilbud om fjernvarme

SNEDSTED: De voldsomt stigende priser på gas og olie har fået mange borgere til at undersøge muligheden for at blive koblet på fjernvarmen. Det mærker man blandt andet hos Snedsted Varmeværk, der netop nu arbejder med en række konverteringsprojektet, fremgår det af Nordjyske.

- I perioder er vi blevet kimet ned af borgere, og svaret er, at vi rigtig gerne vil arbejde for at udbrede fjernvarme til flere byer i Thy, og vi har projekter i gang i både Vilsund, Sundby, Hørdum, Koldby og Hundborg, siger Poul Erik Fransen, formand for Snedsted Varmeværk.

Varmeværket ved præcist, hvor mange husstande, der skal sige ja til fjernvarme i hver enkelt landsby, før det er muligt at etablere den nye varmekilde.

I Vilsund og Sundby kræves det for eksempel, at 80 til 85 procent af husstandene bakker op. Ellers falder projektet. Går alt efter planen, tager det omkring to år, før byerne har fjernvarme.

- Det er utrolig vigtigt, at man som lokalsamfund går sammen om at tage stilling. For hvis hver femte husstand i stedet investerer i en varmepumpe, så kommer der ikke fjernvarme, udtaler Carsten Nielsen, der er driftsleder i Snedsted Varmeværk, i en pressemeddelelse, som er udsendt af Thisted Kommune.

*****

Solrød Kommune; pressemeddelelse:
Ny partnerskabsaftale: Endnu mere bæredygtig fjernvarme på vej til solrødderne

Solrød Kommune og Solrød Fjernvarme a.m.b.a. indgår nu en partnerskabsaftale, der skal styrke parternes samarbejde om hurtigere udbredelse af fjernvarme til solrødborgerne. Samtidig er det målet, at al den lokale fjernvarme skal være 100 procent bæredygtig i 2025. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

- Selvfølgelig skal vi gøre, hvad vi kan, for at sikre, at endnu flere borgere i kommunen kan gøre brug af fjernvarme. Det er en bæredygtig varmekilde, som i flere tilfælde også er et billigere alternativ end andre varmekilder, og vi skylder både os selv og fremtidige generationer at tænke i nogle grønnere løsninger - også på varmeområdet, siger Kim Sunesen, formand for Natur-, klima- og planudvalget.

Han nævner, at fjernvarmen samtidig medvirker til at frigøre borgerne i kommunen fra russisk naturgas, og med krigen i Ukraine er vi generelt alle sammen blevet ekstra opmærksomme på, at vi på ingen måde ønsker at være i lommerne på en uforudsigelig, russisk stormagt.

Solrød Fjernvarme vil sammen med kommunen også invitere til borgermøder for at informere om udbygningsplanerne. Begge parter har samtidig en forventning om, at der inden årets udgang kommer nye, lovgivningsmæssige rammer fra Folketinget, som skal bane vejen for en hurtigere og nemmere udbygning af fjernvarmenettet over hele landet.

”Det vil have stor betydning for de tidsplaner, der kan meldes ud til borgerne. Som regler og rammer er nu, tager det minimum 6-8 måneder, fra Solrød Fjernvarme har ansøgt Solrød Kommune om en projektgodkendelse, til gravearbejdet kan gå i gang - og det er, hvis hele processen kører på skinner, ” skriver kommunen i pressemeddelelsen.