22. jun 2022 Presseklip

Klimarådet peger på ”væsentlig udfordring” for 2030-målet

LÆS I DAG: Fjernvarmeplan skaber uro: V-profil og borgmester i åbent opgør. Forsyningsselskab har forrygende travlt: Flere hundrede venter på fjernvarme. I den ene by stiger prisen for nye fjernvarmekunder fra 26.000 til 100.000: I den anden by stiger prisen stort set ikke. Varmeprisen stikker af: Nu vil landsbyer gøre sig lækre for fjernvarmen. Godkendelse af fjernvarmeudbygning fremskyndes.

Klimamonitor:
Klimarådet peger på ”væsentlig udfordring” for 2030-målet

Klimarådet vurderer i ny rapport, at Energistyrelsens forventninger til reduktioner fra affaldssektoren kan være for høje. Regeringen kan dermed mangle 0,6 millioner ton CO2, der ellers er budgetteret med, i 2030, fremgår det af Klimamonitor.

Folketingets affaldsaftale fra 2020 skulle gennem en konkurrenceudsættelse af affaldssektoren ende med lukkede værker og dermed mindre kapacitet til at brænde affald af og udlede CO2. Men det er meget usikre reduktioner, fordi Klimarådet vurderer, at der »ikke er noget, der tyder på, at den planlagte konkurrenceudsættelse« fører til anlægslukninger.

Vi kan derfor risikere at se frem til en dårlig overraskelse og manglende reduktioner, når vi når tættere på klimamålet.

»Klimarådet vurderer, at en potentiel merudledning på 0,6 mio. ton i 2030 vil være en væsentlig udfordring i forhold til opnåelse af 70-procentsmålet,« skriver rådet i sin rapport.

Det vil tage flere år, før det vil være muligt at konkludere, om konkurrenceudsættelse fører til lukninger og den ønskede CO2-reduktion. Til den tid vil der være meget kort frist til at iværksætte supplerende virkemidler til at sikre den allerede indregnede reduktion af udledninger fra affaldssektoren, påpeger Klimarådet.

Grundlæggende mangler Klimarådet tiltro til, at klimaaftalen for affaldssektoren fra 2020 vil sikre de lovede reduktioner i 2030, fordi den er for løst funderet.

- Konkurrenceudsættelse er ikke et sikkert instrument, fordi anlæggene stadig kan importere affald. Det er kun, hvis anlæggene lukker på grund af konkurrencen, at aftalen giver reduktionerne, siger Peter Møllgaard over telefonen til Klimamonitor.

Læs også ”Klimarådet dumper konkurrencemodel på affaldsforbrænding”.

*****

SN.dk:
Fjernvarmeplan skaber uro: V-profil og borgmester i åbent opgør

Venstres Hans Andersen kritiserer borgmester Tina Tving Stauning for dobbeltrolle, når der skal udrulles fjernvarme til større dele af Frederikssund Kommune, fordi hun er bestyrelsesmedlem i Vestforbrænding. Derfor skal hun træde ud af bestyrelsen, mener han – borgmester afviser, skriver SN.dk.

- Jeg mener, at Tina Tving Stauning må vælge mellem at være borgmester eller fremtrædende bestyrelsesmedlem med et betydeligt honorar i Vestforbrænding i planlægningen af den største udbygning af fjernvarme i kommunens historie, lyder det fra Hans Andersen, der mener, at bestyrelsesposten kan farve hendes holdning.

Tina Tving Stauning afviser dog både kritikken og frygten og henviser til, at hun er udpeget af kommunen og sidder som kommunens repræsentant i bestyrelsen.

- Jeg er til hver en tid som borgmester selvfølgelig meget optaget af at sikre, at borgere og virksomheder hurtigst og bedst muligt kan overgå til fjernvarme og komme af med naturgassen, og at alle inden årets udgang ved, hvad der er i pipelinen. Det er om ikke det vigtigste så på Top-2-listen over prioriterede opgaver, siger hun til avisen og fortsætter:

- Og Hans Andersen og andre kan være helt rolige: Frederikssund Kommune skal selvfølgelig vælge den løsning, der samfundsøkonomisk er bedst, og vi skal følge varmeforsyningslovgivningen, der regulerer området uanset hvad, og hvis der ender med at være flere, der byder ind på samme opgave, skal det i høring først.

*****

JydskeVestkysten:
Forsyningsselskab har forrygende travlt: Flere hundrede venter på fjernvarme

Prisen på olie og gas er steget voldsomt - det samme er aktivitetsniveauet hos Sønderborg Varme, der har ansat flere medarbejdere og nu har tre entreprenører til at klare gravearbejdet mod tidligere en. Det skriver JydskeVestkysten.

- Jeg ved ikke præcis hvor mange, men der er flere hundrede, som venter på at komme på nettet. Vi har omkring 10 til 12 konverteringer til fjernvarme om ugen - det var vel tidligere højst otte, siger Heidi Catharina Sommerset, der er kunde- og kommunikationskonsulent.

Antallet af forbrugere hos Sønderborg Fjernvarme er steget kraftigt - nu er 15.000 inde i varmen. Det tal var ved indgangen til 2021 13.000. Det skal selvfølgelig nævnes, at sammenlægningen med Augustenborg i august 2021 gav 1393.

Sønderborg Varme kigger nu i retning af Nybøl og Vester Sottrup. Heidi Catharina Sommerset siger dog, at Sønderborg Varme ikke sådan bare kan gå i gang med at lægge rør - det skal godkendes af kommunen, og der skal være både samfundsmæssig og virksomhedsmæssig økonomi i projektet.

Det er nemlig sådan, at Sønderborg Varme er forbrugerejet, og hvis der lægges rør til eksempelvis Vester Sottrup, må udgiften ikke lægges over på eksisterende forbrugere. Den skal betales af de nye forbrugere. Derfor skal der et vist antal tilslutninger til, før det kan lade sig gøre.

*****

Faa.dk:
I den ene by stiger prisen for nye fjernvarmekunder fra 26.000 til 100.000: I den anden by stiger prisen stort set ikke

Mens prisen for at blive tilsluttet fjernvarme er firedoblet i Ryslinge, forventes den ikke at stige i Munkebo, hvor der også arbejdes med en udvidelse af fjernvarmenettet. Og det er der især én god grund til, forklarer forsyningsdirektøren til Faa.dk, og det handler om størrelsen.

I Munkebo er det Kerteminde Forsyning, der står bag projektet, der anslået at løbe op i 160-170 millioner kroner. Netop størrelsen af det giver en anden form for robusthed, forklarer Michael Høj-Larsen, direktør hos Kerteminde Forsyning.

Selvom de også er udfordret af stigende priser på rør og gravearbejder, er situationen en helt anden. De vilde prisstigninger i Ryslinge er derfor slet ikke på tapetet i Munkebo, forsikrer Michael Høj-Larsen.

- Vi ser ind i almindelige prisreguleringer på de fremtidige priser. Altså almindelige inflationsreguleringer. Vi ser slet ikke ind i den der firedobling. Det vil vi gerne melde ud.

Der ligger i forvejen hovedledninger rundt i Munkebo, hvorfor de nye kunder kan forvente at have fjernvarme allerede i 2023.

*****

Horsens Folkeblad:
Varmeprisen stikker af: Nu vil landsbyer gøre sig lækre for fjernvarmen

En gruppe borgere i landsbyerne Tønning og Træden er gået sammen for at undersøge muligheden for at få fjernvarme til området. Nu indkaldes beboerne til et åbent møde, hvor stemningen skal loddes, skriver Horsens Folkeblad.

- Vi er flere, der rigtig gerne vil kobles på Brædstrup Fjernvarme, men hvis vi skal være interessante for dem, skal vi sikre, at så mange som muligt ikke vælger en varmepumpe på grund af uvidenhed, for så er der én kunde mindre til fjernvarmeværket, siger Jens Damgaard Pedersen, som er blandt initiativtagerne til borgermødet.

En gruppe forskere fra Aalborg Universitet har set på, hvor i landet det kan være attraktivt at rulle fjernvarme ud. Her er Træden "anbefalet udlagt til fjernvarme", mens Tønning beskrives som "muligvis grundlag for fjernvarme".

- Vi skal derfor diskutere, hvordan vi kan påvirke kommunen til, at vi kan komme med ind i fjernvarmeområdet. Hvis vi her fra Tønning og Træden kunne vise kommunen, at der er en stor opbakning til at komme på fjernvarme, så er det noget, som jo på en eller anden vis bør tælle med, når kommunen skal komme med sin endelige vurdering inden årets udgang, siger Jens Damgaard Pedersen.

*****

Herlev Kommune; pressemeddelelse:
Godkendelse af fjernvarmeudbygning fremskyndes

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget ønsker, at herlevborgerne får fjernvarme hurtigst muligt, og at arbejdet med udrulning kan ske allerede fra 2023. Derfor bliver beslutnings- og godkendelsesprocessen nu fremskyndet, så godkendelse kan ske allerede på et ekstraordinært udvalgsmøde i oktober 2022.

For at fremskynde processen og sikre hurtig igangsættelse har udvalget nu givet grønt lys for, at forvaltningen kan sende et projektforslag fra Vestforbrænding i høring umiddelbart efter, at det er modtaget.

At forvaltningen har denne mulighed betyder, at endelig politisk godkendelse kan ske godt to måneder tidligere end ved en normal proces, fremgår det af en pressemeddelelse fra kommunen.

Forudsat, at Vestforbrændings projektforslag er kommunen i hænde senest den 1. august 2022, og at der ikke opstår komplikationer eller forsinkelser, vil MKTU kunne foretage den endelige godkendelse af fjernvarmeudbygningen på et ekstraordinært møde medio oktober 2022.

*****