20. jun 2022 Presseklip

Techgiganters datacentre kan varme massevis af danske huse, men gør det ikke: ”Det er helt tosset”

LÆS I DAG: Nye fjernvarmekunder må gravere dybere i lommen. Kommunegaranti for stort lån: Varmeværk er klar til hele byen. Fjernvarmegruppe bad om en uformel tilkendegivelse - og så røg en skov af tommelfingre i vejret fra mulige forbrugere. Fjernvarme til naturgaskunder i Blokhus og Hune er en udfordring.

DR.dk/Nyheder:
Techgiganters datacentre kan varme massevis af danske huse, men gør det ikke: ”Det er helt tosset”

Lige nu er det alene Metas datacenter ved Odense, der som det eneste af de store techgiganters datacentre i Danmark sender sin overskudsvarme ud til fjernvarmekunder. Og det er helt hen i vejret, at det samme ikke er tilfældet i fx Viborg, hvor Apple har et stort datacenter.

- I et land som Danmark virker det helt tosset, at man ikke får placeret de her datacentre, så man kan udnytte den spildvarme, der kommer ud af det. Det kunne give fjernvarme til tusindvis af husstande , siger Søren Dyck-Madsen, der er seniorkonsulent i tænketanken Concito, til DR.dk/Nyheder.

Apple er ikke den eneste techgigant, der har valgt Danmark til at bygge et stort datacenter i. I Fredericia har Google bygget et, og Meta (tidligere Facebook) har et deres i Odense, som lige nu er det eneste, der leverer fjernvarme.

Microsoft har tre på vej i henholdsvis Køge, Roskilde og Høje Taastrup . Kun det sidste bliver tilkoblet fjernvarmenettet.

Jesper Koch, der er analysechef hos Dansk Fjernvarme, mener, det er vigtigt at få kigget på, om borgene kan få gavn af overskudsvarme fra ikke mindst kommende store datacentre.

- Man bør i det mindste lave et eller andet form for krav om, at man får belyst, hvad mulighederne er for at indgå samarbejder med fjernvarmen, siger han til DR.dk/Nyheder.

Jesper Koch mener, det er vigtigt at tænke over placeringen af datacentrene. Jo tættere på fjernvarmecentralen, desto nemmere er projektet at få op at stå. Apple har placeret sit center så tæt som muligt på en af landets største transformerstationer, så der er den bedst tænkelige tilgang til el. Til gengæld er der 13 kilometer til Viborg og fjernvarmenettet.

- Det burde man lige have givet en tanke ekstra. Man kunne godt have lavet en smartere løsning på det tidspunkt. Men fokus har nok været på at være tæt på el, siger Jesper Koch.

*****

Jyllands-Posten:
Kommunerne vil sætte stor klimaplan på pause, men Folketinget siger nej

EU's sanktioner mod Rusland betyder, at Danmark kan komme i en situation med knaphed på energi. Derfor vil KL have Folketinget til at sætte den store affaldsplan på pause, så samfundet ikke går glip af bl.a. fjernvarme fra affaldsafbrænding.

- Vi har brug for mere tid. Vi ved godt, hvilken vej den grønne omstilling skal gå, men lige nu er der kommet en krig ind fra højre, som svarer til at blive tacklet bagfra, siger Birgit S. Hansen, der er borgmester i Frederikshavn Kommune og formand for Miljø- og Forsyningsudvalget under KL.

Hun bakkes i Jyllands-Posten op af Lars Gårn Hansen, vismand og medlem af formandskabet for Det Miljøøkonomiske Råd. Han mener, at krigen mellem Rusland og Ukraine og de stigende priser på energi og varme alt andet lige trækker mod at fortsætte med at bruge affaldsvarme.

- Det afgørende må være prisudviklingen på længere sigt, men Ukraine-/Ruslandkrisen trækker mod at bruge affald som en opvarmningsressource fremfor at genbruge det, siger Lars Gårn Hansen, der grundlæggende mener, at genbrug og forbrænding skal være styret af markedet og ikke politiske beslutninger.

Det får dog ikke partierne på Christiansborg til at ryste på hånden, hvor forslaget fra KL har fået en kølig modtagelse. Faktisk går klimaordfører for De Radikale Rasmus Helveg Petersen så langt som at sige, at en udskydelse vil være »stik imod« de klimaplaner, som man har vedtaget.

- Det vil de facto betyde, at vi sætter vores klimamål på pause, og det vil jeg ikke gå med til. Vi er i forvejen bagud i forhold til vores klimaplaner, og på den her måde vil det blot komme til at tage endnu længere tid at nå igennem med den grønne omstilling, siger han.

*****

Fyens Stiftstidende:
Nye fjernvarmekunder må gravere dybere i lommen

Det bliver meget dyrere for husstandene i Ryslinge at blive tilsluttet fjernvarmen end først meldt ud. For et gennemsnitshus stiger prisen fra 26.500 til 100.000 kroner, fremgår det af Fyens Stiftstidende, der tilskriver prisstigningen til de generelle prisstigninger.

- Vi kan godt forstå, hvis man bliver skuffet. Det er vi også selv, for vi har bestemt ikke ønsket det her. Der er tale om helt regulære prisstigninger på rør, asfalt og entreprenøren osv., og det er alt, der er steget, og vores priser er fløjet i vejret og er langt, langt over budget, forklarer direktør hos Midtfyns Energi, Karsten Godiksen.

- Det er det, der gør det, og der er ikke så meget at gøre.

Ekstraudgiften bliver dækket i form af et såkaldt bidrag til grøn omstilling. Bidraget udgør 25 kroner per kvadratmeter opvarmet bolig - dog maksimalt 300 kvadratmeter. Det vil for en bolig på de maksimale 300 kvadratmeter betyde 150.000 kroner ekstra -i alt 176.500 kroner for at blive sluttet til -og beløbet skal så betales over de næste 20 år.

- Vi har selvfølgelig regnet på det for at finde ud af, om det er en god idé. Vores beregninger siger, at det er det stadig -og besparelsen i forhold til naturgas er stadig væsentlig, siger Karsten Godiksen.

*****

Viborg Stifts Folkeblad:
Kommunegaranti for stort lån: Varmeværk er klar til hele byen

Stoholm Fjernvarme A.m.b.a har udsigt til en kommunegaranti for et lån på 20,1 millioner kroner, så fjernvarmeselskabet kan trække gadeledninger og stikledninger til 344 ejendomme i den nordvestlige del af Stoholm. Det skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Faktisk er fjernvarmeværket allerede i gang med at lægge ledninger til 130 af de 344 ejendomme, det drejer sig om. Det gik man i gang med allerede først på året, da man havde de krævede tilkendelser fra eventuelt kommende forbrugere på plads, fortæller formanden for fjernvarmeværket bestyrelse, Henry Jensen.

- Arbejdet er indtil videre finansieret med et overskud, vi har lavet fra produktionen af strøm, men på den lange bane må vi ikke bruge overskuddet på den måde. Det skal sendes tilbage til forbrugerne per 1. juli, og udregningen af den fordeling er vi nu i gang med. Så udbredelsen af fjernvarmen skal finansieres med et lån, siger Henry Jensen.

Lånet skal ifølge ansøgningen fra fjernvarmen optages i Kommunekredit i form af et fastforrentet lån, der afvikles over 30 år med en rente på lige godt to procent. Viborg Kommune har ifølge dagsordenen i forvejen stillet garantien for fire lån optaget af varmeværket. To lån på i alt 8,7 millioner fra 2013 og to fra 2021 på i alt 13 millioner. Samlet udgør restgælden på lånene 16, 7 millioner kroner.

*****
Fredericia Dagblad:
Fjernvarmegruppe bad om en uformel tilkendegivelse - og så røg en skov af tommelfingre i vejret fra mulige forbrugere

I Thyregod-Vester har en særlig fjernvarmegruppe undersøgt, om der er mulighed for at etablere fjernvarme. Et møde og den efterfølgende respons har vist, at idéen efter alt at dømme kan blive til virkelighed, fremgår det af Fredericia Dagblad.

Fredag morgen i sidste uge har 147 mulige forbrugere tilkendegivet, at de er klar til at støtte fjernvarmeprojektet. Det er flot lyder det fra den såkaldte Fællesvarmegruppe – også selv om der er et stykke vej til de mindst 220, der skal med på projektet, førend det kan blive til noget.

Beregningerne, der skal klarlægge, om det kan lade sig gøre at få fjernvarme til forbrugerne i Thyregod og Vesterlund, tager udgangspunkt i, at der er 588 forbrugere i de to landsbyer. For at kunne sætte gang i projektet kræves det, at mindst 220 af dem tilmelder sig i år.

Herefter peger fremskrivninger på, at der i løbet af de følgende fem år vil være op til 75 procent, der gerne vil kobles på.

- De økonomiske beregninger, der blev fremlagt for at sammenligne fællesvarmen med forskellige varmekilder i form af naturgas, olie, varmepumpe og træpiller er baseret på lovbefalede standardforudsætninger. Det vil sige, at beregningerne er ædruelige og ikke ”sælgerberegninger”, som er farvede af særinteresser. Beregningerne peger for et ”standardhus” på 130 kvadratmeter på fællesvarmen som en klar nummer et og med en husstandsvarmepumpe som nummer to, oplyser fællesvarmegruppen.

*****
Nordjyske:
Fjernvarme til naturgaskunder i Blokhus og Hune er en udfordring

Det ligger ikke lige til højrebenet at give borgere i Hune og Blokhus, der har naturgas som varmekilde, mulighed for at få fjernvarme til at opvarme deres bolig. For med det nuværende set-up kan Jetsmark Energiværk ikke levere fjernvarme til forbrugerne i Hune og Blokhus, fremgår det af Nordjyske.

- Den største udfordring for Hune og Blokhus er, at der ikke findes en naturlig fjernvarmeforsyning, siger Peter Laursen, der er direktør i Vækst-og Udviklingsafdelingen i Jammerbugt Kommune.

I alt er der 680 husstande i Blokhus og Hune, som har naturgas. Det nærmeste energiværk, der kan levere fjernvarme, er Jetsmark, der her og nu forsyner godt 1700 borgere i Pandrup og Kaas med varme og har ikke umiddelbart mulighed for at forsyne flere.

- Vi er meget positivt stemt overfor et samarbejde, men den nuværende kapacitet gør, at vi ikke har overskudskapacitet til at dække det forsyningsområde, siger Jesper Smidt, der er formand for bestyrelsen i Jetsmark Energiværk.

På baggrund af henvendelser fra borgere, har Samrådet Destination Blokhus, der er en paraplyorganisation for foreninger i Hune og Blokhus, rettet henvendelse til Jammerbugt Forsyning for at høre om muligheden for at få fjernvarmen bragt til de to kystbyer.

- Jeg ser to scenarier -det ene er en stikledning, som ikke er muligt med den nuværende kapacitet, og det andet er etablering af et decentralt fjernvarmeværk. Der er ikke et umiddelbart quickfix, det er en langsigtet proces, siger Jesper Smidt.

*****