14. jun 2022 Presseklip

Havvindplaner udløser krav om flere direkte elforbindelser

LÆS I DAG: Solens stråler giver varme til 150 huse. Fjernvarmekunder undgår dyrere regning. Professor: Vanskeligt at nå femdobling af havvindmøllestrøm. Ørsted udpeger danske anlæg til sin satsning på CO2-fangst. Greve sætter fart på fjernvarmeplaner.

Finans.dk:
Havvindplaner udløser krav om flere direkte elforbindelser

Regeringens udspil om direkte elforbindelser fra havvindparker til PtX-produktionsanlæg, får nu Dansk Fjernvarme til at kræve, at den samme mulighed skal være mulig for fjernvarmeselskaber. Som reglerne er i dag, skal et større fjernvarmeværk betale ofte millioner til statslige Energinet og det lokale elnetselskab for at få transporteret strømmen frem til fjernvarmeværkets elvarmepumper og elpatroner.

- Derfor må udgangspunktet nødvendigvis være, at kan elnetselskaberne ikke tilbyde konkurrencedygtige og omkostningsægte priser, skal værkerne have mulighed for at lave direkte forbindelser til f.eks. vindmølle- eller solcelleparker, siger Kim Mortensen til Finans.dk.

Og der er opbakning til ønsket fra Green Power Danmark, hvis Energistyrelsen bestemmer, hvornår en direkte elledning giver mening, og hvornår den ikke gør.

- Man skal bruge det kollektive elnet, når det giver samfundsøkonomisk mening. Men når vi ser ind i fremtidens behov for grøn strøm, kan vi godt se, at der vil være steder, hvor det giver rigtig god mening at bruge direkte linjer i stedet for at forstærke det kollektive elnet, siger Kristine Grunnet, afdelingschef i Green Power Denmark (GWP).

For Dansk Fjernvarme handler øvelsen dog først og fremmest om at sikre, at værkerne kan skrue den bedste løsning sammen for det samlede elsystem og de tilsluttede varmekunder.

- For os handler det om at få så stor fleksibilitet som mulig til at tilrettelægge den bedste og billigste løsning. I dag er reglerne på området både komplicerede og ufleksible. Derfor vil det være både rigtigt og rimeligt, at der også åbnes for muligheden for direkte elledninger i fjernvarmesektoren, siger Kim Mortensen til Finans.dk.

*****

Frederiksborg Amts Avis:
Solens stråler giver varme til 150 huse

Mandag indviede Nivå-virksomheden Heliac sit første kommercielle solanlæg, der er placeret i DTU Science Park. Frederiksborg Amts Avis fortæller, at anlægget allerede om få uger vil være i stand til at levere fjernvarme til Norfors.

Anlægget kan producere fjernvarme til 150 huses forbrug som en del af fjernvarmen fra Norfors, men det kan også bruges af industrivirksomheder, der har brug for damp op til 180 grader.

- Det kan godt være, at det ser enkelt ud, men det er utrolig komplekst at udvikle et anlæg, der også er enkelt at bygge, sagde adm. direktør Henrik Pranov ved indvielsen fra sin platform foran anlæggets 144 enheder.

Fredensborgs borgmester, Thomas Lykke Pedersen, glæder sig over, at Heliac har etableret sit hovedsæde i Nivå, og særligt fordi han som andre borgmestre jævnligt får henvendelser fra borgere, der spørger til, hvornår de kan få fjernvarme og hvornår den bliver mere grøn.

- Emnet fylder meget hos borgerne, og solvarmeanlægget fra Heliac er svaret på mange udfordringer, for det kan sikre fjernvarme til store dele af befolkningen, sagde Thomas Lykke Pedersen.

*****

JydskeVestkysten:
Fjernvarmekunder undgår dyrere regning

Trefors bestyrelse besluttede mandag, at en bebudet prisstigning fra fjernvarmeleverandøren TVIS ikke skal ramme selskabets kunder - indtil videre i hvert fald. Nu efterlyser Trefor dokumentation for behovet for prisstigningen fra TVIS, fremgår det JydskeVestkysten.

- Vores udgangspunkt er, at da TVIS endnu ikke har forelagt dokumentation for behovet for prisstigningen, gør vi ikke noget ud over at efterspørge dokumentation, siger infrastrukturdirektør hos Trefor, Charles Nielsen, der ikke har yderligere kommentarer.

Hos TVIS forklarer direktør Jørgen Nielsen, at den bebudede prisstigning på 18 procent er begrundet i konkrete ekstraomkostninger i form af prisstigninger fra Ørsted, som via Skærbækværket leverer halvdelen af al den varme, som TVIS sender videre til sine kunder - blandt andre Trefor.

- Og vi er et non-profitforetagende. Vi har ingen pengekasse. Derfor har vi givet vores kunder en orientering om, at vi hæver priserne. Officielt godkendes det først i vores bestyrelse den 24. juni, men vi har ønsket at give vores kunder informationen i god tid, så de kan nå at tage højde for prisstigningen, hvis de ønsker det, forklarer Jørgen Nielsen.

*****

Energy Supply:
Professor: Vanskeligt at nå femdobling af havvindmøllestrøm

Det bliver vanskeligt at nå målsætningen om at femdoble den danske kapacitet af strøm fra havvindmøller i 2030, lyder meldingen fra professor Brian Vad Mathiesen fra Aalborg Universitet, i en kommentar til regeringens seneste udmelding om en kraftig øgning af havvindmøllestrøm.

- Det bliver helt afgørende, at vi får opskaleret produktionen kraftigt, men vi er også nødt til at kigge grundigt på den nuværende teknologi på området, siger han ifølge Energy Supply.

Brian Vad Mathiesen ser gerne, at når arbejdet med planlægningen af nye havvindmølleparker for alvor går i gang, så sker udbuddet af projekterne på en sådan måde, at man hurtigere kan komme i gang med opførelsen end normalt.

- Der er jo en masse led i det her, som skal tænkes igennem, for at det kan lade sig gøre at nå i mål. Man skal først planlægge, hvor de skal opføres, så skal projekterne i udbud, og kontrakterne skal udformes, inden det reelle arbejde går i gang, siger han.

Ifølge professoren hænger forbruget af energi tæt sammen med finansieringen af disse projekter. Derfor advarer professoren regeringen imod, at det ikke er sikkert, at forbruget kommer til at følge med, i det omfang som industrien gerne vil have.

- Vi skal jo ikke bygge vindmøller, hvis ikke der er den nødvendige afsætning til at erstatte noget kul, olie eller gas. Det er perspektivet i det.

*****

EnergiWatch:
Ørsted udpeger danske anlæg til sin satsning på CO2-fangst

Ørsted vil benytte den halmfyrede kedel på Avedøreværket og det flisfyrede Asnæsværket til at indfange 400.000 ton CO2 om året fra 2025. Sidstnævnte skal også indfange CO2 fra raffinaderiet i Kalundborg, lyder planen, der omfatter lagring af CO2’en i Nordsøen. Det skriver EnergiWatch.

- Værkerne har en unik placering, hvor vi har tilgang til alle de ting, man skal bruge for enten at fange og udskibe CO2 eller bruge CO2’en til produktion af grønne brændstoffer, som så kan udskibes fra anlæggenes egne havne, siger Ole Thomsen, der er senior vice president hos Ørsted.

- Og vi ser allerede nu, hvordan andre aktører med opfanget CO2 også kan bruge vores hubs. Kalundborg Refinery er første mulige samarbejdspartner, men der er flere aktører med CO2-udledning, som vi også ser mulige samarbejder med, siger han.

Hermed henviser han til, at Ørsted allerede er i dialog med raffinaderiet i Kalundborg angående mulighederne for at fange CO2 fra raffinaderiet og dernæst føre den til Asnæsværket for videre udskibning og lagring.

Ørsted understreger, at målet om at kunne tage hul på lagringen fra 2025 afhænger af, at selskabet vinder det igangværende udbud for CCS. Her lægger Energistyrelsen op til at udpege en vinder, som kan indfange 400.000 ton CO2 fra netop 2025.

*****

EnergiWatch:
Greve sætter fart på fjernvarmeplaner

Greve Fjernvarme vil tilbyde 2.000 husstande fjernvarme inden udgangen af 2026. Projektet kommer til at koste 300 mio. kr. og er fase ét i en større udbygningsplan, hvor Greve Fjernvarme vil tilbyde fjernvarme i etaper til alle huse i den østlige del af Greve, fremgår det af EnergiWatch.

- Vi skal have udfaset den fossile gas. Derfor igangsætter vi det største anlægsprojekt i Greve Fjernvarmes historie, og vi er nu klar til at løfte sløret for de første tilbud til boligejerne, der kan konverteres over på den grønne fjernvarme fra 2023, siger Sophus Vørsing, bestyrelsesformand i Greve Fjernvarme.

Det kan dog tage nogle år, før de mange husstande er koblet til fjernvarme.

- Fjernvarme kræver planlægning og forudsigelige rammer. Lige nu må vi konstatere, at vi oplever mangel på arbejdskraft og stigende inflation i samfundet. Det betyder, at vi ikke kan tilbyde fjernvarme til alle lige så hurtigt, som vi gerne ville, siger Marc Genning, næstformand i Greve Fjernvarme.