13. jun 2022 Presseklip

Tænketank: Operativ stab skal sikre hurtigere grøn omstilling

LÆS I DAG: Enorm efterspørgsel: Disse byer kan blive de næste, der får fjernvarme. Stor efterspørgsel: Skive Fjernvarme oplever lang leveringstid på rør. Verdens største CO2-kølede havvands-varmepumpe skal levere varme til 50.000 danskere. Heliac klar med højtemperatur-solvarmeanlæg. Energi-direktør om selskabsplaner: - Det er ikke en ukendt konstruktion. Tusindvis af fjernvarme-kunder i Vejle kan se frem til prisstigning om tre uger.

Information:
Tænketank: Operativ stab skal sikre hurtigere grøn omstilling

Der er akut brug for mere ambitiøs handling - både top-down og bottom-up - hvis vi skal ud af den fossile afhængighed af Rusland og sikre klimamålene. Det er opfordringen i en grønbog fra Tænketanken Mandag Morgen, fremgår det af Information.

Såvel den truende energikrise som klimakrisen får tænketanken til at appellere om et meget højere tempo i både EU's og Danmarks grønne omstilling.

”På samme måde som under COVID-19-pandemien bør der oprettes en stående operativ stab, der kan sørge for hurtig eksekvering af den grønne energiplan,” lyder opfordringen.

Tænketanken påpeger, at EU og medlemslandene alene i pandemiens første år afsatte over 4.800 milliarder euro - næsten 36 billioner kroner - til økonomiske redningspakker, der skulle holde hånden under økonomien og afværge risikoen for en depression.

”Inden for få måneder bør vi i Danmark nedsætte en national operativ stab, der kan sørge for hurtig eksekvering af den grønne omstilling af energisektoren. Det samme burde man gøre i Europa-Kommissionen. Det er vigtigt med et stærkt og handlingsorienteret lederskab, som kan fjerne alle snubletråde og føre masterplanen ud i livet,” fremgår det af grønbogen.

Grønbogen for et bæredygtigt energisystem indeholder 25 prioriterede anbefalinger fra tænketanken ud af et samlet løsningskatalog på 130 handlingsforslag. Det vigtigste redskab til at mindske den fossile energiafhængighed og presset på klimaet er ifølge Mandag Morgen at bruge mindre energi.

»Sæt energieffektivisering først. Hver sparet energienhed er sparede penge,« hedder det.

*****
Nordjyske:
Enorm efterspørgsel: Disse byer kan blive de næste, der får fjernvarme

Forsyningschef Jesper Møller Larsen hos Aalborg Forsyning oplever ulykkelige borgere, der nærmest græder i telefonen, fordi de er meget pressede over de stærkt stigende varmepriser. Det skriver Nordjyske, der dog også kan fortælle, at der måske er gode nyheder på vej til de af kommunens borger, der endnu ikke er på fjernvarmen.

I øjeblikket ser Aalborg Forsyning på 23 byer i Aalborg Kommune, som potentielt kan komme på fjernvarmen. Men meget afhænger af lovgrundlaget for de forudsætninger, som forsyningen i Aalborg og andre kommuner skal basere deres projektberegninger på. Det ventes offentliggjort i løbet af sommeren 2022.

- Det vigtige for os er, at vi ikke tør melde noget ud, før der kommer et udspil fra regeringen, fordi ændrer de fuldstændig drastisk på det, så kan det være, at vi er kommet til at melde ud, at der er nogen, der ikke kan få fjernvarme, og så har de måske købt en varmepumpe, og tre uger efter kan de lige pludselig godt komme på fjernvarmen, siger Jesper Møller Larsen.

Konkret har man i Aalborg Forsyning nedsat en taskforce, der kaster sig over projektberegninger for de 23 byer. Hvis man ser isoleret på de nuværende krav om en positiv samfundsøkonomi i projektet, ser det svært ud for mange af de 23 byer, men som nævnt kan nye rammer ændre på det.

- Der er ingen tvivl om, at langt de fleste af de her 23 byer, vil der ikke være god samfundsøkonomi i at køre ud til dem. Og det er derfor, at vi afventer det, som vores brancheorganisation arbejder på. Det handler bl.a. om, hvor vidt man skal suspendere eller bløde lidt op for de samfundsøkonomikrav, forklarer Jesper Møller Larsen.

Aalborg Forsyning ser også ud over de 23 byer på Nørhalne i Jammerbugt Kommune grundet nærheden til Vadum i Aalborg Kommune.

*****

Skive Folkeblad:
Stor efterspørgsel: Skive Fjernvarme oplever lang leveringstid på rør

Mangel på materialer og landsdækkende pres på efterspørgslen på at komme på fjernvarme udfordrer Skive Fjernvarmes tidsplaner. Direktør Tage Meltofte forklarer i Skive Folkeblad, at rørproducenterne har svært ved at følge med efterspørgslen.

Skive Fjernvarme har ganske enkelt bøvl med at få leveret fjernvarmerør til tiden. Og det har i visse tilfælde været nødvendigt at justere på de tidsfrister for opkobling, som de nye kunder er blevet lovet.

- Der er kæmpe pres på efterspørgslen, fordi der er så mange konverteringsprojekter i gang, siger Skive Fjernvarmes direktør, Tage Meltofte, der til avisen forklarer, at rørproducenterne, som leverer til Skive Fjernvarme, er afhængige af underleverandører af de komponenter, som bruges til at producere fjernvarmerør: stål, plastik og skum.

- De er ramt af den lokale forsyningskrise, som er en udløber af krigen i Ukraine, konstaterer Tage Meltofte.

Han tilføjer, at problemet med levering af materialer som bekendt er et generelt problem:

- Vi er udfordret hele vejen rundt. Det er alle i byggebranchen.

*****

Politiken:
Verdens største CO2-kølede havvands-varmepumpe skal levere varme til 50.000 danskere

I kamp mod uret er fremtidens fjernvarme ved at tage form i Esbjerg, hvor fjernvarme fra et kulfyret kraftvarmeværk til april næste år bliver erstattet af et fleksibelt, moderne anlæg, som omfatter Danmarks største havvandsvarmepumpe. Det fortæller Politiken.

Foreløbig holder tidsplanen, men projektchef i Din Forsyning, Henrik Harborg Blicher, lægger ikke skjul på, at det er en udfordring efter det første spadestik blev taget 23. oktober 2020.

- Den stramme bagkant har været et problem. Tidsmæssigt er det hele voldsomt komprimeret. Når vi lykkes med det, vil det være noget nær verdensrekord, mener Henrik Harborg Blicher.

En stor havvandsvarmepumpe er flagskibet i den nye varmeforsyning. Den kan bruge varmen fra få grader varmt havvand til at opvarme fjernvarmevand til 60-70 grader og er langt den største af sin slags her i landet.

Din Forsyning får i dag 350 megawatt-timer (MW) fra kraftvarmeværket. Den anden halvdel af varmeforsyningen kommer fra Energnist, den lokale affaldsforbrænding. Havvandsvarmepumpen får en kapacitet på 70 MW. Resten af mankoen skal dækkes af en traditionel biomassekedel til træflis, en elpatron – af fagfolk beskrevet som en gigantisk dyppekoger – samt overskudsvarme fra lokale virksomheder.

- Tanken er at etablere flere mindre enheder, der kan kobles på efter behov og efter, hvad der er mest effektivt i situationen. Hvis der er overskudsvarme nok, skal flisanlægget slet ikke køre, forklarer Henrik Harborg Blicher.

*****

Energy Supply:
Heliac klar med højtemperatur-solvarmeanlæg

Producent af solvarmepaneler, Heliac, indvier mandag 13. juni det første højtemperatur-solvarmeanlæg af sin slags. Anlægget er ifølge Energy Supply, placeret i DTU Science Park nord for København og kan producere op til 1700 MWh per år for det fælleskommunale affalds- og fjernvarmeselskab Norfors.

Foruden fjernvarme kan sådanne anlæg også levere procesvarme til industrivirksomheder, som kræver høje temperaturer i deres produktion.

- Med temperaturer op til omkring 200 °C på denne platform er teknologien nu tilgængelig til fjernvarme ved høj temperatur og til en lang række energitunge industrielle processer, der dækker mere end 10 procent af det globale energiforbrug, siger administrerende direktør hos Heliac, Henrik Pranov.

*****

Herning Folkeblad:
Energi-direktør om selskabsplaner: - Det er ikke en ukendt konstruktion

Videbæk Energiforsyning er parat til at hjælpe Vorgod-Barde med nye selskabsplaner, hvis borgerne ønsker at etablere eget fjernvarmeselskab og købe varmen fra Videbæk. Det skriver Herning Folkeblad, der også nævner, at man forsøgte med et lignende projekt for bare et år siden – et projekt der dog blev skrinlagt.

- Vi måtte som selskab ikke gøre forskel på kunderne i Vorgod-Barde og dem vi allerede har i Videbæk. Derfor var vi nødt til at sende hele anlægsregningen til forbrugerne på én gang.

- Derfor blev det for dyrt, også fordi priserne sidenhen er steget på rør og anlægsarbejde. Dengang tænkte vi ikke på at lave et selvstændigt selskab. Det er noget, der er kommet op siden. Det er også siden dengang, der er kommet lempeligere regler om differentierede varmepriser, forklarer direktør Jan Grarup.

Han ser det som en realistisk plan, at borgerne i Vorgod-Barde stifter deres eget selskab og derefter laver en driftsaftale med Videbæk Energiforsyning. Dels om at købe fjernvarmen, og dels om administration, vedligeholdelse og vagtordning.

- Det er sådan set sådan, vi allerede leverer vand til Herborg, for eksempel. De har deres egen forening med bestyrelse og generalforsamling, og så leverer vi administration og vand efter aftale, forklarer Jan Grarup.

*****

Vejle Amts Folkeblad:
Tusindvis af fjernvarme-kunder i Vejle kan se frem til prisstigning om tre uger

Både Vejle Fjernvarme og Trefor regner på, hvor meget deres priser skal stige efter, at Tvis har sat sin pris op. Indtil videre kan ingen af varmeforsyningsselskaberne dog fortælle, hvor meget prisen kommer til at stige, fremgår det af Vejle Amts Folkeblad.

- Vi har selv lige fået brev fra vores leverandør Tvis om, at de sætter prisen op pr. 1. juli, og vi sidder lige nu og regner på, hvad det kommer til at betyde for vores pris. Der kommer en stigning, men vi kan ikke lige nu sige, hvor stor den bliver, fortæller Jesper Wolsgård, der er direktør i Vejle Fjernvarme.

Tvis har til Vejle Fjernvarme oplyst, at prisstigningen primært skyldes Ruslands invasion af nabolandet Ukraine, som har medført prisstigninger på hele energimarkedet.

- Den væsentligste årsag er, at prisen på flis, som Tvis bruger på Skærbækværket, er steget. Derudover spiller også prisstigninger på el, som vi bruger til vores pumper og kedler, ind på den nye takst, oplyser Jesper Wolsgård.