25. maj 2022 Presseklip

Dansk Fjernvarme havde ønsket større fokus på udfasning af russisk gas

LÆS I DAG: Ekstra penge til kommunefolk og energisparekampagne: Sådan fordeler Folketinget 250 millioner kroner til grøn varme. Populær pulje til afkobling fra gas får tilført 75 mio. kroner. Fjernvarmeværk går mod strømmen: Prisen bliver mere end halveret for 1200 kunder. Sagsøgte i geotermi-skandalen får ikke sagen prøvet ved Højesteret. Borgere glæder sig til at få fjernvarme - men udsigten til to store varmetanke vækker bekymring.

EnergiWatch:
Dansk Fjernvarme havde ønsket større fokus på udfasning af russisk gas

Der er nu kommet en aftale på plads for de 250 mio. kr., der i februar blev målrettet grønnere varme. Dansk Fjernvarme er glad for aftalen, men efterlyser mere arbejde med at udfase russisk gas. Det fortæller EnergiWatch.

- Jeg havde gerne set, at partierne havde valgt at understøtte udfasningen af russisk gas mere direkte. Vi forventer, at fjernvarmepuljen, der indtil nu har været et meget benyttet redskab til at omstille til grøn fjernvarme ude på villavejene, løber tør indenfor få måneder. Hvis vi skal fastholde momentum med at udfase gassen, så er det helt afgørende, at den tilføres flere midler i år og fremadrettet, siger Rune Moesgaard.

Dansk Fjernvarme så også gerne, at man satte mere fart på den udrulning af fjernvarme, der er lagt op til, da processen på nuværende tidspunkt tager for lang tid.

- Vi skal have helt anderledes tempo på udfasningen af russisk gas, og det får vi kun, hvis der kommer flere værktøjer i værktøjskassen. Ud med bureaukrati, der forsinker godkendelserne i kommunerne og ind med en effektiv ja-tak til fjernvarme ordning, som blandt Det Radikale Venstre har foreslået, siger Rune Moesgaard.

*****

Klimamonitor:
Ekstra penge til kommunefolk og energisparekampagne

Folketinget har udmøntet 250 millioner kroner fra aftalen om varmecheck og gasudfasning, og blandt andet kommuner får flere penge til den fremskudte planlægning af gasudfasning og indførsel af fjernvarme, der skal lanceres energispare-kampagner, og folk med gasfyr kan få tilskud til at fjerne det.

- At komme af med naturgas og olie til opvarmning er et stort og vigtigt skridt for grøn varme. Og det er helt nødvendigt både for varmeregningen, for klimaet og for at blive uafhængig af russisk gas, siger klimaminister Dan Jørgensen ifølge Klimamonitor.

Konkret skal pengene bl.a. bruges på en energisparekampagne, der skal iværksættes frem mod vinteren for at give borgere og virksomheder redskaber til at sænke deres energiforbrug inden fyringssæsonen. Kommunerne får også penge til at bruge it-værktøjet Boliganalysen, som kommunikerer til borgerne om potentialet i at skifte varmetype eller energirenovere.

Der gives 40 millioner kroner til kommunernes finansiering af en forøget indsats for udarbejdelse af varmeplaner i 2022, godkendelse af projektforslag i 2023 og samarbejde med fjernvarmeselskaberne. Der gives dertil også 55 millioner kroner til kommunernes arbejde med at etablere lokal koordinationsfora for at styrke koordineringen af varmeplanlægningen.

*****

Berlingske:
Populær pulje til afkobling fra gas får tilført 75 mio. kroner

En pulje penge fra den politiske aftale om en varmecheck kommer blandt andet til at fylde 75 millioner kroner i den pulje til afkobling fra gas, som er ved at løbe tør. Det skriver Berlingske, der også kan fortælle, at puljen startede året med 100 millioner kroner.

Tirsdag morgen viser tal fra gasdistributøren Evida, der administrerer ordningen, at der er 2,9 millioner kroner tilbage. Det beløb bliver altså tilført 75 millioner kroner.

Hvis man vil afkobles gasnettet, når puljen er tom, må man enten betale selv eller vente, til der er penge i puljen næste år. Puljen er bygget op om først-til-mølle-princippet.

*****

Viborg Stifts Folkeblad:
Sagsøgte i geotermi-skandalen får ikke sagen prøvet ved Højesteret

Der har været mange forhindringer undervejs, og de sidste er ikke helt fjernet endnu, men alligevel ser det nu ud til, at der rent faktisk bliver en erstatningssag mod den tidligere ledelse af Viborg Fjernvarme ved Vestre Landsret.

I hvert fald har Procesbevillingsnævnet sagt nej til at lade de sagsøgte få en afvisning af gruppesøgsmålet prøvet ved Højesteret, og dermed står kendelsen fra landsretten fast - gruppesøgsmålet kan gennemføres, fremgår det af Viborg Stifts Folkeblad.

Afgørelsen fra Procesbevillingsnævnet glæder selvsagt formanden for Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen, Ole Jespersen, der i omkring otte år nu har kæmpet for at få et ansvar for Kvols-skandalen placeret.

- Og det er det, det primært handler om - at få et ansvar placeret. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at så mange af forbrugernes og skatteborgernes penge formøbles til ingenting, uden at der også placeres et ansvar. Så må vi jo se, om vi også kan få lidt erstatning ud af det, siger Ole Jespersen, der håber på at få berammet sagen i 2022.

Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen har cirka 2000 direkte medlemmer, og så er et tilsvarende antal lejemål under Boligselskabet Sct. Jørgen og Bolig Viborg tilmeldt det fælles søgsmål.

*****

JydskeVestkysten:
Fjernvarmeværk går mod strømmen: Prisen bliver mere end halveret for 1200 kunder

De tre vindmøller på havnen i Hvide Sande producerer masser af strøm og til høje priser; det får nu ejeren - Hvide Sande Fjernvarme - til at reducere forbrugerpriserne med 50 procent, skriver JydskeVestkysten.

- På grund af ekstraordinære høje priser på solgt vindmøllestrøm har bestyrelsen for Hvide Sande Fjernvarme valgt allerede nu at meddele en væsentlig reduktion i varmeprisen, siger driftsleder Morten Rauhe til avisen og begrunder timingen af udmeldingen med, at budskabet skulle ud inden sommerferien.

Konkret betyder prisfaldet for forbrugerne, at de ikke skal betale årets to sidste rater, nemlig den 1. august og den 1. november. Varmeprisen på et standardhus på 130 kvadratmeter og et forbrug på 18,1 MWh varme, vil falde fra 9903 til 4273 kroner inklusive moms.

Lige efter nytår meldte Hvide Sande Fjernvarme ud, at varmeprisen ville falde 15,5 procent til 9903 kroner for et standardhus. Nu mere end halveres dette beløb altså, fortæller Morten Rauhe.

*****

Amtsavisen.dk:
Borgere glæder sig til at få fjernvarme - men udsigten til to store varmetanke vækker bekymring

En 15 meter høj og 15 meter bred akkumuleringstank - og på sigt muligvis to - skal øge mulighederne for fjernvarme i Rask Mølle. Det er mange borgere glade for, selvom den meget synlige placering også vækker bekymring hos nogle, skriver Amtsavisen.dk.

Varmeværket sendte allerede i efteråret de første planer om en udvidelse ind til politisk godkendelse, men netop på grund af den synlige placering af tanken, bad politikerne værket stikke en finger i jorden hos borgerne, inden de besluttede sig.

I mellemtiden er der indkommet i alt 16 høringssvar fra forskellige borgere, og så er projektet blevet udvidet, så der nu planlægges med ikke bare én, men to store akkumuleringstanke.

- Der sker rigtig meget på fjernvarmeområdet for tiden, og vi vil gerne være på forkant. Vi har indtil videre kun konkrete planer om én tank, men vi vil gerne have muligheden for at udvide senere, og derfor har vi søgt om tilladelse til at opføre to ved siden af hinanden, fortæller driftsleder på Rask Mølle Varmeværk, Torben Wang Sørensen.

De nærmeste naboer bekymrer sig over skyggevirkninger og værditab af ejendom, mens andre af byens borgere er opsatte på, at tankene skjules mest muligt med enten nedgravning, beplantning eller en form for udsmykning.

Et enigt økonomiudvalg har godkendt, at varmeværket kan gå videre med planlægningen, men sagen skal også en tur forbi det samlede byråd.