20. maj 2022 Presseklip

DANVA har valgt ny bestyrelse og forperson

LÆS I DAG: 221 ejendomme i Jersie Landsby kan måske få fjernvarme. Lindy siger farvel: Jeg er ikke krigerisk, jeg er bare Vendelbo. Fjernvarmens nye formand satser på åbenhed, demokrati og billig fjernvarme. Kampvalg i Bramming. 170 borgere ville høre mere om fjernvarmeplaner i Jels.

DANVA; pressemeddelelse:
DANVA har valgt ny bestyrelse og forperson

Vandsektorens brancheorganisation, DANVA, har ved sin generalforsamling torsdag 19. maj 2022 valgt ny bestyrelse og ny forperson. Ny mand i front bliver Lasse Frimand Jensen fra Aalborg Forsyning, fremgår det af en pressemeddelelse fra DANVA.

Den nu tidligere forperson Lars Therkildsen meldte for et halvt år siden ud, at han ønskede at pensionere sig selv, og dermed skulle generalforsamlingen vælge en ny til at stå i spidsen for vandsektorens brancheorganisation.

- Det er en kæmpe ære for mig at være DANVAs nye forperson. At der var så mange, der gerne vil arbejde i DANVAs bestyrelse, vidner om, at det er et hverv af stor betydning. Bestyrelsen skal sikre sammenhængskraften i foreningen og arbejde for en forenet vandbranche med udgangspunkt i vandselskabernes interesser. Sammen skal vi i sektoren styrke vandets position i samfundet, siger Lasse Frimand Jensen.

Han blev valgt enstemmigt til posten for forperson, mens der var tæt opløb om de i alt 23 øvrige pladser i bestyrelsen. Resultatet blev, at der kom syv nye, friske kræfter til. DANVAs bestyrelse vil konstituere sig fredag 20. maj og her udpege sin næstforperson.

*****

Dagbladet Roskilde:
221 ejendomme i Jersie Landsby kan måske få fjernvarme

Byrådet i Solrød Kommune godkendte onsdag et forslag om fjernvarmeudvidelse til Jersie, der nu skal i høring hos berørte grundejere. Det drejer sig ifølge Dagbladet Roskilde om i 221 ejendomme i denne lille by, og det betyder, at Solrød Fjernvarme får grønt lys til at søge om statslige puljemidler.

Solrød Fjernvarme har gjort det klart, at det kræver tilskud fra den statslige fjernvarmepulje for at gennemføre projektet - og her er det en betingelse, at kommunen har godkendt projektforslaget, som det altså blev onsdag:

- Godkendelsen af projektforslaget medfører hverken tilslutningspligt eller forblivelsespligt. Det betyder, at hvis projektet realiseres, kan borgerne til enhver tid vælge en anden godkendt varmeforsyningskilde end fjernvarme. Det følger af Byrådets godkendelse, at hvis Solrød Fjernvarme opnår tilsagn om tilskud og tilsagn om tilslutning fra 75 procent af villaer og rækkehuse, vil Solrød Fjernvarme få forsyningspligten for området. Forsyningspligten vil medføre, at beboerne i området ikke kan få tilskud til opsætning af varmepumper i henhold til de nuværende statslige støtteregler (Bygningspuljen), som det fremgik på orienteringen til byrådet.

*****

Sjællandske – Næstved:
Lindy siger farvel: Jeg er ikke krigerisk, jeg er bare Vendelbo

Uduelige bestyrelsesmedlemmer i Affald-Plus. Inkompetente politikere i byrådssalen og en fodslæbende by, hvor gode idéer har det med at blive skudt ned. Lindy Christensen har som formand aldrig lagt fingrene imellem.

Men nu har den 81-årige tidligere militærmand fra Garderhusarkasernen valgt at sige stop som formand for Næstved Fjernvarme efter 11 år på posten. Det skriver Sjællandske – Næstved.

11 turbulente år med et utal af kampe til fordel for fjernvarmen, som i Lindy Nymark Christensens epoke er udvidet fra 3.000 til over 6.000 husstande i byen. Og står det til husejerne i bl.a. Lille Næstved og Appenæs, så skal endnu flere snart kunne kobles på den prisbillige affaldsvarme fra forbrændingsanlægget på Ydernæs.

- Jeg har kæmpet mine kampe mod Affald-Plus, naturgasselskabet og politikerne i byrådssalen. Største krise var vel nok den gang byrådet undlod at tage stilling til varmeværkets beretning om alternativer til affaldsvarmen på Ydernæs, siger Lindy Christensen.

Nu får han mere tid til hjemlige sysler og til at bakke op om sin kone, Ruth, der blev dement for seks år siden.

- Vi har været gift i 62 år, og hun har altid været der for mig. Nu er det tid til at betale tilbage, siger Lindy Nymark Christensen, der har frasagt sig kommunens hjælp og i stedet har hyret et privat rengøringsfirma til assistance i huset hjemme på Fåborgvej, som snart skal forsynes med fjernvarme.

*****

Sjællandske – Næstved:
Fjernvarmens nye formand satser på åbenhed, demokrati og billig fjernvarme

Kristoffer Petersen har i gennem de foregående 11 år været næstformand for Næstved Fjernvarme. Nu overtager han formandsposten efter Lindy Christensen, fremgår det Sjællandske – Næstved.

Avisen fortæller, at når Kristoffer Petersen ikke lige sidder på lokalradioen og værner om nærdemokratiet, passer lederposten på Marjattas værksteder, eller bruger tid med konen og sine to børn - så bruger han kræfterne på fjernvarme.

Og som ny formand vil han fortsætte linjen fra tidligere og henviser til selskabets motto - åbenhed, demokrati og billig fjernvarme.

- Det er nogle ting, vi arbejder løbende med. Vi er i gang med en stor udrulning af fjernvarmen i Næstved, og den skal have fred til at blive færdiggjort. Det er vigtigt for mig, at vi kan nå at følge med i de ting, der er, forklarer han og understreger, at det er vigtigt med dialog for Næstved Fjernvarme.

-Vi vil gerne i dialog med politikerne, om hvordan vi kan løse den grønne omstilling på en bæredygtig og konstruktiv måde, uddyber han.

*****

JydskeVestkysten:
Kampvalg i Bramming

Der var kampvalg, da generalforsamlingen torsdag skulle vælge to medlemmer til bestyrelsen. De to hidtidige medlemmer stillede til genvalg, men andelshaverne ville det ifølge JydskeVestkysten anderledes og gav flere end halvdelen af stemmerne til en helt ny kandidat, hvis navn først blev kendt i løbet af generalforsamlingen.

Lars Møller Uhd - som han hedder - fik tilmed mere end halvdelen af de afgivne stemmer fra generalforsamlingen – 470 – mens de resterende to, der genopstillede, delte de øvrige stemmer nogenlunde ligeligt mellem sig. Henning Jørgensen fik dog flest af de to og opnåede altså genvalg.

Udover kampvalget om de to pladser i bestyrelsen vedtog et stort flertal at stemme for de foreslåede vedtægtsændringer. Men da der ikke var mødt 2/3 af andelshaverne frem, som det kræves for at vedtage ændringer i vedtægterne i én omgang, skal forslaget vedtages igen på en ekstraordinær generalforsamling. Denne holdes midt i juni.

*****

JydskeVestkysten:
170 borgere ville høre mere om fjernvarmeplaner i Jels

For at sætte gang i en forundersøgelse skal 450 husstande og virksomheder i Jels helt uforpligtende melde sig som interesserede, skriver JydskeVestkysten. Det fik omkring 170 lokale at vide, da de mødte frem til orienteringsmøde om fjernvarmeplanerne.

På nuværende tidspunkt er der allerede næsten 300, der har meldt sig som interesserede lyder det fra den lokale arbejdsgruppe. Visionen er et fjernvarmeværk, der kan køre på forskellige varmekilder, så der kan skiftes mellem forskellige løsninger for at gøre opvarmningen så billig som muligt. Der er allerede undersøgt muligheder for at skaffe biomasse lokalt - altså kan afbrænding af affaldstræ være en af flere løsninger.

- Heldigvis var der stor interesse for vores ideer, og der var rigtig mange gode spørgsmål; hvad koster det, hvornår kan vi blive koblet på, har I tænkt på? Det er dejligt med sådan et engagement fra byens borgere. Det er jo netop alle de spørgsmål, der skal undersøges i den kommende tid, siger Janus Lynggaard fra arbejdsgruppen for fjernvarmeprojektet i en pressemeddelelse.