18. maj 2022 Presseklip

Halvdelen af EU's havvind skal komme fra Nordsøen

LÆS I DAG: Trods grønne fremskridt: Polens energiforbrug var 80 procent fossilt i 2021. Landsby vil starte eget fjernvarmeprojekt. Nu sveder fuglene ikke længere på taget af Meny: Varme fra kølekompressor bliver til grøn fjernvarme. I Rødkærsbro vil mange koble sig på fjernvarmen. Mere fjernvarme i Skive godkendt.

DR.dk/Nyheder:
Halvdelen af EU's havvind skal komme fra Nordsøen

Esbjerg danner i dag rammen om et møde mellem fire af EU’s regeringschefer. De fire lande – Danmark, Tyskland, Belgien og Holland - skal præsentere en plan om at bygge 150 gigawatt havvind inden 2050 for sikre vedvarende energi til EU-landene.

- Vi er gået sammen om at sige, at vi vil løfte den kæmpestore udfordring, at Europa skal gøres grøn. At energiforsyningen i Europa skal væk fra fossile brændstoffer og bruge meget mere havvind, siger den danske klimaminister, Dan Jørgensen, til DR Nyheder.

Planerne indebærer ud over selve havmøllerne også opførslen af flere energiøer, som den Danmark allerede har planlagt i 2033. Altså kunstige øer, som samler strømmen fra de omkringliggende havvindmølleparker, og som flere lande kan kobles på.

Skal man sætte tallet 150 lidt i perspektiv, kan man tage et blik ud over hele verden, hvor der i dag findes 25 gigawatt. Eller zoome ind på Danmark, der i dag har 2,3 gigawatt. Man kan også sige, at det svarer til halvdelen af den havvind, som EU selv regner med, at der bliver brug for for at nå klimamålet.

En af de største udfordringer er dog at få forbedret elnettet på land, så det rent faktisk kan transportere de store mængder strøm, derhen hvor det skal erstatte kul, gas og olie. Dan Jørgensen lover, at man i planen også vil tage højde for den slags.

- Det er klart, at hvis det skal lykkes, og det skal det, så skal vi også være bedre til at arbejde sammen på tværs af grænser. Så vi er også blevet enige om et tættere samarbejde i forhold til at få vores energisystemer til at hænge sammen på en mere rationel måde, siger Dan Jørgensen.

*****

EnergiWatch:
Udbuddet af energiø udskydes med et år

Store forskelle mellem Ørsted og CIP's planer for energiøen i Nordsøen spænder ben for at sætte gang i udbuddet til september som planlagt. Ifølge EnergiWatch regner myndighederne nu først med at kunne udpege entreprenøren i 2024.

I flere år har det stået klart, at de første 3 GW på energiøen i Nordsøen næppe som oprindeligt aftalt står til at blive klar til 2030. Nu ventes det først at ske tre år senere. Men ikke kun øens afslutning er skubbet længere ud i fremtid; det samme gælder også for begyndelsen.

Adskillige kilder med kendskab til processen bekræfter således over for EnergiWatch, at igangsættelsen af udbuddet udsættes med et år. Frem for som hidtil planlagt at skyde gang i udbuddet til september, sigtes der nu mod, at det indledes i efteråret 2023 i stedet. Hvilket betyder, at der først i begyndelsen af 2024 udpeges, hvem der skal etablere øen.

Det har længe stået klart, at kampen kommer til at stå mellem det CIP-ledede Njord med Vindø-projektet, og det Ørsted-ledede Nordsøens Energiø. Det er også velkendt, at de to konsortier har ganske forskellige planer for øen. CIP vil etablere en fuld, inddæmmet ø fra første færd, mens Ørsted – der fra begyndelsen har været skeptisk over konceptet med en sænkekasse-ø – vil have en langt mindre, "fleksibel" ø.

Forskellen i tilgange gør imidlertid udbudsprocessen svær.

"Der er så store forskelle mellem CIP og Ørsteds forslag, at hvis udbuddet blev afholdt til september, så ville det ende med at blive nødt til at gå om," siger en centralt placeret kilde til EnergiWatch.

*****

Ingeniøren:
Trods grønne fremskridt: Polens energiforbrug var 80 procent fossilt i 2021

Der er kommet fart på den grønne omstilling i Polen, der i perioden mellem 2010 og 2020 næsten har tredoblet sin andel af vedvarende energi. Men i følge Det Internationale Energiagentur (IEA) er der dog brug for at sætte yderligere fart på processen, skriver Ingeniøren.

Polen har gjort store fremskridt i den grønne omstilling af sit energisystem. Men der er brug for at sætte yderligere fart på processen, hvis landet skal leve op til sit mål om nulemission. Det er konklusionen på en ny vurdering af den polske energipolitik fra Det Internationale Energiagentur (IEA).

For til trods for at have det hurtigst voksende marked for solpaneler, så kom 85 procent af Polens energi i 2021 fra fossile kilder som resultat af en massiv stigning i kulforbruget i landet. Noget af det var naturgas fra Rusland – selv om Polen også har skåret ned på sin afhængighed af gas fra russerne – i 2020 var andelen af gas fra Rusland faldet til 55 procent.

- Polen har været forudseende i forhold til at gøre sig uafhængig af russisk naturgas over de seneste år. Det har placeret dem i en relativt sikker position i dag til trods for de svære tider, vi lige nu går igennem, siger Fatih Birol, generaldirektør i IEA på et pressemøde i Warszawa, hvor rapporten blev præsenteret, ifølge en pressemeddelelse.

Foruden vind og sol har Polen også planer om at bygge seks atomreaktorer, der i 2040 skal dække 16 procent af landets energibehov.

*****

JydskeVestkysten:
Landsby vil starte eget fjernvarmeprojekt

Kan en landsby være for lille, til at have eget fjernvarmeanlæg? I hvert fald ikke, hvis man spørger bestyrelsen i Hunderup-Sejstrups Fremtid. Foreningen har sammen med firmaet ”& green project” udarbejdet et oplæg, som bliver præsenteret på et borgermøde på mandag. Det skriver JydskeVestkysten.

- Vi har fået & green project til at lave et projekt. For mange spørger ind til det med fjernvarme, som situationen er lige nu. Mange borgere her i byerne har overvejelser, om de skal skifte deres gasfyr ud med varmepumpe, og der kan fjernvarme være et alternativ. Derfor har vi på under to uger arrangeret et lynhurtigt borgermøde i hallen på mandag, siger Jørn Boesen Andersen, formand for Hunderup-Sejstrup Fremtid.

For at fjernvarmeprojektet skal gennemføres, skal der dog være opbakning fra langt de fleste husstande i de to byer, der samlet huser omkring 400 mennesker.

- Det kræver, at der er 100 huse, som vil være med på projektet, for at det er bæredygtigt. Og vi har gode chancer for at få Kjærgård Landbrugsskole med, siger Jørn Boesen Andersen.

Fjernvarmeprojektet bliver præsenteret på et borgermøde i hallen i Hunderup på mandag aften, den 23. maj.

*****

Dagbladet Holstebro-Struer:
Nu sveder fuglene ikke længere på taget af Meny: Varme fra kølekompressor bliver til grøn fjernvarme

Meny Holstebro har investeret 400.000 kroner i grøn energi, som udnytter overskudsvarme fra butikkens kølekompressor. Det gavner nu varmekunderne hos Vestforsyning, fremgår det af Dagbladet Holstebro-Struer.

Ifølge EU-projektet ”Energy Checkup” står supermarkederne for cirka to procent af det samlede el-forbrug. I Danmark svarer det til, at supermarkederne bruger 700 millioner kilowatt-timer om året. Halvdelen af el-forbruget går alene til køling. Paradoksalt nok giver afkølingen også et problem med varme.

- Jeg har længe ærgret mig over, at varmen fra vores kølekompressor bare bliver sendt op gennem taget, så vi fyrer for fuglene. En dag blev jeg kontaktet af firmaet Dansk Varmegenvinding, som nævnte muligheden for at udnytte overskudsvarmen, og så ringede jeg til Vestforsyning og spurgte, om man ikke kunne gøre noget, fortæller Meny-købmanden Henrik Hedegaard.

Forsyningsselskabet havde ikke så mange fortilfælde, men der var stor interesse og velvilje. Og det blev kun mere interessant, fordi Meny-butikken tilfældigvis er nabo til et af de decentrale varmeværker.

- Nu har vi fået installeret et par vandtanke og et Danfoss-anlæg, som via computerstyring bruger den varme luft fra kølekompressoren til at opvarme vand. Og det vand bliver så brugt til opvarmning og varmt vand i butikken, og overskuddet bliver sendt over til varmeværket, forklarer Henrik Hedegaard.

*****

Viborg Stifts Folkeblad:
I Rødkærsbro vil mange koble sig på fjernvarmen

Rødkærsbro Fjernvarmeværk investerer mange millioner i udvidelse af fjernvarmenet i Rødkærsbro. Årsagen til dette skal findes et helt andet sted - nemlig i Ukraine - hvor krigen har betydet høje naturgaspriser og dermed en øget interesse for energiforsyning med fjernvarme., skriver Viborg Stifts Folkeblad.

- Dette har også gjort sig gældende i Rødkærsbro, hvor både erhvervsvirksomheder og parcelhusejere har ønsket at blive fjernvarmeforsynet i byens sydlige område, kaldet Erhverv Syd, fortæller formand for Rødkærsbro Fjernvarmeværk Frede Hansen.

Alt i alt er der derfor tale om fem forskellige investeringsprojekter for fjernvarmeværket, der i løbet af de næste halvanden år vil betyde mindst 30 nye forbrugere. De nye tilslutningsområder og projekter fordeler sig ud over fjernvarmeforsyning af Erhvervsområde Vest i Rødkærsbro, fjernvarmeforsyning af 26 nye boliger ved Nørre Langgade 38, fjernvarmeforsyning af fem nye huse på Bjerrevej, investering i en ekstra pumpebrønd hos Arla Foods Spildevandsanlæg for bedre udnyttelse af det rensede spildevand til fjernvarmeproduktion og sidst, men ikke mindst, fjernvarmeforsyning af Erhvervsområde Syd i Rødkærsbro.

- Vi er allerede næsten færdig med at grave i den vestlige del af byen og vi regner med at anlægsarbejdet for de andre områder vil løbe hen over sommerferie-perioden, siger Frede Hansen.

*****

Skive Folkeblad:
Mere fjernvarme i Skive godkendt

Det ser nu ud til, at Skive Byråd i slutningen af maj kommer til at godkende, at yderligere to områder i Skive får lagt fjernvarme ind. Udvalget for teknik og miljø har allerede givet grønt lys for det nye projekt, skriver Skive Folkeblad.

Det drejer sig om to områder, hvor husene nu typisk bliver opvarmet af naturgas. Embedsmænd har regnet på prisen for de, der vælger at skrotte naturgas til fordel for en grøn varmekilde. Den beregning viser, at skift til varmepumpe vil være en kende dyrere end skift til fjernvarme.

Inden Skive Fjernvarme kan underskrive kontrakter med beboere i de nævnte områder, skal Skive Fjernvarme have aftale med en entreprenør om etablering af rørnet i områderne.