12. maj 2022 Presseklip

Aftaleudkast om fjernvarme bekymrer støttepartier

LÆS I DAG: Verden og virkeligheden har overhalet varmeplanen i Næstved. Din varmemåler skal opgraderes igen. Lystrup fjernvarmeselskab sætter prisen ned. Fjernvarmeprojekt ved Helle Hallen er på vej.

Altinget:
Aftaleudkast om fjernvarme bekymrer støttepartier

Det spidser til i forhandlingerne om den første delaftale om Danmark kan mere II, der skal sætte turbo på udrulning af fjernvarme i områder med naturgas. Men regeringens udkast til en aftale får os ikke i mål, lyder det ifølge Altinget fra SF og Enhedslisten.

- Der er ikke noget, som jeg har set i forhandlingerne, der gør mig tryg ved, at vi når i mål med at få fjernvarmenettet fuldt udrullet i 2028, siger SF’s klima- og energiordfører, Signe Munk.

Og hun bakkes op af kollegaen i Enhedslisten.

- Der er for lidt penge og sikkerhed i det nu. Det er farligt, hvis vi laver en aftale, der mest er en masse fugle på taget, siger Søren Egge Rasmussen, der er Enhedslistens energi- og forsyningsordfører.

Partierne er bekymret, fordi regeringen i sit udspil ikke har nogle nye penge med til opgaven med at skifte få naturgas skiftet til fjernvarme i boligopvarmningen, og samtidig tøver med at indføre en automatisk ja-tak ordning.

Både fjernvarmebranchen og KL har peget på, at det er nødvendigt for at skabe sikkerhed og dermed økonomi bag de store investeringer, der skal til for at omstille varmeforsyningen i mere end 200.000 boliger på cirka fem år.

Hos fjernvarmebranchen er man beklemt over de meldinger, der siver ud fra forhandlingerne.

- Vi er meget tilfredse med de politiske målsætninger og ambitionsniveauet. Men vi kan fornemme, at der fra embedsværket er en betænkelighed og stor forsigtighed for at bruge de virkemidler og redskaber, der skal til, hvis der skal ske en hurtig udrulning, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.

*****

SN.dk:
Verden og virkeligheden har overhalet varmeplanen i Næstved

Næstved: Kommunens nye varmeplan, der fastsætter hvor det er muligt og hvor det ikke er muligt for husstandene at koble sig på fjernvarmen, er skrevet længe før el- og gaspriserne gik amok. Derfor er den uaktuel og derfor skal den laves om, fremgår det af SN.dk.

- Verden og virkeligheden har overhalet varmeplanen. De politiske ambitioner er større end de var, da varmeplanen blev skrevet. Derfor har jeg inviteret mig selv og tidligere udvalgsformand Helle Jessen til møde med fjernvarmen, for at høre, hvad der er realistisk og hvad, der kan lade sig gøre, siger Rune Kristensen, der er formand for kommunens Klima-, Miljø- og Fritidsturismeudvalg.

Den politiske udmelding kommer på baggrund af, at Næstved Fjernvarme i et brev til kommunen har meddelt, at de på grund af stærkt stigende anlægs-, energi- og kvotepriser ikke vil udarbejde flere projektforslag til udvidelse af fjernvarmenettet.

Det sker alene, hvis det bliver pålagt det af kommunen. Og sker det vil Næstved Fjernvarme gerne udarbejde et projektforslag uden at det vil koste kommunen en krone, forsikrer formand for Næstved Fjernvarme, Lindy Nymark Christensen.

- Vi har talrige gange appelleret til kommunen om at de kommer ud af busken. Og gør de det ved at pålægge os at at udarbejde et projektforslag, så flest mulige borgere i Næstved By kan få fjernvarme, så gør vi det gerne. Men vi lægger ikke rør i jorden uden grund. Det kan jeg forsikre dig for, tilføjer Lindy Nymark Christensen.

*****

AOH.dk:
Din varmemåler skal opgraderes igen

Verdo udskifter eller opgraderer alle varmemålere i Herning og omegn, skriver AOH.dk. Det gør det muligt at fjernaflæse forbruget time for time.

- Med Verdos selvbetjenings-app kan du som kunde løbende følge med i dit reelle forbrug. Du kan holde øje med, om du har penge til gode i forhold til det beløb, du betaler aconto, eller om du skal betale mere, siger afdelingsleder for Verdo Varme Herning A/S, Klaus Skovgaard Lauritsen, og tilføjer:

- Verdos erfaring er, at et nøjagtigt overblik giver et mere bevidst forbrug, der automatisk sænker størrelsen på varmeregningen. Det øger både energieffektiviteten og skruer ned for CO2-udledningen.

For Verdo Varme Herning A/S betyder opgraderingen af varmemålerne også, at energikoncernen kan øge sin driftsoptimering:

- Gennem løbende fjernaflæsning kan vi identificere spidsbelastede perioder og områder og dermed udnytte ledningsnettet bedre. Fordelen er, at vi kan distribuere fjernvarmen mere optimalt, når der reelt er behov for det, frem for før i tiden hvor årsaflæsninger kun gjorde det muligt at optimere på bagkant

- På længere sigt kan vi bruge de fjernaflæste data til proaktivt at hjælpe kunderne med at optimere deres varmeforbrug, siger afdelingslederen.

*****

Lokalavisen Aarhus Nord:
Lystrup fjernvarmeselskab sætter prisen ned

Mens fjernvarmepriserne mange steder stiger voldsomt, har Lystrup Fjernvarmeselskab valgt at gå den anden vej. Og det er den høje el-pris, der er årsag til, at fjernvarmeselskab kan sætte regningen markant ned, fremgår det af Lokalavisen Aarhus Nord.

Den 1. juli nedsætter fjernvarmeselskabet ved Aarhus midlertidigt taksten pr. megawatt-time (MWh) med 36,4 procent. Det svarer til, at prisen pr. megawatt-time bliver nedsat fra 550 kroner til 350 kroner inklusiv moms.

For et hus på 130 kvadratmeter svarer nedsættelsen til en besparelse på 1.480 kroner, oplyser Lystrup Fjernvarmeselskab. For en standardlejlighed på 75 kvadratmeter udgør besparelsen efter samme beregning 1.200 kroner.

- Størsteparten af den fjernvarme, der produceres i Aarhus-området, produceres sammen med el, og fjernvarmen får gevinst af, at prisen på el er steget. En del af det overskud, der kommer ud, kommer fjernvarmen til gode, for vi må ikke have overskud, siger direktør for Lystrup Fjernvarme, Poul B. Skou.

Poul B. Skou understreger, at nedsættelsen af prisen er midlertidig.

- Den vil med garanti stige ved årsskiftet. Det er for tidligt at sige noget om, hvor meget den vil stige, lyder det.

*****

JydskeVestkysten:
Fjernvarmeprojekt ved Helle Hallen er på vej

Jens Dicksen Jensen fra Nordenskov og centerleder Peder Foldager fra Helle Hallen går i gang med at undersøge og skabe grundlaget for et fjernvarmeværk for byerne i den gamle Helle Kommune. Det vil betyde et farvel til fossil opvarmning, hvis det lykkes, fremgår det af JydskeVestkysten.

I Varde Kommune er især de seks byer i den gamle Helle Kommune hårdt ramt, da man her fyrer op med naturgas eller med strøm. Jens Dicksen Jensen fra Nordenskov og centerleder Peder Foldager fra Helle Hallen vil opføre et fjernvarmeværk ved Helle Hallen, der skal forsyne Agerbæk, Starup-Tofterup, Nordenskov, Årre, Fåborg og Næsbjerg med fjernvarme.

- Efter min mening er det 100 procent realistisk. Derfor går jeg ind i det. Jeg synes, vi har en forpligtigelse, og så er det spændende, siger Jens Dicksen Jensen, der har en faglig baggrund som direktør for teknik og miljø i Billund Kommune.

Så til husstande, der overvejer at droppe naturgassen, så er opfordringen lige at klappe hesten.

- Der er masser af muligheder. Vi har alle brug for at få det løst. Vi skal i gang nu og ikke om fem til syv år, siger Peder Foldager, der har clearet sin deltagelse af med bestyrelsen for Helle Hallen.

I første omgang vil de tage kontakt til borgerforeningerne i de seks byer, der hver skal stille med en til to personer til en arbejdsgruppe. Og så kommer der et stormøde i Helle Hallen efter sommerferien.

De to mest væsentlige spørgsmål vil for mange være prisen for fjernvarme og tidshorisonten. Spørgsmål, som forventes at kunne blive besvaret på stormødet i Helle Hallen.