11. maj 2022 Presseklip

Varmepumper kan give koldt naboskab

LÆS I DAG: Byggeprojekter udskydes: Prisstigninger og grøn omstilling kan koste veje og børnehaver. Frygt for Fortums fremtid på ministerens bord. Stor affaldsvirksomhed advarer mod europæisk affaldsmangel til forbrænding. Kommuner skal geografisk inddele varmeforsyningen og godkende projekter med “fast track“. Store potentialer for udfasning af olie- og gasfyr i det offentlige. Nu bliver fjernvarmen 25 procent dyrere for borgerne i Ulfborg.

Kristeligt Dagblad:
Varmepumper kan give koldt naboskab

Støj fra varmepumper risikerer at ødelægge naboskab og lokalmiljø, siger eksperter, fordi det kan føre til nabostridigheder. Det oplever man i stigende grad hos Videncentret Bolius, der ifølge Kristeligt Dagblad modtager mange henvendelser fra bekymrede naboer

- Nabostriden opstår som regel først, når pumpen er sat op. De opdager det for sent og tænker, ' åh nej, nu kan vi ikke sidde på vores terrasse om aftenen eller have vores soveværelsesvindue åbent," siger Tue Patursson, der er fagekspert i byggeteknik og energi.

- Når man skal installere sin varmepumpe, får man den placeret mod nord eller øst, så den generer en selv mindst muligt. Problemet er bare, at naboen sjovt nok også har en syd-eller vestvendt terrasse, og så sidder varmepumpen pludselig der, hvor naboen opholder sig meget.

En konflikt mellem naboer, der tager udgangspunkt i noget så konkret som en varmepumpe, kan hurtigt vokse, siger Mia Priskorn, kandidat i antropologi og ekspert i konfliktmægling.

- Ting i et naboskab, der udefra kan ligne en lille detalje, kan opleves som et kæmpe problem for folk. Især fordi det ofte bliver symbol på en konflikt, der vokser sig større, siger hun til Kristeligt Dagblad.

Efter regeringens udmelding om, at man ønsker at afskaffe brugen af naturgas i Danmark, forventes salget af varmepumper at stige voldsomt, fortæller Tue Patursson. Det betyder, at de bedste pumper hurtigt kan være udsolgt.

- De dårlige og mere støjende pumper vil blive udbredt, når salget stiger så meget, som det vil komme til. Der er nogen, der tager chancen, og siger: ' vi køber den billige og håber, at det går.' Så kommer larmen og problemerne, og der vil alt andet end lige også opstå flere sager om støjgener, siger Tue Patursson.

*****

DR.dk / Nyheder:
Byggeprojekter udskydes: Prisstigninger og grøn omstilling kan koste veje og børnehaver

Flere kommuner landet over er ved at udse sig byggeprojekter, der kan udsættes. Det skyldes en kombination af stigende priser, der presser kommunernes anlægspuljer, og så behovet for at få omstillet Danmark fra naturgas til bl.a. grøn fjernvarme.

DR.dk / Nyheder fortæller, at Varde Kommune allerede har taget stilling til fordel for udfasning af gas, så blandt andet Børnehaven Skovmusen i Oksbøl må vente på en udvidelse.

- Med de prisstigninger, der er i øjeblikket, hvor tingene render stærkt – er der jo hele tiden pres på at få økonomien til at hænge sammen på de projekter, der er besluttet, siger Vardes borgmester, Mads Sørensen.

I Ringkøbing-Skjern Kommune er en ny ungdomsskolebygning i Skjern foreløbig blevet opgivet, fordi den bliver flere millioner kroner dyrere end ventet. I Aalborg dropper man et plejehjem, og manglende penge kan også ende med at gå ud over daginstitutionerne, fortæller rådmand i Aalborg Kommune Per Clausen fra Enhedslisten.

- Det er en katastrofal situation for Aalborg Kommune, fordi vi har en stor vækst i antallet af ældre, men også i antallet af børn, siger han.

Også i Helsingør, Køge og Glostrup bliver byggeprojekter udskudt eller aflyst på grund af stigende byggepriser.

*****

Fyens Stiftstidende:
Frygt for Fortums fremtid på ministerens bord

Ny CO2-afgift kan blive en omvendt "Aalborg Portland" for Nyborg og det skaber også stor usikkerhed om den fremtidige varmeleverance for Nyborg Fjernvarme, der modtager overskudsvarme for anlægget. Nu skal klimaministeren svare på spørgsmål, skriver Fyens Stiftstidende.

Regeringen har fremlagt et forslag til en CO2-afgift, der ifølge virksomheden selv kan lukke Fortum. Fortum modtager og behandler miljøfarligt affald, der ikke kan skaffes af vejen på anden måde. Og hvis virksomheden må lukke, er det ikke kun 170 lokale arbejdspladser, der er i fare.

Det er det meste af Nyborgs fjernvarmeforsyning også.

- Og vi er naturligvis nødt til at finde ud af, hvad der er op og ned på den sag, siger formanden for Folketingets klima-, energi- og forsyningsudvalg, Rasmus Helveg Petersen (R).

Han har på udvalgets vegne bedt ministeren kommentere et omfattende materiale om sagen, Nyborg Kommune og Fortum fremlagde under et foretræde forleden.

Fortum er ikke undtaget i regeringens forslag til en CO2-afgift på 750 kroner per ton.

Men ud over de 170 arbejdspladser, der vil gå tabt - og som ifølge Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs (V), er en katastrofe i sig selv- er store dele af Nyborgs fjernvarmeforsyning også i overhængende fare.

Fortum står med grøn overskudsenergi for 80 procent af fjernvarmeforsyningen i Nyborg og omegn. Og hvis virksomheden ender med at måtte lukke, er det svært at forestille sig, hvor fjernvarmen ellers skal komme fra.

- Det vil være fuldstændig vanvittigt, for hvordan dælen skal vi så få varme i rørene, spørger Kenneth Muhs.

- Der er vel næppe nogen, der i dag forestiller sig, at det bliver gas, der skal sikre fjernvarmeforsyningen, så det er helt nødvendigt, at der bliver lavet om på regeringens forslag. Det kan ikke være anderledes, tilføjer han.

*****

WasteTech:
Stor affaldsvirksomhed advarer mod europæisk affaldsmangel til forbrænding

Sikkerhedslagrene af forbrændingsegnede, pelleterede og pakkede affaldsbrændsler i form af RDF (refuse derived fuel) og SRF (solid recovered fuels) i Europa er kørt helt i bund efter vintersæsonen. Og ifølge WasteTech når de næppe at blive fyldt helt op igen inden næste vinter.

Det betyder, at der kan komme mangel på brændsel hos affaldforbrændingerne.

- I Europa deponeres der omkring 40 millioner tons affald årligt, så det kan lyde skørt, at der er affaldsmangel, siger Kasper Thomsen, Geminors danske landechef, og fortsætter:

- Men det tager jo lang tid at flytte affald fra én behandlingsløsning til en anden. Så når vi står og mangler affaldsbrændsler en vinter, så kan man ikke bare sådan lige gå ud og grave det op fra lossepladserne.

Ifølge Kasper Thomsen er det endnu for tidligt at sige, hvad det vil få af konkrete konsekvenser, da meget afhænger af hvor gode og hurtige de enkelte anlæg er til at omstille sig og til at indgå de nødvendige aftaler.

- Men vi kommer ikke udenom, at der er nogen, som vil mangle affald at brænde af, fortæller Kasper Thomsen og fortsætter:

*****

GridTech:
Kommuner skal geografisk inddele varmeforsyningen og godkende projekter med “fast track“

En ny rapport anbefaler, at kommunerne opdele deres varmeområder efter effektivitets- og hastighedskriterier og godkender efter en “fast track”-model. Det skal gøre udfasningen af naturgas for opvarmningen hurtigere, skriver GridTech.

Det er Ea Analyse, der står bag rapporten, hvor de bl.a. peger på, at alle kommuner inden udgangen af 2022 udarbejder en opdeling af deres varmeforsyningsområder efter simple effektivitets- og hastighedskriterier. Det vil sige, at alle ejendomme, der i dag ikke har fjernvarme, skal inddeles i områder, der enten kan få fjernvarme før 2026, før 2028 eller senere.

For at få mere skub i planlægningen foreslås det også, at kommunerne får forenklet kravene til planlægnings- og projektgodkendelsesprocessen. Det gælder blandt andet kravet om samfundsøkonomiske beregninger.

Det vil gøre hele processen tidsbesparende og mindsker risiko for efterfølgende tvister om detaljerede samfundsøkonomiske analyser, skriver Ea i rapporten.

*****

Energistyrelsen; pressemeddelelse:
Store potentialer for udfasning af olie- og gasfyr i det offentlige

4.440 kommunale og regionale bygninger opvarmes med enten olie- eller gasfyr. Og der er både penge og CO2 at spare ved at udskifte fyrene med fjernvarme eller varmepumper, fremgår det af en pressemeddelelse fra styrelsen.

Undersøgelsen har også regnet på, hvor hurtigt investeringen til konverteringerne, der samlet estimeres til at være godt 1 mia. kr., vil være tilbagebetalt. Og hvis de identificerede olie- og gasfyr udfases i perioden 2023-2027 forventes initialinvesteringen for hele udfasningen at være tilbagebetalt i 2034.

- Det er utrolig vigtigt for den grønne omstilling, at olie og gas udfases som opvarmningskilder. Og set i lyset af krigen i Ukraine og de stigende energipriser er det blevet endnu mere aktuelt, at vi får kortlagt vejen til, at de danske kommuner og regioner bliver uafhængige af fossile brændsler. Det vil ikke alene gavne klimaet, men også økonomien lokalt, udtaler vicedirektør i Energistyrelsen, Stine Leth Rasmussen.

*****

Dagbladet Ringkøbing-Skjern:
Nu bliver fjernvarmen 25 procent dyrere for borgerne i Ulfborg

Pressede forsyningskæder slår nu igennem hos Ulfborg Fjernvarme, der har set sig nødsaget til hæve prisen med kort varsel. Hidtil er forbrugerne blevet forskånet for prisstigninger, men fra juni og året ud stiger prisen med 25 procent – det skriver Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

Hos Ulfborg Fjernvarme er man naturligvis kede af at skulle melde så store prisstigninger ud, men en ny aftale om flis, som er det, varmeværket bruger mest af, gør, at nu skal prisen op.

- Vi fik underskrevet en ny aftale 5. maj, og så har der været en weekend. Så vi har ikke kunne melde ud tidligere, at der ville komme prisstigninger. I den nuværende situation med krig er der også dispensation i forhold til at varsle borgerne, hvis man melder det ud, så hurtigt man kan, efter der er kommet højere udgifter, siger Ken Madsen, driftsleder ved Ulfborg Varmeværk.

Den højere pris på flis skal ses i lyset af pressede forsyningskæder, hvor der lige nu er stor efterspørgsel.

- Prisen er 35 procent højere, end hvad vi budgetterede med i november. Så vi skulle finde halvanden million kroner på grund af det, så prisen skulle hæves. Ellers bliver der et stort underskud, som skal finansieres senere, siger Ken Madsen og fortsætter:

- Når vores udgifter bliver lavere igen, så falder fjernvarmeprisen selvfølgelig også. Vi må ikke 'buffer' penge op, så når vi kan, sættes prisen igen ned.