10. maj 2022 Presseklip

Stigende varmepriser rammer hårdest i husstande med højere indkomster

LÆS I DAG: Samarbejde skal give nye muligheder for fjernvarme i hovedstadsområdet. Danske virksomheder får hjælp til at spare på gassen. Sådan bliver vi fri af russisk olie og gas. Besparelser og omstilling kan redde os fra russisk gas på et år. Industrigigant satser milliarder på varmepumper.

Information:
Stigende varmepriser rammer hårdest i husstande med højere indkomster

Politikerne på Christiansborg har længe talt varmt for en check til de økonomisk dårligst stillede som følge af de stigende energipriser – ikke mindst på naturgas. Nye tal viser dog ifølge Information, at de husholdninger, der bruger naturgas som opvarmningsform, også gennemsnitligt er nogle af dem med de højeste indkomster

Et særtræk fra Danmarks Statistik viser omvendt, at det er husholdninger med fjernvarme, som gennemsnitligt har de laveste indkomster. Det er også nogle af dem, der er mindst ramt af stigende varmeregninger. Dansk Fjernvarme oplyser til Information, at myndighederne vurderer, at cirka 86.000 husstande får fjernvarme, hvor fjernvarmen er produceret på mere end 65 procent naturgas.

Fordi borgere med de laveste indkomster er koblet til fjernvarmenettet, gør det altså danskerne mindre sårbare i den nuværende situation, hvor energipriserne formentlig vil stige yderligere, påpeger postdoc ved CBS og forsker i energifattigdom, Manu Llorca.

- Hvis fjernvarmen primært var produceret ved brug af naturgas, havde det selvfølgelig været anderledes. Men når den er produceret ved brug af biomasse og andre energiformer, f.eks. vind, vil danskerne med fjernvarme alt andet lige være mindre eksponerede, siger han.

Danmarks Statistik har trukket tal for, hvor i landet naturgas er mest udbredt. Tallene viser, at det særligt er på Sjælland, herunder Nordsjælland og Københavns omegn, at boligerne bruger naturgas.

Marie Münster, professor i energisystemanalyse på DTU, påpeger, at naturgas ofte findes i områder, hvor der er lidt større afstande mellem husene, og hvor mange af boligerne vil være villaer, mens fjernvarmeværkerne er koblet til mere bynære områder, hvor en stor del af boligmassen vil være lejligheder.

- Det kan være det, der gør forskellen. Og helt i top har vi varmepumpen, og det er måske netop, fordi det er folk, som har haft naturgas og har haft råd til at skifte til en varmepumpe, siger hun.

*****

TV 2 Lorry:
Samarbejde skal give nye muligheder for fjernvarme i hovedstadsområdet

Region Hovedstaden er gået sammen med Aalborg Universitet og tænketanken Grøn Energi om at få kortlagt muligheder og grundlag for at placere et eller flere Power-to-X anlæg i hovedstadsområdet. Det skal ifølge TV 2 Lorry føre til, at man kan udnytte overskudsvarme til fjernvarme.

Og det vækker stor glæde hos Line Ervolder fra De Konservative, der er formand for Miljø- og Klimaudvalget i Region Hovedstaden.

- Power-to-X er en fantastisk mulighed for os til at omdanne el til andre energiformer. Altså flydende brændstoffer, som vi kan bruge i den tunge industri, siger hun og fortsætter:

- Derfor giver det os i Region Hovedstaden muligheden for gradvist at gøre os uafhængige af de fossile brændstoffer.

Også borgerne i Region Hovedstaden kan få glæde af omlægningen.

- Det sætter fart på den bæredygtige omstilling. Men det bliver også gjort på en økonomisk bæredygtig måde, som kommer Region Hovedstadens borgere til gode, siger Line Ervolder til TV 2 Lorry.

*****

EnergiWatch:
Danske virksomheder får hjælp til at spare på gassen

Danske virksomheder, der ikke er sikret gasforsyning, hvis energikrisen i Europa bliver forværret, skal hjælpes med at spare på gassen. Det arbejde vil Energistyrelsen begynde på i løbet af maj, fremgår det af EnergiWatch.

- Den nuværende geopolitiske situation kan betyde, at en række virksomheder står uden adgang til gas og derfor må stoppe eller nedskalere deres produktion. Målet er at afdække, hvordan erhvervspuljen på en effektiv og hurtig måde kan understøtte gasreducerende tiltag i virksomhederne på den korte bane, lyder meldingen fra styrelsen ifølge en pressemeddelelse.

Ifølge Ulrich Bang, markedschef for klima, energi og miljø i Dansk Erhverv, bør man indføre et særligt fradrag til de virksomheder, der søger mod grønnere løsninger.

- Det er vores forslag, at man skal indføre et investeringsfradrag for virksomheder, der laver tiltag, som gør, at de bevæger sig væk fra gassen, siger han ifølge Ritzau.

Det er ikke nævnt, hvilke selskaber der er tale om, men de udgør tilsammen cirka 20-25 procent af Danmarks samlede gasforbrug.

*****

Rådet for Grøn Omstilling:
Sådan bliver vi fri af russisk olie og gas

Rådet for Grøn Omstilling har netop præsenteret 12 forslag til, hvordan Danmark hurtigst muligt kommer ud af den nuværende gasklemme. Og der skal meget mere til end de tiltag, regeringen for nyligt præsenterede i deres udspil ”Danmark kan mere II”, fremgår det af en pressemeddelelse fra rådet.

Regeringen bør eksempelvis anvise kommunerne forenklede metoder til planlægning og udrulning af fjernvarme og varmepumper til gaskunderne. Der skal tilbydes midlertidige løsninger til dem, som skal vente flere år på fjernvarme, ligesom en række ikke-essentielle anlægsprojekter bør udskydes for at sikre en endnu hurtigere udrulning af fjernvarme.

- Regeringen regner kun med at 50-70 % af de nuværende gas- og oliekunder kan få fjernvarme eller varmepumper inden 2030. Det er ikke godt nok – vi skal nå de 100%, og det skal vi inden udgangen af 2027, siger energirådgiver Julie Bangsgaard Abrahams.

Selvom vi fremskynder udrulning af fjernvarme, vil der stadig være nogle, der må vente i flere år på at blive koblet på løsningen. Derfor skal der tilbydes midlertidige løsninger til disse husstande, f.eks. en varmepumpe, som så tages ned igen, når fjernvarmen er til rådighed.

- Vi er nødt til at tilbyde midlertidige løsninger til borgere, som skal vente flere år på fjernvarme. Ellers risikerer vi, at mange finder permanente alternativer, og dermed bliver tilslutningen for lille, når fjernvarmen kommer – og så bliver det for dyrt for dem, der tilslutter sig, siger Julie Bangsgaard Abrahams.

*****

GridTech:
Besparelser og omstilling kan redde os fra russisk gas på et år

På bare ét år kan EU gøre sig uafhængig af russisk gas med en koordineret indsats. Det viser en ny rapport fra Ea Energianalyse, der ifølge GridTech også giver en opskrift på, hvad de relevante sektorer og lande skal gøre.

Dermed modsiger Ea Energianalyse sig selv. For blot få uger siden argumenterede Ea Energianalyse for, at det ville tage flere år. En lignende udmelding kom fra Det Internationale Energiagentur (IEA), der hidtil har vurderet, at en tredjedel af den russiske naturgas i EU kan være udfaset om et år og først i 2030 vil være helt væk. 

- Analysen viser overraskende, at det bør være muligt for Europa på bare ét år at gøre sig uafhængig af russisk gas med en koordineret indsats, hvor alle sektorer og alle lande bidrager, og med lav risiko for egentlig rationering, siger Hans Henrik Lindboe.

Den hurtige udfasning kan primært lade sig gøre, fordi der er kraftværks-kapacitet nok i Europa til, at det ikke er nødvendigt at køre med de gasfyrede værker. Og det er netop her, at den nye analyse adskiller sig fra de hidtidige analyser foretaget af EU-Kommissionen, det internationale energiagentur (IEA) og andre. Her er kapaciteten på kul- og oliefyrede kraftværker ikke medregnet.

*****

Energy Supply:
Industrigigant satser milliarder på varmepumper

Tyske Bosch har lagt planer for det kommende år, og den står bl.a. på masser af nye varmepumper, fremgår det af Energy Supply, der fortæller, at Bosch vil bruge 2,2 milliarder kroner ekstra på deres varmepumpeforretning.

Den store sum penge skal bruges på at udnytte, at markedet for varmepumper er i stor vækst.

- Bosch vil investere yderligere 300 millioner euro i varmepumpeforretningen i midten af årtiet. Markedet vil vokse med 15 til 20 procent årligt fra nu af og indtil 2025. Vi sigter mod at vokse dobbelt så hurtigt som markedet, siger næstformand for bestyrelsen i Bosch, Christian Fischer.

Udover investeringen i varmepumpeforretningen vil Bosch også kaste 500 millioner euro efter brintelektrolyse, hvor Bosch forventer at lancere deres levering af staks til 2025.

- Vi har et bredt grundlag for at udvikle brintteknologier og ønsker at fremme brintproduktionen i Europa. Vi forventer, at det globale marked for elektrolysatorkomponenter vil løbe op i omkring 14 milliarder euro i 2030, siger bestyrelsesformand Stefan Hartung.