06. maj 2022 Presseklip

Industriel overskudsvarme kan spare os for en halv milliard kroner

LÆS I DAG: Borgmester: Tudetosset hvis ikke Mogenstrup får fjernvarme. Nu kan alle landets kommuner sikre renere luft med forbud mod ældre brændeovne. Broager vil investere sig ud af gaskrise. Ny forening skal sætte turbo på grøn gas. Fjernvarme-folk bliver løbet over ende.

Ingeniøren:
Industriel overskudsvarme kan spare os for en halv milliard kroner

Høje afgifter og tekniske barrierer har medvirket til, at overskudsvarme fra industrien stadig i stort omfang slippes ud til fuglene. Men bedre vilkår kan nu bane vej for udnyttelse, lyder det fra Grøn Energi – det skriver Ingeniøren.

Analysechef i Grøn Energi, Jesper Koch, estimerer, at en husstand vil kunne spare i omegnen af 5.500 kroner om året på fjernvarmeprisen i sammenligning med en konventionel husstandsvarmepumpe. Det giver en potentiel samlet besparelse på over en halv milliard kroner for de 100.000 husstande, som den uudnyttede overskudsvarme antages at kunne dække.

I 2021 udgjorde overskudsvarme fra danske virksomheder lidt over 4 procent af den samlede fjernvarmeforsyning, men virksomhederne kunne potentielt have leveret op til seks gange så meget overskudsvarme til det danske fjernvarmenet, anslår en analyse fra Aalborg Universitet om, hvordan den danske varmesektor kan blive bæredygtig.

Henrik Lund, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet og medforfatter til analysen, understreger, at overskudsvarme spiller en vigtig rolle i fremtidens fjernvarme:

- Det er smart på den lange bane, og jo hurtigere vi kan udnytte den industrielle overskudsvarme, jo hurtigere kan vi også udbygge fjernvarmenettet.

*****

Sjællandske – Næstved:
Borgmester: Tudetosset hvis ikke Mogenstrup får fjernvarme

Næstved Kommune overvejer at pålægge Næstved Fjernvarme at lægge ekstra store rør ned til DSB værkstedet for også at kunne forsyne naturgasbyen Mogenstrup med fjernvarme. Det skriver Sjællandske.

- På mig virker det tudetosset, hvis ikke vi tæller Mogenstrup med, når rørene næsten rækker ud til byen. Derfor har jeg bedt forvaltningen om at undersøge om Næstved Fjernvarme kan pålægges at lægge ekstra store rør ned i jorden, der gør det muligt også at forsyne Mogenstrup med fjernvarme, siger borgmester i Næstved Kommune, Carsten Rasmussen.

Borgmesteren udmelding kommer på bagkant af, at DSB nu helt officielt har bestilt Næstved Fjernvarme til at levere varme til værkstedet ved Fårebakkerne. Konkret overvejer Næstved Kommune nu at bruge varmeforsyningslovens paragraf 8 i bestræbelserne på at kunne forsyne byen og dens knap 2.000 indbyggere med fjernvarme fra Næstved.

- Den lov gør det muligt for en kommunalbestyrelse at pålægge et forsyningsselskab at udarbejde et projektforslag. Og det kan i den forbindelse godt være, at det er kommunen der må afholde udgifter til ekstra store rør. Det må vi se på til den tid. Men nu er vi i gang, siger borgmesteren.

*****

Miljøministeriet; pressemeddelelse:
Nu kan alle landets kommuner sikre renere luft med forbud mod ældre brændeovne

Folketinget har netop vedtaget en lov, der giver landets 98 kommuner mulighed for at forbyde gamle brændeovne og pejseindsatser produceret før juni 2008 i områder med fjernvarme eller naturgas. Kommunerne kan vælge at anvende forbuddet mod de ældste brændeovne fra 1. januar 2023 skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

Forslaget, som er en del af den politiske aftale ’Miljøinitiativer i grønne byer og en hovedstad i udvikling’ mellem regeringen, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten, er netop stemt igennem efter tredjebehandling i Folketinget.

- Luftforurening er skyld i, at tusindvis af danskere dør for tidligt hvert år. Derfor skal vi have renere luft i byerne og på villavejene i hele landet. Nu får kommunerne et nyt værktøj til at sikre renere luft, når vi giver dem mulighed for at forbyde gamle brændeovne, uden at borgerne er nødt til at etablere en ny varmekilde, siger miljøminister Lea Wermelin.

Siden april 2021 har det været obligatorisk at skifte eller nedlægge en gammel brændeovn fra før 2003 i forbindelse med boligkøb. Den øgede udskiftning af gamle brændeovne er derfor allerede i gang over hele landet.

Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Frie Grønne og Alternativet stemte for forslaget. Efter planen kan kommunerne vælge at anvende forbuddet mod de ældste brændeovne fra 1. januar 2023.

*****

JydskeVestkysten:
Broager vil investere sig ud af gaskrise

For at hjælpe forbrugerne ud af de høje fjernvarmeregninger, investerer Broager Fjernvarme nu i en ny kedel. I fremtiden skal vindmøller levere grøn strøm til værket, fremgår det af JydskeVestkysten.

I dag producerer Broager Fjernvarme varme ved hjælp af tre gaskedler, solceller og grundvandsvarme. Men til december skal to af gaskedlerne erstattes af en elkedel.

- Vi vil stadig have gas. Men det er som reserve, og det skal vi have. Det er for at sikre forsyningssikkerheden og for at holde hånden under el-nettet. Det gør det billigere for forbrugerne, forklarer Michael Kurth, driftsleder hos Broager Fjernvarme, der slår fast, at værket er nødt til at investere sig ud af krisen.

I gennemsnit vil forbrugerne kunne spare omkring 500 kroner om året med den nye kedel, og Michael Kurth fortæller, at hvis alt går vel, så kommer den nye kedel i drift til december.

I dag er der omtrent 1.136 forbrugere koblet på fjernvarme i Broager.

*****

DI Energi; pressemeddelelse:
Ny forening skal sætte turbo på grøn gas

DI Energi overtager 1. juni aktiviteterne i den 111 år gamle Dansk Gas Forening. Samtidig bliver der oprettet en ny sektion i DI Energi med navnet Grøn Gas. Det sker for at knytte industrien og gassektoren tættere sammen, skriver DI Energi i en pressemeddelelse.

- Inden for få år vil gasmarkedet blive helt forandret. Der vil være langt færre husstande, som bliver opvarmet af gas. Tilbage er en række store virksomheder, som fortsat vil få brug for grøn gas i produktionen. Nu sørger vi for, at aftagere og leverandører kommer til at arbejde tæt sammen, siger Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi.

Dansk Gas Forening vil nedlægge sig selv som selvstændig forening og blive en del af Grøn Gas under DI Energi.

- I fremtiden kommer der nye grønne gasser gennem Power-to-X, og vi bliver i højere grad eksportør af grøn gas. Med den nye platform indleder vi et tæt samarbejde mellem biogasproducenter, infrastrukturselskaber og industrien, som aftager gasserne. Det vil være en gevinst for alle, siger Søren Eriksen, formand for bestyrelsen i Dansk Gas Forening.

*****

JydskeVestkysten:
Fjernvarme-folk bliver løbet over ende

Trefor, Kolding Kommune og Vejle Kommune har afholdt torsdag aften et informationsmøde om borgernes muligheder for at få fjernvarme. Og der er stor interesse for mødet med omkring 500 tilmeldte, skriver JydskeVestkysten.

- Det er vildt, at så mange har tilkendegivet, at de kommer, lyder det fra en imponeret Lars Schmidt (V), der er næstformand i klima-, natur- og miljøudvalget i Vejle Kommune.

Det er Trefor, Kolding Kommune og Vejle Kommune, der er værter ved informationsmødet, eftersom et eventuelt nyt fjernvarmenetværk vil komme til at bevæge sig fra Kolding til Vejle Kommune.

- Husejerne i vores område står over for et svært valg. Skal man vælge fjernvarmen som den sikre løsning, selvom der kan gå lidt tid, før rørene når frem, og der også er tilslutningsomkostninger? Eller skal man basere sig på individuelle løsninger som eksempelvis varmepumper, hvor man så typisk vil være bundet til og afhængig af en energikilde, eksempelvis el, forklarer Lars Schmidt.