13. jan 2022 Presseklip

Politikerne flokkes om at give danskerne en hjælpende hånd til mange millioner

LÆS I DAG: Energistyrelsen: Udfasning af biomasse er næsten gratis. Grøn varme til Nors: Politisk godkendelse af fjernvarmeplaner. Roskilde: Forventer at beboere kan spare 2-4000 kroner. Ryomgård Fjernvarme holder prisen og kursen. Høje elpriser giver næsten gratis varme i Sorø.

Berlingske:
Energipriserne banker i vejret - politikerne flokkes om at give danskerne en hjælpende hånd til mange millioner

Der er enighed i Folketinget om, at danske varmebrugere skal have hjælp til at modstå de tårnhøje energipriser. Udfordringen for klimaminister Dan Jørgensen og regeringen er, at partierne på Christiansborg langt fra er enige om, hvordan hjælpen skal ske, skriver Berlingske.

Nogle partier har fået øje på, at staten lige nu tjener godt på de høje energipriser,. Og det ønsker fx De Konservative i stedet skal komme forbrugerne til gode.

- Staten sparer omkring 2,7 milliarder kroner som følge af de høje priser, og nogle af dem kunne man godt bruge til at give penge tilbage til borgerne. Specielt til de borgere, som rammes hårdt på deres realindkomst, siger energi- og forsyningsordfører for De Konservative Katarina Ammitzbøll.

De 2,7 milliarder er penge, som regeringen sparer i subsidier og støtte til vedvarende energi. Når energipriserne stiger, er der ikke samme behov for støtte. De penge har Nye Borgerlige også øje på. De vil nemlig bruge dem til at sænke energiafgifterne generelt.

- Vi har nogle af OECD-landenes højeste afgifter på energi. Og det er helt uacceptabelt, at vi har så høje afgifter - særligt fordi det er afgifter, der vender den tunge ende nedad, siger Pernille Vermund til Berlingske.

Hos Venstre har man haft et ønske om at afsætte yderligere 50 millioner kroner i forhold til, hvad der er i regeringens varmepakke, der nu er på 100 millioner kroner. Derudover ønsker partiet også at tage et overordnet kig på el- og energiafgifterne. Der er allerede planlagt sænkninger af elafgiften, men partiet ønsker også, at tempoet sættes op.

- Noget af det, vi kigger på, er en hurtigere udfasning af elafgifterne. Vi står i en situation, hvor der er energikrise, så spørgsmålet er, om ikke man skal kigge på det hurtigere. Derfor vil vi bede regeringen indkalde til forhandlinger med henblik på at finde løsninger, siger energiordfører Carsten Kissmeyer (V).

To af regeringens normale støttepartier, Enhedslisten og SF, vil tage fat i varmepakken. En nedsættelse af afgifterne er derimod ikke umiddelbart på menuen.

- Vi regner med, at regeringen inviterer til et møde. Det skal være både klimaministeren og finansministeren. Klimaministeren har overblikket, og finansministeren har pengene, siger energipolitisk ordfører for SF Signe Munk ifølge Berlingske.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

*****

Klimamonitor:
Energistyrelsen: Udfasning af biomasse er næsten gratis, men giver risiko for strømafbrydelser især i Østdanmark

En ny analyse fra Energistyrelsen viser, at prisen for udfasning af biomassen i de store kraftvarmeværker kan blive mistet forsyningssikkerhed. Men en række aktører mener, at det ikke bør give anledning til bekymring, skriver Klimamonitor.

Analysen beskriver, at forbrugerne fra 2035 kan opleve knap otte timers nedetid om året som en konsekvens af et kombineret forbud mod fossil energi og en udfasning af biomassefyrede kraftvarmeværker.

Styrelsens dystre forudsigelser får hverken Enhedslisten, Concito eller rådgivningsvirksomheden Ea Energianalyse til at ryste på hænderne i forhold til at neddrosle afbrændingen af biomasse.

- Jeg tror sådan set på tallene, siger Hans Henrik Lindboe, partner i Ea Energianalyse, til Klimamonitor.

For Hans Henrik Lindboe betyder styrelsens konklusion ikke, at udfasningen af biomassekraftværkerne er umulig. Forsyningssikkerheden har traditionelt været opretholdt af kraftvarmeværkerne, men det er muligt at finde alternativer, siger han.

Blandt andre Enhedslisten har talt varmt for at sætte en stopper for at skovle massive mængder biomasse ind i de danske kraftvarmeværker. Og partiets klimaordfører Søren Egge Rasmussen holder stadig fast i, at forbruget af biomasse skal nedbringes til et niveau, så det kun er indenlandsk biomasse, der fyres med.

Når de lokale fjernvarmeselskabers kontrakter udløber med biomasseværkerne, bør de ophæves, mener Søren Egge Rasmussen. Og den nye analyse får heller ikke ham til at ryste på hånden.

- Nej, det gør den ikke. Men man må sige, at hvis vi ser på den vestlige del af Danmark, så har vi så meget vedvarende energi, at der er problemet mindre, men i den østlige del af Danmark, også i kraft af øget forbrug til blandt andet elbiler, så må vi øge udbygning af vedvarende energi, siger Søren Egge Rasmussen.

*****

 

Nordjyske:
Grøn varme til Nors: Politisk godkendelse af fjernvarmeplaner

Thisted Varmeforsyning A.m.b.a. vil have Nors med på fjernvarmenettet, Og selskabet har et projekt klar til godkendelse hos politikerne i byrådet. Det vil sætte en stopper for fossil opvarmning og gøre kommunen grønnere, fremgår det af Nordjyske.

- Det er bare et af flere gode argumenter for at bakke op om Thisted Varmeforsynings planer om at etablere fjernvarmeforsyning til Nors, siger Jens Kr. Yde, formand kommunens udvalg for erhverv-, klima-, miljø- og teknik.

- Projektet er analogt med lignende projekter i Klitmøller og Sennels som det seneste, siger udvalgsformanden efter at udvalget har godkendt varmeforsyningens projektforslag for fjernvarme til Nors, som af hensyn til rentabiliteten kræver en minimumstilslutning af 191 af de mulige fjernvarmeforbrugere fra en start.

Lige nu er der ført en forsyningsledning et stykke af vejen til Nors. I Skinnerup drejer ledningen mod Klitmøller, men planen er, at koble Nors på forsyningsnettet fra den nuværende pumpestation i Skinnerup. De samlede ledningsinvesteringer løber op i 36,2 millioner kroner.

*****

SN.dk:
Roskilde: Forventer at beboere kan spare 2-4000 kroner

Roskilde Kommune er klar med en plan for fjernvarme i Vindinge. Men det haster også, skriver SN.dk, for den 17. januar er der ansøgningsfrist for kommunen til at søge en statslig pulje om tilskud til projektet, så sagen bliver nu hastebehandlet i klima- og miljøudvalget.

- De tidsperspektiver, vi arbejder med i sagen her, er rigtig meget bundet op på, at vi får det statslige tilskud. Ellers kan der godt komme til at gå lidt længere tid, siger Jonas Paludan, som er ny formand for klima- og miljøudvalget.

For borgerne er det væsentlige i sagen nok den, at kommunens beregninger viser, at der kan være 2-4000 kroner at spare ved at skifte til fjernvarmen, når den en dag ligger i jorden uden for hoveddøren.

Politikerne er blevet præsenteret for tal for en gennemsnitsbolig, som viser, at fjernvarmen vil koste 15.700 kroner om året, mens en varmepumpe vil ligge på 17.400 kroner, og naturgas - inklusiv investering i et nyt fyr - vil stå i 19.800 kroner om året.

- Vi har ingen grund til ikke at stole på de tal, slet ikke med en opadgående pris på naturgas og el, siger Jonas Paludan.

*****

Adresseavisen Syddjurs:
Ryomgård Fjernvarme holder prisen og kursen

Julen var ekstra travl for den nyansatte driftsleder ved Ryomgård Fjernvarmeværk a.m.b.a., Jan Sass Husum. Det skyldes historier om historisk høje energipriser, og mediernes fokus på enkelte fjernvarmeværker, der er tvunget til store prisstigning, fortælle Jan Sass Husum til Adresseavisen Syddjurs.

Mange kunder ringede ind og gav udtryk for bekymring over deres varmepriser. Men det bliver ikke tilfældet her, fortæller han til avisen.

- Hos Ryomgård Fjernvarmeværk stiger priserne ikke. Vi har forhandlet vores halmkontrakt færdig for 2022, og vi er lidt stolte over, at vi kan holde prisen. God styring samt fornuftige disponeringer har gjort det muligt, siger Jan Sass Husum.

For Jan Sass Husum er det vigtigt at slå fast, at fjernvarmen fortsat er et attraktivt alternativ til de individuelle løsninger, herunder både naturgasfyr og el-opvarmning.

- Faktuelt er det jo i særlig grad de husstande, der har en individuel opvarmningsform, som rammest hårdest af de stigende energipriser, påpeger han.

*****

Sjællandske:
Høje elpriser giver næsten gratis varme i Sorø

Der er godt nyt til fjernvarmekunder i Sorø. De fleste slipper nemlig for dyre prisstigninger på varmeregningerne takket være det gamle varmeværk på Nordmarksvej, som egentlig er tiltænkt en rolle som reserve.

Med vinterens komme, og de seneste måneders stærkt stigende globale energipriser, har det nemlig været en rentabel forretning at sætte blus under kedlerne på Nordmarksvej, fortæller Sjællandske.

- Så længe elpriserne er høje, kan vi levere billig varme og elektricitet. Lige i øjeblikket er elpriserne så høje, at vi nærmest kan levere gratis varme til fjernvarmeforbrugerne, siger projektleder Tommy Fer ved Sorø Fjernvarme.

Det forventes dog ikke at kunne vare ved. Dansk Energi har i starten af januar 2022 kigget tre måneder frem, og alt tyder på, at prisstigningerne allerede er toppet. Her i starten af 2022 forventes gennemsnitsprisen at være 90 øre/kWh. I samme periode i 2021 var prisen i gennemsnit 36 øre/kWh. Det er stigning på 148 procent.

Til sammenligning var prisen 142 øre/kWh for blot en måned siden i december 2021.