12. jan 2022 Presseklip

Varmeregningen banker i vejret i 2022, men langt fra hos alle

LÆS I DAG: Regeringen må til at tage problemet seriøst nu. Stigende energipriser rammer på Sydfyn. Fjernvarmen bliver billigere mens elprisen stiger. Frygten for prisstigninger bliver gjort til skamme. Forbrugerne kan ånde lettet op i Aabenraa og Padborg. Små prisstigninger på fjernvarme i Gladsaxe. Fjernvarmekunder i Næstved slipper billigt trods en prisstigning.

Berlingske:
Varmeregningen banker i vejret i 2022, men langt fra hos alle familier

Farum nord for København er et af de steder, hvor mange kommer til at få en højere regning. Et standardhus på 130 kvadratmeter kan familierne se frem til en stigning i deres varmeregning på næsten 47 procent fra 1. april. Eller i kontante beløb en stigning fra 15.298,60 kroner til 22.468,22 kroner – svarende til 7.169,62 kroner. Det skriver Berlingske.

- Vi er rigtigt kede af det. Det er første gang, at vi har oplevet så høje prisstigninger på gas. Vi har ventet på at se, om brændselspriserne ville stabilisere sig, men på et tidspunkt var vi nødt til at konstatere, at vi ikke kan spå om fremtiden, siger administrerende direktør i Farum Fjernvarme Nighat Kamal om prisstigningerne.

Dansk Fjernvarme lavede i november og begyndelsen af december en måling af priserne blandt landets 370 fjernvarmeselskaber. Det er sket på baggrund af selskabernes egne udmeldinger.

Resultaterne viser, at der er cirka 100.000 fjernvarmekunder, der kommer til at opleve prisstigninger på over 20 procent i år. Yderligere cirka 100.000 kunder kommer til at mærke minder prisstigninger, mens cirka 1.600.000 fjernvarmekunder kan glæde sig over, at de ikke kommer til at mærke prisstigninger.

Administrerende direktør i Dansk Fjernvarme Kim Mortensen understreger på den baggrund, at det er meget forskelligt, hvordan den højere varmeregning rammer.

- De her prisstigninger kommer, fordi der har været store prisstigninger på gas og strøm. Det er en uheldig storm. Der er nogle husstande og fjernvarmeselskaber, som helt uforvarende kommer til at stå med nogle høje varmeregninger, siger han.

Kim Mortensen oplyser, at de fjernvarmeselskaber, som enten holder priserne i ro eller sænker dem,  kan gøre det, fordi de har adgang til flere forskellige brændselskilder.

- Det er der, hvor vi har en styrke i form af fjernvarmen i forhold til resten af Europa. Men hos de familier, som bliver ramt af den højere varmeregning, gør det rigtigt ondt. Typisk fylder el, vand, varme og transport 40 procent af familiernes budget, understreger Kim Mortensen.

*****

BT:
Regeringen må til at tage problemet seriøst nu

En række partier i Folketinget mener, at regeringen ikke har taget de voldsomme prisstigninger på energi alvorligt nok. Nu er det blevet tid til at få gjort noget ved problemet, lyder det bl.a. fra både Enhedslisten og SF.

- Vi har rejst det her problem mange gange. Vi synes virkelig, regeringen må til at tage problemet seriøst nu, men de virker totalt afvisende. Regeringen har en mega dårlig sag med, at de ikke har rykket på det her for længst, lyder det fra partiets finansordfører, Rune Lund, til BT.

I modsætning til fx Nye Borgerlige ønsker Enhedslisten dog ikke en generel nedsættelse af elafgiften, der er en af de højeste i Europa. Det gælder også for SF, der hellere vil give et ekstraordinært og midlertidigt tilskud til danskere med lave indkomster, der har gasopvarmning eller fjernvarme.

- Jeg kan fuldt ud forstå, at mange danskere er utrygge ved de stigende varmepriser. Det er ikke alle familier, hvor pengepungen kan holde til så store uventede udsving, siger partiets energiordfører, Signe Munk til BT.

Hos De Radikale mener energiordfører Rasmus Helveg Petersen også, at der skal sættes ind over for de stigende energipriser. Han peger dog på en anden løsningsmodel end dem, som de andre partier foreslår.

- Hvis du bare letter på elafgiften, vil de, der bor i de største huse, få den største lettelse. Det vil være at give penge til en masse mennesker, der ikke er pressede af, at priserne er steget, siger Rasmus Helveg Petersen.

I stedet peger han på, at der er allerede er muligt at søge tilskud til varmeregninger hos kommunen. Og så må pengene blive brugt der – altså at staten supplerer op med midler, hvis eller når kommunerne ikke har flere penge.

*****

Fyens:
Stigende energipriser rammer på Sydfyn

Det bliver ifølge Svendborg Fjernvarme og Sydfyns Elforsyning dyrere at fyre huset op, uanset om varmen kommer fra naturgas, en varmepumpe eller fjernvarme. Det skriver Fyens, der bl.a. har talt med direktøren for Svendborg Fjernvarme.

De fynske fjernvarmekunder må se i øjnene, at de får en stigning i varmeprisen på omkring 35 procent, siger Carl Madsen til avisen

- I 2021 lød regningen fra os på omkring 9700 kroner, men i 2022 forventes den at stige til omkring 13.200 kroner. Altså godt 35 procent, siger direktøren.

Det skyldes, forklarer Carl Madsen, at mens 50-60 procent af varmen stammer fra affaldsafbrænding, så kommer de resterende 40-50 procent fra gas samt elektricitet, som jo også for en dels vedkommende kommer fra gas.

*****

Aarhus Stiftstidende:
Fjernvarmen bliver billigere mens elprisen stiger

AffaldVarme Aarhus' 300.000 kunder kan fortsat tage det helt roligt i forhold til varmeprisen for 2022. De kan endda se frem til en lavere varmeregning i 2022 - blandt andet på grund af de stigende elpriser – skriver Aarhus Stiftstidende.

Stik imod den generelle udvikling på energiområdet har AffaldVarme Aarhus sænket fjernvarmeprisen i 2022.Bor man i et hus på 130 kvadratmeter med et forbrug på 18,1 MWh om året, vil man i 2022 spare 1968 kr. i forhold til 2021.

Den væsentligste årsag til de lave varmepriser er, at Affald-Varme Aarhus spiller på flere energiformer i sin varmeproduktion, skriver avisen. Kul er faset ud til fordel for biomasse som halm, træflis og træpiller. Indholdet i de århusianske skraldespande bliver også lavet om til fjernvarme.

Og så nyder fjernvarmens kunder godt af de skyhøje elpriser. For kraftvarmeværkerne i Lisbjerg og Studstrup producerer både fjernvarme og elektricitet.

- Så vi tjener godt på at sælge elektricitet. En indtjening, som vi kan bruge til at sænke varmeprisen med, siger adm. direktør, Bjarne Munk Jensen.

*****

Fyens Amts Avis:
Frygten for prisstigninger bliver gjort til skamme

Fjernvarmeselskaberne i Tommerup Stationsby og Tommerup by kan berolige sine kunder med, at der ikke venter prisstigninger på varmen her og nu, som det er tilfældet andre steder i landet. Det Skriver Fyens Amts Avis.

Tommerup Station Varmeforsyning producerer varme på en kombination af gas, varmepumpe og solenergi via et kæmpestort solfangeranlæg på 15.400 kvadratmeter, som Tommerup Station Varmeforsyning har opført i fællesskab med Tommerup Bys Fjernvarmeforsyning.

- Det ligger ikke i kortene, at vi hverken skal hæve eller sænke prisen. Men hvis den nuværende strømpris fastholdes et år endnu, kan det også få konsekvenser i Tommerup Stationsby i 2023, fortæller formand for Tommerup Station Varmeforsyning, Peter Axel Nielsen, der sidste år kunne sætte prisen ned med 43,75 kroner pr. MWh, som dermed landede på 437,5 kroner pr. MWh.

Formanden fortæller, at man har "låst" sig til faste strømpriser frem til efteråret 2022. Men en eventuel stigning i 2023 vil ifølge Peter Axel Nielsen være markant mindre end det, vi har oplevet med gaspriserne i den seneste tid.

Tommerup Bys Fjernvarmeforsyning har omkring 600 forbrugere, og formand Jakob Kristiansen oplyser, at udover solvarmen så bliver Tommerup by opvarmet af et træflisfyr med flis, der kommer fra nærområdet.

- Vores forbrugerpriser fra 2021 til 2022 er faldet. Det gælder både abonnementsbidrag, effektbidrag og selve megawatt-prisen, siger formanden.

Han fortæller, at varmeprisen for et standardhus på 130 kvadratmeter er faldet fra 13.047 kroner årligt til 12.576 kroner. Det er ifølge Jakob Kristiansen lige under landsgennemsnittet, og det er i sidste ende afhængig af, hvor meget eller lidt man skruer på radiatorerne i de forskellige hjem.

- Hos vores kunder kommer varmeprisen ikke til at stige. Vi har en aftale på prisen på flis, og det budget, vi har lagt, det holder for 2022, understreger formanden.

*****

JydskeVestkysten:
Forbrugerne kan ånde lettet op i Aabenraa og Padborg

Hos Padborg Fjernvarme og Aabenraa-Rødekro Fjernvarme beroliger deres kunder: Der er ingen prisstigninger på vej. Det skriver JydskeVestkysten, der bl.a. kan fortælle, at biomasse er redningen i Aabenraa.

- Vi fyrer med biomasse, og vores priser kan derfor holdes i ro. Hos os vil prisen være uændret til næste år, forklarer direktør Tommy Palmholt hos Aabenraa-Rødekro Fjernvarme.

Hos Padborg Fjernvarme er der heller ingen prisstigninger i udsigt, fortæller selskabets bogholder, Mette Weber Søgaard.

I Padborg kommer en del af varmen fra Stadtwerke i Flensborg, der først og fremmest fyrer med affald. Men selskabet overtager også store mængder overskudsvarme fra Arla i Kruså og har desuden et solcelleanlæg i Padborg, der bidrager til opvarmningen i grænseområdet.

Padborg Fjernvarmes pris vil i 2022 være på 512,50 kroner pr. MWh, mens kunderne i Aabenraa-Rødekro Fjernvarme betaler 370 kroner per MWh.

*****

SN.dk:
Små prisstigninger på fjernvarme i Gladsaxe

Priserne hos Gladsaxe Fjernvarme stiger med omkring 6 procent, skriver SN.dk, og det skyldes ifølge avisen, at Gladsaxe Fjernvarme har et bredt udvalg af varmekilder. I 2020 var det således kun ni procent af varmen, der kom fra gas, der nærmest er steget eksplosivt i pris.

– Den samlede pris pr. MWh stiger med 6,25 procent fra 2021 til 2022. Bor man i et rækkehus og bruger for eksempel 12 MWh fjernvarme om året, skal man betale 412,5 kroner mere end sidste år. Har man derimod en større villa og bruger 24 MWh fjernvarme om året, så er forskellen på 990 kroner. Vi er altså meget langt fra nogle af de store prisstigninger, vi ser i andre dele af landet, fortæller direktør i Gentofte Gladsaxe Fjernvarme, Frank G. Bennetsen.

*****

Næstved Avis:
Fjernvarmekunder i Næstved slipper billigt trods en prisstigning

Det kommer til at koste omkring 100 kroner ekstra hver måned for fjernvarmebrugerne under Næstved Fjernvarme. Det er meldingen fra fjernvarmeselskabet til Næstved Avis. Dermed er der altså ikke udsigt til en eksplosion i varmeprisen.

– Det er aldrig sjovt at skulle hæve prisen. Men i forhold til den himmelflugt, som priserne på el og naturgas har taget, synes vi, at vores fjernvarmekunder er langt bedre stillede. Selv efter stigningen er fjernvarmen stadig billigere, end den var helt tilbage i 2011, siger formand for Næstved Fjernvarme, Lindy Nymark Christensen.

Formanden forklarer den minimale stigning med, at Næstved Fjernvarme hovedsageligt får sin varme fra affald og i meget lille grad fra gas. Prisen på gas er steget med mindst 600%, men det slår altså ikke så hårdt igennem hos borgerne i Næstved.

Den største og mest markante stigning, der er at finde på Næstved Fjernvarmes tarifblad for næste år, er prisen for at blive ny kunde hos fjernvarmen. Her stiger prisen med over 12.500 kr. til næsten 40.000 kr.

– Lige som mange andre steder i samfundet er vores omkostning til håndværks- og anlægsydelser steget gevaldigt, så vi må desværre også hæve vores priser på blandt andet tilslutningsbidraget, siger formand Lindy Nymark Christensen og pointerer, at fjernvarme trods disse prisstigninger fortsat er meget konkurrencedygtige i forhold til gaskedler og varmepumper.