05. jan 2022 Presseklip

Odsherred Forsyning har haft vokseværk

LÆS I DAG: Her kan varmeforbrugerne sove roligt om natten. Formand for energiselskab: Giv os momsfritagelse. Thomas Jensen går ind i sag om varmepriser. Flere sager på vej til inkasso: Betal eller vi lukker for varmen. Varmepumpe-konkursbo solgt til leverandør: Der arbejdes på at få det hele til at spille. Dan Jørgensen vil ikke give atomkraft det grønne stempel.

SN.dk:
Odsherred Forsyning har haft vokseværk

Direktør i Odsherred Forsyning, Fanny Villadsen, ser tilbage på et 2021, der havde et historisk højt aktivitetsniveau med masser af succes for udbredelsen af fjernvarme. Det fortæller SN.dk.

- Efter vi nedsatte prisen på fjernvarme markant i 2020, har vi haft super travlt med at koble kunder på ledningsnettet. Selv i Grevinge og Herrestrup, hvor fjernvarmen før har haft et blakket ry, er der koblet flere end 20 nye kunder på i år. Og endnu hurtigere går det i Højby og Vig, hvor samlet cirka 200 ejendomme har valgt at tilslutte sig fjernvarmen i 2020 og 2021, siger hun.

Tilgangen af nye fjernvarmekunder i kombination med, at man har overtaget varmeværkerne i Højby og Vig gør, at kunderne nu får både en grønnere og billigere varme. Og hun spår, at også 2022 bliver et år i fjernvarmens tegn.

- Den første kilometer ledningsnet er allerede gravet ned i Rørvig, og snart får Rørvig deres eget lille varmeværk, der skal stå på grunden bag vandværket. Businesscasen viste, at hvis 120 ejendomme ville være med, så er der økonomisk fornuft i at bygge et fælles værk til byen. I skrivende stund, har flere end 200 ejendomme meldt sig til, og det er helt fantastisk, siger hun.

*****

Vejle Amts Folkeblad:
Her kan varmeforbrugerne sove roligt om natten

Prisen for varme forbliver uændret hos 3800 husstande i og omkring Børkop og Brejning, skriver Vejle Amts Folkeblad. Driftsleder hos Gauerslund Fjernvarme, Keld Sørensen, siger til avisen, at fjernvarmekunderne på trods af meget snak om stigende energipriser kan se ind i et trygt og stabilt år rent prismæssigt.

-Vi kan for tredje år i streg holde prisen, så al den snak er vi ikke en del af, siger han.

Det betyder, at man som fjernvarmekunde har en pris på 45 øre per kW, ganske som sidste år.

Begrundelsen er, at Gauerslund Fjernvarme får sin varme fra Tvis, der leverer varme via overskudsvarme fra Shell i Fredericia, fra affaldsforbrænding i Kolding og afbrænding af træflis i Skærbæk.

- En del af vores kunder har spurgt til, om de nu også skal opleve en stigning i varmeprisen, men dertil kan vi sige, at det ser de ikke frem til. Vi kan selvfølgelig ikke love markedet holder sig i ro til evige tider, men det ser fint ud lige nu, siger Keld Sørensen.

*****

Midtjyllands Avis:
Formand for energiselskab: Giv os momsfritagelse

Formanden i Gudenådalens Energiselskab, Preben Sørensen, mener, at regeringens nylige energipakke – med bl.a. 100 mio. kroner i støtte - ikke er nok for fx deres fjernvarmekunder. Der skal mere til hos selskabet, der netop har meldt ud om prisstigninger på op mod 185 procent i 2022. Det skriver Midtjyllands Avis.

- Initiativet er en lille håndsrækning til de mest nødlidende, men der skal andre ting til. Selvfølgelig er det et godt initiativ, og 100 millioner lyder af mange penge. Men det rækker ikke så langt. I vores lille energiselskab alene er budgettet på over 100 millioner kroner, så det fylder ikke rigtig noget, siger Preben Sørensen.

Formanden foreslår derfor, at man i stedet fokuserer på de afgifter, som fjernvarmeselskaberne skal betale til staten. Og særligt vil det være gavnligt at se på momsen.

- Momsandelen vil være det sted, hvor man kan finde langt den største hjælp fra statens side. Momsen andrager vel omkring 80 procent af det samlede afgiftsbeløb til staten, siger Preben Sørensen, der dog understreger, at selskabet nu går i dialog med kommunen om søge midler fra energipakken.

*****

Midtjyllands Avis:
Thomas Jensen går ind i sag om varmepriser

Det socialdemokratiske folketingsmedlem Thomas Jensen, der er valgt i Silkeborg, går nu ind i sagen om de eksploderende varmepriser i Gudenådalens Energiselskab. Ifølge Midtjyllands Avis har han taget initiativ til et møde med formand, Preben Sørensen for at høre nærmere om den situation, der er opstået.

- Priserne på fjernvarme går jo op og ned, men i øjeblikket oplever vi en fuldstændig vanvittig situation på markedet for naturgas. Det har ramt enkelte selskaber hårdt, blandt andet Gudenådalens Energiselskab, siger Thomas Jensen.

Regeringen kom midt i november med et udspil til at afbøde de stigende priser for borgerne, blandt andet ved at afsætte 100 millioner kroner til personligt tillæg for pensionister og kontanthjælpsmodtagere, der bliver ramt af prisstigningerne.

- Varmepakken er jo et tiltag, der kan hjælpe i Bjerringbro, men der kan også blive åbnet for mere, siger Thomas Jensen.

*****

SN.dk:
Flere sager på vej til inkasso: Betal eller vi lukker for varmen

Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværk har 15 verserende sager med husejere i restance til fjernvarmen, skriver SN.dk. Truslen om lukning er ulovlig, mener Foreningen af Aktive Energiforbrugere i Danmark, mens Dansk Fjernvarme mener, at fogedforretning er den eneste udvej for fjernvarmeselskabet.

Mandag i denne landede foreløbig fire restancesager i Fogedretten i Næstved. En af dem med en gæld på blot 820 kroner til varmeværket og en kontant trussel om at lukke for varmen, hvis ikke gælden bliver inddrevet.

- Hvis alle muligheder er afsøgt er det lovligt at lukke for varmen i forbindelse med en fogedforretning. Og hvis husejeren ikke er hjemme, må selskabet tilkalde en låsesmed og få det gjort for ejers regning, fastslår juridisk konsulent i Dansk Fjernvarme, Birthe Boisen.

Hun kalder det en logisk konsekvens at lukke for varmen eftersom det er naboerne som kommer til at betale ekstra for de varmekunder som af den ene eller anden årsag ikke har betalt deres varmeregning.

- Hvis man har forsøgt sig med betalingsordninger og det ikke fører til noget, er sidste udvej at lukke for varmen. Når alle muligheder er afsøgt er det sådan det ender, siger Birthe Boisen.

Formand for Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværk, Christian Olsen Bidstrup, er bestemt ikke stolt over at være formand for et varmeværk, der kobler forbrugerne af varmen midt om vinteren. Men han understreger, at de omkring 15 aktive sager med forbrugere som ikke har betalt deres regninger, er kommet efter alle andre muligheder er udtømt. Derfor ender de som fogedsager og hvis skyldnerne ikke betaler, lukker værket for varmen.

- Det er ikke sjovt i så lille et samfund som Hyllinge og Menstrup, hvor vi kender hinanden. Og det understreger bare behovet for, at vi kommer af med tilslutningspligten og sætter varmekunderne fri hurtigst muligt, siger Christian Olsen Bidstrup.

*****

Energy Supply:
Varmepumpe-konkursbo solgt til leverandør: Der arbejdes på at få det hele til at spille

I november 2021 gik varmepumpeproducenten Victor Energi og Køleteknik konkurs for anden gang på to år. Siden har sagsbehandleren for konkursboet arbejdet på at finde en løsning - ikke mindst for de igangværende varmepumpeprojekter hos blandt andre Farum Fjernvarme og Svendborg Fjernvarme.

Det er lykkedes at finde en løsning, hvor alle aktiviteter og en række medarbejdere er solgt til Soft & Teknik i Frederikshavn. De har været leverandør til både det gamle Victor (Victor A/S) og det nye Victor, som gik konkurs i november.

Men selvom Soft & Teknik altså har overtaget aktiviteterne, så er der stadig en del, der mangler, for at enderne kan mødes, skriver Energy Supply.

- Der er en del problemer med de her fjernvarmeværker, som Victor Energi og Køleteknik skulle levere til. Vi arbejder på en løsning, så projekterne kan blive afleveret, siger advokat Rune Richelsen fra advokatfirmaet Bech-Bruun.

Rune Richelsen fortæller, at Victor A/S, der gik konkurs i 2020, har et udestående på 10 millioner kroner hos et af fjernvarmeværkerne, der også skylder det senest konkursramte Victor Energi & Køleteknik 2,5 millioner kroner.

Da Victor Energi og Køleteknik gik konkurs i november skyldte virksomheden sine kreditorer 27 millioner kroner.

*****

Energy Supply:
Dan Jørgensen vil ikke give atomkraft det grønne stempel

Nye regler fra EU-Kommissionen lægger op til nye kriterier for, hvornår en investering kan blive betegnet som bæredygtig eller klimavenlig. Men fra Danmark er meldingen ifølge Energy Supply klar: Atomkraft skal ikke have det grønne stempel.

- Hverken atomkraft eller naturgas bør tildeles særlige favorable forhold i EU ved at blive kaldt grønne på linje med vedvarende energi. Fossil gas udleder CO2, og atomkraft producerer farligt affald. Det udvander derfor betegnelsen grønne investeringer at kalde dem bæredygtige. Særligt når der i vedvarende energi findes reelt bæredygtige alternativer, der kan investeres i, udtaler klima-, energi og forsyningsminister Dan Jørgensen i et skriftligt svar til dagbladet Børsen.

EU-Kommissionen ventes at fremlægge sit forslag til ny kategorisering i energiproduktionen senere i januar.

Hvis et flertal af EU-landene eller et flertal i EU-Parlamentet er imod det, kan de nedlægge veto mod det, skriver Ritzau.