04. jan 2022 Presseklip

Stort fjernvarmeprojekt styrker den grønne omstilling

LÆS I DAG: Grøn omstilling kan koste danskerne flere strømafbrydelser. Danmark misser atter grønt midtvejspunkt. Billigere varme i Faxe by i 2022. Plan om mere fjernvarme til Karup. Næstved importerer tonsvis af affald fra England. EU-Kommissionen vil male gas og atomkraft grønt.

Sjællandske:
Stort fjernvarmeprojekt styrker den grønne omstilling

De næste store skridt i udrulningen af fjernvarme til hele Rødovre er nu sat i gang, skriver Sjællandske. Kommunalbestyrelsen har givet grønt lys til et projekt, der omfatter mere end 1800 husstande, og som får stor betydning for at nedbringe udledningen af CO2.

- Over de næste år investerer Rødovre Kommune massivt i at tilbyde flere i kommunen at blive koblet på fjernvarme, fordi det har stor betydning for vores mål om at være CO2-neutral i 2050. Forventningen er, at vi sparer miljøet for 9.000 ton CO2 årligt, når projektet her er rullet ud, siger borgmester Britt Jensen.

Ifølge kommunen er fjernvarmen også en god løsning for privatøkonomien. Kommunens beregninger viser, at brugerne sparer 19 pct. på varmeregningen det første år i forhold til, hvis de har investeret i en individuel varmepumpe.

Også samfundsøkonomisk giver fjernvarmeløsningen god mening. Projektets analyser viser, at der er en samfundsøkonomisk gevinst på 80 millioner kroner i forhold til investering i individuelle varmepumper.

- Fjernvarme er på alle måder en bæredygtig løsning, hvor kunderne både får en nem løsning og en løsning, som er med til at sikre, at vi passer på miljøet. Derfor håber jeg, at opbakningen til projektet bliver meget stor, siger Britt Jensen.

*****

Finans.dk:
Grøn omstilling kan koste danskerne flere strømafbrydelser

Energistyrelsen har for nylig præsenteret en såkaldt risikoberegning for fremtidige svig i elforsyningen. Beregningen viser, at en række initiativer skal sættes i gang, hvis man vil undgå langt flere strømsvigt end det er tilfældet i dag – det skriver Finans.dk.

Beregningen viser således, at danskerne risikerer hele otte timer og 39 minutters strømafbrydelse årligt for en dansk husstand i 2035 mod blot 20 minutter i dag for en gennemsnitlig dansk elforbruger.

Det bekymrer analysechef i Dansk Fjernvarme, Jesper Koch, der overfor Finans.dk kalder det for ”uspiseligt”.

- Det, der er særligt bekymrende her, er, at risikoberegningen ud fra de forudsætninger viser en 12-dobling af antal minutter uden strøm øst for Storebælt og en syvdobling af antallet af minutter uden strøm vest for Storebælt alene i perioden fra 2031 til 2035. Det er jo ikke en jævn stigning, men et kæmpe hop, slår han fast.

*****

EnergiWatch:
Danmark misser atter grønt midtvejspunkt

Elforsyningen i Danmark kom sidste år længere væk fra at nå halvdelen af det mål, der ofte nærmest tages som en selvfølge. EnergiWatch skriver, at andelen af vedvarende energi for tredje år i træk ser ud til at lande lige under 50 procent i 2021.

Andelen ender formentlig endda et stykke længere fra end i de foregående år. Såvel i 2019 som 2020 endte andelen således på 49,9 pct., men ifølge tal fra Energinet, faldt den sidste år til 47,2 pct.

- Nedgangen skyldes helt overvejende, at 2021 var et historisk dårligt vindår i Danmark og hele Nordvesteuropa for den sags skyld. Vind-ressourcen i 2021 var således ca. 10 pct. lavere end et normalt år, mens den i 2020 var ca. 4 pct. højere, siger seniorforretningsudvikler Jesper Kronborg.

Til gengæld ser det ud til, at den øgede mængde sol sparkede mere igennem i 2021. Om end fortsat i det små, hvor solenergien sidste år dækkede 3,6 pct. af det samlede elforbrug mod 3,4 pct. året før.

- Allerede inden for de næste to-tre år forventer vi, at andelen af sol udgør over 10 pct. af elforbruget. Stigningen forventes primært at komme fra ekstra installeret kapacitet fra markanlæg, siger Jesper Kronborg.

*****

Sjællandske:
Billigere varme i Faxe by i 2022

Energipriserne stiger og stiger. Alt bliver dyrere og dyrere - lige bortset fra hvis du får varmen fra Faxe Fjernvarme. Den bliver nemlig billigere i 2022, skriver Sjællandske.

- Det er gået rigtig godt i 2021, og vi haft det resultatmæssigt bedste år nogensinde. Og det kommer til at medføre, at vi »desværre« må reducere prisen for fjernvarme for 2022, siger formanden for Faxe Fjernvarme, Mogens C. Pedersen, til avisen.

- Det er ikke småpenge, vi taler om. Vi reducerer prisen med 10 procent for et standardhus på 130 kvadratmeter med et årsforbrug på 18,1 megawatt-timer fra 11.888 kroner i 2021 til bare 10.679 kroner i 2022, siger formanden og fortæller, at de cirka 1.200 kroner pr. husstand er allerede fratrukket i årets acontorater.

De nye og meget lave priser vil være ekstra attraktive i den forestående kampagne for udvidelse af fjernvarmeselskabets forsyningsområde:

- Vi er i gang med tre gode projektforslag for henholdsvis hele Hertelsvej, Egedevejs området med sideveje og hele boligområdet syd for Rådhusvej inklusiv Plejecenter Søndervang, siger formanden.

*****

Uge-Avisen Karup:
Plan om mere fjernvarme til Karup

Karup Varmeværk har et projektforslag klar om levering af fjernvarme til boliger på Ericavej og Ribesvej i Karup - et område, som i dag har individuel naturgasforsyning. Uge-Avisen Karup skriver, at projektforslaget ifølge Viborg Kommune gælder varmeforsyning af Jethallen og boliger på de to veje.

Det fremgår af dagsordenen for klima- og miljøudvalget i Viborg Kommune, at det, hvis det bliver godkendt politisk og dermed bliver realiseret, vil være varmeværket, der får forsyningspligten og skal etablere distributionsledningsnettet til forsyning af området.

Forslaget er allerede godkendt administrativt, og hvis forslaget også bliver godkendt politisk, vil det være frivilligt for eksisterende bebyggelse i projektområdet at tilslutte sig fjernvarme. I projektforslaget forudsættes en tilslutningsprocent på 90 procent af de potentielle forbrugere.

*****

TV2 Øst:
Næstved importerer tonsvis af affald fra England

Britisk affald luner godt hos fjernvarmebrugerne i Næstved. TV 2 Øst fortæller, at der i alt er anløbet 19 britiske skibe med hver 2.300 ton affald i Næstved Havn i 2021. Affald, der via AffaldPlus, dækker godt 98 procent af fjernvarmen i Næstved.

Ifølge AffaldPlus dækker affald fra England rundt regnet en tredjedel af den samlede mængde affald, der bliver omdannet til varme hos den kommunale affaldsvirksomhed. Importen lader sig gøre, fordi englænderne ikke på sammen måde udnytter energien i deres affald. I stedet dumpes det på lossepladser, hvor det blandt andet kan udlede metangas.

Importen af udenlandsk affald til Næstved begyndte i 2013, og siden det første læs udenlandsk affald blev leveret, har Danmark tredoblet importen. I den seneste opgørelse fra 2019 oplyser Miljøstyrelsen, at der i alt blev importeret 386.000 ton skrald. O

g det er der en simpel forklaring på. Vi genbruger og genanvender nemlig som aldrig før, og derfor er der ikke ret meget affald tilbage at brænde af.

- Vi er blevet så gode til at udsortere til genanvendelse, så derfor er der blevet plads i vores ovne til at vi kan fylde op med noget andet, fortæller Marie Münster, der er professor i energisystemer ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

- Derfor kan vi så importere og fylde ovnene op, så vi udnytter den kapacitet, vi har, og får produceret varme til forbrugerne, siger hun.

*****

Klimamonitor:
EU-Kommissionen vil male gas og atomkraft grønt

EU-Kommissionen får ifølge Klimamonitor kritik for at ville give naturgas og atomkraft et grønt stempel ved at betegne investeringer i de energiformer som ”grønne”. Kritikken henholder sig til et udkast til nye regler, der lægger op til nye kriterier for, hvornår en investering kan blive betegnet som bæredygtig eller klimavenlig.

I udkastet er investeringer i naturgasprojekter og nye atomkraftværker med på listen over, hvad der kan betegnes som bæredygtigt.

Gasprojekter godkendt inden 2030 får lov til at betegne sig som en overgangsteknologi, såfremt der udledes maksimum 270 gram CO2e per kWh. Hvad angår atomkraft skal der ligge en plan for blandt andet ansvarlig opbevaring af radioaktivt affald. Det fremgår af forslaget, som nyhedsbureauerne Reuters, AFP og dpa har set.

Allerede inden præsentationen lyder der skarp kritik fra den nye tyske regering. Økonomi- og klimaminister Robert Habeck fra partiet De Grønne siger, at Tyskland ikke kan bakke op om forslaget, som det ser ud nu.

Habeck, der også er vicekansler, kalder det over for nyhedsbureauet dpa særligt problematisk, at EU forsøger at stemple atomkraft som bæredygtig.

Han mener, at forslaget ’udvander det gode bæredygtighedsmærke’. Og at det lugter af såkaldt greenwashing, hvor man forsøger at få tingene til at fremstå grønnere, end de reelt er, skriver dpa.