03. jan 2022 Presseklip

Partier vil hjælpe trængte familier med lys og varme

LÆS I DAG: Stigende energipriser giver fjernvarmekunder årlig varmeregning på 45.000 kr. Fjernvarmekunder i Bjerringbro risikerer prischok. Pengeinstitut opfordrer kunder til snak om varmepriser. Varmepumpe og solen holder fjernvarmeprisen i ave. Varmeværk går mod strømmen og sænker prisen på varme. Give Fjernvarme fremtidssikrer varme for borgerne. Tre nye byer får varmen fra Aabenraa.

Politiken:
Partier vil hjælpe trængte familier med lys og varme

Staten skovler penge ind på høje energipriser, mens udgifter til el og gas risikerer at sætte folk fra hus og hjem. Det er ifølge Politiken baggrunden for, at Kristendemokraternes Jens Rohde har opfordret de øvrige partier bag finansloven 2022 til at indkalde finansminister Nicolai Wammen (S) for at drøfte, hvordan politikerne vil hjælpe de betrængte husstande.

- De familier, der opvarmer huset med elvarmepumper, har en elbil eller bruger naturgas, de har gjort det, som politikerne har anbefalet hen over årene. Nu bliver de straffet meget hårdt med enormt høje priser, siger Jens Rohde.

Enhedslistens Eva Flyvholm bakker op om initiativet, og det samme gælde for Andreas Steenberg, finansordfører for Radikale Venstre.

Regeringen har i forvejen afsat 100 millioner kroner til kommunerne, så de kan støtte for eksempel pensionister og kontanthjælpsmodtagere, der bliver ramt af prisstigningerne. Desuden er der indgået en aftale med Dansk Fjernvarme om, at fjernvarmeregningerne udglattes, så de stigende gaspriser ikke rammer på en gang, men bliver fordelt over året.

Også Forbrugerrådet Tænk råder til, at man politisk finder støtte til de borgere, der har en sårbar økonomi og derfor ikke kan betale ekstra høje energiregninger.

- Desuden opfordrer vi energiselskaberne til at udvise en særlig kulance og hjælpe de husstande, der ikke har en buffer til at klare de høje priser, siger cheføkonom Martin Salamon i Forbrugerrådet Tænk.

*****

Jyllands-Posten:
Stigende energipriser giver fjernvarmekunder årlig varmeregning på 45.000 kr.

De rødglødende el- og gaspriser kommer til at koste knap 2.900 midtjyske fjernvarmekunder dyrt. Det midtjyske fjernvarmeværk Gudenådalens Energiselskab har varslet en stigning af varmeprisen på 186 pct. Det fortæller Jyllands-Posten.

- Vi har desværre konstateret en yderligere, meget voldsom, prisstigning af både gas og elpriser og må derfor varsle endnu en væsentlig prisstigning for det kommende år, fremgår det af en besked på værkets hjemmeside til de tilkoblede kunder, der blev meldt ud den 23. december.

Stigningen er varslet til at træde i kraft den 1. april 2022 og betyder, at en typisk husstand med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh står til en varmeregning på 45.441 kr. mod hidtil 15.916 kr. Med til historien hører, at varmekunderne allerede i september blev præsenteret for en »væsentlig prisstigning« på 15,6 pct. gældende for perioden januar-marts 2022.

Det er langtfra første gang, at fjernvarmekunder kommer i klemme i den øjeblikkelige energipriskrise.

Den 1. november hævede Silkeborg Forsyning med øjeblikkelig virkning den løbende varmepris med 41 pct. over for værkets ca. 15.000 fjernvarmekunder. I Ringkøbing har det lokale fjernvarmeværk tilsvarende meddelt de 4.650 tilsluttede forbrugere, at 2022-varmeregningen risikerer at vokse med knap 7.700 kr. for en typisk varmekunde på grund af gasprisens himmelflugt.

*****

DR.dk:
Fjernvarmekunder i Bjerringbro risikerer prischok

I Bjerringbro i Viborg Kommune landede der 23. december en julehilsen af de særdeles grumme til kunderne hos Gudenådalens Energiselskab. 1. april er det nemlig forventningen, at varmeregningen vil stige astronomiske 185,51 procent for et standardhus på 130 m2.

Ifølge DR.dk er det næsten en tredobling af det nuværende prisniveau og vil betyde en årlig regning på svimlende 45.445,25 kroner, lyder vurderingen fra Gudenådalens Energiselskab.

Den pris kan dog nå at falde igen, inden kalenderen siger 1. april, fortæller formanden i energiselskabet, Preben Sørensen, til Viborg Folkeblad.

Det skyldes nemlig, at energiselskabet ifølge loven skal varsle, hvis priserne stiger. Til gengæld behøver de ikke varsle, hvis de sænker priserne, fortæller han.

- Vi arbejder benhårdt på at løse udfordringen hurtigst muligt - eksempelvis med en anden form for brændsel, siger formanden.

Eksemplet fra Bjerringbro i det midtjyske står ikke alene. Adskillige energiselskaber har nemlig allerede varslet prisstigninger for det nye år for deres fjernvarmekunder, viser DR's research.

Her er der typisk tale om stigninger i prisen på mellem 20 og 40 procent.

De stigende priser skyldes særligt, at prisen på gas lige nu ligger på et meget højt niveau, fortæller Rune Moesgaard, der er politisk chef i Dansk Fjernvarme. Det rammer de cirka 400.000 kunder, der har gasopvarmning i deres hjem, men det kan altså også gå ud over fjernvarmekunder.

- Det kommer til at gå ud over de fjernvarmekunder, der er tilknyttet de værker, der primært bruger gas som brændsel, når de producerer fjernvarme, siger Rune Moesgaard.

Dansk Fjernvarme har lavet en undersøgelse, der viser, at cirka 100.000 husstande vil få mærkbare stigninger i deres fjernvarmepris. Yderligere 80.000 vil blive ramt i mindre grad.

Hermed vil cirka 10 procent af landets fjernvarmekunder blive ramt af de stigende priser, lyder vurderingen fra Rune Moesgaard.

*****

Viborg Stifts Folkeblad:
Pengeinstitut opfordrer kunder til snak om varmepriser

De store prisstigninger på fjernvarmen kan kræve en omlægning af økonomien. Og ifølge leder af privat-området i Jyske Banks afdelinger i Viborg, Bjerringbro og Kjellerup, Rikke Lyng, kan der i mange tilfælde laves en aftale med banken, så varmeregningen kan betales, og man kan blive boende i huset.

- Vi vil rigtig gerne hjælpe, og vi opfordrer til, at kunderne kommer ind til en snak. I mange tilfælde kan vi ændre på låneydelsen, så folk måske får lagt deres huslån om til afdragsfrie 30-årige lån. Det er muligt, hvis man skylder 60 procent eller mindre af lånesummen, siger hun.

- På grund af den lave rente har mange folk de seneste år betalt mere af på deres boliglån end planlagt, og derfor har mange luft i økonomien til at lægge lånene om til en lavere ydelse, så der også er penge til at betale en ny, større varmeregning, tilføjer Rikke Lyng.

*****

Viborg Stifts Folkeblad:
Varmepumpe og solen holder fjernvarmeprisen i ave

En ny varmepumpe kombineret med det udvidede solvarmeanlæg betyder, at Karup og Kølvrås fjernvarmeforbrugere slipper med en mindre prisstigning næste år. Konkret skal forbrugerne betale fire øre mere per kilowatttime i 2022 i forhold til 2021.

- De fire øre ekstra svarer nok til cirka 600 kroner for en almindelig husstand, vurderer Steffen Madsen, formand for Karup Varmeværk, overfor Viborg Stifts Folkeblad.

De fire øre skal ses i forhold til, at man i Karup i år betaler 31 øre per kilowatttime, hvilket altså stiger til 35 øre næste år. Kølvrå-boerne, der for nogle år siden blev koblet på Karup-værket, skal i en overgangsperiode betale lidt mere i - næste år 42 øre mod i år 38 øre. Prisstigningen svarer i øvrigt til den sænkning, som man foretog for et år siden. Så 2022-prisen svarer altså til prisen i 2020.

*****

JydskeVestkysten:
Varmeværk går mod strømmen og sænker prisen på varme

De store prisstigninger på både gas og el kommer ikke til at påvirke varmeprisen hos Vejen Varmeværk, der slår fast, at varmen bliver billigere. Det skriver JydskeVestkysten.

- Vores fjernvarmepriser sænkes allerede ved årsafregningen for det forgangne år 2021 samt for det kommende år 2022, siger formand Dion Christensen fra Vejen Varmeværk i en pressemeddelelse.

Vejen Varmeværk har en flerstrenget forsyningsstrategi med flere forskellige brændselstyper til at producere varmen med, herunder bæredygtig biomasse i form af flis og halm, samt industriel spildvarme og varmepumper.

- Vi er dygtige til at source vores biomasse, hvilket kræver indsigt i markedet og modet til at gå andre veje end de fleste andre gør. Vores forsyningsstrategi har fokus på fleksibilitet, hvilket gør, at vi kan agere hurtigt på markedsændringer, siger direktør Richard Nielsen.

Varmepumperne hos Vejen Varmeværk bliver slukket, når elprisen bliver for høj. Så tager biomassekedlerne over for at sikre at der er varme nok til alle kunderne. Med udsigten til mange nye kunder de kommende år, vil Vejen Varmeværk kigge på nye varmekilder.

- Vi håber fortsat på, at spildvarmen fra Viking Link kan finde vej ind til Vejen og blive nyttiggjort til at udbygge den grønne fjernvarme lokalt, fortæller Dion Christensen.

*****

Give Avis:
Give Fjernvarme fremtidssikrer varme for borgerne

Give Fjernvarme har en plan, der rækker frem mod 2030, hvor det handler om at sikre borgerne både fremtidssikret og billig varme fjernvarme. Ifølge Give Avis kan det blandt andet betyde et farvel til flis som varmekilde og brug af overskudsvarme fra industrien i området.

Samtidig kan driftsleder Peter Mikael Kjer fortælle, at 2021 er gået forrygende for værket. Der er landet op mod 400 nye tilslutninger, der bliver effektueret hen over 2022, så man ved slutningen af 2022 forventer at nå op over 2000 tilslutninger til fjernvarmen.

- Det er flotte og store tal, som vi er yderst tilfredse med, lyder det med tæt på begejstring i stemmen fra driftslederen, der også ser ind i et 2022, hvor man kan bevare samme lave prisniveau som i 2021. Kommunens laveste fjernvarmepriser, faktisk.

Kigger vi frem til 2025, ligger der ifølge driftslederen potentielt en stor udskrivning og venter på fjernvarmen. Det handler om flisværket, der kigger ind i en stor udgift.

- I 2025 skal flisværket forsynes med et dyrt elfilter for at imødekomme skrappere miljøkrav, og dette betyder så stor en udskrivning, at vi mener, at vi fremover, skal klare os med at forsyne byens borgere med fjernvarme drevet af el og overskudsvarme. Alt sammen noget der med forøget fokus på overskudsvarme indgår i vores føromtalte 2030-plan, forklarer Peter Mikael Kjer.

*****

JydskeVestkysten:
Tre nye byer får varmen fra Aabenraa

Indbyggerne i Sdr. Hostrup, Felsted og Tumbøl får om få år fjernvarme fra Aabenraa og Rødekro. 45 procent af borgerne har tilmeldt sig, skriver JydskeVestkysten.

De fleste huse i Felsted bliver i øjeblikket opvarmet med naturgas, men formanden for den lokale borgerforening, Knud Petersen, er godt tilfreds med, at der er mange af byens indbyggere, der i stedet har valgt fjernvarmen fra Aabenraa.

- Vi har i vores nyhedsbrev fra borgerforeningen opfordret folk til at være med, og vi har også tilmeldt os derhjemme, for jeg kan se flere fordele i det. Prisen på fjernvarmen er lavere, og jeg vil helst ikke have gas sydfra. Noget af gassen kommer fra Rusland, og jeg vil ikke være afhængig af Putin, siger han.

Knud Petersen regner med, at flere beboere i de tre byer vil tilmelde sig fjernvarmen, når de kan se, at projektet rent faktisk bliver til noget.

- Generelt er tilbuddet fra fjernvarmen modtaget positivt i Felsted. Der er endda folk, som har meldt sig til, selv om de for relativt nyligt har investeret i varmepumper, siger han.