22. dec 2021 Presseklip

Efter ni års tilløb sættes overskudsvarmen fri

LÆS I DAG: TVIS og Everfuel indgår aftale om at udnytte overskudsvarme. Sønderborg Varme holder fjernvarmeprisen i ro. Vejle Fjernvarme sænker prisen. Uændret pris på fjernvarme i Thisted.

EnergiWatch:
Efter ni års tilløb sættes overskudsvarmen fri

Folketinget stemte tirsdag et lovforslag igennem for overskudsvarme. Ifølge Dansk Fjernvarme er de rette rammer endelig på plads, og EnergiWatch citerer sektoren for, at der er tale om en "historisk" aftale.

- Det er tæt på at være en historisk dag i dag, at Folketinget endelig har stemt en aftale igennem, der giver energisektoren afklaring på, hvilke regler, der gælder for udnyttelse af overskudsvarme. Det er en rigtig god dag med en aftale, der bringer os tættere på et klimaneutralt Danmark, siger Jesper Koch, analysechef i fjernvarmens tænketank, Grøn Energi, i en kommentar.

Afhængig af hvilke analyser man vil plukke fra det store videnstræ om overskudsvarmens potentiale i Danmark, kan det udgøre op til 30 pct. af landets varmeforsyning i 2045, mens det i 2030 ifølge Dansk Fjernvarme vil kunne erstatte en tiendedel af forsyning i dag.

Udover rationalet om at det sædvanligvis er fjollet i bogstavelig forstand at fyre for gråspurvene, er fjernvarmen ivrig efter at forløse overskudsvarmens potentiale, da den ofte kan gå direkte ind og erstatte termisk brændsel såsom kul, naturgas eller den stadig mere udskældte biomasse som grundlast i varmeforsyningen.

Dermed vil overskudsvarme kunne understøtte endnu flere varmepumper i forsyning og især nær storbyer findes der store mængder overskudsvarme fra industri, datacentre, storcentre og supermarkeder.

*****

Avisen.nu:
TVIS og Everfuel indgår aftale om at udnytte overskudsvarme

Ifølge såvel Everfuel som TVIS er der tale om den første aftale om at udnytte overskudsvarme fra PtX-teknologi til fjernvarme, når Everfuels 20 MW alkalisk elektrolyse-anlæg i Fredericia er vel undervejs, og TVIS' fjernvarmesystem skal afkøle Everfuels 20 MW alkalisk elektrolyse-anlæg og opsamle og integrere overskudsvarme på cirka 70 grader i fjernvarmeforsyningen. Det skriver Avisen.nu.

- Fjernvarmen kan hjælpe Everfuel med at afkøle de tekniske anlæg, som genererer en del overskudsvarme, og med vores nye aftale understøtter vi hinandens behov, for brintfabrikkens spildprodukt bliver en ressource for fjernvarmeforbrugerne i Trekantområdet. Her har vi et samarbejde, hvor alle parter får noget ud af det, og vi får værdifulde erfaringer om varmepotentialet i brintproduktion, siger Lars Schmidt, bestyrelsesformand i TVIS.

Ved 100 % kapacitet kan elektrolyse-anlægget udnytte den grønne strøm til cirka otte ton grøn brint om dagen. Den grønne brint skal blandt andet erstatte brint fra fossile kilder på raffinaderiet i Fredericia, hvor ét ton grøn brint fortrænger ti ton CO2 på raffinaderiet.

Til april etablerer TVIS en 1.2 kilometer lang fjernvarmeledning fra det eksisterende tracé på Egeskovvej og langs Ydre Skovvej til elektrolyse-anlægget, som allerede er under etablering og forventes at stå færdigt til efteråret 2022.

*****

JydskeVestkysten:
Sønderborg Varme holder fjernvarmeprisen i ro

De store prisstigninger på både gas og el kommer ikke til at påvirke varmeprisen hos Sønderborg Varme, der ifølge JydskeVestkysten slår fast, at prisen bliver holdt i ro det kommende år.

- Vores fjernvarmepriser forbliver uændret i 2022, siger direktør Erik Wolff fra Sønderborg Varme i en pressemeddelelse.

Det skyldes blandt andet, at Sønderborg Varme har en flerstrenget forsyningsstrategi med flere forskellige brændselstyper til at producere varmen med, herunder energiudnyttelse af restaffald, sol og bæredygtig biomasse, der ikke har set samme stigninger som el og gas.

-Vores strategi med at satse på flere forskellige energikilder og koble fjernvarmeområder sammen betyder, at det bliver lettere at holde fjernvarmepriserne i ro. Og det er en strategi, som vi i Sønderborg Varme arbejder videre med de kommende år, siger direktør Erik Wolff.

Forbrugerne i Augustenborg slipper ikke helt for en påvirkning som følge af de høje energipriser, hvor de skal betale et såkaldt harmoniseringsbidrag i forbindelse med den nylige sammenlægning. Ifølge avisen er harmoniseringsbidraget beregnet til cirka 5.600 kroner for et standardhus på 130 kvadratmeter.

*****

Vejle Amts Folkeblad:
Vejle Fjernvarme sænker prisen

Vejle Fjernvarme har tjent for mange penge i 2021, og det vil værket nu regulere til gunst for de omkring 4.000 vejlensere ved at sænke varmeprisen med omkring tre procent i 2022. Det fremgår af Vejle Amts Folkeblad, der også sætter kroner og ører på prisfaldet: For en gennemsnitforbruger betyder det fald i varmeregningen på cirka 340 kroner.

- Vi forventer et overskud i 2021 på 3,5 millioner kroner, og da vi ikke må tjene på varmeprisen, og et overskud det ene år skal medregnes i prisen næste år - det er "hvile i sig selv-princippet" - sænker vi priserne, fortæller direktør i Vejle Fjernvarme, Jesper Wolsgård.

Vejle Fjernvarme er målt på varmesalg det største af de tre lokale fjernvarmeselskaber, og selskabet er tilmed lige nu i gang med at udvide sit område til også at omfatte 241 boliger i Uhrhøj, som har sagt ja til at tilslutte sig fjernvarmenettet.

De 241 nye forbrugere skal selv betale 27.000 kroner for at komme på fjernvarmenettet og ifølge Jesper Wolsgård er området et af de sidste større områder, som mangler at konvertere til fjernvarme eller andre opvarmningsformer, når naturgassen bliver udfaset.

*****

Nordjyske:
Uændret pris på fjernvarme i Thisted

Stigende priser på el og især på naturgas tvinger mange fjernvarmeværker til at hæve varmeprisen. Men Thisted Varmeforsynings forbrugere kan ifølge Nordjyske se frem til uændrede priser det kommende år.

- På vores bestyrelsesmøde i sidste uge blev vi enige om at fastholde prisen uændret, fortæller formanden for Thisted Varmeforsyning, Lars Toft Hansen.

Selskabet har ganske vist naturgas som en af sine energikilder. Men typisk blive der kun tændt for naturgasfyret i kolde vinterperioder, og i gennemsnit bidrager gassen kun med nogle få procent af det samlede energiforbrug.