21. dec 2021 Presseklip

Nødplanerne ligger klar hos Fjernvarme Horsens

LÆS I DAG: Vild varmeregning på vej: Naturgas er steget 600 procent. Miljøministeren udpeger ny formand for Skovrådet. Naturgas skal ikke længere være Evidas eksistensberettigelse.

Jyllands-Posten Horsens:
Nødplanerne ligger klar hos Fjernvarme Horsens

De meget høje daglige coronatal betyder øgede foranstaltninger hos de lokale forsyningsselskaber, så der både er varme og vand igennem julen. Det gælder også for Fjernvarme Horsens, fremgår det af Jyllands-Posten Horsens.

Det er svært at forestille sig en juleaften uden vand i vandhanerne eller varme i radiatorerne. Men i år er der nødt til at være særlige planer klar i skuffen i det tilfælde, at forsyningsselskaberne skulle blive ramt af større smitteudbrud.

- Som kritisk infrastruktur har vi en beredskabsplan, som vi skal overholde, og detaljerne i den er af sikkerhedshensyn fortrolige. Vores kontrolrum, hvorfra både kraftvarmeværket og alle vores anlæg i Horsens og omegn kan kontrolleres, er isoleret fra resten af huset og bemandet og organiseret jfr. beredskabsplanen, oplyser Henrik Svith, der er kommunikationsmedarbejder i Fjernvarme Horsens.

Også her er der indført strenge rengøringsrutiner og regler for medarbejderne. Tilmed også en påmindelse til når medarbejderne har fri.

- Alle medarbejdere har fået indskærpet vores vigtige rolle i samfundet og er opfordret til at udvise agtpågivenhed og sund fornuft, både på arbejdspladsen og når de har fri, forklarer Henrik Svith.

*****

Sjællandske:
Vild varmeregning på vej: Naturgas er steget 600 procent

Sjællandske naturgaskunder kan se frem til en heftig prisstigning i det nye år. Forklaringen skal ifølge udviklingschef i Dansk Fjernvarme findes blandt grådige spekulanter på den europæiske naturgasbørs i Rotterdam, tysk udfasning af kul- og atomkraft og russiske troppebevægelser på grænsen til Ukraine.

- På den europæiske fjernvarmebørs i Rotterdam lå prisen sidste år på halvanden krone for en kubikmeter naturgas. I år er den steget til ni kroner pr. kubikmeter og den har endda været oppe at ramme 11 kroner. Det skyldes et sammenfald af mange ting, der har presset priserne opad, fortæller Kim Behnke, der er udviklingschef i Dansk Fjernvarme, til Sjællandske.

På fjernvarmebørsen har spekulanter tjent styrtende formuer på forventede prisstigninger. Samtidig har Tyskland officielt meddelt, at de siger farvel til kulkraft og atomkraft og det har øget efterspørgslen på naturgas. I Danmark er Thyra-platformen ude i Nordsøen sat ud af drift og Rusland, som forsyner det meste af Europa med gas, har sendt tropper til den ukrainske grænse - og det har også pisket priserne i vejret. Dertil kommer de såkaldte CO2-kvoter for afbrænding af gas. De er steget fra 22 euro til nu 82 euro pr. ton.

- Spekulation, grådighed og storpolitik. Det er særdeles uheldigt for varmekunderne og folk flygter lige nu ud af naturgassen. Det mærker vi også i Dansk Fjernvarme, hvor flere varmeværker dropper naturgas til fordel for nye grønne energikilder.

*****

Klimamonitor:
Miljøministeren udpeger ny formand for Skovrådet

Peter Kofod Kristensen fra Ørsted bliver ny formand for Skovrådet, som rådgiver miljøministeren om dansk skovbrugs bidrag til den grønne omstilling. Den nye formand er til daglig bæredygtighedschef for bioenergi i Ørsted og har en baggrund i træindustrien. Det skriver Klimamonitor.

- Med ham får vi en erfaren mand i spidsen med en stor erhvervsmæssig og faglig viden om den grønne omstilling, hvor dansk skovbrug spiller en helt central rolle. Jeg vil samtidig sige tak til den afgående formand Carsten With Thygesen for et rigtig godt arbejde, siger miljøminister Lea Wermelin i en pressemeddelelse.

Peter Kofod Kristensen tiltræder som ny formand 1. januar 2022, og formandskabet løber frem til og med d. 31. december 2025. Udpegningen af de øvrige medlemmer af rådet vil ske inden udgangen af 2021.

*****

EnergiWatch:
Naturgas skal ikke længere være Evidas eksistensberettigelse

Statens gasselskab, Evida, skal ikke længere udelukkende fokusere på udvikling af naturgas. Fremover vil fokus være på gas i en bred forstand, mens det ligeledes pointeres, at fremtidige aktiviteter skal understøtte den grønne omstilling. Det fortæller EnergiWatch.

Ændringen fremgår nu af formålsbestemmelsen for Evida, hvor ordet ”naturgas” nu helt er fjernet og erstattet af det bredere begreb ”gas”.

Ifølge Evidas topchef, Ole Kalør, er ændringen en formalisering af de aktiviteter, som Evida planlægger.

- Formålsbestemmelsen sætter nemlig rammerne for, hvilke aktiviteter vi kan udføre i Evida. De nuværende rammer giver os kun i begrænset omfang mulighed for at stille vores infrastruktur og kompetencer til rådighed for den grønne omstilling. Det nye formål åbner muligheder for Evidas rolle i fremtidens grønne energisystem, og det er meget positivt for Evidas videre rejse, siger Evidas administrerende direktør Ole Kalør.

Med de nye rammer får Evida ifølge Ole Kalør friere rammer til nye initiativer, som understøtter en overgang til grønnere gasser såsom eksempelvis brint.