20. dec 2021 Presseklip

Energistyrelsen er klar til at melde ud om prisloft for overskudsvarme

LÆS I DAG: Eksperters anbefalinger til en CO2-skat er forsinket. Fjernvarmen kommer til Rinkenæs. I Skals kan fjernvarmeforbrugerne lune sig ved en uændret varmepris næste år. Stege sænker prisen på fjernvarme. Fjernvarmekunder i Hurup slipper med skrækken.

Energistyrelsen; pressemeddelelse:
Energistyrelsen er klar til at melde ud om prisloft for overskudsvarme

Energistyrelsen forventer, at styrelsen d. 1. januar er klar til at udmelde et prisloft for overskudsvarme for kalenderåret 2022. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Energistyrelsen.

Prisloftet udgør et loft over de samlede omkostninger til udnyttelse af overskudsvarme, som en varmeforsyningsvirksomhed må indregne i sine priser. Prisloftet forventes at blive fastsat til 77 kr./GJ.

Energistyrelsen forventes hvert år at udmelde et prisloft for overskudsvarme jf. bekendtgørelse om fastsættelse af et prisloft på levering af overskudsvarme. Bekendtgørelsens ikrafttræden og dermed udmeldelse af prisloftet afhænger af vedtagelsen af lovforslag L60.

*****

Altinget:
Eksperters anbefalinger til en CO2-skat er forsinket

Den første delrapport med anbefalinger til et nyt grønt skattesystem kan ikke nå at blive færdig inden årsskiftet, og derfor har ekspertgruppen bag rapporten udskudt præsentationen af den til februar. Det skriver Altinget, der nævner, at delrapporten bliver præsenteret 8. februar næste år.

Ifølge ekspertgruppens formand Michael Svarer skyldes forsinkelsen, at opgaven har krævet ”omfangsrige” analyser og beregninger og ”et betydeligt” metodeudviklingsarbejde.

- Vi har i ekspertgruppen derfor brug for yderligere tid til at færdiggøre rapporten og dens anbefalinger, skriver Michael Svarer i brevet til regeringen.

Ekspertgruppen blev nedsat i forbindelse den aftale om en grøn skattereform, som regeringen indgik med et flertal af folketingets partier for et år siden. Gruppens opgave er at finde et bud på, hvordan politikerne kan få opfyldt deres ønske om en ensartet CO2-afgift, som skal være et værktøj til at nå 2030-klimamål.

*****

JydskeVestkysten:
Fjernvarmen kommer til Rinkenæs

Beboerne i Rinkenæs har været så positive omkring muligheden for at få fjernvarme, at bestyrelsen ved Sønderborg Varme har besluttet at realisere projektet. Det fremgår af JydskeVestkysten, der også skriver, at de første forbrugere forventes tilsluttet i efteråret 2022.

Over de seneste måneder har et antal ejendomme, som sammen repræsenterer mere end 50 procent af varmebehovet i projektet, sagt ja til fjernvarme.

- Hos Sønderborg Varme er vi overvældet over den store opbakning og hjælpsomhed, der har været til projektet, udtaler Heidi C. Sommerset, der er kommunikations- og kundekonsulent hos Sønderborg Varme i en pressemeddelelse.

Sønderborg Varme forventer at påbegynde etableringen af fjernvarmenettet i Rinkenæs medio 2022, og allerede i efteråret 2022 regner man med, at de første forbrugere kan lune sig ved fjernvarme.

*****

Viborg Stifts Folkeblad:
I Skals kan fjernvarmeforbrugerne lune sig ved en uændret varmepris næste år

De knap 800 fjernvarmeforbrugere i Skals kan ifølge Viborg Stifts Folkebladlune sig ved, at de ikke skal af med flere penge til varme næste år. Skals Kraftvarmeværk har fastsat en uændret varmepris i 2022 på 550 kroner inklusive moms for en megawatttime.

- Vi har altid som mål at holde en så stabil varmepris som muligt, så folk kan budgettere efter det, så vi er glade for, at vi igen kan have en uændret pris, siger driftsleder Niels Winthereig.

Han vurderer, at fjernvarmeprisen i Skals ligger nogenlunde midt i prisspændet på Viborg-egnen. Det skyldes ifølge driftslederen, at langt det meste af varmen i Skals-forbrugernes hjem produceres af biogas. Varmeværket har en 10-årig aftale med Nørreris Bioenergi.

Hvis forsyningen fra biogasanlægget ikke slår til, kan Skals Kraftvarmeværk skifte over til naturgas, men i 2021 stod biogasanlægget for hele 91 procent af energiforsyningen til Skals Kraftvarmeværk.

*****

SN.dk:
Stege sænker prisen på fjernvarme

Det lyder næsten for godt til at være sandt, men ikke desto mindre vedtog bestyrelsen i Stege Fjernvarme Amba forleden et budget, som medfører en sænkning af varmeprisen for det kommende år svarende til omkring tre procent.

Igennem en årrække har man på varmeværket søgt at optimere og modernisere driften, og man har for det kommende budgetår ingen nye projekter på tapetet, hvilket nok er den primære årsag til, at man nu kan sætte prisen en smule ned.

Stege Fjernvarme producerer som bekendt grøn energi, idet solen om sommeren er den primære energikilde mens halmen tager over om vinteren - på de koldeste dage brændes op til mellem 50-60 tons halm af i døgnet, hvilket svarer til mellem 110-120 baller halm.

- Stege Fjernvarme kan således ønske alle brugere og samarbejdspartnere en glædelig jul og et godt nytår med visheden om, at varmeregningen for det kommende år bliver en smule mindre end regningen for i år, forudsat at varmeforbruget bliver det samme, lyder det.

*****

Nordjyske:
Fjernvarmekunder i Hurup slipper med skrækken

De enorme prisstigninger på el og gas har fået mange af landets fjernvarmeselskaber til at bebude klækkelige prisstigninger til deres varmekunder. Sådan er det ikke i Hurup, hvor fjernvarmekunderne vil opleve, at deres faste udgifter stiger med 25 kroner pr. måned.

- Vi fyrer jo udelukkende med flis fra de lokale skove. Det er vi så heldig med. Men vi har selvfølgelig også oplevet stigende elpriser. Så derfor har vi valgt at sætte kundernes faste afgift op med 25 kroner, fortæller Energi Hurups direktør, Henrik Pedersen.

Udover fjernvarmen leverer Energi Hurup også el og vand til forbrugerne i Hurup. Henrik Pedersen fortæller, at prisen for elektricitet er steget med ca. 40 pct. Og den stigning er netop ved at slå igennem på elkundernes aconto-betalinger.