16. dec 2021 Presseklip

Regeringen vil kickstarte udvikling af grønne brændstoffer med milliardstøtte

LÆS I DAG: Dansk Fjernvarme roser overskudsagtigt PTX-udspil. Ny national strategi skal styrke Danmarks digitale sikkerhed. 99 procent af Amagerværkets biomasse importeres. Venstre fortsætter presset på CCS-området. Aalborgensere slipper billigere. Forsyning Helsingør pønser på markant prisfald. Prisen på fjernvarme stiger i Horsens.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet; pressemeddelelse:
Regeringen vil kickstarte udvikling af grønne brændstoffer med milliardstøtte

Regeringen fremlægger et udspil med 1,25 milliarder til udvikling af ”Power-to-X” teknologi. Fremtidens grønne brændstoffer skal styrkes med i alt 14 initiativer, fremgår det af en pressemeddelelse fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Regeringen lægger til grund for udspillet, at Danmark har særligt gode forudsætninger for at producere grønt brændstof, og går nu ind i kapløbet om bæredygtige erstatninger for kul og olie. Danmark vil sigte efter at bygge4 til 6 GW PtX-kapacitet i 2030.

- Vi investerer nu massivt i teknologi, der kan omdanne vores vindmøllestrøm til brændstof, der kan hældes på tanken på et skib eller få et fly på vingerne. Det er et afgørende skridt for Danmarks grønne omstilling, men målet er også at hjælpe resten af Europa med at sige farvel til den fossile energi, siger klimaminister Dan Jørgensen. 

Udspillet bygger på regeringens to nye strategier, ”Grøn gasstrategi” og ”Strategi for udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer”, Power-to-X strategien. Der er med ”Klimaaftale for energi og industri 2020” afsat min. 750 mio. kr. til et udbud for Power-to-X, som nu hæves til 1,25 mia. kr.

Regeringen prioriterer yderligere 344 millioner til investeringsstøtte til innovative grønne teknologier og forbedrer desuden rammevilkårene for både produktion, distribution og anvendelse af Power-to-X. 

*****

EnergiWatch:
Dansk Fjernvarme roser overskudsagtigt PTX-udspil

Samspillet mellem Power-to-X og fjernvarme spiller en central rolle i regeringens udspil, og det får direktør i Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen, til at komme med positiv respons på det politiske udspil. Det skriver EnergiWatch.

Fjernvarme kan nemlig hjælpe med noget af det, Power-to-X misser i farten, for når grøn strøm skal konverteres til brint – og især i den eventuelle videre produktion af grønne brændsler fra brinten – kræver det en masse energi, der kommer til udtryk i biproduktet varme.

Frem for at gå til spilde, kan både klimaaftrykket og økonomien i PTX hjælpes, hvis den føres ned i fjernvarmenettet, mener Dansk Fjernvarme.

- Hvis vi skal indfri vores fælles klimamål, så kræver det, at vi får omstillet alle sektorer i samfundet, herunder i transportsektoren, der indtil videre ikke har leveret nævneværdige reduktioner. Der får vi brug for de nye brændstoffer, som Power-to-X, konstaterer fjernvarmens direktør, Kim Mortensen.

Han peger dog samtidig på behovet for at få placeret PtX-produktionen tæt på fjernvarmenettet, så overskudsvarmen kan udnyttes maksimalt.

- Salg af overskudsvarme til fjernvarmen vil både sikre producenten en ekstra indtægt, men efterspørgslen efter varme kan samtidig sikre flere driftstimer til PTX-anlægget, siger Kim Mortensen til EnergiWatch.

*****

Finansministeriet; pressemeddelelse:
Ny national strategi skal styrke Danmarks digitale sikkerhed

Onsdag lancerede regeringen en ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed. Strategien skal gøre virksomheder og myndigheder bedre rustet mod den konstante cybertrussel, fremgår det af en pressemeddelelse fra Finansministeriet.

Den nye strategi indeholder 34 hovedinitiativer, der sætter fokus på beskyttelsen af Danmarks digitale infrastruktur og it-systemer. Samtidig skal initiativerne bidrage til, at Danmarks deltagelse i den internationale kamp mod cybertruslen fremover bliver styrket.

Med cyber- og informationssikkerhedsstrategien vil der blandt andet blive indført nye krav til arbejdet med cyber- og informationssikkerhed for de statslige myndigheder, der har ansvar for samfundskritiske it-systemer.

- Trusselsbilledet forandrer sig konstant, og det kræver en styrket indsats på tværs af samfundet. Med den nye strategi øger vi ambitionsniveauet og stiller flere krav til sikkerhedssystemer og forebyggelse, fordi det er afgørende, at både myndigheder, virksomheder og borgere sikkert og trygt kan benytte digitale løsninger, udtaler finansminister Nicolai Wammen.

Læs også pressemeddelelse fra Dansk Fjernvarme: Styrket cyberstrategi er desværre nødvendig.

*****

Altinget:
99 procent af Amagerværkets biomasse importeres

Kun en procent af den biomasse, der afbrændes til energi på Amagerværket, var i 2020 hentet indenfor Danmarks grænser. Det viser en opgørelse fra Københavns Kommune – Hofor svarer, at man gerne vil bruge mere dansk biomasse, hvis det er muligt.

Altinget citerer et svar fra Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, hvor det fremgår, at 99 procent af den biomasse, som hovedstadens forsyningsselskab HOFOR brugte i 2020 var hentet fra lande som Estland, Brasilien, Norge, Spanien og Tyskland.

- Vi vil meget gerne bruge mere indenlandsk biomasse. Men det handler om, at det vi ikke kan opdrive den biomasse, vi har brug for indenfor Danmarks grænser. Der bliver ganske enkelt ikke produceret nok, siger Charlotte Søndergren, der er planlægningschef for fjernvarme hos Hofor.

Hun fortæller videre ifølge Altinget, at Hofor p.t. ikke har konkrete mål for, hvornår man vil have mere dansk biomasse i produktionen eller hvor meget indenlandsk biomasse, der skal til.

- Det afhænger af markedet. Det giver ikke mening at sætte sådan et mål, hvis vi kan se, at det vil være umuligt at opdrive den nødvendige mængde dansk biomasse, forklarer hun og understreger, at Hofor ikke nødvendigvis ser den udenlandske biomasseandel som et problem.

- Vi sætter de samme krav om bæredygtighed til den biomasse, vi henter i udlandet, som vi gør til det, vi henter i Danmark. Det er de samme certificeringer, producenterne skal leve op til, siger Charlotte Søndergrøn.

*****

EnergiWatch:
Venstre fortsætter presset på CCS-området

Nu er vi i gang, og det er det vigtigste – men ambitionsniveauet er for lavt. Det mener Venstres klimaordfører, Marie Bjerre, om Danmarks første strategi for CO2-fangst og -lagring. Det skriver EnergiWatch.

- Det er en god aftale, fordi, at det er vigtigt, at vi kommer i gang. Men den er ikke perfekt. Jeg havde gerne set, at vi havde været mere klare omkring, hvor vi er på vej hen, siger Marie Bjerre til EnergiWatch.

- Hvis vi gerne vil have investeringer i markedet, så må vi sende politiske signaler, og når vi nu ved, at potentialet er langt større end de 0,9 mio. ton CO2, som vi lægger op til at reducere i 2030, så havde vi gerne set, at ambitionen havde været højere, siger hun og bemærker, at Venstre vil fortsætte med at presse på for at få løftet målsætningen.

Oppositionspartiet havde allerede nu ønsket en formulering om, at Danmark skal arbejde hen imod en CO2-reduktion på 5 mio. ton CO2 ved CCS i 2030, fortæller ordføreren.

*****

Nordjyske:
Aalborgensere slipper billigere

Fjernvarmekunder i Aalborg Kommune behøver ikke finde den store pung frem. Ifølge Nordjyske kan de nemlig se frem til, at Aalborg Forsyning holder prisen for fjernvarme i ro i 2022.

- Der venter ikke nogen ekstraregninger på fjernvarme til vores kunder. Vores fjernvarmepriser vil være stabile, og derfor går vores kunder fri, selvom der er energikrise, siger direktør i Aalborg Forsyning Søren Gais Kjeldsen i en pressemeddelelse.

Den glædelige nyhed skyldes blandt andet, at Aalborg Forsyning ikke er afhængig af gas og el i sin produktion af fjernvarme. I stedet kommer varmen fra flere forskellige energikilder fx affaldsforbrænding, overskudsvarme fra blandt andet Aalborg Portland og kul på Nordjyllandsværket.

- Når vi om nogle år har udfaset brugen af kul på Nordjyllandsværket, vil en større del af vores varmeproduktion være el-baseret. Men vores strategi er, at vi øger mængden af overskudsvarme og introducerer større lagre, så vi ikke bliver sårbare overfor svingninger på det internationale energimarked, siger Søren Gais Kjeldsen.

Læs også artikel hos Dansk Fjernvarme: Fjernvarmeprisen holdes i ro i Aalborg.

*****

EnergiWatch:
Forsyning Helsingør pønser på markant prisfald

Fjernvarmekunder hos Forsyning Helsingør kan se frem til en prisnedsættelse årligt på 10 procent. Det skal ifølge EnergiWatch åbne op for, at endnu flere varmebrugere vælger at koble sig på fjernvarmenettet.

Besparelsen på 10 procent svarer til, at en varmekunde i et standardparcelhus skal af med 1.600 kroner om året, mens det for en standardkunde i lejlighed bliver på godt 860 kroner.

- Vi står overfor en udvidelse af fjernvarmenettet i kommunen i de kommende år. Med en prisnedsættelse bliver fjernvarmen endnu mere attraktiv og konkurrencedygtig. Samtidig hjælper vi den grønne omstilling på vej, da fjernvarmen kan erstatte olie- og naturgasfyr til boligopvarmning i byområder, siger Jens Bertram, bestyrelsesformand i Forsyning Helsingør.

Udbredelsen af fjernvarmenettet er dermed også med til at støtte kommunens plan for klima og bæredygtighed frem til 2030, hvor et af indsatsområderne er bæredygtig opvarmning, hvor også oliefyr skal skrottes.

Læs også artikel hos Dansk Fjernvarme: Helsingør: Fjernvarmeprisen falder betydeligt.

*****

JP Horsens:
Prisen på fjernvarme stiger i Horsens

Fra årsskiftet bliver det dyrere at varme sit hus op med fjernvarme i Horsens. Fra 2022 vil det koste ca. 100 kr. mere om måneden at opvarme et standardhus i Horsens, hvis det modtager varme fra Fjernvarme Horsens. Det skriver JP Horsens.

- Årsagerne skal findes i forholdene på det internationale energimarked, som har medført prishop på bl.a. elektricitet, CO2-kvoter og naturgas. Det påvirker fjernvarmeprisen i Horsens, siger formand for Fjernvarme Horsens A/S, Lars Goldschmidt.

Fjernvarme Horsens forklarer den lavere prisstigning ved, at man i Horsens benytter affaldsenergi, overskudsvarme fra industrien og biomasse, hvilket kan være med til at forhindre de helt store prisstigninger.