10. dec 2021 Presseklip

HOFOR sænker fjernvarmeprisen med tre procent

LÆS I DAG: Forslag om statsstøtte til hurtigt kulstop i Nordjylland vækker kritik i Odense. Thisted efterlyser handling fra politikerne for at fange CO2. Lokale kunder kan fortsat varme sig over regningen. Formand for Viborgs udsatte råber vagt i gevær: Skal folk sulte eller fryse?

HOFOR; pressemeddelelse:
HOFOR sænker fjernvarmeprisen med tre procent

For tredje år i træk kan HOFOR melde om en faldende fjernvarmepris – denne gang med tre procent. Det gælder i øvrigt også, at prisen på vand falder, mens bygas har en mindre stigning, fremgår det af en pressemeddelelse fra HOFOR, der har 625.000 fjernvarmekunder i København.

Årsagen til det kontinuerlige prisfald for fjernvarme skal findes i, at HOFOR er en flerstrenget forsyning, hvor man anvender flere brændselstyper til at producere fjernvarmen. Samtidig fremhæver HOFOR, at der har været stort fokus på at køre en effektiv drift med den nye biomassefyrede blok på Amagerværket.

- Baggrunden er et langt, sejt træk med omfattende effektiviseringer kombineret med den flerstrengede forsyning. Men vi stopper ikke her. Vi effektiviserer løbende vores processer og styrker vores produktion, så den får endnu flere forsyningsstrenge at spille på og dermed bliver mere fremtidssikret, siger Jan Kauffmann, direktør for økonomi og forretning i HOFOR.

*****

Altinget:
Forslag om statsstøtte til hurtigt kulstop i Nordjylland vækker kritik i Odense

Den socialdemokratiske borgmester i Odense, Peter Rahbæk Juel, vil også have penge fra staten for at fremme kulstoppet på Fyn. Meldingen kommer på baggrund af, at bl.a. Venstre vil give ekstra midler til Nordjyllandsværket for at fremrykke kulstoppet fra 2028 til 2025.

Peter Rahbæk Juel mener således ifølge Altinget, at det er åbenlyst urimeligt, at udfasningen af kul på Fynsværket og Esbjergværket skal finansieres lokalt, mens man i Aalborg måske skal have statsstøtte for at udfase kullet på Nordjyllandsværket.

Det er særligt støtten fra Venstre, der overrasker den fynske borgmester.

- Det undrer jeg mig mildest talt over. I Odense og Esbjerg har vi gjort det her selv. Blandt andet fordi den tidligere regering med Venstre i spidsen, fortalte os, at det ikke var muligt med tilskud, siger Peter Rahbæk Juel.

Venstre lægger særligt vægt på, at en fremrykning af kulstoppet i Nordjylland får ros fra Klimarådet, og det er ifølge klimaordfører Maria Bjerre årsagen til, at partiet er villig til at sende 400 mio. kroner til Nordjyllandsværket.

- Det er heller ikke første gang, at staten understøtter en grøn omstilling lokalt. Det gjorde regeringen også med Nordic Sugar på Lolland og Falster. Problemet med 2025-målet er, at regeringen ikke har lagt tilstrækkelige forslag på bordet. Men for os er det klimamål ikke bluff, siger Marie Bjerre.

*****

Nordjyske:
Thisted efterlyser handling fra politikerne for at fange CO2

I en periode hen over sommeren er én procent af røgen fra Kraftvarmeværk Thisteds affaldsforbrænding blevet ledt gennem et lille testanlæg, som effektivt har renset røgen for CO2. De gode resultater fra testforsøget har givet driftsleder Thomas Sandal mod på at opgradere til CO2-fangst i fuld skala.

- I den ene procent af røgen, der er kørt gennem testanlægget, er der fanget 100 procent af CO2'en, så det virker rigtig godt, fastslår Thomas Sandal overfor Nordjyske og tilføjer:

- Det er ikke sikkert, at 100 procent er det optimale driftspunkt, men det kan man, hvis man vil. Det optimale er nok kun at fange 80 procent af hensyn til energiforbruget, men det er noget af det, vi har undersøgt i det her forsøg.

Thomas Sandal anslår, at et fuldskalaanlæg vil koste 60-70 millioner kroner.

- Vi prøver lige nu via støttemidler at finde finansiering, men det er ikke nemt. Det kræver, at der kommer nogle konkrete krav og lovforslag, for ellers kan vi ikke forsvare over for vores varmekunder at investere i sådan et anlæg, bare fordi vi synes det er en god idé. Vi er jo sat i verden til at lave billigst mulig varme. Det er det, der står i varmeforsyningsloven, siger han og tilføjer:

- Vi har længe efterlyst klare rammer og betingelser fra politikerne.

*****

Vejle Amts Folkeblad:
Lokale kunder kan fortsat varme sig over regningen

Enten bliver priserne hos Hedensted Kommunes fjernvarmeværker holdt helt i ro, eller også bliver der blot tale om mindre prisstigninger, selvom energipriserne i år er eksploderet. Det skriver Vejle Amts Folkeblad, der har ringet rundt til de lokale værker.

Ifølge avisen er årsagen, at blot en ganske marginal andel af det lokale fjernvarmeproduktion kommer fra gas. I stedet bliver der i stor stil i stedet brugt blandt andet overskudsvarme eller flis.

- Hos os bruges der kun gas, når vi er virkelig presset på grund af kulden, eller der er problemer med vores øvrige varmekilder. Gas står måske for fem pct. af produktionen, så vi har endnu en grund til at være glade over vores arbejde mod at blive fuldstændig CO2-neutrale, siger formand Dan Michaelsen fra Løsning Fjernvarme.

Der er ifølge avisen kun et enkelt værk, der varsler en mindre prisstigning. Det drejer sig om Tørring Kraftvarmeværk, der producerer omkring en tredjedel af sin varme fra gas. Her er redningen, at man også producerer el og sælger det med en god fortjeneste.

- Vi har mange alternative varmekilder, som ikke bruger gas, så det er et nogenlunde forventeligt niveau. Vi kører også med en stor gasmotor, så i og med at elspriserne stiger helt vildt, hænger regnestykket sammen på grund af en øget indtjening der, siger formand Mads Damgaard.

*****

Viborg Stifts Folkeblad:
Formand for Viborgs udsatte råber vagt i gevær: Skal folk sulte eller fryse?

Formanden fro Udsatterådet for Viborg Kommune, Kristina Ørris, er ifølge Viborg Stifts Folkeblad fortørnet over, at Viborg Varme "bare lige" har varslet, at fjernvarmen til næste år stiger med 70 procent.

- Der er sikkert nogle, måske endda en del, der godt kan få deres økonomi til at løbe rundt, men der er altså også rigtig mange, for hvem det her er noget af en katastrofe, siger Kristina Ørris til avisen og nævner, at det kan være pensionister, enlige forældre, syge og folk i udsatte positioner, der i forvejen har en meget stram økonomi.

- Det er folk, der i forvejen har svært ved at få råd til at handle helt almindelige købmandsvarer, sparer på jul og fødselsdage og går i brugt tøj, fordi de ikke har råd til andet. For dem bliver det her nærmest et valg mellem at fryse eller sulte. Det kan vi da ikke være bekendt, siger Kristina Ørris.