09. dec 2021 Presseklip

Energikrise får nogle fjernvarmeselskaber til at sætte prisen op

LÆS I DAG: Aalborg Forsyning: Vi har en unik infrastruktur til et PTX-anlæg. Stort energianlæg skaber 600-700 arbejdspladser i byggefasen. Danmarks Naturfredningsforening kalder sig klimakæmper, men bremser grøn energi. Midtfyns Energi håber på flere kunder.

EnergiWatch:
Energikrise får nogle fjernvarmeselskaber til at sætte prisen op

I et spørgeskema udsendt af Dansk Fjernvarme svarer 86 af 188 fjernvarmeselskaber, at de forventer at sætte prisen op. I alt vil 100.000 husstande skulle betale mærkbart mere for fjernvarmen i 2022, skriver EnergiWatch.

Spørgeundersøgelsen er sendt til 354 fjernvarmeselskaber, hvor 188 har svaret – og af de 188 svarer 86, at de må hæve priserne på fjernvarme som følge af de stigende energipriser. Det er ifølge politisk chef hos Dansk Fjernvarme, Rune Moesgaard, lidt af en triumf for sektoren.

- Hvis vi tager den helt op i helikopteren, er den vigtigste udlægning, at fjernvarmen får sine kunder fornuftigt og godt ud af energikrisen. Langt de fleste vil ikke opleve prisstigninger, da fjernvarmeselskaberne i altovervejende grad har et diversificeret brændselsinput, så når der kommer et prischok som i dette efterår, er der som oftest mulighed for at skifte over mod andre brændsler og teknologier, siger han til EnergiWatch.

I alt vurderer Dansk Fjernvarme ud fra spørgerunden, at det vil være omkring 100.000 husstande, som vil opleve prisstigninger på mere end 10 pct., mens blot 12.000 vil blive ramt af de ekstreme prisstigninger på mere end 50 procent.

Derudover vurderer brancheorganisationen, at den reelle andel af fjernvarmeværker, som hæver prisen, er mindre, end hvad spørgerunden giver udtryk for.

- Mavefornemmelsen er, at det reelle tal ikke er meget større end det vi har set i vores undersøgelse, da vi formoder, at det primært er dem, der hæver prisen, som melder tilbage, siger Rune Moesgaard og tilføjer, at man har modtaget besvarelser fra fjernvarmeselskaber fra alle landets større byer.

Ifølge Dansk Fjernvarme er læringen fra efterårets prisstigninger soleklar: Der skal turbo på udfasningen af naturgasfyr. Det er nemlig der, at prisstigninger har slået hårdest igennem, og hvor visse borgere oplever mere end 1.000 kr. om måneden i øgede udgifter til boligopvarmning.

*****

EnergiWatch:
Aalborg Forsyning: Vi har en unik infrastruktur til et PTX-anlæg

Det kommende PTX-anlæg, som Aalborg Forsyning vil opføre i samarbejde med CIP og Reno-Nord, bliver en vigtig brik i puslespillet om erstatningen for Nordjyllandsværket. Anlægget skal producere 130.000 tons metanol om året, som genererer store mængder overskudsvarme til fjernvarmenettet, fortæller EnergiWatch.

Aalborg Forsyning skal stå for at aftage overskudsvarmen tre steder i processen. Varmen fra CO2-fangst, elektrolyse-anlægget på 300-400 MW og ved fremstillingen af metanolen.

- Vi ligger lige ved det helt store hovedstik, da det er samme areal som Nordjyllandsværket, så det er meget nemt at komme på varmesystemet. Så alle forudsætningerne der rent infrastrukturmæssigt skal være til stede, er samlet på arealet, fortæller Søren Gais Kjeldsen, der er adm. direktør for Aalborg Forsyning, og fortsætter:

Investeringsbeslutningen på projektet skal efter planen træffes i 2025, og det er vurderingen, at PtX-anlægget vil kunne levere ca. 7 pct. af varmeforbruget i Aalborg Kommune, når det efter planen skal stå klar i 2028.

Det passer godt ind i, at Aalborg Forsyning arbejder på en strategi, hvor der skal findes alternative kilder til Nordjyllandsværket, der er skemalagt til at lukke i 2028.

*****

Energy Supply:
Stort energianlæg skaber 600-700 arbejdspladser i byggefasen

Samarbejdsaftalen mellem Aalborg Forsyning, Reno-Nord og Copenhagen Infrastructure Partners om at bygge et af verdens første kommercielle Power-to-X anlæg vil skaffe mange nordjyske arbejdspladser i byggefasen.

Energy Supply skriver, at anlægget, der skal opføres ved Nordjyllandsværket, skønnes at bidrage med 600-700 arbejdspladser i byggefasen og 50 permanente arbejdspladser, når anlægget er færdigt. Dertil kommer, at PtX-anlægget genererer overskudsvarme, som vil blive brugt i Aalborg Forsynings fjernvarmenet.

Søren Gais Kjeldsen, adm. direktør i Aalborg Forsyning, forventer, at anlægget med tiden også kan nyttiggøre andet CO2 fra regionen.

Anlægget forventes at stå færdigt i 2028 og at indeholde et 300-400 MW elektrolyseanlæg, der omdanner grøn strøm til brint, som i kombination med CO2 bliver omdannet til metanol. Årligt vil anlægget producere 130.000 tons metanol.

*****

Information:
Danmarks Naturfredningsforening kalder sig klimakæmper, men bremser grøn energi

Landet over modarbejder Danmarks Naturfredningsforening (DN) opførelsen af vindmøller og solceller. Dermed er DN i flere tilfælde med til at bremse den grønne omstilling, siger klimaaktivister, branchefolk og ekspert ifølge Information.

Det gælder særligt i landets kommuner, hvor Danmarks Naturfredningsforening i årevis har bekæmpet udbygning af nye vindmøller og solceller. Gennem sine lokalafdelinger har i flere tilfælde forsøgt at standse grønne energiprojekter, selv om de udvalgte områder ifølge kritikere ikke har haft en særlig naturværdi.

Det viser en gennemgang af høringssvar, klager, læserbreve og andet materiale om grønne energiprojekter, som Information har foretaget.

- Det her er yderst problematisk,« siger Frederik Roland Sandby, der er sekretariatsleder for Klimabevægelsen i Danmark.

- DN udtaler sig som den grønne organisation, når DR1 og TV 2 kommer forbi. Men når de her sager så skal gennemføres lokalt, så stritter man imod, siger han.

Hos interesseorganisationen Dansk Energi oplever man »gang på gang« et misforhold mellem DN’s klimabudskaber og lokalafdelingernes ageren, fortæller branchechef Kristine Grunnet. Og professor i energiplanlægning Brian Vad Mathiesen fra Aalborg Universitet støtter op om kritikken.

- Det er helt afgørende, at vi også får flere vindmøller og solceller på land. Det er vigtigt, at den grønne energi kommer så tæt på forbrugerne som muligt, siger han ifølge Information.

*****

Radio Diablo:
Midtfyns Energi håber på flere kunder

Mens prisen på olie, gas og elvarme stiger så behøver fjernvarmekunderne hos Midtfyns Energi ikke frygte prisstigninger. Ifølge Midtfyns Energi har prisen på selskabets fjernvarme ligget stabilt de sidste fire år, og heller ikke næste år kommer prisen til at stige.

Det er også årsagen til, at Midtfyns Energi ifølge Radio Diablo håber, at endnu flere husstande i Ryslinge-området vil få lyst til at skifte til fjernvarme. Foreløbig har 50 procent i området valgt at tilslutte sig den kommende fjernvarmeforsyning i byen.

Direktør i Midtfyns Energi, Karsten Godiksen, håber således på at komme op på godt 700 tilslutninger på længere sigt, svarende til godt 80 procent af husstandene.