02. dec 2021 Presseklip

Varmekunder i Esbjerg og Varde skal også have kuludfasningsstøtte

LÆS I DAG: Kommunen får næsten 100 procent rabat. Horsens Fjernvarme indvier anlæg med 12 varmepumper. Ny analyse: Milliardbesparelse for kommuner ved energirenovering. Jagt på vedvarende energi i Sjællands undergrund sat i gang. Affaldssektorens nye talerør vil droppe ideologierne og bygge bro til det private.

JydskeVestkysten:
Varmekunder i Esbjerg og Varde skal også have kuludfasningsstøtte

I Venstres finanslovsudspil er der indlagt en stor økonomisk håndsrækning til Nordjyllandsværkets udfasning af kul, mens Esbjerg og Vardes varmekunder selv betaler for fremtidens fjernvarmeløsning. Det bliver nu anfægtet af borgmester i Esbjerg, Jesper Frost Rasmussen, skriver JydskeVestkysten.

Nordjyllandsværket ved Aalborg har bedt om 400 mio. kroner til at fremrykke udfasning af kul fra 2028 til 2025. Det får bl.a. støtte fra Venstre, men ikke fra regeringen. Regeringen har givet udtryk for, at det vil uretfærdigt i forhold til bl.a. DIN Forsyning, der ikke har modtaget støtte for at udfase kul.

Jesper Frost Rasmussen støtter fuldt og helt op om ministeren og regeringen.

- I Esbjerg og Varde er det fjernvarmekunderne, der betaler for de anlæg, vi er ved at opføre som erstatning for Ørsteds kulkraftværk, og det er en investering på langt over en milliard, siger Jesper Frost Rasmussen, der understreger, at han forventer, at staten i lighed med kommunerne anlægger et lighedsprincip, så en økonomisk støtte til Aalborg Forsyning også vil udløse en støtte til Din Forsyning:

- Ender Aalborg med at få et støttebeløb, så vil jeg sige, at vi da ikke er færdig med at betale regningen herovre endnu, og så tager vi gerne imod et beløb.

*****

JydskeVestkysten:
Kommunen får næsten 100 procent rabat

I slutningen af august sagde Udvalget for teknik og miljø nej til, at de seks kommunale bygninger i Brørup kunne blive tilsluttet Brørup Fjernvarme. Begrundelsen var blandt andet, at det ville blive for dyrt for kommunen. Men nu får kommunen rabat, skriver JydskeVestkysten.

Brørup Fjernvarme tilbyder en "her og nu" rabat på tilslutnings- og stikledningsbidrag. Det betyder ifølge avisen, at det sænker prisen fra et bidrag på 2,2 mio. kroner til nu blot 80.000 kr.. Det fremgår af en indstilling til byrådet. Et punkt, der var på Udvalget for teknik og miljøs seneste dagsorden.

De seks ejendomme, det drejer sig om, er Brørup Skole, Børnehaven Børneborgen, Foreningshuset, Specialpædagogisk dagtilbud Sløjfen, Lundtofte Plejecenter og Områdekontor Brørup. Tilsammen udgør de 12.500 kvadratmeter - og cirka 20 procent af andelen af energiforbruget til varme i det forsyningsområde, som Brørup Fjernvarme vil udvide med.

Hos Brørup Fjernvarme er formand Ole Arendttorp glad for, at kommunen - hvis økonomiudvalg og byråd også godkender indstillingen - alligevel vælger at hoppe med på fjernvarme-vognen.

- Det giver god mening for dem, det giver god mening for os, og det kommer til at give god mening for de eksisterende forbrugere i Brørup Fjernvarme og for de nye, som vi nu skal have til at melde sig på. For det betyder, at den pris, de skal give for at komme med, den bliver forholdsvis lav, og så skal vi kun have en tilslutningsprocent på omkring de 60, siger Ole Arendttorp.

*****

Energy Supply:
Horsens Fjernvarme indvier anlæg med 12 varmepumper

Fjernvarme Horsens indvier nu seneste skud på stammen i sit omfattende produktionsapparat. Det sker, når borgmester Peter Sørensen på torsdag den 2. december starter et nyt varmepumpeanlæg opført ved siden af det eksisterende kraftvarmeværk på Endelavevej i Horsens.

Energy Supply skriver, at anlægget i følge projektleder Torben Hansen fra Fjernvarme Horsens kan forsyne næsten en fjerdedel af selskabets tilsluttede boliger med klimavenlig fjernvarme.

- Anlægget virker i princippet som en almindelig luft til vand-varmepumpe som dem, man kan se ved parcelhuse udenfor fjernvarmeområder. Anlæggets størrelse og opbygning giver dog en langt bedre virkningsgrad end i en lille, individuel varmepumpe, siger han til avisen.

Anlægget kan forsyne flere end 5.000 standardboliger på én gang, og anlægget bliver samtidig drevet med strøm, der produceres som et biprodukt ved omdannelsen af affald til energi i kraftvarmeværket.

Formanden for Fjernvarme Horsens A/S, Lars Goldschmidt, glæder sig over udvidelsen af produktionsmulighederne:

- Den nye varmepumpe øger diversiteten i vores produktion og giver samtidig en øget forsyningssikkerhed, når vi ikke er afhængige af enkelte energikilder. Alt i alt betyder det større tryghed for Fjernvarme Horsens' snart 20.000 andelshavere, både økonomisk og forsyningsmæssigt.

*****

Synergi; pressemeddelelse:
Ny analyse: Milliardbesparelse for kommuner ved energirenovering

Knap halvdelen af de danske kommuner har ikke opstillet mål for at spare på energien. Samtidig har mange kommuner tilsyneladende et skævt billede af energieffektiviteten i deres bygningsmasse, viser en ny undersøgelse, fremgår det af en pressemeddelelse fra Synergi.

Formand for Synergi, Bendt Bendtsen, opfordrer derfor til, at alle kommuner får lagt en strategi og sat mål for at mindske energispildet.

Energiforbruget i bygninger koster hvert år kommunerne 2,5 mia. kr. og klimaet 360.000 ton CO2. Begge tal kan blive væsentligt lavere, hvis kommunerne sætter mere tryk på energirenoveringerne af bl.a. skoler, daginstitutioner, kontorbygninger og plejehjem.

Med en investering på fem mia. kr. kan kommunerne således hvert år spare 428 mio. kr. i energiudgifter og 80.000 ton CO2. Det viser en ny, omfattende analyse af de kommunale energimærker foretaget af konsulenthuset Transition for SYNERGI.

- Analysen understreger, at det er en hamrende god business case at energirenovere kommunale bygninger. Energirenoveringer af gamle bygninger er grøn omstilling, der finansierer sig selv. Det er helt unikt, at man på én gang kan sænke CO2-udledningen, forbedre indeklimaet og spare penge. Alligevel er de kommunale bygninger fortsat i dårlig forfatning, og det tyder ikke på, at tempoet i energirenoveringerne står mål med de potentialer, som belyses i analysen. Det kalder på handling, mener SYNERGIs bestyrelsesformand Bendt Bendtsen.

*****

SN.dk:
Jagt på vedvarende energi i Sjællands undergrund sat i gang

Det A. P. Møller-ejede selskab Innargi har fået tilladelse til at søge efter varmt vand i undergrunden mellem Holbæk, Ringsted og hovedstadsområdet, som kan blive til fjernvarme. Det skriver SN.dk.

Også selskabet Geotermisk Operatørselskab (Geoop), der er ejet af det tyske energiselskab Eon havde budt ind.

Men i en redegørelse fra Energistyrelsen til Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg som nichemediet Energy-Supply har fået fat i, så var buddet fra Innargi bedst:

"Det har ikke været muligt at imødekomme en ansøgning fra Geotermisk Operatørselskab A/S på grund af den konkurrerende ansøgning fra Innargi A/S, der indeholder et arbejdsprogram af større kvalitet og omfang“, står der ifølge Energy-Supply i redegørelsen.

*****

CT Watch:
Affaldssektorens nye talerør vil droppe ideologierne og bygge bro til det private

"Der er en bunden opgave i, at vi skal forbrænde mindre," lyder det fra Henrik Friis, der onsdag tiltræder som ny direktør i Dansk Affaldsforening. Det skriver CT Watch.

Som ny direktør i Dansk Affaldsforening Henrik Friis nu en kommunal branche, der mildt sagt har stillet sig undrende over for det "paradigmeskifte", som et bredt folketingsflertal sidste sommer proklamerede for de danske affaldsselskaber i klimaaftalen for sektoren.

Der skal sorteres mere og forbrændes mindre, og vejen dertil går gennem nedlukning af flere affaldsenergianlæg og investeringer i nye genanvendelsesteknogier drevet af det private.

Skal aftalens mål om en klimaneutral affaldssektor i 2030 nås, kræver det ifølge Henrik Friis ikke mindst, at den private og kommunale sektor pakker dogmatiske forestillinger om hinanden væk og satser på øget samarbejde.

- Jeg ser det som en opgave at få det bedst mulige samspil mellem den kommunale og private sektor. Vi har brug for de private virksomheder, hvis vi skal nå målet og have genanvendt mere. Men den private sektor har også brug for den kommunale. Det er os, der så at sige skaffer råmaterialet og sikrer, at det fremover bliver sorteret i ti fraktioner, siger den nye direktør til CT Watch.

*****