14. okt 2021 Presseklip

Nu stiger prisen på fjernvarmen væsentligt - også i Hillerød

LÆS I DAG: Kommune vil udvikle nyt forretningskoncept for decentrale varme- og elnet. Nu får soranerne varmen fra kvist, grene og kvas. Facebook overvejer datacenter på kæmpe grund i Esbjerg. Varmeværk overvejer bl.a. overskudsvarme.

SN.DK:
Nu stiger prisen på fjernvarmen væsentligt - også i Hillerød

Hillerød Forsyning er i gange med at beregne fjernvarmepriserne for 2022, men allerede nu kan man melde ud, at de globale prisstigninger også får betydning for fjernvarmebrugerne i Hillerød. Det fortæller SN.DK.

- Prisen på naturgas er steget markant gennem det seneste år, og specielt de seneste par uger har gasprisen taget nogle voldsomme spring, som nu får konsekvenser for fjernvarmeprisen i Hillerød, skriver forsyningsselskabet ifølge SN.DK.

De slår dog samtidig fast, at det endnu er for tidligt at sige noget om, hvor stor prisstigningen bliver. Alene det faktum, at prisen er steget støt hen over det seneste år, betyder dog, at der vil være tale om en væsentlig prisstigning, skriver Hillerød Forsyning.

Hillerød Varme A/S vil dog i de kommende uger arbejde på at sikre, at prisstigningen bliver så lille som muligt. Den endelige forbrugerpris, der forventes at gælde for 2022, vil forventelig blive meldt ud omkring 1. november i år.

*****

Energy Supply:
Kommune vil udvikle nyt forretningskoncept for decentrale varme- og elnet

Fjernvarmenettet bliver i disse år udbygget mange steder, hvor borgerne går fra at have individuel opvarmning med olie- og eller naturgasfyr til fælles varmeforsyning, hvor en stadig større del er baseret på vedvarende energi. Men konverteringen tager tid, skriver Energy Supply, der fortæller, at bl.a. Lyngby-Taarbæk Kommune nu vil udvikle et nyt koncept for decentrale varme- og elnet.

Konkret undersøger kommunen lige nu, om et energifællesskab, hvor forbrugerne får varme fra en fælles varmepumpe, kan være en alternativ, klimavenlig og let løsning for forbrugerne. Tanken er, at et forsyningsselskab skal stå for anlægsarbejde, drift samt den administrative håndtering af varmenet.

Kommunen vil gerne hjælpe med at udvikle forretningskoncepter for sådanne decentrale net drevet af forsyningsselskaber, forklarer klimakoordinator Jakob Jespersen.

- Det er vigtigt, at flest mulige borgere kan få en kollektiv varmeforsyning, for det er mest komfortabelt for borgerne og bedst for vores fremtidige energisystem. En fælles løsning vil samtidig afhjælpe støjgener i forhold til, hvis alle har egen varmepumpe, der larmer. Ud fra et systemmæssigt perspektiv vil det heller ikke lægge så meget pres på elnettet, som individuelle varmepumper vil gøre, siger Jakob Jespersen og uddyber:

- Endelig vil det give en helt anden fleksibilitet i forhold til fremtidige energiløsninger, fordi man fremfor at skulle skifte teknologi i hver enkelt husholdning kan nøjes med at skifte centralt, hvor varmen pumpes ud fra, uden at forbrugerne mærker noget, fordi varme er varme.

*****

Energy Supply:
Nu får soranerne varmen fra kvist, grene og kvas

Når soranerne fremover kører på genbrugspladsen med deres grønne haveaffald får de grøn fjernvarme tilbage i radiatoren. Det sker på baggrund af, at Sorø Bioenergi torsdag indvier sit nye kraftvarmeværk, der anvender lokalt have-parkaffald som primær energikilde til erstatning for det nuværende naturgasanlæg.

- Vi glæder os over at kunne bruge lokale energiressourcer. Samtidig kan vi levere klimavenlig CO2-neutral varme, siger energichef Ole Andersen fra AffaldPlus, som ejer det nye fjernvarmeværk, ifølge Energy Supply.

Han tilføjer, at haveaffaldet tidligere var et affaldsprodukt, der blev komposteret.

Ved kompostering udledes samme mængde CO2 som ved afbrænding, men nu får man altså grøn varme og el.

- Vi regnede på en lang række scenarier med forskellige energikilder, og det stod klart, når vi sammenlignede, at have- og parkaffaldsløsningen ikke blot er den billigste for forbrugerne, det er også den klart mest klimavenlige løsning, siger Ole Andersen.

*****

EnergiWatch:
Facebook overvejer datacenter på kæmpe grund i Esbjerg

Facebook har købt en stor grund i nærheden af Esbjerg, hvor giganten overvejer at opføre et stort datacenter. Grunden ligger i byen Andrup, er på 212 hektar og har kostet 277 millioner kroner. Det skriver bl.a. EnergiWatch.

I 2018-2019 var Facebook igennem samme overvejelser, men dengang besluttede den amerikanske gigant at sløjfe planerne, men nu er det tilbage på bordet. En talsperson fra Facebook siger i en skriftlig kommentar, at der endnu ikke er taget nogen endelig beslutning om at bygge datacenter.

- I de kommende måneder vil der blive udført nogle indledende, forberedende arbejder, som vil være med til at understøtte den videre udvikling af arealet. Opførelsen af et datacenter starter først, når der er truffet en endelig investeringsbeslutning, siger talsmand Likasz Lindell.

Grunden har en størrelse, der svarer til omkring 300 fodboldbaner, og Facebook kan starte sine undersøgelse med udgangspunkt i den allerede gældende lokalplan.

*****

Tørring Folkeblad:
Varmeværk overvejer bl.a. overskudsvarme

Tørring Kraftvarmeværk har formået at sænke priserne i 2021 med mere end 10 procent, og nu ser værket frem i tiden. Det fortæller Tørring Folkeblad med udgangspunkt i den nylige generalforsamling, hvor formand Mads Damgaard bl.a. løftede sløret for, at man overvejer at benytte overskudsvarme.

Konkret er det en mulighed for kraftvarmeværket at kunne indgå en aftale med virksomheden Bewi. Det skyldes, at man står overfor at skulle rulle fjernvarme ud i Torvegade.

- Det er noget, vi tidligere har undersøgt, hvor det ikke gav mening på grund af blandt andet afgifterne. Men det gør det nu, så selvom vi stadig er i tankefasen, er følerne ude igen. Det er ikke noget, som vil udgøre en stor del af vores samlede produktion eller gøre varmen billigere, men det er et godt skridt mod grønnere varme, siger Mads Damgaard.

Tørring Kraftvarmeværk er i dag det næstbilligste i kommunen, hvis man tager udgangspunkt i standardberegningen for et 130 kvm hus.