13. okt 2021 Presseklip

Fjernvarme-direktør ændrer planer om biomasse

LÆS I DAG: De økonomiske vismænd gentager anbefaling til CO2-afgift. 1500 husstande kan få fjernvarme i Benløse-området. Masser af rør og gravemaskiner i gadebilledet i Hornsyld. Betonklods fra Anden Verdenskrig overraskede.

Klimamonitor:
Fjernvarme-direktør ændrer planer om biomasse

Direktøren for Fjernvarme Horsens, Christian Niederbockstruck, anser biomasse som CO2-neutral. Alligevel har selskabet droppet en ellers godkendt biomassekedel. Som direktøren siger til Klimamonitor, så har man ingen pligt til at udnytte en tilladelse til at opføre endnu en biomassekedel.

I 2017 fik Horsens Fjernvarme etableret en biomassekedel, der er nødvendig for at imødekomme ønsket om at konvertere 10.000 ejendomme fra fossil varme. Den næste skulle have været installeret i år eller i 2022.

Det skyldes blandt andet kritiske røster om, at Danmark i forvejen bruger for meget bæredygtig biomasse. Christian Niederbockstruck er uenig i, at det skulle være problematisk at fyre med certificeret biomasse.

- Vi kan jo ikke agere og drive vores selskab efter forskellige politiske holdninger, der skifter i ny og næ. Vi forholder os til lovgivningen, og der er det besluttet, at bæredygtig biomasse er CO2-neutralt og der er stillet lovkrav om det, siger han til Klimamonitor.

Når han alligevel tøver med at tage beslutningen, er der en analyse bag.

- Vores risikoanalyse er, at jo flere kritiske røster; jo mere skriveri om biomasse; jo større er risikoen for, at den pålægges afgifter. Det er noget, vi altid skal overveje: Hvor sikre er rammevilkårene? Det er klart, at det er en del af vores overvejelser, siger han.

Selskabets nuværende varmebehov er på 470.000 mWh årligt. I løbet af det kommende år vokser det til 700.000 mWh. Christian Niederbockstruck siger, at de kun fravælger biomassen, hvis deres varmemiks tillader det. Men de »sigter efter diversitet« af varmekilder.

*****

EnergiWatch:
De økonomiske vismænd gentager anbefaling til CO2-afgift

Den billigste måde at opfylde kravene i klimaloven på, er at indføre en ensartet CO2-afgift på 1.200 kroner pr. ton. Det skriver Det Økonomiske Råd i sin seneste rapport, hvor de også anbefaler, at elafgiften enten skal udfases eller sænkes – det fremgår af Energi Watch.

"Omkostningerne ved at opnå klimalovens målsætninger minimeres ved at annoncere en ensartet beskatning af alle nettoudledninger af drivhusgasser hurtigt og troværdigt," skriver rådet således i sin konklusion.

Det Økonomiske Råd havde den samme anbefaling forårets rapport, hvor velfærdstabet ved CO2-afgiften blev beregnet til 4 mia. kroner. Dengang regnede rådet sig ligeledes frem til, at Danmark for at opfylde Klimaloven ligeledes kan nøjes med en CO2-afgift på 1.000 kr., såfremt at man fastholder nuværende energiafgifter.

"Elafgiften er en afgift på elforbrug, og ikke på drivhusgasudledninger. Det er samfundsøkonomisk billigere at mindske drivhusgasudledningerne i Danmark via en drivhusgasafgift end via elafgiften, der kun indirekte beskatter udledninger," konstaterer Det Økonomiske Råd, som derfor foreslår, at elafgiften sænkes i Regeringens kommende reformudspil, Danmark kan mere.

*****

Dagbladet Ringsted:
1500 husstande kan få fjernvarme i Benløse-området

Ringsted Forsyning vil koble Benløse på fjernvarmen i en stor udvidelse af fjernvarmenettet. Det betyder, at Benløse kan slippe for naturgas, som i dag er opvarmningskilden til langt de fleste boliger, fremgår det af en artikel i Dagbladet Ringsted.

På et borgermøde kom det frem, at nye kunder formentlig kan tilslutte sig for et beløb omkring 6.250 kroner, og at man så får et abonnement, hvor man får en fjernvarmeunit af Ringsted Forsyning, ligesom drift og service er med i aftalen. Dertil kommer udgifterne til selve varmen.

Det er hele Benløse og hele Kærup Erhvervspark, der er omfattet af planerne, og det er ikke kun borgere og virksomheder, der vil kunne lukrere på fjernvarmeudvidelsen.

- For Ringsted Kommune vil det være et skridt hen imod at leve op til klimamålsætningerne, da fjernvarmen vil være minimum 95 procent CO2-neutral, siger projektleder i Ringsted Forsyning, Martin Overbjerg.

Når man ikke kan være 100 procent CO2-neutral skyldes det først og fremmest, at Ringsted Forsyning i de koldeste uger gør brug af gas som varmekilde.

*****

Hedensted / Juelsminde Avis:
Masser af rør og gravemaskiner i gadebilledet i Hornsyld

Projektet med at bringe fjernvarmen til området omkring Hornsyld er nu for alvor i gang. Onsdag 6. oktober blev det første fjernvarme-spadestik taget på Hornsyld Industrivej, hvor den fremtidige varmecentral bliver placeret. Det skriver Hedensted / Juelsminde Avis.

Gravearbejdet betyder, at byen fra nu af og indtil udgangen af 2022 vil få etableret et forsyningsnet, som skal sikre fjernvarme til alle borgere i området. I første omgang - fra oktober til december - skal det foregå omkring Skovparken.

- Sideløbende med det er vi i gang med at fremstille den varmepumpe, der ved brug af overskudsvarme fra industrien skal levere varmen ud til borgerne, siger Rasmus Ole Hansen, der er formand for Hornsyld Klimavarme.

Projektet er baseret på det at udnytte overskudsvarme fra lokale virksomheder. Idéen blev i sin tid fostret i Hornsyld Koordineringsudvalg. Ud fra det opstod der et samarbejde mellem Hornsyld Koordineringsudvalg og virksomhederne Hornsyld Købmandsgård, Triple A og & Green Project i foråret 2020.

*****

JydskeVestkysten:
Betonklods fra Anden Verdenskrig overraskede

Haderslev Fjernvarme måtte hente en større gravemaskine til Ribe Landevej, da vejarbejderne var stødt på en 12 meter lang betonklods. Betonklodsen stammer fra Anden Verdenskrig, og den kommer til at forsinke vejarbejdet, skriver JydskeVestkysten.

- Det ser ud til at have været fra en eller anden form for panserspærring, og den forsøger vi at arbejde igennem. Så vi har hentet en maskine herned, for det kan vi ikke klare med håndkraft, siger direktør Morten Hartmann.

Betonklodsen ligger en halv meter under asfalten, og så er den cirka en halvanden meter tyk.

- Vi skal have lagt vores fjernvarmerør ude i vejen, hvor betonklodsen ligger. Alternativt skulle vi grave under fortovet, men der ligger der vand, el og gas. Så vi kan ikke komme uden om den, siger Morten Hartmann.