12. okt 2021 Presseklip

Tiden rinder ud for fremskyndet kulstop i Aalborg

LÆS I DAG: 1600 borgere får nu varme fra haveaffald. Varmeværk har mange projekter i kikkerten. Nyt selskab vil sikre fjernvarme til hele Ølholm. Thyborøn Fjernvarme er i dialog med virksomheder om overskudsvarme. Nu kommer den grønne varme til Vamdrup.

EnergiWatch:
Tiden rinder ud for fremskyndet kulstop i Aalborg

Aalborg Forsyning er klar til at stoppe for brugen af kul i 2025, men det forudsætter et tilsagn om statsstøtte på 400 mio. kr. indenfor tre uger, hvis det skal nås i tide. Det er meldingen fra adm. direktør, Søren Gais Kjeldsen, skriver EnergiWatch.

I dag er det planen, at det sidste kul skal igennem værket i 2028. Direktøren har tidligere fremført muligheden for et kulstop i 2025, men nu toner han rent flag og meddeler, at Aalborg Forsyning har en klar præference.

- Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi har talt intenst med ministeriet om, hvad mulighederne er, men nu melder vi rent ud og siger, at det er den vej, vi gerne vil gå. Vi er klar, og vi vil rigtig gerne fremskynde udfasningen af kul, siger Søren Gais Kjeldsen til EnergiWatch.

Der er dog en hage ved beslutningen. Den skal nemlig tages senest den 1. november i år, hvis det skal kunne lade sig gøre. Og samtidig skal beslutningen følges af et tilsagn om statsstøtte på 400 mio. kroner, lyder det fra Aalborg Forsyning. Alternativet er, at det forbrugerne i Nordjylland, der skal betale for den fremrykkede udfasning af kul.

- Der er jo sunkne omkostninger ved at fremrykke, og det er dyrere at være first mover end at vente med at investere. Der står vi fast på, at det ikke skal være varmeforbrugerne, som betaler for det. Det bør være den store kasse, som holder for, siger Søren Gais Kjeldsen.

*****

TV 2 Øst:
Kraftvarmeværk indvies - 1600 borgere får nu varme fra haveaffald

Torsdag bliver det nye kraftvarmeværk Sorø Bioenergi indviet, og allerede nu får omkring 1600 borgere i Sorø Kommune deres varme fra haveaffald. Det er det første kraftvarmeværk baseret på lokalt haveaffald, skriver TV 2 Øst.

- Det er absolut en stor milepæl for Affaldplus og Sorø Fjernvarme, at vi får mulighed for at føre det ud i livet, som har været vores ønske, siger energichef Ole Andersen fra Affaldplus, som ejer det nye fjernvarmeværk.

Det er Dall Energy, der har leveret den nye teknologi, til kraftvarmeværket Sorø Bioenergi, og direktøren er stolt af, at kunne levere grøn varme og strøm til borgerne i Sorø.

- Man har jo det her haveaffald hvert år, og der er ikke så meget andet, man kan bruge det til end energi, siger Jens Dall Bentzen.

Det nye kraftvarmeværk vil medføre 10.000 tons årligt sparet CO2, og samtidig kan cirka 1600 borgere i Sorø Kommune forvente en besparelse på cirka 3000 kroner om året. 

*****

Vejle Amts Folkeblad:
Varmeværk har mange projekter i kikkerten

Tørring Kraftvarmeværk arbejder med udrulning af fjernvarme til nye kvarterer. Men de har overskudsvarme og tilslutning af borgere i Ølholm er også en del af planerne for fremtiden, skriver Vejle Amts Avis.

Kraftvarmeværket er nu nået i mål med en konvertering af Dyrekvarteret, og også eksempelvis Torvegade og Sønderbrogade står potentielt foran en udrulning af fjernvarmen. Særligt på Torvegade medfører udvidelsen endnu flere perspektiver, da det kan resultere i en mere klimavenlig opvarmning i form at udnyttelse af overskudsvarme fra Bewi.

- Det er noget, vi tidligere har undersøgt, hvor det ikke gav mening på grund af blandt andet afgifterne. Men det gør det nu, så selvom vi stadig er i tankefasen, er følerne ude igen. Det er ikke noget, som vil udgøre en stor del af vores samlede produktion eller gøre varmen billigere, men det er et godt skridt mod grønnere varme, siger formand Mads Damgaard.

Samtidig er der tanker om også at udvide fjernvarmen til Ølholm. Lige nu er en gruppe i Ølholm i gang med et projekt, hvor de vil etablere fællesvarme i byen, og hvorvidt det også munder ud i en form for sammenkobling, kan ikke afvises.

- Var de ikke gået i gang, ville det faktisk være på tale, at vi selv kunne udvide til Ølholm. Men lige nu er vi bare kolleger, der forsøger at hjælpe dem i gang, mens de arbejder videre med deres egne løsninger, siger Mads Damgaard.

*****

Horsens Folkeblad:
Nyt selskab vil sikre fjernvarme til hele Ølholm

Når borgerne i Ølholm skal varme boligen op, sker det i dag med individuelle løsninger såsom varmepumper eller gasfyr. Men sådan skal det ikke være i fremtiden, lyder det fra en gruppe, som for nylig har stiftet andelsselskabet Ølholm Fællesvarme.

Ifølge Horsens Folkeblad er målet, at man på sigt kan sikre en kollektiv varmeforsyning til de rundt regnet 300 husstande. Det være sig i form af et lille fjernvarmeværk baseret på formentlig en stor varmepumpe med elkedel og akkumuleringstank, men det kan også komme på tale at koble sig sammen med nabobyen Tørring.

- Der er flere muligheder, og det har vi ikke lagt os fast på. I første omgang har vi fået lavet en screening over, om det kan betale sig at gå videre med -og det kan det, siger Kurt Nyborg Jørgensen, som er medlem både af bestyrelsen i det nye selskab samt lokalrådet.

Han nævner også, at der potentielt er mulighed for at udnytte overskudsvarmen fra blandt andre den nye fabrik Nordic Gluten Free Bakery i industriområdet.

*****

Lokalavisen Lemvig:
Thyborøn Fjernvarme er i dialog med virksomheder om overskudsvarme

Det kan p.t. ikke betale sig for Thyborøn Fjernvarme at installere varmepumper til fjernvarmeproduktionen. Varmeværket er dog hele tiden på udkig efter nye alternativer til flis, og en af mulighederne kunne på længere sigt være overskudsvarme fra lokale virksomheder. Det skriver Lokalavisen Lemvig.

I dag produceres fjernvarmen alene på certificeret bæredygtig skovflis, men en ny politisk aftale skal fra 2022 gøre det lettere at udnytte overskudsvarme fra virksomheder, da afgifter fjernes og regler lempes.

Thyborøn Fjernvarme forventer, at aftalen kan danne baggrund for en konstruktiv dialog med virksomheder i Thyborøn, der har overskudsvarme, så en fælles økonomisk fordel for virksomhederne og Thyborøn Fjernvarme kan udnyttes.

Der har i det forgangne år været en god dialog med virksomheden 999, men med det hidtidige forudsætningsgrundlag har det ikke kunnet udmønte sig i et konkret projekt, men med førnævnte aftale om bedre betingelser for udnyttelse af overskudsvarme åbnes der måske op for bedre forudsætninger.

*****

Vamdrup Ugeblad:
Nu kommer den grønne varme til Vamdrup

Sidste år indgik Vamdrup Fjernvarme en aftale med TVIS, som fra sæsonen 2021/2022 skal levere mere end 70 procent af fjernvarmen til de næsten 1200 fjernvarmeforbrugere i Vamdrup. Dermed falder varmens CO2udledning med mere end 90 procent og sænker varmepriserne.

Fredag kunne borgmester i Kolding Kommune, Jørn Pedersen (V), så trykke på knappen og således sørge for, at den grønne varme nu kan strømme fra TVIS-systemet og ud til Vamdrup Fjernvarme.

- Tillykke til os alle og først og fremmest til Vamdrup. Det er sund fornuft at koble naturgas fra til fordel for grøn energi - og så giver det også en CO2-reduktion, der har betydning for det kommunale regnskab, sagde borgmesteren blandt andet til Vamdrup Ugeblad.

Bestyrelsesformand for Vamdrup Fjernvarme, Niels Thomsen, forklarede, at det for selskabet har handlet om at "komme ud af gassen og ind i den grønne energi".

- Det gør varmen billigere - og så vil vi selvfølgelig også gerne have flere lokale forbrugere ind i Vamdrup Fjernvarme, sagde han.