11. okt 2021 Presseklip

Træpiller er en kæmpe belastning for klimaet

LÆS I DAG: CONCITO-forslag gør grøn varme dyrere. Aalborg vil hive din fjernvarme op af Limfjorden. Varmeværk har mange projekter i kikkerten. Microsoft vil gerne være en medspiller. AAU-forskere: Varmesektoren kan omstilles hurtigt og med eksisterende teknologi.

Politiken:
Træpiller er en kæmpe belastning for klimaet

I forhold til landets størrelse har Danmark verdensrekord i at brænde træ for at producere strøm og varme. Det tæller ikke med i de officielle klimaregnskaber, når fragtskibe fra Rusland, Baltikum og USA losser træpiller og -flis til de danske kraft- og varmeværker. Det skriver Politiken på baggrund af en analyse fra EA Energianalyse og tænketanken Concito.

Rapporten slår fast, at værkernes ovne belaster klimaet med godt 3 millioner tons CO2. Dermed ligger udslippet af CO2 syv procent oven i det danske udslip af drivhusgasser.

- Vores forbrug af biomasse er ikke bæredygtigt. Der skal plantes meget mere skov, og vi skal ikke brænde så store mængder af, siger Concitos direktør, Christian Ibsen til Politiken, hvor han også siger, at ”det bør være et politisk mål at reducere brugen af biomasse”.

- Det opnår man allerbedst ved en afgift, slår han videre fast.

Vil politikerne ikke indføre en afgift, så bør de i det mindste sætte et mål om at halvere afbrændingen af træ inden 2030 og sørge for, at kraftværkerne ikke investerer i nye ovne eller større renoveringer, argumenterer Concito. Uden afgifter vil brugen af træ ifølge rapporten falde med 20 procent i 2030.

Også partner Hans Henrik Lindboe fra EA Energianalyse kalder det »et must«, at omkostningerne for atmosfæren bliver regnet med i nye varmeprojekter. Det giver varmepumper, som benytter grøn strøm, bedre vilkår.

EA Energianalyses rapport bygger oven på en unik undersøgelse af udslippet ved at afbrænde træ på 10 værker, som Københavns Universitet stod for. Ifølge projektleder og lektor Niclas Scott Bentsen udgør den det bedste udgangspunkt til at vurdere nettoudslippet fra biomasse.

Du kan også læse pressemeddelelsen fra Concito her.

*****

Dansk Energi, pressemeddelelse:
CONCITO-forslag gør grøn varme dyrere

Fjernvarmen skal elektrificeres, men bæredygtig biomasse er fortsat nødvendig for at udfase kul, gas og olie. Derfor vil CONCITOs forslag om en CO2-afgift på biomasse gøre danskernes varmeregning dyrere uden det bidrager væsentligt til et yderligere fald i forbruget.

Sådan lyder det fra Dansk Energi, der opfordrer CONCITO og Folketinget til at bekæmpe fossile brændsler, men samtidig huske, at der fortsat er et behov for at supplere elektrificerede varmeløsninger med bæredygtig biomasse.

Dansk Energi gør gældende, at en fjerdedel af Danmarks CO 2-reduktion siden 1990 kan tilskrives den bæredygtige biomasse, og tidligere på året vedtog et bredt flertal i Folketinget, at den danske energisektor skal efterleve strengere krav end øvrige EU-lande til biomassens bæredygtighed.

Derfor mener Dansk Energi, at CONCITOs forslag om at indføre en CO 2-afgift på bæredygtig biomasse, som Politiken bringer i avisen mandag, er et fejlskud.

- Vi vil i fremtiden se en øget elektrificering af varmesektoren og et markant fald i biomasseforbruget i takt med, at de grønne elbaserede varmeteknologier kommer ned i pris og op i skala. Alle bør dog huske på, at nye varmeteknologier, samt el fra vind og sol, endnu ikke kan stå alene. Jeg er derfor overrasket over, at CONCITO bruger kræfter på at fordyre den grønne energi fra bæredygtig biomasse i en tid, hvor vi har ufatteligt travlt med at gøre os fri af fossile brændsler. Biomassen, vi anvender, er bæredygtig, og den er fortsat helt afgørende for, at danskerne har varme stuer og grøn el i kontakten på de helt vindstille dage, siger Kristine Grunnet, branchechef i Dansk Energi.

Hun mener også, at CONCITO glemmer, at vi får brug for biomasseværkerne til at fremstille fremtidens grønne Power-to-X-brændsler.

- Vi står med en kæmpe mulighed for at fange og bruge grøn CO 2 fra biomasseværkerne til at fremstille de Power-to-X-brændsler, som skibs- og luftfarten skriger på. Det er helt afgørende, hvis Danmarks, og resten af verdenens, CO 2-udledning skal gå i nul. En afgift på bæredygtig biomasse vil udfordre og gøre den omstilling unødvendigt dyr, siger hun.

*****

Nordjyske:
Aalborg vil hive din fjernvarme op af Limfjorden

Et meget stort antal husstande i Aalborg skal varmes op af det nye anlæg, der skal erstatte de sorte kul fra Nordjyllandsværket. Aalborg Forsyning mener, at anlægget kan dække varmebehovet hos omkring 25.000 forbrugere, skriver Nordjyske.

- Vi jo i gang med en grøn omstilling herude. Meget af den omstilling, som vi skal lave, skal være baseret på overskudsvarme og på varmepumper. Nogle af de varmepumper, som vi skal have skal være havvandsvarmepumper, som vi vil koble på den eksisterende infrastruktur, forklarer vicedirektør i Aalborg Forsyning, Jesper Høstgaard-Jensen.

I forvejen har man på Nordjyllandsværket investeret i en elkedel, der kan producere varme på grøn el, men varmepumper bruger mindre energi. En varmepumpe bruger en tredjedel energi for at få en energienhed fjernvarme, når man hiver varmen ud af Limfjorden.

I næste måned planlægges havvandsvarmepumpeanlægget ved Nordjyllandsværket i udbud. Derefter er det planen, at man sender et anlæg på 100 megawatt i udbud i november allerede, så kan det stå færdigt i 2025 eller 2028, afhængigt af, hvornår kullene på Nordjyllandsværket skal fases ud.

*****

Horsens Folkeblad:
Varmeværk har mange projekter i kikkerten

En udrulning til ikke bare nye kvarterer, men også potentielt tilslutningen af en helt ny by er på tapetet hos Tørring Kraftvarmeværk. Det kom frem på den nylige generalforsamling, skriver Horsens Folkeblad.

Her og nu er Tørring Kraftvarmeværk nået i mål med en konvertering af Dyrekvarteret, og også eksempelvis Torvegade og Sønderbrogade står potentielt foran en udrulning af fjernvarmen. Særligt på Torvegade medfører udvidelsen endnu flere perspektiver, da det kan resultere i en mere klimavenlig opvarmning i form at udnyttelse af overskudsvarme fra Bewi.

Når der på et tidspunkt er fjernvarme på Torvegade, rammer man også bygrænsen på den østlige side. Det er dog ikke ensbetydende med, at ledningerne standser der. Naboerne fra Ølholm er nemlig i gang med et projekt, hvor de vil etablere fællesvarme i byen, og dertil er allerede udlånt en større mængde ekspertise.

Hvorvidt det også munder ud i en form for sammenkobling, kan ikke afvises.

- Var de ikke gået i gang, ville det faktisk være på tale, at vi selv kunne udvide til Ølholm. Men lige nu er vi bare kolleger, der forsøger at hjælpe dem i gang, mens de arbejder videre med deres egne løsninger, siger formand Mads Damgaard.

*****

Køge Dagblad:
Microsoft vil gerne være en medspiller

Signalerne fra Microsoft lader til at være yderst positive, i forhold til at Køge skal få del i den store overskudsvarme, som virksomhedens kommende datacenter vil generere. Det skriver Køge Dagblad på baggrund af drøftelser i Klima- og Planudvalget i kommunen.

Fra udvalgsformand Niels Rolskov (EL) lyder det:

- Vi har ikke de store muligheder i forhold til at stille krav til Microsoft, men vi ser meget gerne, at det kan løses, så overskudsvarmen fra datacenteret kommer ind i det kollektive fjernvarmesystem, siger udvalgsformand Niels Rolskov.

Han fortæller videre, at Microsoft Danmark selv har taget kontakt til kommunen om et møde, og at Microsoft Danmark udtrykker sig meget positivt, når det kommer til at få grøn strøm ud i systemet og udnytte overskudsvarmen.

- Vi er klar til at give det hele et 360 graders eftersyn og vende enhver sten, for det ser jo voldsomt ud, hvis datacenteret vil mere end fordoble kommunens energiforbrug, siger Niels Rolskov.

*****

AAU; pressemeddelelse:
AAU-forskere: Varmesektoren kan omstilles hurtigt og med eksisterende teknologi

Varmeplan Danmark 2021 anbefaler en udbygning af fjernvarmen og fokus på udnyttelse af geotermi og overskudsvarme fra industri, datacentre og Power2X. Samtidig kan varmesektoren omstilles hurtigt og med teknologier, som allerede findes i dag.

Det er hovedkonklusionen i en rapport fra Aalborg Universitet (AAU) om Danmarks fremtidige varmesektor, fremgår det af en pressemeddelelse fra Aalborg Universitet. Planen er udarbejdet i samarbejde med Danfoss, Grundfos og Innargi, der er A.P. Møller Holdings geotermiselskab.

AAU-professor Brian Vad Mathiesen, som er en af hovedkræfterne bag Varmeplan 2021, glæder sig over de positive takter i rapporten, men understreger samtidig, at det er både økonomisk og miljømæssigt afgørende, at opgaven gribes rigtigt an:

− Nu er der en plan. Men at føre den ud i virkeligheden kræver både planlægning og de rette politiske rammevilkår. Derfor er det et vigtigt budskab fra os, at alle kommuner bør udarbejde en strategisk varmeplan, der ser på fjernvarmeudvidelse og på, hvilke varmekilder der skal anvendes i fjernvarmen. Og så skal politikerne og myndighederne kigge på rammevilkårene, så energibesparelser og brugen af overskudsvarme og geotermi bliver det oplagte. Vi skal den klogeste vej til målet – både økonomisk og miljømæssigt, siger Brian Vad Mathiesen.