07. okt 2021 Presseklip

Sydfynsk afvikling af forbrændingsanlæg giver kommunal frustration

LÆS I DAG: Høje energipriser kaprer dagsordenen på tværs af EU-møder. Valutafond: Fossil energi modtager 71 millioner støttekroner i minuttet. Hedensted Fjernvarme har indviet nyt anlæg. Fjernvarmebestyrelse vil sikre Hjørring grønnere varme.

GridTECH:
Sydfynsk afvikling af forbrændingsanlæg giver kommunal frustration

Svendborg Kommunen ønsker at afvikle det lokale kraftvarmeværk og erstatte det med en 20 MW varmepumpe. Det forudsætter dokumentation for positiv samfundsøkonomi, og nu ser planerne ud til at være endt i en bureaukratisk hårdknude, skriver GridTECH.

Kravet om de samfundsøkonomiske beregninger skal findes i den såkaldte projektbekendtgørelse, der udstikker retningslinjerne for omstillingsprojekter i fjernvarmen. Af den grund skal Svendborg Kommune, givetvis med hjælp fra konsulenter, lave beregninger af samfundsøkonomien i at lade den nybyggede varmepumpe erstatte kraftvarmeværket.

Hos Dansk Fjernvarme har man ikke indblik i de konkrete forhold i Svendborg, men kan nikke genkendende til, hvordan projektbekendtgørelsen kan skabe frustrationer:

- Der er ingen tvivl om, at alt det her med, at man skal have projektgodkendelser, er nogle tunge, administrative og besværlige procedurer, som efter vores opfattelse er overflødige, siger Michael Fibiger, der er økonomisk konsulent hos Dansk Fjernvarme med fokus på blandt andet affald.

Lokalt frygter man for, at den langsommelige proces med godkendelse af varmepumpen kan resultere i, at blåstemplingen af kraftvarmeværkets lukning sker så tæt på den planlagte omstilling fra kraftvarme til varmepumpe i udgangen af 2022, at Svendborg Vand og Affald ikke kan nå at sende deres forbrændingsegnede affald i udbud.

Dermed står Fynsværket i Odense umiddelbart som modtager af renovationen fra Svendborg Kommune i fremtiden. Enten som følge af udbudskravene for forbrænding i forlængelse af klimaaftalen på affaldsområdet eller som følge af Svendborg Byråds beslutning om at lukke Svendborg Kraftvarmeværk.

Om det bliver det ene eller det andet, har derfor betydning for, hvor lang tid Svendborg Vand og Affald har til at omstille sin drift til fremover at levere til et forbrændingsanlæg i anden kommune.

*****

Energy Supply:
Høje energipriser kaprer dagsordenen på tværs af EU-møder

Energipriserne i Europa er stigende. Og det går ikke ubemærket hen i EU-regi. De høje energipriser i Europa er således på dagsordenen på tværs af EU's institutioner. Også selv om det oprindeligt ikke var planen i nogle af tilfældene.

Både på et topmøde i Slovenien, et ministermøde i Luxembourg og ved EU-Parlamentets samling i Strasbourg har de stigende energipriser sneget sig ind, skriver Energy Supply.

Topmødet i Slovenien handler om EU's forhold til landene i Vestbalkan og om samarbejdet med landene. Alligevel er det energipriser, EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, skal forholde sig til på vej ind til mødet.

Hendes budskab lyder, at prisstigningerne er et argument for at investere mere i den grønne omstilling.

- Jeg tror, vi er nødt til at være meget tydelige omkring, at gaspriserne er skyhøje. Men for vedvarende energi er priser faldet over de seneste år og er stabile. Så for os er det meget tydeligt, at det på lang sigt er vigtigt at investere i vedvarende energi, som giver os mere uafhængighed, siger hun.

*****

Energi Watch:
Valutafond: Fossil energi modtager 71 millioner støttekroner i minuttet

I 2020 blev verdens fossile energiproduktion støttet med 38.000 mia. kr., lyder det i en ny analyse fra Den Internationale Valutafond. Det svarer ifølge EnergiWatch til 71 mio. kr. hvert eneste minut døgnet rundt, året rundt.

Den overvejende årsag er indirekte støtte i form af manglende betaling for at skade bl.a. folkesundheden og klimaet. Optællingen omfatter dog ikke bare de direkte subsidier, som regeringer rundt omkring i verden deler ud til olie, gas og kul. Den del udgør ca. 8 pct. af de 38.000 mia. kr. Yderligere 6 pct. kommer fra forskellige former for skattelempelser.

Analysen sætter ild til diskussionen om en global afgift på CO2-forurening. Hvis man sætter en afgift, der reflekterer de reelle omkostninger, ville verdens CO2-udledning blive reduceret med en tredjedel, konkluderer IMF ifølge The Guardian.

*****

Hedensted Avis:
Hedensted Fjernvarme har indviet nyt anlæg

Hedensted Fjernvarme har indviet sit nye varmepumpeanlæg, der udnytter overskudsvarmen fra den nærliggende virksomhed Air Liquide. Der er tale om en investering i grøn omstilling i størrelsesordenen 28 millioner kroner, fremgår det af Hedensted Avis.

Der er etableret rørforbindelse mellem Air Liquide og varmepumpen, således at varmepumpen kan køle på virksomhedens procesvand. Når varmepumpen køler på procesvandet, trækkes der varme ud, som kan sendes videre ud til Hedensted Fjernvarmes forbrugere.

Herved sparer Air Liquide penge på energi til køling, og Hedensted Fjernvarme får varme.

- Varmepumpen drives af el, og er meget energieffektiv. Det betyder, at for hver kilowatt-time el den forbruger, så producerer den mere end fire gange så mange kilowatttimer i varmeenergi. Varmepumpen vil kunne stå for mere end 50 procent af Hedensted Fjernvarmes varmebehov. Med den er det muligt at reducere væsentligt på gasforbruget i produktionen af varme, lyder det i en pressemeddelelse fra Hedensted Fjernvarme.

Investeringen i varmepumpen løber op i 27,5 millioner kroner for Hedensted Fjernvarme. Derudover er der ydet EU-tilskud i form af REFER-midler på 576.000 kroner samt et tilskud på 7,5 millioner kroner via salg af energibesparelser.

*****

Vendelbo Posten:
Fjernvarmebestyrelse vil sikre Hjørring grønnere varme

Hjørring Varmeforsyning forsøger lige nu at få lov fra Hjørring Kommune til at opføre en stor varmepumpe, der vil reducere naturgasforbruget med 85 procent og biomasseforbruget med ca. 20 procent. Samtidig vil det reducere den samlede CO2-udledning med 70 procent.

Ifølge Vendelbo Posten vil varmepumpen kunne stå klar inden for halvandet år, og forslaget ligger klar til godkendelse hos Hjørring Kommunes teknik- og miljøudvalg. Det oplyser Hjørring Varmeforsyning i en pressemeddelelse.

I pressemeddelelsen påpeger Hjørring Varmeforsynings bestyrelse, at kommunens energiplan lægger også op til at anvende overskudsvarme fra Hirtshals i fjernvarmen:

”Projektet afhænger blandt andet af, om der på Hirtshals havn bliver opført et Power-to-X anlæg, hvor vindmøllestrøm kan blive til klimavenligt brændstof. Dette projekt ligger formentlig 5 - 6 år eller mere ude i fremtiden, ” skriver bestyrelsen fra varmeforsyningen.