06. okt 2021 Presseklip

Dan Jørgensen er på vej med love om energiø, overskudsvarme og nyt klimamål

LÆS I DAG: Stor nordjysk fusion under opsejling. Kæmpe datacenter kan føre store mængder overskudsvarme med sig. Fjernvarmen stiger med 25 procent i 2022 i Gram. Ekstreme naturgaspriser rammer Europa. Vil skrotte gammel kedel i klimaets navn. Karsten Filsø skal i Folketinget. Måske udsigt til billigere fjernvarme i Rønne. 

Altinget.dk:
Dan Jørgensen er på vej med love om energiø, overskudsvarme og nyt klimamål

Rammerne for ejerskabet af energiøen i Nordsøen skal lovbehandles som noget af det første efter Folketingets åbning, hvor også elforsyningsloven skal moderniseres. Og så skal der ”sættes et punktum for den fossile ære i Nordsøen”. Det er udpluk af de love, som Folketinget skal tage stilling på energi- og forsyningsområdet i det kommende Folketingsår, skriver Altinget.

Lovprogrammet blev offentliggjort i går, tirsdag, i forlængelse af åbningstalen fra statsminister Mette Frederiksen. Klimaminister Dan Jørgensen har 12 lovforslag og to redegørelser på programmet i denne folketingssamling fremgår det.

De fleste lovforslag udspringer af tidligere indgåede aftaler, og til februar søger ministeren blandt andet om Folketingets opbakning til at kunne fastsætte reglerne for CO2-lagring i den danske undergrund. Derudover skal der også arbejdes med ændring af lov om fjernkøling og overskudsvarme.

*****

Nordjyske Stiftstidende:
Stor nordjysk fusion under opsejling

Det er de to store affaldsforbrændingsselskaber I/ S Reno-Nord i Aalborg og Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/ S (AVV) i Hjørring, der skal kædes sammen fra 1. januar 2022. Det forudsætter dog politisk opbakning i ejerkommunerne Aalborg, Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord og Rebild. Det skriver Nordjyske Stiftstidende.

- Vi ønsker at styrke vores genanvendelse af affaldet og samtidig sikre, at man får en afbrænding, der er tilpasset det behov, der er i fremtiden, hvor vi går ud fra, at vi skal brænde mindre af. Vi mener, at hvis vi laver et samlet nordjysk selskab, så vil vi samlet stå betydeligt stærkere i fremtiden i forhold til at håndtere det, siger fungerende miljø-og energirådmand i Aalborg Kommune, Per Clausen, der sammen med resten af miljø-og energiudvalget skal diskutere fusionen på onsdag.

Ejerkommunerne bag de to selskaber igangsatte i april i år en analyse af mulighederne for et øget samarbejde, og i juni godkendte man, at der skulle arbejdes videre med belysning af en model, hvor de to affaldsfællesskaber blev lagt sammen til et samlet affaldsfællesskab.

Ved en fusion kan et fælles selskab bl. a. opnå større volumen i fraktioner, hvilket giver bedre muligheder for afsætning, udnytte kapacitet på deponi, affaldsforbrændingsanlæg og andre anlæg mere optimalt og sikre, at restaffaldet skal brændes der, hvor der er behov for energi.

*****

Dagbladet Roskilde:
Kæmpe datacenter kan føre store mængder overskudsvarme med sig

I alt tre kæmpe datacenterhaller på hver 4.314 kvadratmeter samt en administrationsbygning på 1.350 kvadratmeter ventes i de kommende år at skyde op ved Egedesvej/Kapelvej mellem Ølsemagle og Ll. Skensved. Ifølge Dagbladet Roskilde vil overskudsvarmen formentlig kunne blive udnyttet af VEKS.

Bag opførelsen står softwaregiganten Microsoft, og datacenterets indtog vil mildest talt sætte sit klimamæssige aftryk i Køge, fremgår det af beslutningsmateriale fra byrådet.

Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS) er således blevet oplyst, “at de tre haller i fase 1 + 2 genererer overskudsvarme på 15 - 21 MW eller op til cirka 184.000 MWh om året. Til sammenligning var det samlede varmeforbrug for alle husstande i Køge Kommune på i alt cirka 275.000 MWh i år 2017,” skriver forvaltningen.

Det får kommunen til at understrege, at man skal sikre, at man får udnyttet overskudsvarmen, og at man skal stå fast på dette over for både VEKS og Microsoft. Teknik- og Miljøforvaltningen har derfor allerede anmodet om, at udnyttelse af overskudsvarmen fra start bliver en del projektet for datacenteret.

Der er imidlertid nogle klare afgrænsninger for, hvilke krav kommunen kan stille, fordi det ikke er kommunen, der har solgt jorden til Microsoft. Det er sket i en helt almindelig handel mellem to private parter.

*****

JydskeVestkysten:
Fjernvarmen stiger med 25 procent i 2022 i Gram

Siden 1. januar i år er gaspriserne steget markant. Det har nu fået konsekvenser for Gram Fjernvarme, som hæver priserne. Samtidig har Gram Fjernvarme også udarbejdet budget for 2022, der viser, at prisen også vil stige i det kommende år.

- For at få styr på vigtig fakta, så er det ikke korrekt, at vi "igen" stiger. I januar måned i år satte vi faktisk prisen ned med knap 65 kroner per MWh. Når vi nu har hævet prisen, er det for at være på forkant. Siden 1. januar i år er gaspriserne steget markant med 300 procent, og elpriserne er steget med over 100 procent. Så det er simpelthen for at imødegå for store efterregninger, siger formand Johannes Schmidt til JydskeVestkysten.

At stigningen per 1. oktober og året ud ligger under ti procent, betyder, at Gram Fjernvarme har lov til at sætte taksterne op med kort varsel. Men der er - muligvis - lys forude.

- I det øjeblik gas- og el-priserne er på retur, vil varmepriserne blive sænket tilsvarende i løbet af 2022. Det er klart, siger formanden.

*****

EnergiWatch:
Ekstreme naturgaspriser rammer Europa

Energiprischokket i Europa er kun lige begyndt. Så brutalt er budskabet fra konferencen Energy Intelligence Forum. Alene inden for det seneste døgn er prisen på naturgas steget til 100 euro pr. megawatt-time, hvilket er den højeste nogensinde.

Målt på energiindhold svarer det til 190 dollars for en tønde råolie fra Nordsøen, skriver EnergiWatch. Imidlertid er den højeste pris nogensinde på råolie fra Nordsøen ”kun” 147,50 dollars pr. tønde, der blev nået i sommeren 2008 umiddelbart før finanskrisen.

Så sent som i januar i år var prisen på den toneangivende europæiske naturgas, Dutch Title Transfer Facility (TTF), 16 euro pr. MWh. Det på trods af at vedvarende energi i 2020 overtog rollen som den primære kilde til elektricitet i EU.

Det er ikke kun i Europa, at naturgaspriserne tordner i vejret. I Asien handles flydende naturgas til 35 dollars pr. MMBtu, hvilket også svarer til 190 dollars pr. tønde.

- Verdensmarkedet for naturgas er ramt af den perfekte storm, og det har betydet en femdobling af priserne i Europa og Asien. Langvarige forsyningsproblemer, lave lagerbeholdninger, kraftig efterspørgselsvækst og den forestående vinter over den nordlige halvkugle betyder, at naturgaspriserne efter alt at dømme vil forblive på det høje niveau i hvert fald frem til foråret 2022, fastslår Toby Wilmington, økonom i rådgivningskoncernen Oxford Economics.

*****

SN.dk:
Vil skrotte gammel kedel i klimaets navn

Køge Kommune vedtog i december sidste år en ambitiøs klimaplan for at begrænse udslippet af drivhusgasser. Køge Kraftvarmeværk, som i dag har to kedler, hvor der afbrændes træflis, kan bidrage til at opfylde målsætningen, skriver SN.dk, ved at skrotte den ældste af de to kedler.

Konkret har Køge Kommune sendt et forslag om skrotning i høring. Her fremgår det, at man på den nyeste kedel kan øge varmeudbyttet betydeligt, og derved spare træflis, som i sidste ende fører til færre udledninger af fremmedstoffer og mindre CO2.

- Køge Kraftvarmeværk har taget en ny metode i brug, hvilket betyder, at vi sparer på det samlede CO2-regnskab i Køge Kommune, og det giver flere grønne tal på klima-regnskabets bundlinje, udtaler borgmester Marie Stærke i en pressemeddelelse.

Hvis der bliver truffet en endelig afgørelse om at skrotte kedlen, forventer VEKS, der skal stå for nedrivningen, at projektet kan påbegyndes i efteråret 2022/foråret 2023 og være afsluttet medio 2023.

*****

Dagbladet Holstebro-Struer:
Karsten Filsø skal i Folketinget: - Det indgik ikke lige i mine planer

SF-politikeren Karsten Filsø fra Ulfborg er fra onsdag medlem af Folketinget de kommende tre måneder. Årsagen er, at SF's klimaordfører Signe Munk tager orlov for at gøre uddannelsen som sygeplejerske færdig, skriver Dagbladet Holstebro-Struer.

- Jeg har vidst det en måneds tid, men Signe har haft nogle ret vigtige forhandlinger, og derfor melder man det altid ud med så kort en frist, som tilfældet er her. Ellers kører man simpelthen død som forhandler, hvis de andre oplever, at man er på vej ud, forklarer Karsten Filsø, der overtager posten i Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget fra Signe Munk.

Han er selv midt i en valgkamp forud for kommunalvalget i november, hvor han genopstiller til byrådet i Holstebro. Han blev første gang valgt i 1998 og afviser at holde orlov de kommende tre måneder.

- Der bliver ikke tale om orlov. Min stedfortræder er desuden højgravid og skal snart føde. Jeg vil passe arbejdet herhjemme i den udstrækning, jeg magter. Det er nemlig vigtigt for mig at signalere, at jeg stadig er kandidat til kommunalvalget, og der her "kun" er tale om et vikararbejde i tre måneder, siger Karsten Filsø.

Det forventes, at Signe Munk vender tilbage til Folketinget ved årsskiftet.

*****

TV 2 Bornholm:
Måske udsigt til billigere fjernvarme i Rønne

Der kan være udsigt til billigere fjernvarme for Rønne Vand og Varmes kunder fra årsskiftet. Det skriver TV 2 Bornholm på baggrund af oplysninger fra direktør Erik Steen Andersen.

- Hvis ikke der kommer en stor prisstigning fra BEOF (Bornholms Energi og Forsyning, red.), så er det sådan, at prisen vil falde omkring 4.000 kroner om året for en gennemsnitskunde, siger direktør i Rønne Vand og Varme, Erik Steen Andersen.

Selskabet distribuerer fjernvarmen ud til rønneboerne - men selve varmen får de fra BEOF.

Ifølge Erik Steen Andersen får Rønne Vand og Varme typisk kendskab til næste års varmepriser fra BEOF i december. Og selvom det skulle vise sig, at Rønne Vand og Varme kan sænke fjernvarmeprisen ved årsskiftet, så vil selskabet faktisk arbejde på et endnu større prisfald på sigt.