04. okt 2021 Presseklip

Historisk dyr elregning i september

LÆS I DAG: Skyhøje priser får nye kunder til at vælte ind hos Verdo. Ny måling sender grøn dagsorden til tops ved kommunalvalg. Men velfærd bliver afgørende. Ny formand afviser fløjkrige i fjernvarmen. Fjernvarmeværk er så grønt som aldrig før. Prisstigninger på vej til fjernvarmeforbrugerne i Bramming. Louise skal betale 475 kroner mere om måneden for varmen.

Finans.dk:
Historisk dyr elregning i september

Den galopperende elpris er et dyrt bekendtskab for virksomheder og elkunder, der kan se tilbage på en september med en regulær prisrekord. Finans.dk fortæller, at gennemsnitsprisen for en dansk kilowatt-time (kWh) handlet på den nordiske elbørs, Nord Pool, har i september ligget på historisk høje 0,93 kr.

Stigningen år til år på 320 pct. sætter tydelige spor i elkundernes regning. Energistyrelsen har endnu ikke præsenteret tal for det danske elforbrug i september, men sidste år var september-forbruget på 2.619.000.000 kWh.

Overført på den gennemsnitlige kWh-pris på 0,29 kr. betød det i 2020 en samlet indkøbspris på 760 mio. kr. Med afsæt i september-prisen i 2021 lyder den samlede regning på 2,4 mia. kr. – altså en merregning på godt 1,6 mia. kr., der skal dækkes af landets omkring 3,3 mio. virksomheder og private koblet til elnettet.

I 2020 betød elprisen, at en gennemsnitlig husstand i en ejerbolig brugte el for 900 kr. Hertil kommer afgifter, transportudgifter til statslige Energinet og det lokale elnetselskab, abonnementer og moms. Alt sammen tillæg, som historisk har udgjort langt den største post på elregningen.

Anvendes septemberprisen i år i regnestykket, lyder den årlige elregning på 4.185 kr. – et prishop på 3.285 kr. for en typisk husstand før diverse afgifter, tillæg og moms.

*****

Randers Amtsavis:
Skyhøje priser får nye kunder til at vælte ind hos Verdo

På en enkelt dag i sidste uge fik Verdo 10 nye fjernvarmekunder. Tredoblede priser på naturgas og høje elregninger har fået mange til at ønske sig varme fra den lokale fjernvarmegigant, lyder forklaringen fra Verdo til Randers Amtsavis.

Tilgangen er dog ikke kun noget, der sker her og nu. Karsten Randrup, varmeforsyningschef i Verdo, fortæller, at den årlige kundevækst på fjernvarmeområdet tidligere lå på omtrent 50 husstande. I år er tilgangen på over 500 nye kunder.

- Det er gået over al forventning, fortæller han og nævner overfor avisen en række grunde til det. Naturgas er på vej mod en udfasning i Danmark. Desuden har mange af kunderne i nye udbygningsområder valgt fjernvarme. Og resten af året og i de kommende år kommer Verdos fremstød i gamle naturgasområder til at trække mange kunder til.

Oven i den pakke kommer så de stigende priser på naturgas. Og så kommer stigningen i elprisen, der er med til at gøre varmepumpeløsningerne mindre interessante, end de har været.

- 10 nye kunder har bestilt fjernvarme onsdag. Den nye regning på naturgas blev det sidste skub for dem, forklarer Karsten Randrup.

*****

Altinget:
Ny måling sender grøn dagsorden til tops ved kommunalvalg. Men velfærd bliver afgørende

Klima og miljø er blandt de vigtigste emner for vælgerne ved kommunalvalget. Det bekræfter en ny måling, som Epinion har foretaget for Altinget og DR. Analysen peger dog også peger på, at de grønne præferencer bør tages med et gran salt, skriver Altinget.

Helt i toppen ligger den traditionelle nummer et: ’ældreområdet’, mens spørgsmål om ’natur og miljø’ på lige fod med ’folkeskole’ og ’sundhed og forebyggelse’ følger lige efter. Og så kommer ’klima’. Lignende resultater nåede Voxmeter frem til i en nylig måling, som blev foretaget for KL’s magasin Momentum.

Når det er sagt, så peger alt dog på, at det stadig er de store velfærdspolitiske områder, som vælgerne lægger mest vægt på, når de skal sætte deres kryds ved kommunalvalget.

Det er ældreplejen, de lokale skoler, sundhedsindsatser og i lidt mindre grad også dagtilbud og støtte til udsatte grupper, som sammen med miljø og klima udgør de højest prioriterede områder i Epinions nyeste måling. Samme billede tegnede sig forud for valget i 2017.

*****

Fyens Stiftstidende:
Ny formand afviser fløjkrige i fjernvarmen

Olav Grønn Hansen, nyvalgt formand for Svendborg Fjernvarmes bestyrelse, afviser, at der er fløjkrige i bestyrelsen, og han forklarer, at den grønne omstilling skal ske i et tempo, hvor både pengene og medarbejderne kan følge med. Det skriver Fyens Stiftstidende.

- Man skal være engageret for at sidde i fjernvarmens bestyrelse, og så er det mit job at udnytte de ressourcer, der er i bestyrelsen. Vi har en rund bestyrelse, og vi har mange ressourcer at trække på, siger han til avisen.

Olav Grønn Hansen afviser, at bestyrelsens skænderier under de hidtidige generalforsamlinger er noget, der hører fortiden til. Samtidig mener han, at snakken om fløje i bestyrelsen, der er uenige om tempoet for den grønne omstilling, ikke har noget på sig.

- Der er ingen fløjopdeling i bestyrelsen. Vi har nogle engagerede bestyrelsesmedlemmer, og det er godt. Selvfølgelig vil vi alle den grønne omstilling, men det skal ske i et tempo, hvor pengene og personalet kan følge med. Det er fortsat planen at udfase kraft-varmeværket og udelukkende køre med varmepumpe, elkedel, gasgenerator og så har vi biooliekedler som reserve.

*****

Viborg Stifts Folkeblad:
Fjernvarmeværk er så grønt som aldrig før

Rødkærsbro Fjernvarmeværk er så grønt som aldrig før. Den grønne omstilling er gennemført ved at bruge renset spildevand fra Arla Foods til fremstilling af fjernvarme i varmepumperne og brug af overskudsvarme for mejeriets biogasmotor.

Det kom frem under den nylige generalforsamling, skriver Viborg Stifts Folkeblad. Fjernvarmeværket er nu 75,3 procent grøn, og i det kommende år forventes dette at stige til 80 procent. Når det gælder CO2-udledningen pr. forbruger er den over de seneste fem år reduceret med 58 procent fra 5,9 tons til 2,5 tons. I det nye driftsår forventes den yderligere reduceret, så værket når ned på en CO2udledning på to tons.

Med den grønne udvikling kan forbrugerne vinke mere og mere farvel til den dyre naturgas, så den nu kun står for cirka 20 procent af varmeproduktionen.

- Naturgassen bliver mere og mere et nødbrændstof, men vi er nødt til at have den i reserve, hvis der kommer rigtig kolde vintre, siger formanden Frede Hansen, som dog glæder sig over, at op mod 20 procent af naturgassen er renset biogas.

*****

JydskeVestkysten:
Prisstigninger på vej til fjernvarmeforbrugerne i Bramming

Bramming Fjernvarme har udsendt en SMS, hvor andelshavere og forbrugerne bliver varslet en prisstigning, hvor den variable pris på varme stiger fra de nuværende 387,50 kroner pr. MWh. til hele 600 kroner pr. MWh. fra den 1. januar.

I konkrete tal betyder det, at bor du i et standardhus på 130 kvadratmeter, så vil prisstigningen blive på 38 procent eller 358 kroner ekstra, der skal betales for varme hver måned. Bor du i en standard lejlighed på 80 kvadratmeter, bliver stigningen på 41 procent, svarende til 287 kroner ekstra pr. måned.

- Det her er ikke kun her i Bramming, der rammer. Prisstigningerne rammer rigtig mange fjernvarmeværker i Danmark, siger driftschef Lars Kristiansen, Bramming Fjernvarme, som hæfter sig ved, at elpriserne var på et historisk lavpunkt sidste år, og derfor virker prisstigningerne ekstra høje nu.

*****

TV 2 Nord:
Louise skal betale 475 kroner mere om måneden for varmen

Kunderne ved Støvring Kraftvarmeværk skal fra årsskiftet betale over 50 procent mere om måneden for deres fjernvarme. Det meldte kraftvarmeværket ud tidligere på ugen. TV 2 Nord har talt med Louise Boesen, der er enlig mor til to børn. Hun bliver ramt hårdt af prisstigningen.

- 475 kroner lyder måske ikke af meget, men i forhold til at jeg er den eneste til at dække udgifterne her på matriklen, er jeg da ude at overveje i hvert fald i forhold til min datters SFO, kan jeg sige… kan hun møde senere om morgenen, så kan jeg spare nogle penge der. Jeg skal i hvert fald have kigget mit budget igennem i forhold til at sige: Hvor kan jeg spare tilsvarende henne, siger Louise Boesen.

Ifølge driftsleder på Støvring Varmeværk Claus Haparanda skyldes prisstigningerne, at priserne på den el og gas, de bruger til at producere fjernvarmen, er steget kraftigt siden august.

- Groft sagt svarer det til, at hvis en liter dieselolie koster 10 kroner i dag, og den stiger 700 procent, så vil du også alt andet lige få nogle ret store kørselsudgifter. Naturgas købte vi sidste år på de bedste tider til under en krone, og dagsprisen i dag er omkring 8 kroner og 30 øre. Så det er nogle voldsomme hop, siger Claus Haparanda.

Varmeværket må ikke generere overskud, da de er ejet af forbrugerne. Derfor falder priserne igen, hvis priserne på el og gas falder.