27. sep 2021 Presseklip

Høje energipriser kan hæve regningen med tusindvis af kroner

LÆS I DAG: Prisfaldsfest på værket venter om ganske få år. Radikale Venstre vil etablere klimapartnerskab for kommunerne. Det er i bund og grund bare en el-kedel til 15 millioner kroner. Verdo-kunder får stor prisstigning.

TV2 Fyn:
Høje energipriser kan hæve regningen med tusindvis af kroner

Familier med oliefyr eller naturgas rammes hårdest, mens fjernvarmekunder slipper noget billigere. Det er meldingen fra videnscenteret Bolius, der er blevet citeret i mange danske medier – herunder TV2 Fyn.

Ifølge Tue Patursson, der er fagekspert i byggeteknik og energi hos Bolius, er det en kombination af flere ting, der har sendt el- og varmepriserne gevaldigt i vejret over hele Europa. Forbrugere, der opvarmer boligen med naturgas eller olie, kan blive hårdest ramt.

- Man plejer at sige, at en familie bruger omkring 18.000 kilowatt-timer på et år til opvarmning. Bruger man den mængde energi, vil det for dem, der har naturgas, smide en pris på cirka 7500 kroner oveni, hvis man normalt ligger på et standardforbrug, fortæller Tue Patursson.

Har man oliefyr, kan prisen blive endnu højere, og det samme gør sig gældende for boligejere med individuelle varmepumper. Billigst slipper fjernvarmekunder.

- Er man tilknyttet et relativt stort fjernvarmeselskab, kan de have en form, der hedder energi eller el, men også et anlæg med naturgas eller biomasse. Det betyder, at de kan veksle, hvis priserne svinger. Så mange kan kompensere og på den måde holde priserne nede, forklarer han.

Omkring 1,6 millioner boliger har fjernvarme som opvarmningsform.

DR P4 Trekanten har også haft indslag om prisstigningerne på gas og el. Her er det fra lørdag den 25. september kl. 11.30, hvor såvel formand i Hedensted Fjernvarme, Morten Juhl Lassen, som udviklingschef i Dansk Fjernvarme, Kim Behnke, medvirker.

*****

SN.dk:
Prisfaldsfest på værket venter om ganske få år

Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab lægger op til prisfaldsfest om få år. Bestyrelsen melder således ud, at den samlede varmepris vil falde med cirka 40 procent fra den 1. juli 2025 – det skriver SN.dk på baggrund af den nylige generalforsamling, hvor formand Svend Müller aflagde beretning.

En væsentlig del af formandens beretning tog, naturligvis, afsæt i værkets økonomi, som tidligere har tynget huset voldsomt. Sådan er det ikke mere, og der er generelt positive forventninger til fremtiden.

Tal for den langfristede gæld og gældsafvikling understøtter de positive veje, Det seneste år er afdraget 4.628.540 kroner:

- Vi har fuld fokus på at sikre, at de mål, vi sætter op, også fastholdes, sagde Svend Müller og tilføjede, at afskrivningerne senest har udgjort 4.922.413 kroner. Værket har, med en samlet omsætning på 10,5 millioner kroner, landet et driftsmæssigt resultat på 235.190 kroner.

*****

Klimamonitor:
Radikale Venstre vil etablere klimapartnerskab for kommunerne

De Radikale vil med et nyt partnerskab rydde snubletråde af vejen for kommunernes klimaindsats. Dertil vil partiet afsætte 500 millioner kroner til at understøtte kommunerne grønne omstilling. Det skriver Klimamonitor.

Gennem partnerskabet ønsker De Radikale, at kommuner får en tydeligere rolle og et klart mandat i den grønne omstilling i forhold til eksempelvis at sætte vindmøller op.

- Kommunerne spiller allerede en afgørende rolle i den grønne omstilling, men vi ved, at der er nogle barriere, som gør, at kommunerne ikke kan sætte fuld fart på omstillingen, som man ønsker i flere kommuner. Der er brug for bedre koordinering og samspil mellem staten og kommunerne, og det er derfor, vi nu lægger op til et nyt klimapartnerskab, siger Martin Lidegaard, næstformand for Radikale Venstre, til Kommunen.dk.

Udspillet kommer i forlængelse af Radikale Venstres landsmøde i sidste uge, hvor partiet blandt andet foreslog at hæve reduktionsmålet for 2030 hævet til 80 procent.

Meldingen får umiddelbart en positiv reaktion fra Venstres kommunalordfører Anni Matthiesen og Birgit Hansen (S), borgmester i Frederikshavn Kommune og formand for KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg.

*****

Dagbladet Holstebro-Struer:
Det er i bund og grund bare en el-kedel til 15 millioner kroner

Vestforsyning investerer i ny kedel, der skal sikre billig fjernvarme. Kedlen skal, når strømpriserne er lave, omdanne strøm til fjernvarme, og dermed er det en effektiv måde at bruge billig strøm fornuftigt, forklarer Vestforsyning om den nye investering til 15 millioner kroner.

I dag består kraftvarmeværket af to affaldskedler - og en halm- og flis-del. På værkets to affaldslinjer forbrændes der affald og spildevandsslam, mens halm, flis og andre biobrændsler forbrændes på halm-og flislinjen, fortæller Dagbladet Holstebro-Struer.

- Med el-kedlen får vi mulighed for at benytte en tredje mulighed, når det enten er nødvendigt - eller når strømmen er så billig, at det kan svare sig økonomisk. Det er en måde at sprede risikoen på og hele tiden kunne sikre en billig fjernvarme, siger Nils Ulrik Nielsen, der er formand for Vestforsyning.

Den nye kedel vil blive bygget og indfaset i løbet af 2022, og den nye el-kedel kan i princippet producere op mod 35 procent af det samlede fjernvarmebehov i Holstebro. Den vil dog kun blive brugt, når det giver økonomisk - eller kapacitetsmæssig - mening.

*****

Randers Amtsavis:
Verdo-kunder får stor prisstigning

Forsyningsselskabet Verdo hæver fra 1. januar 2022 prisen på fjernvarme med op til 120 procent. Det betyder at man for at holde varmen i et gennemsnitligt parcelhus på 130 kvadratmeter næste år skal betale 9050 kroner mod 4194 kroner i år. Det skriver Randers Amtsavis.

Årsagen til den voldsomme stigning er ifølge Verdo, at prisen i år har ligget på et usædvanlig lavt niveau. Det har den som følge af, at Verdo tidligere er blevet pålagt at betale trecifrede millionbeløb tilbage til kunderne, fordi selskabet over en årrække har opkrævet for meget.

Denne tilbagebetaling er så sket ved, at man i en periode har sænket varmeprisen. Men nu viser beregninger for det kommende år, at man ikke behøver at sænke prisen helt så meget, hvorfor man altså hæver priser i 2022, til hvad Verdo selv kalder "et mere normalt niveau".

- Det er vigtigt at understrege, at der fortsat vil være lave varmepriser i Randers, selvom regningen stiger i 2022, idet tilbageførslerne til kunderne via en reduktion af varmetaksten fortsætter i de kommende år, siger Brian Seeberg, der er direktør for Energi og Forsyning i Verdo.

Fjernvarmeprisen i Randers er med andre ord fortsat lav i forhold til resten af landet, og prisniveauet for 2022 forventes at blive cirka 30 procent billigere end landsgennemsnittet.