15. sep 2021 Presseklip

Kære Dan: Husk Fjernvarmen i PtX-strategi

LÆS I DAG: Ny aftale betyder grønnere og renere byer. Nu skal brændeovnen tinglyses. Varmepumpe-salg i kæmpe stigning. Flere sten på vejen for fjernvarmeprojekt i Vester Skerninge.

Licitationen:
Kære Dan: Husk Fjernvarmen i PtX-strategi

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen har bebudet, at regeringen i løbet af efteråret vil præsentere en brint- og PtX-strategi. Og det begynder at haste, mener bl.a. Dansk Fjernvarme, fordi den er forudsætningen for at opnå de danske klimamålsætninger.

Men derudover håber Dansk Fjernvarmes Maria Dahl Hedegaard særligt på, at fjernvarmen får en central plads i strategien. Det skriver Licitationen.

- Hos Dansk Fjernvarme forventer vi, at der i den kommende strategi vil være ekstra fokus på at tænke fjernvarme ind i projekterne, så man ikke nøjes med Power-to-X, men udbygger til Power-to- X-and-Heat, lyder det fra Maria Dahl Hedegaard fra Dansk Fjernvarme.

Tidligere på året afslørede en ny rapport fra fjernvarmens tænketank, Grøn Energi, Dansk Fjernvarme, Cowi og varmetransmissionsselskabet Tvis, at det danske fjernvarmenet kan være med til at gøre den danske satsning på Power-to-X til en grøn succesfortælling.

Rapportens analyser viser, at PtX-anlæg både kan få en indtægt fra salg af varmen og fra en øget brintproduktion, hvis overskudsvarmen anvendes til fjernvarme. Den forbedrede økonomi i PtX-produktionen kan derved bruges til at etablere større PtX-anlæg og i et hurtigere tempo.

Analysen anslår, at 10-25 procent af energien fra grøn strøm til elektrolyse potentielt kan anvendes til fjernvarme. Rapporten beskriver, hvordan ikke kun overskudsvarmen direkte fra elektrolyseprocessen, men også fra hjælpesystemer som kompressorer kan integreres og genanvendes i fjernvarmesystemer.

*****

Miljøministeriet; pressemeddelelse:
Ny aftale betyder grønnere og renere byer

Kommunerne får nu en række nye værktøjer til at få renere luft i byerne, fremgår det af en pressemeddelelse fra Miljøministeriet.  Der bliver blandt andet mulighed for at skærpe miljøzonerne, indføre nulemissionszoner og forbyde ældre brændeovne.

- Luftforurening er skyld i, at tusindvis af danskere dør for tidligt hvert år. Derfor er jeg glad for, at regeringen og aftalepartierne er blevet enige om denne her aftale, der giver kommunerne bedre værktøjer i forhold til at bekæmpe blandt andet luftforurening, siger miljøminister Lea Wermelin.

Det er regeringen, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten, der har indgået den politiske aftale, der gør det muligt for kommunerne at forbyde ældre brændeovne og pejseindsatse produceret før juni 2008 i områder med fjernvarme og naturgas.

Det fremgår af pressemeddelelsen, at ældre brændeovne skønnes at udlede op til fem gange så mange partikler som nye brændeovne.

*****

Sjællandske:
Nu skal brændeovnen tinglyses

Nye regler om tinglysning af brændeovne er trådt i kraft. Det betyder, at en eventuelt brændeovn skal tinglyses, når der handles hus, fremgår det Sjællandske, der skriver, at myndighederne i realiteten begynder at opbygge et register over brændeovne.

Ifølge Advokat Esben Roslev fra MachenhauerNielsen Advokater vil køberne fremover have pligt til at oplyse, om der er en brændeovn eller pejseindsats i den bolig, de har købt.

”Det er køberen, der skal sørge for tinglysningen, men det er ret oplagt, at sælger og køber arbejder sammen om det op til handlen. Det hele bliver jo lettere, hvis sælger hjælper til, for eksempel med en kvittering for køb af brændeovnen. Eller med en prøvningsattest, for så ved man, at brændeovnen er fra 2008 eller senere. Eller et dokument om svanemærkning, som vil vise, at brændeovnen tidligst er fra 2004, ” skriver han.

Der er undtagelser: Antikke brændeovne fra før 1920, halmfyr, kakkelovne, åbne ildsteder og pejse, pillefyr, brændekedler, brændeovne i fredede bygninger, brændekomfurer opbygget på stedet og indmurede pejseindsatse, hvor det kræver væsentlige konstruktionsmæssige ændringer, hvis de skal udskiftes eller skrottes.

*****

Installationsmedierne.dk:
Varmepumpe-salg i kæmpe stigning

Det seneste år er der solgt 56 procent flere vandbårne varmepumper sammenlignet med året forinden. I konkrete tal er der handlet 19.179 vandbårne varmepumper, skriver Installationsmedierne.dk med henvisning til Energistyrelsen.

– Tallene stemmer meget godt med vores forventninger til markedet. Det er udtryk for den store efterspørgsel, der er på varmepumper, siger Troels Hartung, chefkonsulent i TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Han peger på, at der frem mod 2030 er behov for at få udskiftet cirka 30.000 energikilder årligt i den danske boligmasse for at nå den politiske målsætning om at nedbringe CO2-udledningen. Her er det typisk luft-vand-varmepumper og jordvarme, der sammen med fjernvarme vil erstatte de mange olie- og naturgasfyr, og med knap 20.000 solgte enheder det seneste år, er vi på vej i den rigtige retning.

Selvom salget af vandbårne varmepumper er steget mest, så er der stadig luft/luft-varmepumper, der topper salgsstatistikken. Det seneste år (1. juli 2020 – 30. juni 2021) blev der solgt godt 51.000 luft/luft-varmepumper, hvilket er en stigning på cirka 21 procent i forhold til samme periode året forinden.

*****

Fyns Amts Avis:
Flere sten på vejen for fjernvarmeprojekt i Vester Skerninge

Flere partier i Svendborgs byråd lægger op til, at andelshavere i eventuelt kommende fjernvarmeprojekt i Vester Skerninge skal lægge et markant beløb i tilslutningsafgift, hvis der skal gives kommunegaranti til et lån på 80 millioner kroner. Det skriver Fyns Amts Avis.

Det følger af den indstilling, som Økonomiudvalget tirsdag i denne uge endte med at sende videre til beslutning i byrådet. Dermed har projektet fået en livline, mener borgmester Bo Hansen.

Det betyder imidlertid ikke, at politikerne fjernede alle stenene på vejen for projektmagerne. For der vil blive stillet store krav til projektet, som skal efterleves, hvis kommunen skal stille lånegarantien.

Her er det blandt andet den såkaldte tilslutningsafgift - altså det beløb, andelshaverne selv skal stille for at blive tilsluttet fjernvarmen - som bliver afgørende, forklarer Bo Hansen.

- Det er mange penge, vi skal lave en garantistillelse for. Derfor er det vigtigt for os, at de borgere, som går med i projektet, selv får hånden på kogepladen, og øvelsen bliver at få hævet tilslutningsafgiften, så man som borger bliver i projektet, fordi man har lagt en større investering i det, siger borgmesteren.

Det bliver på byrådsmødet den 21. september, at der skal tages en endelig beslutning om kommunegarantien til fjernvarmeprojektet.