09. sep 2021 Presseklip

Energi-professor taler dunder mod regeringens nedsættelse af elafgiften

LÆS I DAG: Viborg Varme zoomer ind på otte naturgasområder til konvertering. Fjernvarmen er over dobbelt så dyr på landet. Fremtidssikret fjernvarmeværk inviterer indenfor i varmen. Droner over Give i nattemørket.

GridTECH:
Energi-professor taler dunder mod regeringens nedsættelse af elafgiften

Regeringens forslag om en gradvis sænkning af den almindelige elafgift møder heftig kritik. Det gælder således professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathiesen, skriver GridTECH.

- Det er et decideret sort forslag. Det er ikke et forslag, der fremmer den grønne omstilling. Det gør tværtimod omstillingen samfundsøkonomisk dyrere. Det betyder også, at presset på vores vedvarende energiressourcer bliver større. Vi risikerer, at den grønne omstilling bliver dyrere for os allesammen, sagde professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathiesen, onsdag til Altinget.

Professoren uddybede siden sin argumentation på Twitter, hvor han blandt andet pointerede, at energibesparelser er vigtige for energisystemer baseret på vedvarende energi, fordi presset på VE-ressourcerne ser ud til at ville stige voldsomt over de kommende år.

»Det kan ikke bare blive dyrere, det kan også trække den grønne omstilling i langdrag, hvis danskerne øger deres elforbrug. Der er øget risiko for, at vi ikke har vedvarende energi nok frem til 2030. Vi risikerer vi må holde gang i fossilt eller biomassebaseret i længere tid,« skriver han på Twitter.

Der er også kritik fra Dansk af regeringens forslag om at sænke elafgiften, fordi den ansporer til mere elbaseret individuel opvarmning, hvilket er i direkte konkurrence med fjernvarmen i de områder, hvor naturgassen skal udskiftes med et grønt opvarmningsalternativ.

- Forslaget om at lempe den almindelige elafgift risikerer at skade omstillingen fra fossil gas til grøn fjernvarme i de områder, hvor det er samfundsøkonomisk optimalt, udtaler direktør for Dansk Fjernvarme Kim Mortensen ifølge GridTECH.

*****

Energy Supply:
Viborg Varme zoomer ind på otte naturgasområder til konvertering

Viborg Varme arbejde på at omstille fjernvarmeforsyningen til grøn drift går helt som planlagt ifølge Energy Supply. Samtidig går selskabet efter at konvertere naturgasområder til fjernvarme.

Det naturgasfyrede kraftvarmeværk er således på vej ud og bliver erstattet af store eldrevne varmepumper, som udnytter både udeluft, grundvand og overskudsvarme. På konverteringssiden har Viborg Varme identificeret de områder med kollektiv naturgasforsyning, der kan konverteres til fjernvarme.

Samtidig har selskabet har selskabet haft føleren ude i de mange områder for at vejre interessen for en konvertering.

-  Vi har deltaget i en lang række borgermøder i stort set alle områderne op til sommerferien. Der har været en solid interesse og en stor spørgelyst. Vi er positivt overrasket over både interessen og tilbagemeldingerne. Der er mange hundrede, som har udtrykt en positiv interesse. Nok kun en 10-15 husstande, som har tilkendegivet, at de er decideret imod, siger direktør for Viborg Varme Morten Abildgaard i en pressemeddelelse.

Konkret vil Viborg Varme nu arbejde videre med i alt otte områder, som omfatter konvertering af cirka 1.000 husstande. Når tilslutningsaftalerne er i hus, vil Viborg Varme i dialog med de enkelte områder planlægge, hvornår selve konverteringen skal ske.

*****

Nordjyske:
Fjernvarmen er over dobbelt så dyr på landet

Har du et hus, som er koblet på fjernvarmen, i en landsby eller i det åbne land på Mors, skal du regne med, at det koster 7000 kroner mere at varme op på årsbasis i forhold til, hvis huset ligger i selve Nykøbing by. Det fortæller Nordjyske, der sammenligner priserne hos Nykøbing Mors Fjernvarmeværk og Sdr. Herreds Kraftvarmeværker.

I korner og ører koster gennemsnitshuset 18.611 kr. at opvarme på landet mod 11.583 kr. i Nykøbing. Differencen er på 60,7 procent. Hvorfor er der stadig så stor forskel, lyder spørgsmålet fra avisen.

- Fjernvarmeværkerne blev støttet af Energistyrelsen med et grundbeløb, som bortfaldt i 2019. Det var relativt større hos os, fordi vi er splittet op på fire adresser, end det nok var for Nykøbing Mors Fjernvarmeværk. Det betød en prisstigning på 6000-8000 kr. årligt for en gennemsnitsforbruger, men det lykkedes os at hente halvdelen af beløbet gennem besparelser, siger Poul Kristensen, formand for SHKV.

Han peger også på, at der er længere mellem kunderne hos Sdr. Herred Kraftvarmeværker i forhold til i Nykøbing Mors, hvor driftsleder Bjarne Østergaard faktisk fortæller, at de etablerer nye stikledninger hver uge.

- Vi har en stabil kundegruppe, fordi vi kan konkurrere med hvad som helst. Som regel skifter de nye kunder fra oliefyr til at få leveret fjernvarme fra os. Vi har så netop måttet varsle en mulig prisstigning næste år, fordi priserne på el, naturgas og fyringsolie stiger voldsomt lige nu, og omkostningen ved at bruge elnettet er steget voldsomt to år i træk, siger Bjarne Østergaard til Nordjyske.

*****

Skive Folkeblad:
Fremtidssikret fjernvarmeværk inviterer indenfor i varmen

Balling-Rødding Varmeværk blev allerede taget i brug i slutningen af november, men corona-restriktioner har ført til, at det først er her i weekenden, at man slår dørene op for brugere og andet godtfolk. Dermed kan værket også officielt blive indviet, fremgår det af Skive Folkeblad.

- Vi synes, vi har fået et rigtig godt og effektivt varmeværk, som også er fremtidssikret. Derfor håber vi selvfølgelig, at der kommer nogen og ser, hvordan det virker, siger bestyrelsesformand Kaj Sørensen, Balling, der håber, at omkring 200 vil finde vej til arrangementet.

Formanden omtaler det nye værk som fremtidssikret, fordi der er gjort plads til en ekstra varmepumpe, hvis der skulle komme flere forbrugere på nettet end de nuværende 1.005 husstande.

*****

Give Avis:
Droner over Give i nattemørket

Fra fredag den 3. september vil nattehimlen over Give få højteknologiske gæster i form af en stor drone, der i cirka 100 meters højde vil termofotografere fjernvarmenettet. det sker ifølge Give Avis for at spotte årsagerne til det store spild, fjernvarmen oplever.

- Vi oplever forholdsvis store og alvorlige varmetab på vores ledningsnet med unødvendig spild af vand og varme til følge. Det ligger over snittet af det almindelige, og bare i år har vi oplevet 16 brud på ledningsnettet, så vi er nødt til at gøre noget her og nu, så vi kan få spottet, hvor utæthederne ligger, forklarer driftsleder Peter Mikael Kjer.

Fordelen ved at flyve nu er at eventuelle fejl og utætheder kan udbedres, mens det er varmt. Og det er det bedste udgangspunkt for de folk, der skal grave i jorden frem for at vente til vinter, hvor man kan være oppe imod frost osv.