08. sep 2021 Presseklip

Eksperter er uenige om sænkning af elafgiften

LÆS I DAG: Dansk Fjernvarme: Afgiftslempelse kan hæmme omstillingen. DI om manglende interesse for tilskudspulje: Vi er i dialog med Energistyrelsen. 'Muttis'-afsked kan booste dansk klimaeksport. Regeringen vil danne ny superfond. 

Altinget:
Uenighed om sænkning af elafgiften

Tiden er løbet fra de høje elafgifter, lyder det i regeringens udspil, fordi Danmarks elproduktion bliver grønnere og grønnere. Derfor foreslår regeringen at sænke den generelle elafgift gradvist fra 90 øre per kWh i dag til 57 øre per kWh i 2030.

Regeringen mener, at det vil “understøtte den grønne omstilling”, men det bliver på det kraftigste modsagt at Brian Vad Mathiesen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet. Han mener i følge Altinget, at forslaget er et skridt i den helt forkerte retning.

- Det er et decideret sort forslag. Det er ikke et forslag, der fremmer den grønne omstilling. Det gør tværtimod omstillingen samfundsøkonomisk dyrere. Det betyder også, at presset på vores vedvarende energiressourcer bliver større. Vi risikerer, at den grønne omstilling bliver dyrere for os allesammen, siger Brian vad Mathiesen.

Ifølge Brian Vad Mathiesen er den høje elafgift ikke nogen hindring for den grønne omstilling. Tværtimod kan det trække omstillingen ud, hvis danskerne øger deres energiforbrug.

De Økonomiske Råd støtter omvendt op om regeringens forslag med at sænke elafgiften. Allerede i 2017 pointerede økonomerne i De Økonomiske Råd, at elafgiften ligger på et for højt niveau. Dengang lød det fra vismændene, at afgiften burde sættes ned til 27 øre per kWh.

Der er ligefrem en samfundsøkonomisk gevinst på 1,8 milliarder kroner at hente, hvis afgiften sænkes til samme niveau som energiafgiften på olie- og gas.

- Der kan selvfølgelig fra det ene år til det andet ske det, at udbygningstakten ikke passer med behovet. Men grundlæggende set er el grøn energi. Det ender i hvert fald med at blive bæredygtigt, og det er vi på fuld firspring på vej til. Så nej, jeg er ikke enig. Den grønne omstilling bliver dyrere af, at vi vi spænder ben for den ved at have afgifter på den grønne energi, siger vismand Lars Gårn Hansen.

*****

EnergiWatch:
Dansk Fjernvarme: Afgiftslempelse kan hæmme omstillingen

Der er flere gode elementer i regeringens reformspil, mener Dansk Fjernvarme, der dog frygter, at en lempelse af den almindelige elafgift kan begrænse omstilling til fjernvarme. Det fremgår af EnergiWatch, hvor Dansk Fjernvarme argumenterer for, at udspillet både kan bidrage til den grønne omstilling og en øget grøn eksport

- Det gælder blandt andet forslaget om at afsætte 1 mia. kr. til forskning og grøn omstilling, og forslaget om at understøtte udviklingen af grønne erhvervsfyrtårne i Nordjylland og Sydjylland, hvor sektorkobling kommer til at spille en afgørende rolle, lyder det fra Kim Mortensen, der er adm. direktør for brancheforeningen.

Dog rummer regeringens udspil også et forslag om at sænke den almindelig elafgift. Og her er Dansk Fjernvarme skeptisk.

- Forslaget om at lempe den almindelige elafgift risikerer dog at skade omstillingen fra fossil gas til grøn fjernvarme i de områder, hvor det er samfundsøkonomisk optimalt, fortæller Kim Mortensen.

*****

EnergiWatch:
DI om manglende interesse for tilskudspulje: Vi er i dialog med Energistyrelsen

Erhvervspuljen, der yder tilskud til energibesparelsesprojekter i danske virksomheder, har oplevet vigende interesse, siden den blev lanceret for et år siden. Ifølge DI handler det bl.a. om at en besværlig ansøgningsproces, skriver EnergiWatch.

Ansøgningsrunde efter ansøgningsrunde er interessen for bidrag til alt fra varmepumper, LED-belysning eller energioptimering af procesanlæg faldet, og ved den seneste ansøgningsrunde søgte danske virksomheder kun for 29 pct. af de reserverede 150 mio. kr.

Det kalder på ændringer, så tilskudsmidlerne lettere kan få grønne ben at gå på ude i virksomhederne, mener Jakob Kjeldsen, der er chef for Fremstillingsindustrien under DI, hvis medlemmer i høj grad er puljens målgruppe.

- Der er helt klart et behov for at gøre det administrativt mere simpelt, for der er nogle medlemmer, der synes ansøgningsprocessen og dokumentationen har været for svært, siger Jakob Kjeldsen, der peger specifikt på, at de mellemstore virksomheder er udfordret.

- Fra et SMV-synspunkt er det enorm bøvlet, hvis de skal hyre konsulenter ind for at hjælpe med ansøgningerne, siger han til EnergiWatch.

*****

Klimamonitor:
'Muttis'-afsked kan booste dansk klimaeksport

Udfaldet af valget i Tyskland kan forvandle Europa til et vækstlokomotiv, der leverer damp til dekarboniseringen til fordel for dansk eksport. Det vurderer analytiker fra Sydbank overfor Klimamonitor forud for det tyske valg senere i september.

Ifølge Mathias Dollerup Sproegel kan det tyske valg cementere en kursændring fra sidste år i EU, der gik i retning af fælles gældsætning og mere lempelige finanspolitiske regler. Det vil fortsætte, hvis De Grønne får afgørende indflydelse, eller der opstår en bredere koalition med SPD involveret.

- Det vil ikke alene styrke euroen, det vil også være en fordel for hele Europa, hvis et tysk stilskifte betyder, at tyskerne går foran med en mere aktiv finanspolitik og flere investeringer i grøn omstilling, digitalisering og infrastruktur. Det vil også give bedre muligheder for de danske eksportvirksomheder, siger Mathias Dollerup Sproegel i en pressemeddelelse fra Sydbank.

*****

Altinget:
Regeringen vil danne ny superfond

Vækstfonden, EKF - Danmarks Eksportkredit og Danmarks Grønne Investeringsfond skal samles under én stor investeringsfond ved navn Danmarks Investeringsfond. Det foreslår regeringen som en del af dens nye reformudspil.

Det skal gøre det nemmere for både iværksættere og etablerede virksomheder at 'skalere, udvikle og optimere' deres forretning, fremgår det i første del af regeringens nye reformudspil 'Danmark kan mere'. Det skriver Altinget.

- Hvis vi i samme grad vil stille attraktive ydelser, vejledning og sparring til rådighed i én samlet indgang for at udvikle og fastholde danske virksomheder, skal vi handle, skriver regeringen i udspillet, der har hentet inspiration til forslaget fra blandt andet Tyskland og Frankrig.

Regeringen planlægger at øge kapitalgrundlaget for den nye fond med knap 6 milliarder kroner varigt. Regeringen oplyser desuden, at den nu vil indgå i flere samarbejder med private investorer.